Copy
Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik hier voor de webversie.
Nieuwsflits Klimaateffectatlas
December 2021
Via onze nieuwsflits houden we je op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in de Klimaateffectatlas. Er zijn de afgelopen maand twee nieuwe kaarten toegevoegd aan de Klimaateffectatlas. Ook hebben een paar overstromingskaarten een update gehad. Lees hieronder meer over deze kaarten en kijk ook alvast mee vooruit naar de kaarten die we begin volgend jaar verwachten.

Nieuw: Afstand-tot-koeltekaart


Volgens één van de richtlijnen in het onderzoeksrapport De hittebestendige stad zou elk huis een aangename en aantrekkelijke koele plek moeten hebben binnen 300 meter loopafstand. Op basis van dat inzicht is de afstand-tot-koeltekaart ontwikkeld. Deze kaart laat zien hoever gebouwen van een koele plek vandaan liggen. Boven de 300 meter worden koele plekken minder goed bereikbaar voor bewoners. Dit geldt vooral voor mensen die kwetsbaar zijn voor hittestress. De kaart kan helpen om te bepalen welke gebieden kwetsbaar zijn voor hitte en om te bepalen waar je als eerste maatregelen moet nemen. De afstand-tot-koeltekaart is beschikbaar als kaartverhaal en wordt binnenkort ook toegevoegd aan de viewer. De kaart is ontwikkeld met medewerking van de Hogeschool van Amsterdam en Tauw.
Ga naar de Afstand-tot-koeltekaart

Nieuw: Kansenkaart Klimaatbuffers


De Kansenkaart Natuurlijke Klimaatbuffers laat zien waar kansen liggen om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan met natuurlijke oplossingen. Dit soort oplossingen heten ook wel Naturebased Solutions of natuurlijke klimaatbuffers. De kaarten zijn bedoeld om plan- en beleidsmakers te inspireren de natuur te benutten bij klimaatadaptatie. In de viewer staat de totaalkaart met alle soorten klimaatbuffers bij elkaar in één kaart. In het kaartverhaal vind je ook de verschillende deelkaarten: de kansenkaart Randstad, Kust, Rivieren, Hoog-Nederland en Veen. Het kan zijn dat hier later nog deelkaarten aan worden toegevoegd. De kaart is ontwikkeld door de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers.
Ga naar de Kansenkaart Klimaatbuffers

Overstromingskaarten zijn geüpdatet


De overstromingskaarten hebben een aantal updates gehad:
  • Er staan nieuwe kaarten in de Klimaateffectatlas om de plaatsgebonden overstromingskans te tonen. Eerst toonden de kaarten de plaatsgebonden overstromingskans op buurtniveau. Voor de ontwikkeling van deze kaarten heeft het LIWO gedetailleerdere rastercellen gebruikt. De kaarten geven daarmee een nauwkeuriger inzicht in de kans dat een locatie overstroomt met een bepaalde waterdiepte. De kaarten zijn beschikbaar in de viewer en als kaartverhaal.
  • Er staan nieuwe overstromingsdieptekaarten in de Klimaateffectatlas. De nieuwe kaarten geven overstromingsdiepten weer die een bepaalde kans van voorkomen hebben (van een bijzonder kleine kans tot een grote kans). De kaarten zijn beschikbaar in de viewer en als kaartverhaal.

Data opvragen


De nieuwe kaarten zijn beschikbaar als download. Je kunt ze aanvragen door naar het tabje ‘Data opvragen’ te gaan en het formulier in te vullen.
Vraag de data op

Verwachte kaarten begin 2022


In 2022 gaan we verder met het doorontwikkelen van de Klimaateffectatlas. Begin 2022 verwachten we droge-plekken-kaarten en een update van de wijktypologiekaart en de kansenkaart gevolgbeperking.
  • De Hogeschool van Amsterdam, Tauw en Deltares werken aan een nieuwe versie van de wijktypologiekaart. De nieuwe kaart bevat een nauwkeurigere indeling van de wijktypes.  Ook worden er aanvullende kenmerken op wijkniveau gekoppeld, bijvoorbeeld rond opgaven en kansen.
  • Droge-plekken-kaarten laten zien welke gebouwen een droge verdieping houden bij verschillende overstromingsscenario’s. De kaarten zijn beschikbaar vanuit LIWO en geven inzicht op welke plekken er hoge schuilplekken aanwezig zijn.
  • Update Kansenkaart gevolgbeperking: de kansenkaart gevolgbeperking wordt vernieuwd op basis van de plaatsgebonden overstromingskansenkaarten uit deze update.

Wist je dat ...

  • de Klimaateffectatlas ongeveer 300 bezoekers per dag heeft?
  • je een beeld uit de Klimaateffectatlas met een bepaalde kaart, transparantie en zoomniveau kunt delen via de knop 'Kaart delen' aan de linkerkant in de viewer?
  • de afgelopen zes maanden 315 partijen een downloadlink hebben ontvangen waarmee ze zelf de data kunnen downloaden?
  • we in 2022 samen met onze partners doorgaan met de inhoudelijke doorontwikkeling van de Klimaateffectatlas?
  • je het laatste nieuws rond klimaatadaptatie ook kunt volgen via de socialmediakanalen hieronder?
Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter
Volg ons op LinkedIn Volg ons op LinkedIn
Copyright © 2021, All rights reserved.

Waarom ontvang je dit bericht?
Je ontvangt dit bericht omdat je je eerder hebt aangemeld voor de nieuwsflits Klimaateffectatlas. Deze nieuwsflits komt uit als er ontwikkelingen zijn rond de Klimaateffectatlas.

Deze nieuwsflits is gemaakt door stichting Climate Adaptation Services in opdracht van het Deltaprogramma Ruimelijke adaptatie.

www.klimaateffectatlas.nl

Je kunt hier jouw voorkeuren wijzigen of uitschrijven.


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Climate Adaptation Services · Bussummergrindweg 1-J · Bussum, NH 1406 NZ · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp