Copy
View this email in your browser
Morgenster Actueel
19 januari 2020
 
Komende zondag in het kort:
We vieren de Zondag van de Eenheid in de Morgenster en beginnen om half elf.
We vieren samen met de H.Hart/H.Josephparochie, het Leger des Heils en Casella.
Lezingen: Ps. 107, 1-9 [KBS] en Handelingen 27:18 tm 28:10 [NBV]
Liederen: 868, 1.2.5; 421; 301c; 413; HH 582a; 107, 11.12; 221; Bundel Leger des Heils 108 = Amazing Grace; 970; 387; Onze Vader uit Dienstboek; 423; HH 399 (Samen in de naam van Jezus)
 
Eén collecte op 19 januari
De ene collecte is bestemd voor de Landelijke Organisatie Schuldhulpmaatje. Deze organisatie helpt mensen die in de problemen zijn gekomen door schulden of te maken hebben met dreigende schulden. De hulp is erop gericht om mensen inzicht te geven in hun uitgaven, het gedrag van mensen te veranderen en ze financieel zelfredzaam te laten worden.
De hulp wordt geboden via internet en dankzij 2000 vrijwilligers, die mensen op een deskundige en persoonlijke wijze kunnen helpen naar een schuldenvrij leven. De lokale afdelingen van Schuldhulpmaatjes werken altijd samen met minimaal drie lokale kerken of andere organisaties, zoals woningcorporaties. Preventie neemt een steeds belangrijker plaats in. Elke euro daaraan besteed levert drie euro op.
De landelijke organisatie heeft geld nodig om
- mensen die met schulden te maken hebben te bereiken,
- de vrijwilligers te trainen en
- het werk te coördineren.
Van harte aanbevolen!
 
Vooruitblik zondag 26 januari
Gastvoorganger op 26 januari is ds. Heleen Weimar.
 
Collecte
In de kerkdienst zondag 26 januari komt een Tijdcollecte. Dat is, zoals het woord al doet vermoeden, een collecte van tijd i.p.v. geld om aan een project van Stichting Present te besteden. Deze stichting wil een schakel zijn tussen mensen die 1 dag  iemand willen helpen die dat nodig heeft. Voor de dienst worden er kaartjes uitgereikt waarop 3 data  staan, in dit geval  vrijdag 20 maart en zaterdag 28 maart en 4 april.  En de keuze tussen een  praktische  klus of een sociale  activiteit. Kruis aan welke tijd en welk soort activiteit mogelijk zijn. Zo veel mogelijk aankruisen maakt het voor Stichting Present makkelijker om een project dat aansluit te vinden en daar een groep voor te formeren. Wees niet bang dat dan elke dag bezet is: er wordt 1 passende activiteit per persoon uitgekozen.
 
Dus: Kijk alvast in de agenda welke van deze 3 dagen beschikbaar zijn en neem een pen mee naar de kerk op zondag 26 januari. Sebastiaan Hexspoor zal dan nog een korte toelichting geven van de tijdcollecte en Stichting Present.
De diaconie beveelt deze collecte sterk aan!
 
Agenda
- Zon. 19 jan.  10.30 uur Zondag van de Eenheid in de Morgenster
- Ma. 20 jan.   16.00 uur oecumenisch overleg in de Drie Berken
- Di. 21 jan.      19.30 uur lezing over het Noorderlicht in de Morgenster
- Woe. 22 jan.   19.00 uur Gezamenlijke catechese-avond in de Morgenster
- Don. 23 jan.  Gesprekskring ‘Gewoon Jezus’ met Erik van Halsema;14.00 uur in de Morgenster; 20.00 uur in de Bethlehemkerk
- Vr. 24 jan.     20.00 in Bethlehemkerk: workshop zingen voor jongeren met David Niemeijer
- Zat. 25 jan.    Benefietconcert Oegandagroep in de Bethlehemkerk
- Zon. 26 jan.  10.00 Gezamenlijke tienerviering in de Bethlehemkerk, met Thijmen en Gerco
- Woe. 29 jan.   Bijbelcafé in de Openb. Bibliotheek met ds. Jurjen Zeilstra.
Casper Bos                     /                          Philip Posthumes
Nieuwe voorzitter en penningmeester kerkrentmeesters
Met ingang van deze maand is Casper Bos voorzitter van het wijkcollege van kerkrentmeesters van De Morgenster. Tot voor kort fungeerde Casper als penningmeester van De Morgenster. Philip Posthumus volgt Casper als penningmeester op. Philip is geen onbekende in deze functie. Hij was ook al eerder penningmeester van de wijkgemeente, van 2014 tot 2018. De functie van voorzitter was sinds het vertrek in september van Richard Stroband als voorzitter, vacant.
Casper: “Nog niet zo heel lang maken Anke en ik deel uit van onze gemeente. We hebben de draai goed gevonden en vinden het leuk om iets van onze talenten in te zetten. Wat de kerkrentmeesters betreft, er is een stevige ploeg in De Morgenster die zich verantwoordelijk weet voor het beheer van de financiën, van het kerkgebouw en voor allerlei andere praktische zaken in onze gemeente. Fijn om daar als voorzitter sturing aan te gaan geven en vanuit deze rol deel uit te maken van kerkenraad.“
Philip: “Leuk om weer terug te zijn aan het ‘front’ van de kerkrentmeesters. Met veel plezier pak ik de portefeuille van penningmeester op. Ik krijg de gelegenheid de financiële administratie binnenkort te automatiseren. Dat scheelt veel tijd en zorgt ervoor dat kerkrentmeesters goed op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de financiën van onze gemeente. Zowel de kerkrentmeesters van onze wijkgemeente als die van de protestantse gemeente Hilversum.”
Met deze benoemingen is het wijkcollege van kerkrentmeesters als volgt samengesteld: Casper Bos (voorzitter), Isak Laurens (secretaris), Philip Posthumus (penningmeester), Jos Hexspoor, Andries Furster, Richard Stroband en Joep Mourits. De eerste vijf personen fungeren als ambtsdrager, de laatste twee als taakdrager. Jos Hexspoor neemt per 1 april aanstaande afscheid als kerkrentmeester van De Morgenster. De installatie van Philip tot ambtsdrager vindt plaats in de viering op zondag 2 februari.
 
Oppas tijdens de dienst voor kinderen onder de vier jaar:
Als je graag met je jonge kind(-eren) naar de kerk wilt komen, dan kunnen we oppas tijdens de kerkdienst regelen. Mail Elma Hoekstra dan van te voren even, graag uiterlijk de donderdag voor de zondag dat je met je kinderen komt: scriba@morgensterhilversum.nl
 
Boekenlegger met inloggegevens website De Morgenster
Bij de nieuwjaarsreceptie van afgelopen zondag 12 januari is een boekenlegger uitgedeeld met daarop vermeld de inloggegevens van het besloten gedeelte van de website van De Morgenster, www.morgensterhilversum.nl. Op dit besloten gedeelte van de website staan de deelnemers van de verschillende geledingen in De Morgenster en hun contactgegevens.
Mocht je de boekenlegger nog niet ontvangen hebben, vraag dan even een van de onderstaande leden van de communicatiecommissie, ze liggen namelijk in de consistoriekamer. Na afloop van een van de volgende kerkdiensten zullen we ze opnieuw aan alle gemeenteleden aanbieden.
De communicatiecommissie: Hennie Burggraaff, Nel Dees, Marya de Haas, Erik van Halsema, Klaas Hoekstra, Henk Verrij, Annette van der Vliet en José van Wageningen
 
Seniorenmiddag
De seniorenmiddag was een succes, met tante Rosa in de hoofdrol. Haar verhalen deden bij velen de herinnering aan vroeger boven komen. Fijn dat jong en oud hiervan hebben genoten.
Vacature
De Algemene Kerkenraad zoekt in verband met het verstrijken van de ambtstermijn een
 
Scriba van de Algemene Kerkenraad
 
De Algemene Kerkenraad vervult de taken die het kerkbestuur van de wijken overstijgen, waaronder
 • het vaststellen van de begrotingen en de jaarrekeningen van de PgH,
 • het initiëren van bovenwijkse bijeenkomsten,
 • het vaststellen en uitvoeren van het beleidsplan.
De Algemene Kerkenraad bestaat uit:
 • de preses
 • de scriba
 • een afgevaardigde van het college van diakenen
 • een afgevaardigde van het college van kerkrentmeesters
 • een afgevaardigde van het ministerie van predikanten
 • een afgevaardigden uit elk van de vijf wijkgemeenten en
 • waarnemers vanuit Vitamine G, het ministerie van predikanten en de VGH

Takenpakket van de scriba

De scriba fungeert als secretaris van AK en BM; tot zijn/haar kerntaken behoren:
 • het in overleg met de preses voorbereiden en samenroepen van de vergaderingen van het Breed Moderamen (± 10 keer per jaar) en de Algemene Kerkenraad (± 5 keer per jaar);
 • de verslaglegging en uitvoering van besluiten van deze vergaderingen;
 • het bijhouden en afhandelen van in- en uitgaande correspondentie;
 • het mede organiseren van de Nieuwjaarsreceptie, bovenwijkse bijeenkomsten e.d.;
 • regelmatig overleg met de eindredacteur van het kerkblad en het kerkelijk bureau.
Daarnaast kan de scriba eigener beweging andere activiteiten op zich nemen of daarin participeren.
Voor meer informatie, neem contact op met Richard Hoff (preses@protestantshilversum.nl)
 
Vijf jaar stilte en rust
Vijf jaar geleden ontstond het Christelijk Spiritueel Centrum. Binnenkort start de 15e Meditatiecursus. Kom kennismaken!
 
Agenda:
21 januari 13.00 uur & 20.00 uur - Kennismaken meditatie
28 januari 13.00 uur & 20.00 uur - Start nieuwe cursus meditatie
31 januari 20.00 uur Broterra informatie-avond
14 & 15 februari 20.00 uur Valentijnsworkshop massage voor partners
23 februari 11:30 uur - Stiltewandeling Jezus volgen in de stilte
Elke maandagmorgen 09.00 uur Meditatie met Lectio divina en aansluitend thee/koffie
Bij alle activiteiten graag aanmelden via de agenda op de site. www.christelijkspiritueelcentrum.nl
Hartelijk welkom in het centrum, Tjitske Volkerink - pionier en sociaal ondernemer
 


Ons mailadres is:
actueel@morgensterhilversum.nl

Wilt u wat wijzigen?
U kunt hier aanpassingen maken of u afmelden voor deze nieuwsbrief.
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Morgenster PKN gemeente Hilversum · Seinstraat 2 · Hilversum, Nh 1222 AA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp