Copy
View this email in your browser
Nyhedsbrev 30. juli 2020
Kære læser 

Her kommer et nyhedsbrev fra CISU, hvor sekretariatet er tilbage fra tre uger med sommerlukket.

Som du kan læse, er vores databasesystem stadig lukket lidt endnu, og man kan derfor ikke søge puljer eller ændre oplysninger om sin organisation. Men bare rolig: Den 17. august åbner det nye 'Vores CISU', der er mere tidssvarende og giver nogle nye muligheder.

Nedlukningen betyder også, at der kun er enkelte, udskudte kurser, man kan tilmelde sig. Ellers må man vente til 17. august. Her kan man blandt andet melde sig til et spændende seminar om at motivere frivillige, kurser om bæredygtighed og en workshop om at påvirke finansloven.

God læselyst.

Kim Jensen
Nyheder fra CISU 

CISUs database er lukket til 17. august

CISU er i fuld gang med at indføre det nye IT-system 'Vores CISU.'

Det betyder, at det online-system, mange medlemsorganisationer kender, er lukket frem til 17. august, og at man derefter skal vænne sig til et nyt system og mange nye muligheder. 


I nyheden her kan man læse om de mange nye muligheder, og på cisu.dk har vi samlet en række spørgsmål og svar om det nye system.

Frem til 17. august kan man ikke logge ind og kan hverken indsende nye ansøgninger, tilmelde sig kurser eller rette i oplysninger.

Da der i perioden lige omkring 17. august er enkelte kurser, der er rykket fra foråret, kan man tilmelde sig dem her.

Hele listen over arrangementer og kurser i efteråret findes her og nederst i nyhedsbrevet.

Oplev live jubilæumsfortællinger: Civilsamfundets rolle i udviklingssamarbejde de sidste og næste 25 år

Den 19. september fra kl. 17.00-22.00 fejrer CISU sit 25 års jubilæum med en jubilæumsfest med flotte taler, fortællinger fra medlemsorganisationerne og fest.

CISU, medlemsorganisationerne og deres lokale partnerne har de sidste 25 år bidraget til mange af de vigtige fremskridt i verden. 

Alle aktive i CISUs medlemsorganisationer tager del i arbejdet – men måske uden så ofte at stoppe op og reflektere over, hvordan og hvorfor, vi lykkedes med det, vi gør, og hvor vi er på vej hen.

For hvad har egentlig vakt vores engagement de sidste 25 år? Hvad har partnerskaberne bidraget med? Og hvad er vores visioner for, hvordan vi som civilsamfund kan fortsætte med at skabe en verden, der er bedre og mere bæredygtig om 25 år?

Det og meget mere kan man blive klogere på igennem to faciliterede samtaler med jubilæumsfortællinger fra medlemsorganisationer, aktivister og eksperter. 

Til ”Jubilæumsfortællinger – De sidste 25 år” kan man opleve en samtale mellem de fire CISU-medlemsorganisationer Dansk Lesotho Network, GURYASAMO, FANT og Verdens Skove om partnerskaber, engagement, og hvad der motiverer dem i deres arbejde for en bedre verden.

Man kan også opleve ”Jubilæumsfortællinger – De næste 25 år”, hvor vi har inviteret Birgitte Diget, aktivist i Global Aktion, Tim Whyte, generalsekretær i Mellemfolkeligt Samvirke og Lars Engberg-Pedersen, seniorforsker i Dansk Institut for Internationale Studier til en samtale om det danske civilsamfunds rolle i de næste 25 år. 

Jubilæumsfesten er for alle medlemsorganisationer i CISU og andre danske aktører, der har lyst til at være med til at fejre jubilæet. 

Man kan melde sig til jubilæumsfesten her, hvor man også kan se det fulde program.

Fra oplysning om verden til engagerende aktiviteter

De 33 bevillingshavere i den EU-finansierede Frame, Voice, Report!’s anden runde har nu givet deres input om læring. Flere interessante ting blev fremhævet af deltagerne som resultat af at have haft en Frame, Voice, Report!-bevilling:

1) Organisationerne har generelt fået integreret verdensmålene langt bedre i deres arbejde.

2) Flere fremhæver, at hvor de tidligere primært havde lavet oplysning, hvor de fortalte folk om forhold ude i verden med henblik på at samle penge ind, er de med FVR-projektet blevet inspireret til at fokusere mere på, hvad der kan gøres i Danmark for at handle på verdensmålene.

3) FVR-projekterne har med succes været præget af interaktive events, workshops, debatter, filmforevisninger med diskussion etc. fremfor mere traditionel oplysende envejskommunikation.

4) Der er samtidig kommet en større bevidsthed hos en stor del af organisationerne om, hvordan konstruktiv kommunikation, involvering af ”stemmer fra syd” samt bevidst brug af framing og værdier kan gøre ens kommunikation mere engagerende for målgruppen.

5) Nogen bemærker dog også, at Facebook-opslag med historier om danskere fik mere interaktion end opslag med f.eks. ghanesere i samme situation. 

6) Endelig fremhæver flere, at hvis man virkelig vil engagere sin målgruppe til at handle, kræver det fysiske face-to-face møder fremfor blot online kampagner (samme pointe kom frem i første runde af FVR-projekter).

Se eksempler på de danske Frame, Voice, Report!-projekter og deres produkter her

Se to projekteksempler fra hvert Frame, Voice, Report!-partnerland her

Bliv inspireret af indsatserne støttet af Engagementspuljen 

I starten af juli blev midlerne i Engagementspuljen fordelt på 13 indsatser, der styrker folkeligt engagement i det internationale udviklingssamarbejde. Nu kan du læse om og blive inspireret af de projekter, der modtog støtte. Læs for eksempel om Operation Dagsværks Solidaritetsturné, Verdens Skoves Junior Rangers og Ingeniører Uden Grænsers projekt, Faglighed som brobygger til frivillighed.

Du kan finde resuméer af projekterne her.

Ansøgningsfristen for Engagementspuljens anden og sidste runde er den 23. september 2020 kl. 12.00.

Større beløb til oplysning

Den 20. august er der webinar om CISUs oplysningspulje, hvor deltagerne kan høre om mulighederne for at søge midler til oplysning i Danmark.

Lige netop i efteråret er der særligt gode muligheder, fordi beløbsgrænsen på puljen er sat op. Man kan således søge 30.000 kroner i stedet for 25.000 kroner ved ansøgningsfristen 1. oktober. Ansøgere, der søger den løbende pulje uden for fristen, kan søge 15.000 i stedet for 10.000 kroner. Forhøjelsen kommer blandt andet som en konsekvens af coronakrisen, hvor mange oplysningsaktiviteter er aflyst eller udskudt. Det har 'skubbet' en del midler til efteråret.

Man kan læse mere om puljen her, og man kan tilmelde sig webinaret her.
Kommende arrangementer hos CISU

Da CISUs online-system bliver  opdateret henover sommeren er der i dette nummer af nyhedsbervet ikke direkte links på alle arrangementer. Man læse mere om arrangementerne her
 • 20/8: Webinar om CISUs oplysningspulje
 • 24/8 og 26/8: Antikorruption i organisationer og i samarbejde
 • 25/8 og 27/8: Få de gode historier med hjem
 • 2/9 og 3/9: Monitorering, evaluering og læring
 • 5/9 og 26/9: Project Cycle Management 
 • 8/9 og 10/9: Motivér din målgruppe og dine frivillige
 • 9/9: Påvirk beslutninger om udviklingsbistand på finansloven
 • 17/9: Forskning og civilsamfund i udviklingsprojekter
 • 19/9: Generalforsamling i CISU  - Udskudt fra april
 • 21/9 og 23/9: Mainstreaming af klima i udviklingssamarbejde 
 • 29/9 og 1/10: Regnskab og finansielt tilsyn
 • 3/10: Design og planlægning af civilsamfundsindsatser - Del 1.
 • 7/10 og 8/10: Hvordan bliver civilsamfundsstøtten i EU's nye budget?  (8/10 er webinar)
 • 10/10: Sikkerhedskursus 
 • 20/10 og 22/10: Styrk jeres bæredygtighed 
 • 21/10 og 22/10: Økonomistyring af projekter og bevillinger
 • 24/10: Civic space in contemporary changing contexts
 • 26/10 og 28/10: Intro til Safeguarding 
 • 27/10 og 29/10: Redskaber til at arbejde med resiliens i skrøbelige kontekster 
 • 2/11 og 4/11: Introduktion til CISUs Puljer 
 • 22/11: Design og planlægning af civilsamfundsindsatser - Del 2.
 • 26/11: Konference om folkeligt engagement
 • 30/11 og 3/12: Hvordan skaber vi mere folkeligt engagement i den globale klimakamp? 
 • 1/12 og 3/12: Pengene er bevilget
 • 4/2 2021: Design og planlægning af civilsamfundsindsatser - Del 3
Se hele CISUs kursusoversigt her
Facebook
Instagram
Twitter
Website
Email

Copyright © 2019 CISU - Civilsamfund i Udvikling, All rights reserved. 
 

Nyhedsbrevet sendes til kontaktpersoner i CISUs medlemsforeninger og til modtagere, der har tilmeldt sig her.

Bemærk: Denne mail kan ikke besvares.

Har du kommentarer til nyhedsbrevet, kan du sende en mail til kommunikationsansvarlig Kim Jensen på kj@cisu.dk eller kommunikationsmedarbejder Camilla Bøgelund på cb@cisu.dk.


Vores fysiske adresse er: 
CISU - Civilsamfund i Udvikling
Klosterport 4x, 3, 8000 Aarhus C

Ønsker du ikke at modtage disse mails? Tryk her: unsubscribe from this list.