Copy
View this email in your browser
Komende zondag in het kort:
Doopdienst; na afloop gemeenteberaad en nieuwjaarsreceptie.
Lezingen: Jesaja 42: 1-9; Matt. 3:13-17
Liederen: 526, 1.2.; 833 [NL]; 356, 1.2.6.7; 218, 1.2.5; 359; 459, 1.2.4; 339a; HH 506; 349, 1.3; 344; ‘God van licht’; 974, 1.5; 419
De H. Doop zal bediend worden aan Elena Monica Isabella Osepa, Valentino Winston Maurits Osepa, Oscar Pepijn Westra van Holthe – Kind en aan Florentine Eva Rosamond Westra van Holthe.
 
Collectedoelen van 12 januari
1- Thermometeractie 1a
De opbrengst van deze actie is bestemd voor de jongerenreizen die de Bethlehem-, Regenboog- en Morgensterkerk gaan maken naar Oeganda en die de jongeren van de Grote kerk gaan maken naar Servie.
Beide groepen tellen evenveel deelnemers dus de opbrengst kan eerlijk verdeeld worden. Het geld zal besteed worden aan de projecten waar zij daar aan werken.
2- Plaatselijke kerk
3- Pastorale arbeid Stichting Inloophuis Wording
Een open huis waar je terecht kunt als je dakloos of thuisloos geworden bent of misschien vervelende problemen moet verwerken.
Waar vanuit een een christelijke instelling wordt omgezien naar elkaar
 
Gemeentegesprek en nieuwjaarsreceptie
Op zondag 12 januari vindt na de dienst een gemeentegesprek plaats. We kijken kort terug op 2019 en blikken vooruit naar 2020. Daarna is er o.a. aandacht voor Kerkbalans 2020 en aantal andere zaken die onze gemeente betreffen.
Afsluitend is er alle gelegenheid elkaar te ontmoeten met een hapje en een drankje tijdens de nieuwjaarsreceptie.
Ook de kinderen zijn van harte welkom, voor hen is er in zaal 1 ruimte om onder begeleiding te spelen.
Hartelijke groet namens de kerkenraad, Marya de Haas
 
Bedankt
Lieve Mensen,
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken, die ons gesteund hebben bij het overlijden van onze schoondochter Ellen en ook nu met ons meeleven na het hartinfarct van Meine.
Dit doet ons erg goed.
Hartelijke groet,
Lidie en Meine Keulen.
 
Sinds vorige week vrijdag ben ik weer thuis, na 3 maanden afwezigheid. Ik wil iedereen via dit bericht hartelijk bedanken voor de blijken van medeleven. Hetzij in de vorm van een kaartje, app, mail of bezoek. Door deze engeltjes heb ik me gedragen gevoeld en gesteund. Nogmaals heel erg bedankt.
Aartje Hup.
 
Seniorenmiddag
Dinsdagmiddag 14 januari bent u weer van harte welkom op onze contactmiddag, de eerste in het nieuwe jaar met een heel mooi programma.
Vanaf 13.30 uur is de kerk open en wordt u ontvangen met koffie of thee. Om 14.00 uur beginnen we en eindigen om ongeveer 16.00 uur
 
Een koffer vol Liefde
Herinneringen aan de Liefde, ze zijn zowel mooi als pijnlijk. Je koestert ze en draagt ze mee, een leven lang. Mijn tante, Rosa van Ruijsendael, heeft haar kostbare herinneringen altijd bewaard in een paar koffers. 
Ze gaat nu kleiner wonen en haar laatste koffers moeten uitgezocht worden. Herinneringen en verhalen over (groot)ouders, vriendschap, ontluikende liefdes, '2 geloven op een kussen', het huwelijk en kinderen. 
Ze komen tot leven met poppen, voorwerpen, brieven en liedjes. 
 
U bent  van harte uitgenodigd voor de try-out voorstelling 'Een koffer vol Liefde' van Popcontact. Na afloop vertelt Anke van Vliet  over het tot stand komen van deze voorstelling, haar werk als poppenspeler en kunt u vragen stellen. Er is ook ruimte voor uw eigen herinneringen, verhalen en ideeën voor de voorstelling.
Anke van Vliet-Zwiers
www.popcontact.nl 

Oegandareis
Op 25 januari organiseren wij een benefietconcert. Een aantal geweldige bands komen spelen, maar ook MBR zelf gaat een nummertje zingen. We hebben pop- en klezmermuziek maar ook koorstukken en een vioolstuk. In de pauze verkopen we van alles van koffie en thee tot taarten. Komt u ook?
Deelnemers:
Jongeren gospelkoor Next Generation.
MBR, de jongerengroep zelf.
Vuurvlieg band, een groep jongeren die elkaar ontmoet heeft op de jongerenkampen van vuurvlieg muziekkampen.
Eline Ouwerkerk, een violiste die studeert aan de HKU.
Klezmer Kwartet Dutch Nigun, zij spelen al jaren klezmermuziek en komen ook hun prachtige kunsten laten horen.
Sound4life popband.
Maarten Bekker doet het geluid waar we natuurlijk heel erg blij mee zijn!

Waar: Betlehemkerk, Loosdrechtseweg 263
Wanneer: 25 januari, vanaf 20:00, deuren gaan om 19.15 open.
Er is vrije inloop, al hopen we wel op een geheel vrijwillige donatie, maar er mogen niet meer dan 350 mensen in de zaal, dus vol is vol!
 
Lezing 'Noorderlicht'
Van oudsher hebben mensen geprobeerd het noorderlicht te
begrijpen en te verklaren. Verschillende culturen benoemen in hun
folklore en mythologieën dit bijzondere lichtverschijnsel. Tijdens
deze lezing hoort u o.a. over onderzoek naar de herkomst van het
noorderlicht van vroeger tot nu, met speciale aandacht voor
baanbrekend Noors onderzoek. Marjan Spijkers legt uit wat
noorderlicht of poollicht nu eigenlijk is en waar je op moet letten
als je het te zien wilt krijgen.
 
Over Marjan Spijkers: In 1995 rondde zij de universitaire studie Scandinavische
talen af met specialisaties in cultuurkunde en het Arctisch gebied. Vandaag de
dag runt zij met twee collega's de reisorganisatie Fru Amundsen.
..... en steun tegelijk een goed doel!
Uw bijdrage voor de lezing gaat naar een project van jongeren uit
de Morgenster, Bethlehemkerk en Regenboogkerk in die in de zomer
van 2020 naar Oeganda reizen om een school te bouwen. Met
verschillende acties halen zij geld binnen om de schoolkinderen in
het dorpje Lwamalenge te helpen. Voor meer informatie kijk op
www.mbrgoesuganda.nl
 
AANMELDEN: jeannet@appeloconnect.com
21 januari 2020
19.30 uur, € 10,- pp
in de morgensterkerk
Seinstraat 2, Hilversum
 
Kloosterweekend
Kloosterweekend van 13 - 15 maart 2020.
Er zijn nog 2-3 plekken beschikbaar (een plek onder voorbehoud gereserveerd) voor het Morgenster Kloosterweekend in 
de Abdij Maria Toevlucht te Zundert. Altijd weer bijzonder om mee te maken! Meld je dus snel aan als je dit ook eens wilt ervaren.
Het weekend begint op vrijdagmiddag (vertrek vanuit Hilversum rond 12.00 uur), en eindigt zondagmiddag na de lunch.
De kosten bedragen 105 Euro.
Voor meer informatie kun je je melden bij onderstaande personen, aanmelden kan bij Karin Kolvoort: k.kolvoort@gmail.com 
Toch ziet het er naar uit dat aan deze jarenlange Morgenster traditie een einde komt, het is jammer dat er dit jaar weinig animo voor is of lijkt te zijn.
Om die reden hebben wij als organisatie besloten om deze weekenden niet meer vanuit De Morgenster te organiseren maar er een volgende keer op persoonlijke titel heen te gaan.
Mocht iemand anders zich geroepen voelen toch een Kloosterweekend vanuit De Morgenster te willen organiseren dan graag!
Philip Posthumus, Karin Kolvoort, Jolanda Vercauteren en Joanne Schuitemaker.
 
Hartelijke groet,
Joanne Schuitemaker.

Vooruitblik zondag 19 januari
Op zondag 19 januari begint de dienst om NB half elf. Het is de Zondag van de Eenheid die we vieren samen met de H.Hart/H.Josephparochie, het Leger des Heils en Casella.
Voorgangers zijn naast de eigen wijkpredikant, Elroy Kaak, Maria Leunissen (Casella) en Beatrix de Vries (Leger des Heils).
Het motto van de viering is ontleend aan het verhaal van de schipbreuk van Paulus op Malta: ‘Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons’.
Een flink deel van de samenzang zal begeleid worden door het Muziekkorps van het Leger!
 
