Copy
Läs mailet i din webläsare
Nytt från Samtrafiken
December 2021

Samtrafikens vd om satsningar inför framtiden

I detta nyhetsbrev berättar vår vd Gerhard Wennerström om två viktiga möten med stor betydelse för såväl Samtrafikens som hela branschens framtid.

Det handlar om när Samtrafiken i november stod värd för ODIN High Level Management Meeting; ett möte då ledare och forskare från den nordiska kollektivtrafikbranschen träffades för att utbyta erfarenheter kring öppen kollektivtrafikdata. Samtrafiken har också genomfört ett ägarmöte, med fokus på de stora möjligheter och utmaningar som branschen står inför. 
 Läs mer

Nya styrelsemedlemmar


Under ägarmötet, som ägde rum i början på december, valdes tre nya styrelseledamöter in i Samtrafikens styrelse. Nya ledamöter är John Strand, vd för Nobina Travis AB, Kristin Kjöge Jansson, direktör för digitala kundtjänster hos VY gruppen och Maria Nyman, trafikdirektör för Skånetrafiken. Samtliga nyinvalda har lång erfarenhet från kollektivtrafikbranschen och kommer att kunna bidra till att rusta Samtrafiken inför kommande förändringar och utmaningar.
 Läs mer om Samtrafikens styrelse

Dags för enad front för att stärka kollektivtrafikens varumärke

När höstens Samverkansforum summeras kan vi konstatera att det hos många finns både ambition, vilja och konkreta förslag för att nå ett ökat nationellt och kombinerat resande med kollektivtrafiken.

 Läs vår sammanfattning från Samverkansforum den 23 november här

Uppdaterad EU-förordning banar väg för nya mobilitetslösningar

När nuvarande EU förordning 2017/1926, som är en del av det så kallade ITS-direktivet (Intelligent Transport System), nu uppdateras är Samtrafiken tillsammans med Trafikverket med för att bevaka branschens intressen. Planen är att den uppdaterade förordningen ska träda i kraft sommaren 2023.

 Läs mer om det nya förslaget

Stort intresse för Samtrafikens nya utbildning i Biljett- och betalstandarden (BoB)


I förra veckan var det premiär för en digitalt utformad utbildning i grunderna vad gäller Biljett- och betalstandarden (BoB). Antalet deltagare var oväntat stort, vilket tyder på att det finns ett stort behov av mer kunskap i branschen. På kursen förklaras standardens olika delar och användningsområden, och man får också veta hur Samtrafiken kan vara ett stöd i implementationen ute hos trafikföretagen.
 Låter det intressant? I januari ges ett nytt tillfälle som du kan läsa mer om här.

Lättare för Trafiklabs användare att hitta rätt


I november lanserade Samtrafikens ”Trafiklabteam” en ny, fräsch och användarvänlig uppdatering av plattformen trafiklab.se. Det är nu betydligt lättare för utvecklare att hitta rätt API:er (Application Program Interface), och dessutom är de bättre dokumenterade än tidigare. Innovationssugna utvecklare kan förvänta sig ytterligare förbättringar av plattformen inom kort.
 
 Kika gärna in på nya trafiklab.se

Skärpt fokus på datakvalitet


Ju mer digitaliserad och datadriven kollektivtrafiken blir desto högre blir kraven på korrekt och felfri data. Med en bättre datakvalitet blir det enklare för alla som arbetar med kollektivtrafikdata och i förlängningen skapar det skarpare tjänster hela vägen ut till resenären.

För att hela branschens hantering kring data och datakvalitet ska vara effektiv har Samtrafiken tagit fram flera nya verktyg. Ett par exempel är Trafikdataportalen och nya valideringsrapporter. Dessutom har ett nytt datakvalitetsforum inrättats, med fokus på att diskutera och utbyta erfarenheter på området. 
 Läs mer om Datakvalitetsforum och Samtrafikens arbete kring datakvalitet

Vi rekryterar förvaltningsledare och systemutvecklare

Vi söker för närvarande en förvaltningsledare och en systemutvecklare som vill följa med oss på resan mot framtidens klimatsmarta resande.

 Läs mer om tjänsterna

Grattis Resplus 30 år!


Kollektivtrafikbranschen har via Samtrafiken samverkat kring Resplus och kombinerade resor i hela 30 år. Resplus grundades 1991 inom SJ som tjänsten Tågplus. Detta var också inledningen på samarbetet mellan SJ och de regionala länstrafikföretagen (idag regionala kollektivtrafikmyndigheter). Varumärket Tågplus marknadsfördes i hela Sverige, både via tv och tryckt reklam.
LinkedIn LinkedIn
Twitter Twitter
Webbplats Webbplats
YouTube YouTube
Prenumerera
Avregistrera
Kontakta oss
Dela nyhetsbrevet till en kollega
Samtrafiken, Kollektivtrafikens hus, Centralplan 3, 111 20 Stockholm