Copy

 ..niet van brood alleen | 03 | juni 2019

Het einde van afstuderen en het begin van Logos Hope komen steeds meer in zicht. Dat gaat gepaard met veel geregel voor OM en hard werken aan afstuderen. Daarom vind je in deze nieuwsbrief weer een korte update ten aanzien van afstuderen en OM, een overzichtje van wat er allemaal nog komt voor ik weg ga en meer uitleg over de praktische kant van steunen door gebed. Veel leesplezier en Gods zegen! 
 
Update
Alles wordt steeds echter. Nog maar drie/twee maanden en dan is het tijd om afscheid te nemen van thuis. In die tijd moet er nog heel wat geregeld worden en er lopen veel dingen naast elkaar. Sommige gaan lekker vlot en dat maakt me blij, maar er zijn ook nog wel wat haken en ogen die voor de nodige spanning zorgen. Om jullie een beetje mee te nemen, hier een overzichtje van de dingen die mij bezighouden met betrekking tot de uitzending en afstuderen;
  • Haak/Oog: Ik heb bericht gekregen van de verzekering dat ik een aanvullende fit-for-duty verklaring moet hebben om de verzekeringen rond te krijgen;
  • Blij: Ik ben bij mijn thuisthuiskerk in Assen geweest. Daar kon ik informatie geven via de beamer, komt er een stukje in de voorpost en heb ik mensen in persoon kunnen vertellen over mijn plannen. Dat gaf veel positieve energie. Leuk om de mensen die mij zien hebben opgroeien over mijn plannen te vertellen;
  • Haak/Oog: Na het 'promoten' in de koepelkerk heb ik nog een heel aantal doosjes pepermunt en Logos Hope bouwplaten over en het lukt niet zo goed om met de mensen van de Oase kerk in contact te komen, zodat ik deze wellicht daar kan uitdelen;
  • Blij: De eerste gebedsmail komt er bijna aan! 
  • Blij: De teller voor toegezegde maandelijks giften staat op het moment €800.
  • Haak/Oog & Blij: Afstuderen is druk en spannend en kost wel veel energie; Maaaar de deadline van afstuderen is naar 4 dagen verder verplaatst, dus er is weer ietsje ruimte ontstaan;

Kracht van het gebed!
 
In de vorige nieuwsbrief hebben we het vrij uitgebreid over financiële steun gehad. Financiën is iets concreets. Je kunt het zien en bijhouden hoeveel je nog moet. Dat maakt het een gemakkelijk gespreksonderwerp. "wil je geld naar me overmaken", "Ik moet nog zoveel". Veel en moeilijker vind ik het om te vragen "wil je voor me bidden? Voor mijn afstuderen, voor mijn mentale voorbereiding, voor de mentale voorbereiding van allen om mij heen?" Dat is een stuk vager en voelt voor mij kwetsbaarder. 
Het is deze manier van steunen zeker even zo belangrijk als de financiële kant. “Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig, en mist zijn uitwerking niet” (te vinden in de Bijbel, Jakobus 5 vers 16b) Bidden voor elkaar is krachtig. Bemoedigend. Het verbindt ons aan elkaar, over landsgrenzen heen. Zoals dat plaatje van het 20:00 uur journaal, waarbij er allemaal van die lijntjes die van het ene land naar het andere land gaan. Zo stel ik me dat voor, zo zijn we met elkaar verbonden in liefde en gebed.
Dat vind ik niet alleen een mooi idee, maar het is gebed is ook echt een noodzaak. Want zending is tof, ik heb er ontzettend veel zin in, maar het is ook spannend, stressvol en doodeng. Het voelt als een zegen dat ik twee jaar op deze manier met God op reis zal gaan en mag zien wat Hij doet aan de andere kant van de wereld. Toch wordt het best wel zwaar en is twee jaar een lange tijd. Ik zal alle mooie mensen hier - familie, vrienden, gemeenteleden, bekenden - echt wel erg missen. Ook mis ik waarschijnlijk op den duur de ‘logica’ van het leven hier. Het is hier bekend en ‘logisch’ dat het leven op een bepaalde manier loopt. Daar loopt het leven compleet anders en dat zal niet altijd makkelijk zijn. Daarom wil ik jullie vragen; wil je voor mij bidden? Voor mijn afstuderen. Voor mijn mentale voorbereiding en voor mijn praktische voorbereiding. Voor de grote uitdagingen die me te wachten staan? 

Zonder Gods hulp ga ik het sowieso niet redden, dat is iets waar ik zeker van overtuigd ben. Paulus, een oude kerkleraar zegt het heel treffend in zijn brief die hij vanuit de gevangenis schrijft aan de Efeziërs (ook te vinden in de Bijbel). Hij heeft het dan eerst over de strijd die gevoerd wordt, tussen hemel en aarde, tussen goed en kwaad, in onszelf. Hij geeft een hele strijduitrusting die we daarbij mogen gebruiken. Onder andere het geloof als schild en rechtvaardigheid als harnas. Dan sluit hij af met:

"
Bid bovendien met alle soorten van bidden en smeken, bij alles wat zich voordoet. Laat je daarbij leiden door de Heilige Geest. Let erop dat je dat doet. Bid zonder ophouden voor alle gelovigen. Bid ook voor mij. Bid dat God mij steeds de goede woorden zal geven. Bid dat ik vol geloof en zonder vrees het geheim van het goede nieuws van God bekend zal maken. Want dat is de taak die God mij heeft gegeven en waarvoor ik nu met boeien vastzit. Bid dat ik zal zeggen wat ik moet zeggen, vol geloof en zonder vrees."

En zo zeg ik dat met hem, ik zit op dit moment niet met boeien vast, maar ga wel op pad om over God te vertellen. Bid met mij dat ik dat met liefde en de goede woorden mag doen. Alvast enorm bedankt en moge God je zegenen voor je meedenken en meedoen!
 
Praktisch gezien zijn er twee punten waar ik de punten van gebed specificeer;   
1. Onder aan de nieuwsbrieven staan altijd vier bid en dank punten.
2. Het is ook mogelijk je op te geven voor de gebedsbrief. Deze wordt 1 keer in de 2 maanden verstuurd. Hier komen uitgebreidere en meer persoonlijke gebedspunten in te staan. Hiervoor kun je je opgeven door een mailtje te sturen naar tftalice@gmail.com
, met als onderwerp 'gebedsbrief'.
 

Praktisch betrokken
 
Gebed
Bid mee! Wil je Alice en haar zendingswerk steunen met gebed? Meld je dan aan voor de gebedsmail. Dit is een korte mail die 1x per 2 maanden verstuurd zal worden met dank en bid punten voor Alice persoonlijk en voor het werk van OM. Wil je Alice gedurende haar zendingsreis meenemen in je gebed? Stuur dan een mailtje naar TFTAlice@gmail.com met als onderwerp ‘gebedsmail’ om je aan te melden.
Financiële steun
Leven aan boord van Logos Hope betekent leven van giften. Als je financieel wilt steunen dan kan dit via Alice haar persoonlijke Donatiepagina (klik op de link) van Operatie Mobilisatie. Op 28 juni 2019 moet ze 80% van het benodigde bedrag toegezegd hebben gekregen. Dit is al bijna. Dus als je al bedacht hebt dat je wel wilt steunen, dan is het fijn als je de machtiging z.s.m. verstuurd. 

Operatie Mobilisatie is een ANBI-geregistreerde organisatie, dit kun je ook aangeven bij de Belastingdienst. 
Danken en bidden
  • Danken dat het financieel eerst heel spannend leek, maar we nu op de goede weg zijn. 
  • Danken voor fijne afstudeermaatjes en enthousiaste familie en vrienden. Zij zijn als een Godsgeschenk. 
  • Bidden voor de mensen die nu op de Logos Hope zijn en de mensen die zij ontmoeten. 
  • Bidden voor mentale steun voor het afstuderen, en fysieke kracht om lange dagen te maken die nodig zijn voor het afstuderen. 
Bedankt voor jullie aandacht en steun,
Moge God je zegenen en tot we elkaar weer zien! :)

Alice
Adressen
OPERATIE MOBILISATIE
Assemblageweg 9, 8304 BB Emmeloord
0527 - 615 607 | info.nl@om.org
www.operatiemobilisatie.nl

ALICE DATEMA
Huidig adres:
Schaapdijk 5
6825  Arnhem
+31 6 578 240 13

Thuisfrontteam
CONTACTPERSOON
Ilse Veen 
+ 31 6 179 909 02
tftalice@gmail.com


 
Support 
VRAGEN OVER GIFTEN
Hans van Wieringen
tftalice@gmail.com
onder vermelding van: financiën

IBAN: NL RABO 0114232938
t.n.v. Operatie Mobilisatie 
o.v.v. 'Support Alice Datema'

ONLINE DONATIES
www.operatiemobilisatie.nl/alicedatema
  
       
Copyright © 2019 Alice Evangelisatie, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp