Copy
Läs mailet i din webläsare
Nytt från Samtrafiken
Juni 2022

Samtrafiken koordinerar inspel från RKM-kollektivet för att möta regeringens krav på nationellt samordnade biljettsystem

Regeringen har avsatt 200 mkr för att få till en nationell samordning av biljettsystem i syfte att göra det enklare att resa över regiongränserna. Trafikverket har fått i uppdrag att föreslå hur medlen bäst ska fördelas till regionerna. För att åstadkomma ett effektivt ansökningsförfarande av de avsatta medlen har Samtrafikens vd Gerhard Wennerström koordinerat ett gemensamt inspel till Trafikverket.
 Här berättar Gerhard om varför inspelet var viktigt

Välkomna till Persontrafik 2022 och Samtrafikens seminarieprogram


Som medarrangör till av Persontrafik 2022 presenterar Samtrafiken ett halvdagsprogram med flera intressanta talare på temat Data och digitalisering inom kollektivtrafiken. Bland våra programpunkter berör vi bland annat betydelsen av AI (artificiell intelligens) och enhetliga standarder för att kunna utveckla kollektivtrafiken mot ett modernt, klimatsmart och självklart alternativ till bilen.
 Ta del av Samtrafikens seminarieprogram

 Här kan du se programmet för hela mässan samt boka ditt seminariepass

Hur ser regler kring förseningsersättning vid Resplus-resor ut? Samtrafiken reder ut vad som gäller


I dagsläget finns inget sammanhållet regelverk för Resplus vad gäller förseningsersättning. Det kan medföra att en Resplus-resa med tre delsträckor med olika färdmedel och olika längd på delsträckorna ska bedömas utifrån svensk lag 2015:953, EU förordning för tågpassagerare samt EU förordning för busspassagerare. Samtrafiken har därför undersökt hur Konsumentverket anser att förseningsärenden ska bedömas. Svaret från Konsumentverket bekräftar tyvärr att delsträckorna i en Resplus-resa ska tolkas utifrån det lagrum som är tillämpligt för varje delsträcka.

Det står dock trafikföretagen fritt att vara mer generösa i sin bedömning. Samtrafiken analyserar därför om den nya EU-förordningen om tågpassagerares rättigheter kan gälla för samtliga delsträckor i Resplus-resor. Denna nya EU-förordning träder i kraft den 7 juni 2023. Till hösten kommer vi att kunna återkomma med närmare besked i frågan.

Vill du hålla dig uppdaterad vad gäller information om Resplus? Skicka ett mejl till kommunikation@samtrafiken.se för att anmäla intresse för det digitala nyhetsbrevet ”Nytt om Resplus”.
 
 Ta del av senaste Nytt om Resplus för mer information

Vad vet du om SIRI och NeTEx?


När det talas om att digitalisera och modernisera kollektivtrafiken nämns ofta vikten av att ha enhetliga standarder i branschen. Två EU-reglerade standarder som kan vara bra att känna till är SIRI och NeTEx.
 
 Här förklarar vi skillnaderna mellan SIRI och NeTEx

Samtrafiken på 20 minuter

Har du medarbetare som är nya i branschen, eller är du själv kanske nyanställd? Då rekommenderar vi vår snabba, digitala kurs. Där ger två av Samtrafikens proffsiga medarbetare en lättsam och pedagogisk introduktion till Samtrafikens roll och nytta i och för kollektivtrafikbranschen.

 Här hittar du kursen

Glad sommar önskar vi på Samtrafiken! 

LinkedIn LinkedIn
Twitter Twitter
Webbplats Webbplats
YouTube YouTube
Prenumerera
Avregistrera
Kontakta oss
Dela nyhetsbrevet till en kollega
Samtrafiken, Kollektivtrafikens hus, Centralplan 3, 111 20 Stockholm