Copy
Läs mailet i din webläsare
Nytt från Samtrafiken
April 2021

Stor uppslutning på Samtrafikens ägarmöte

Den 16 mars kallades Samtrafikens ägare för information om framtidens samverkan och hur den skall regleras i ett nytt partneravtal, SPA-11. Att uppslutningen på mötet var stort är ett tecken på att effektiv samverkan i dessa svåra tider har blivit viktigare än någonsin.

Sofia Malander, vd Östgötatrafiken, och Henrik Dagnäs, vd Nobina, lyfte vikten av samverkan för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och då inte minst till nytta för resenärerna. Sofia Malander poängterade att branschen behöver förvalta och utöka det egna guldet i form av data. Det är endast om all data har hög kvalitet och är tillräckligt omfattande som branschen kan fortsätta sin digitaliseringsresa, en resa som är nödvändig för att effektivt skapa tjänster för resenärerna. Henrik Dagnäs betonade i sitt anförande ”På uppdrag av resenären” att varken våra företagsgränser eller regiongränser är anpassade för resenärens behov att resa.

Avslutningsvis presenterade jag de förändringar som vi ser kommer att behöva regleras i vårt nya partneravtal. Inför mötet gjordes även två filmer som sammanfattar de viktigaste punkterna kring data, standarder och kombinerat resande.

Gerhard Wennerström, vd Samtrafiken

Skånetrafiken stänger sitt datalab och hänvisar till Trafiklab

En av Samtrafikens största ägare, Skånetrafiken, stängde sitt datalab den 31 mars. Istället hänvisar man nu tredjepartsutvecklare och andra användare till Samtrafikens plattform Trafiklab vad gäller API:er (Application Programming Interface) och öppen trafikdata.

Enligt Johan Frithiof-Karlberg, chef Digitalisering & IT på Skånetrafiken, medför förändringen att man nu kan ladda ner all Skånetrafikens öppna kollektivtrafikdata, däribland fordonspositioner, och skapa tjänster till nytta för resenärerna baserat på detta. Tillgång till API:er för resesökningar kommer också att finnas via Trafiklab.
 

”Förutom att tillgång till hela Sveriges kollektivtrafikdata nu finns på en och samma plats, kommer de som använder datat också få bättre och utökad support. Detta är något vi inte kunnat erbjuda tidigare.” säger Johan. 
 

 Läs mer om Trafiklab

 

Möjlighet att leverera data som visar beläggningsgrad till Samtrafiken skapar förutsättningar för smartare resetjänster

Nu kan trafikföretag och andra aktörer lämna data som visar beläggningsgrad till Samtrafiken. Skånetrafiken är först ut med att förse oss med denna typ av realtidsinformation. Sedan den 1 april finns informationen på trafiklab.se.

Med information om beläggningsgrad kan många smarta tjänster skapas. Resenärer kan exempelvis få information i realtid om trängseln ombord. Genom att spara historisk data kan man även bygga modeller för att prognostisera beläggningen framåt i tiden.

Höjd kvalitet på tågdata när processer vässas 

Genom ett nystartat projekt ska hanteringen av tågdata effektiviseras. Tågdata utgör grunden i den så kallade tågplanen. Den innehåller tidtabeller för persontrafik, godstrafik och banarbeten. Målet med projektet är att få bort mycket av det manuella arbete som sker idag och att den data som används i flera av Samtrafikens tjänster därmed ska bli mer korrekt, komplett och aktuell.

Vår förhoppning är att det arbete vi nu gör ska ge bättre kvalitet genom hela kedjan, från den initiala tågplan som idag skapas av järnvägsföretag och Trafikverket, till själva resenärsupplevelsen.” säger Samtrafikens projektledare Reidar Larsson.

Samverkansforum tisdag den 4 maj

Den 4 maj är det dags för årets första Samverkansforum. Det är Samtrafikens återkommande evenemang för våra ägare och partners med syfte att diskutera och samverka kring gemensamma frågeställningar inom våra fokusområden kollektivtrafikdata, branschstandarder och kombinerat resande.

Denna gång fokuserar vi på nästa steg i processen mot ett nytt partneravtal som ska träda i kraft den 1 juli 2022. Det är ett avtal där flera nya tjänster kommer att ingå. Deltagarna kommer bland annat ges möjlighet att påverka innehållet i det utkast till avtal som ska presenteras för Samtrafikens styrelse i juni.

Förmiddagen kommer att kryddas med inspel och talare som ger inspiration och hopp inför tiden efter Corona-pandemin. Har du inte fått en inbjudan ännu, hör av dig till kommunikationschef Ann Bakke, ann.bakke@samtrafiken.se
LinkedIn LinkedIn
Twitter Twitter
Webbplats Webbplats
YouTube YouTube
Prenumerera
Avregistrera
Kontakta oss
Dela nyhetsbrevet till en kollega
Samtrafiken, Kollektivtrafikens hus, Centralplan 3, 111 20 Stockholm