Copy
Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser

header_algemeen.jpg
spacer.gif

Start COVID-19-vaccinatie met AstraZeneca

spacer.gif

Na Zeeland, Limburg en Noord-Brabant, kunt u als huisarts in Gelderland ook van start met het bestellen van AstraZeneca vaccins en het vaccineren. In deze alert informeren wij u over het proces van deze vaccinatie in uw praktijk. Op de website van het RIVM vindt u een werkinstructie met meer informatie.

spacer.gif
divider_small_algemeen.jpg
spacer.gif
 
spacer.gif
Doelgroep

In deze vaccinatieronde komen de volgende mensen in aanmerking voor vaccinatie:

  1. Huisartsen en zorgverlenende medewerkers in uw huisartsenpraktijk die elders nog niet zijn gevaccineerd.
  2. Alle personen geboren in 1956 en 1957.
  3. Thuiswonende mensen met het syndroom van Down geboren in de periode van 1-1-1956 tot en met 31-12-2002.
  4. Mensen met morbide obesitas (BMI >40) geboren in de periode van 1-1-1956 tot en met 31-12-2002.

spacer.gif
divider_small_algemeen.jpg
spacer.gif
 
spacer.gif
Selectie en bestellen

Ten behoeve van het bestellen van vaccins, maakt u een selectie van de eerdergenoemde doelgroepen. In de Praktijkhandleiding van het NHG staat beschreven hoe u deze groep kunt selecteren. Eventueel met behulp van uw HIS.

Alle bestellingen moeten worden geplaatst  in de periode van woensdag 3 maart 10.00 uur tot donderdag 4 maart 17.00 uur. Wij stellen de webapplicatie alleen op deze dagen open voor de praktijken in uw provincie. Voor het bestellen van COVID-19-vaccins is de webapplicatie extra beveiligd. Instructies ten aanzien van inloggen vindt u als bijlage bij de werkinstructie.

Let op: Plan pas uw vaccinatiespreekuren in nadat u een bevestiging vanuit de bestelapplicatie heeft ontvangen van de afleverdata van de vaccins. Er is nog een kleine onzekerheid met betrekking tot de leveringen vanuit de leverancier.  Wel kunt u alvast de selectie van de patiënten en de organisatie van de vaccinatie voorbereiden.
 
U ontvangt woensdagochtend voor 10 uur nogmaals een bericht van ons. 

In de webapplicatie geeft u aan hoeveel geïndiceerde personen u in deze doelgroep heeft en hoeveel verpakkingen vaccins u wilt bestellen. U mag voor 100% van uw doelgroep vaccins bestellen. We vragen u wel voorzichtig te bestellen t.b.v. een snelle uitrol van de COVID-19-vaccinatie naar de praktijken van uw collega-huisartsen. De verwachting is dat de meeste praktijken voldoende hebben aan één verpakking.

spacer.gif
divider_small_algemeen.jpg
spacer.gif
 
spacer.gif
Levering

Alle praktijken in Gelderland  worden op dinsdag 9 en woensdag 10 maart beleverd. Bij uw bestelling ziet u ook de leverdag van de vaccins voor de tweede prikronde. U ontvangt per levering de benodigde toebehoren (naalden, spuiten, stickers met batchnummers). We adviseren u de vaccinatie minimaal een dag na de levering te plannen.

spacer.gif
divider_small_algemeen.jpg
spacer.gif
 
spacer.gif
Uitnodiging

Er is een standaard uitnodigingsset beschikbaar voor deze vaccinatieronde. Deze bestaat uit een oproepkaart, infographic, uitnodigingsbrief en informatie over het delen van gegevens met het RIVM. Deze materialen, behalve de oproepkaart, worden begin deze week samen met de vaccinatieregistratiekaarten als drukwerk naar uw praktijk gestuurd. Dit vanwege de snelheid waarmee de vaccins bij u geleverd worden. Het is natuurlijk aan u of u de uitnodigingen vervolgens zelf of via het verzendhuis aan uw patiënten verstuurt. Als u de uitnodigingen zelf verstuurt, dient u zelf te frankeren.

Als u extra uitnodigingsmaterialen nodig heeft, kunt u dit laten weten aan de SNPG door het sturen van een mail naar covid19@snpg.nl.

Grensbewoners
Inwoners van Duitsland worden in hun eigen land uitgenodigd en gevaccineerd. Dit is met Duitsland afgesproken. Als deze mensen bij u in de praktijk zijn ingeschreven, hoeft u hen niet uit te nodigen.

spacer.gif
divider_small_algemeen.jpg
spacer.gif
 
spacer.gif
Uitvoering vaccinatie

De Praktijkhandleiding van het NHG biedt handvatten voor de inrichting van de vaccinatie in uw praktijk. Houdt u bij de voorbereiding van de vaccinatie rekening met extra voorbereidingstijd voor het klaarmaken van de spuiten. U krijgt namelijk geen kant-en-klare spuiten geleverd.

In de praktijkhandleiding staan ook de extra handelingen beschreven die nodig zijn bij COVID-19-vaccinatie in vergelijking met de griep- en pneumokokkenvaccinatie. Zoals het vóór de vaccinatie in kaart brengen van eventuele contra-indicaties en het innemen van de oproepkaart. Lees voorafgaand aan vaccinatie de NHG-praktijkhandleiding en de LCI-richtlijn.

Nazorg
Omdat het AstraZeneca-vaccin een nieuw vaccin betreft is er extra nazorg nodig: álle gevaccineerde personen dienen 15 minuten geobserveerd te worden na vaccinatietoediening.

spacer.gif
divider_small_algemeen.jpg
spacer.gif
 
spacer.gif
Vervoer vaccins

Het kan zijn dat de vaccinatiespreekuren niet in uw praktijk plaatsvinden, maar op een andere locatie, zoals een sporthal. Let dan op de geldende voorwaarden voor gebruik en vervoer van de vaccins. Deze zijn beschreven in de RIVM-werkinstructie en de NHG-praktijkhandleiding.
 
Let op! Voor gekoeld vervoer van de vaccins door huisartsen wordt nog gekeken naar de voorwaarden. Zo lang deze niet bekend zijn, mag u geen vaccins uitwisselen met andere praktijken.

spacer.gif
divider_small_algemeen.jpg
spacer.gif
 
spacer.gif
Registratie vaccinatie

Bij de vaccinatie krijgt elke gevaccineerde een vaccinatieregistratiekaartje mee. U zet daarop de benodigde informatie en overhandigt deze aan de cliënt. Daarnaast registreert u de vaccinatie. Voor praktijkmedewerkers registreert u in de BRBA applicatie, na mondelinge toestemming van de persoon. BRBA is een door VWS ontwikkelde veilige webapplicatie. De handleiding en een scholing hiervoor vindt u hier.

Vaccinatie van patiënten registreert u zoals gebruikelijk in uw HIS. Het is noodzakelijk dat u daarbij het batchnummer per patiënt registreert. Bij toestemming van de patiënt, worden de gegevens automatisch doorgegeven aan het landelijke registratiesysteem van het RIVM.

spacer.gif
divider_small_algemeen.jpg
spacer.gif
 
spacer.gif
Meer informatie

De belangrijkste informatie is te vinden via:

spacer.gif
divider_small_algemeen.jpg
spacer.gif
 
spacer.gif
spacer.gif