Copy
Läs mailet i din webläsare
Nytt från Samtrafiken
September 2021

Nu har vi chansen att underlätta för resenärer att välja bort bilen

Regeringen avsätter 225 miljoner kronor under åren 2022 och 2023 för att realisera ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige.

Samtrafikens ägare har nu en unik chans att visa hur de vill använda sitt gemensamt ägda bolag, Samtrafiken, för att uppnå denna vision.
 Så här ser Samtrafikens vd, Gerhard Wennerström, på de möjligheter som beskedet ger.

Enklare att implementera biljett- och betalstandarden (BoB)


Nu är Samtrafikens verifieringsramverk för biljett- och betalstandarden (BoB) tillgängligt för alla trafikföretag som implementerar eller vill implementera standarden.

”Vårt verktyg är ett jättebra stöd för alla som jobbar med BoB-standarden, eftersom det bidrar till att alla tolkar standarden på samma sätt. Ju fler som använder BoB, desto enklare blir det att samarbeta kring biljettlösningar” säger Cecilia Strömberg, förvaltningsledare på Samtrafiken.

Henrik Jönsson, utvecklare på Skånetrafiken, är en av de första som testat verktyget. Han tycker att det är ett smidigt och användbart verktyg. ”Det här kommer hjälpa oss både vid ny- och vidareutveckling, eftersom vi nu kan hitta avsteg från standarden i ett mycket tidigare skede. Det gör att det blir både lättare och billigare för oss att korrigera.”
 Mer information och hitta till verktyget

Nya sätt att leverera data till Samtrafiken

Trafikföretag som under en period har levererat data i både gamla och nya format kommer nu löpande kunna börja leverera data i enbart det nya formatet. För trafikföretag utan lämpliga systemstöd lanseras dessutom Trafikdataportalen, vilken ger alla en bättre kontroll över den data som rapporteras in.

 Mer information för dig som levererar data till oss

Start av referensgrupp för projekt Tågdata

Vi har tidigare berättat om projektet med att effektivisera processerna kring hanteringen av tågdata. Samtrafiken startar nu en referensgrupp för trafikhuvudmän och entreprenörer för persontågtrafik.

 Läs mer om projektet och referensgruppen

Samverkansforum den 23 november 2021


Snart bjuds ägare och partners in till höstens Samverkansforum. Eventet kommer att genomföras digitalt den 23 november kl. 9.00-12.00. Ett intressant och matnyttigt innehåll utlovas. Reservera tiden redan nu och håll utkik efter din inbjudan!
Vet du vad skillnaden mellan Trafiklab och en nationell åtkomstpunkt är?

 Läs vår förklaring här!
LinkedIn LinkedIn
Twitter Twitter
Webbplats Webbplats
YouTube YouTube
Prenumerera
Avregistrera
Kontakta oss
Dela nyhetsbrevet till en kollega
Samtrafiken, Kollektivtrafikens hus, Centralplan 3, 111 20 Stockholm