Copy
Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser

header_algemeen.jpg
spacer.gif

Start COVID-19-vaccinatie met AstraZeneca

spacer.gif

In deze alert informeren wij u over de start en verdere uitrol van de COVID-19-vaccinatie bij de huisarts met AstraZeneca.

spacer.gif
divider_small_algemeen.jpg
spacer.gif
 
spacer.gif
Inzet van AstraZeneca vanaf medio februari

Huisartsen starten vanaf medio februari met vaccinatie in de huisartsenpraktijk. Hiervoor wordt het vaccin van AstraZeneca gebruikt. De Gezondheidsraad heeft geadviseerd om dit vaccin als eerste in te zetten bij mensen van 60 t/m 64 jaar en specifieke hoog covid-19 risicopatiënten (van 18 tot en met 64 jaar). Vanwege de beperkte beschikbaarheid van het vaccin start de huisarts met vaccinatie van mensen geboren in 1956 en 1957 en de hoog covid-19 risicopatiënten. Daarnaast worden de medewerkers van de huisartsenpraktijk in deze ronde gevaccineerd.
Vaccinatie door huisartsen wordt gefaseerd uitgerold, beginnend in de provincie Zeeland vanaf 15 februari. Naar gelang er vaccin beschikbaar is, volgt deze vaccinatie door huisartsen ook in andere provincies. Als een volgende provincie aan de beurt is om te bestellen, uit te nodigen en te vaccineren, wordt u hierover geïnformeerd.

spacer.gif
divider_small_algemeen.jpg
spacer.gif
 
spacer.gif
Gefaseerde uitrol

VWS, LHV en RIVM hebben gezamenlijk gekozen voor een gefaseerde, regionale uitrol van vaccinatie door huisartsen. De belangrijkste reden hiervoor is de beperkte beschikbaarheid van het AstraZeneca vaccin. Het RIVM bepaalt op pragmatische gronden de volgorde van de regio’s. Het uitgangspunt is te werken van linksonder in Nederland (Zeeland) naar rechtsboven. De precieze uitrol wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

De postcode van uw praktijk is bepalend voor de provincie waar u toe wordt gerekend. Het is niet relevant in welke provincies uw patiënten wonen.

Vanwege de gefaseerde uitrol wordt niet iedere persoon uit 1956 en 1957 of persoon uit de hoog covid-19 risicogroep op hetzelfde moment uitgenodigd en gevaccineerd. Het streven is om de hele doelgroep in februari en maart uit te nodigen. De exacte duur van de uitrol is afhankelijk van de beschikbaarheid van de vaccins en de daadwerkelijke bestellingen door de huisartsen.

spacer.gif
divider_small_algemeen.jpg
spacer.gif
 
spacer.gif
Doelgroep

In deze vaccinatieronde komen de volgende mensen in aanmerking voor vaccinatie:

  1. Medewerkers in de huisartsenpraktijk die elders nog niet zijn gevaccineerd.
  2. Alle personen geboren in 1956 en 1957
  3. Thuiswonende mensen met het syndroom van Down geboren in de periode van 1-1-1956 tot en met 31-12-2002.
  4. Mensen met morbide obesitas (BMI >40) geboren in de periode van 1-1-1956 tot en met 31-12-2002.
Huisartsen in Zeeland
Huisartsen in Zeeland starten als eerste met het vaccineren van bovengenoemde doelgroepen. Deze groep huisartsen ontvangt aanvullende informatie. Huisartsen uit andere provincies worden geïnformeerd wanneer zij aan de beurt zijn om te starten. We proberen zo goed mogelijk de ervaringen van de eerste provincies mee te nemen in de verdere uitrol.

spacer.gif
divider_small_algemeen.jpg
spacer.gif
 
spacer.gif
Meer informatie

De belangrijkste informatie is te vinden via:

spacer.gif
divider_small_algemeen.jpg
spacer.gif
 
spacer.gif
spacer.gif