Agenda
- Zon. 12 jan. Doopdienst
- Zon. 12 jan. Na afloop van de dienst gemeenteberaad en nieuwjaarsreceptie
- Ma. 13 jan. 19.30 Taakgroep Eredienst
- Di. 14 jan. Contactmiddag senioren met Anke van Vliet
- Di. 14 jan. Derde bijeenkomst van de cursus ‘Geloven met je kind’
- Don. 16 jan. 19.30 Wijkkerkenraad
- Zat 18 jan. Verschijnen januari-nummer Kerkbrink
- Zon. 19 jan. 10.30 uur Zondag van de Eenheid
- Ma. 20 jan. 16.00 uur oecumenisch overleg
- Di. 21 jan. 19.30 uur Taakgroep Vorming & Toerusting
- Di. 21 jan. 19.30 uur lezing over het Noorderlicht in de Morgenster
- Woe. 22 jan. Gezamenlijke catechese-avond in de Morgenster
- Don. 23 jan. ‘Gewoon Jezus’, derde bijeenkomst. 14.00 uur in de Morgenster;
20.00 uur in de Bethlehemkerk
- Zat. 25 jan. Benefietconcert Oegandagroep in de Bethlehemkerk

Help Inloophuis Wording de winter door!
In het inloophuis Wording komen naast dakloze mensen ook veel thuislozen die hun sociaal netwerk en het contact met hun eigen familie zijn kwijtgeraakt. Elke middag en elke avond wordt aan hen koffie, thee, brood, soep en een luisterend oor geboden. Iedere donderdagavond is er een warme maaltijd. Helaas staan door een tekort aan medewerkers onze bezoekers nogal eens voor een dichte deur, ook nu het winter is! Wording is daarom hard op zoek naar nieuwe medewerkers. Misschien iets voor u? U bepaalt zelf wanneer en hoe vaak u wordt ingedeeld. Wanneer u twijfelt u of dit werk iets voor u is, kunt u een aantal keren met ervaren medewerkers meelopen. Wanneer u geïnteresseerd bent in mooi en boeiend werk neem dan contact op met Jan Blok via info@inloophuis-wording.nl
 
Iets lekkers over?
Naast de koffie, thee en soep dat dagelijks wordt geboden, lusten onze bezoekers af en toe best iets extra’s. De feestdagen zijn net achter de rug, familiebijeenkomsten of andere festiviteiten liggen misschien in het verschiet, wellicht dat er bij u wel eens wat lekkers overblijft. Mocht u hierbij aan onze bezoekers willen denken, dan zullen zij u zeer dankbaar zijn en er heerlijk van genieten. Dus heeft warme of koude gerechten over of iets te snoepen of te snacken? U mag deze, zonder dat u dit vooraf hoeft te melden, komen afgeven bij het inloophuis aan de Vaartweg 18-20 tijdens de openingstijden. Deze zijn op werkdagen van 14.00 tot 17.00 uur en 19.00 tot 22 uur. Op zaterdagen van 14.00 tot 17.00 uur en op zondagen van 12.00 tot 14.00 uur.

Vijf jaar rust, met christelijke meditatie en massage
Het Christelijk Spiritueel Centrum viert haar eerste lustrum. Honderden mensen vonden hun weg voor een massage en naar de cursus meditatie. Het wellnesscentrum bestaat nu vijf jaar en heeft haar bestaansrecht bewezen. Het biedt een plek om tot rust te komen en te herademen vanuit een christelijke spiritualiteit in combinatie met wellness en zelfzorg.  
 
Massage
Al seizoenen lang populair is de massage workshop voor partners: "Het voelde zo als thuiskomen om dit mee te maken. En dan niet alleen thuiskomen bij God, maar ook bij elkaar." Lichamelijkheid, veiligheid, verbinding leggen en spiritualiteit komen moeiteloos bij elkaar in de workshop.  Als bezoekers enthousiast zijn, is er ook de mogelijkheid voor het anoniem sponsoren van een massage voor iemand die dat niet kan betalen. Je kan zeggen, dat dit een vorm van diaconaat is, zowel het ontvangen als het geven krijgt vorm. 
 
Groei
Het hele jaar door vieren we dit eerste lustrum met bezoekers. Op vrijdag 17 januari is er bv. een feestelijke avond. Op 28 januari gaan opnieuw twee meditatiecursussen van start. In de groei van het wellnesscentrum, is er nu voor het eerst de mogelijkheid online mee te doen. Ook een mooie aanvulling is dat deelnemers als cadeau in het jubileumjaar gratis toegang krijgen tot online begeleide meditaties.
Voor bezoek aan het feest graag even contact ivm beperkte ruimte. Het jubileum vieren we op vrijdagavond 17 januari vanaf 19:30 uur. Havenstraat 119, Hilversum.
 
Met hartelijke groet, Tjitske Volkerink
 
Christelijk Spiritueel Centrum
Havenstraat 119, Hilversum
telefoon: 035-5449357​​
info@christelijkspiritueelcentrum.nl
www.christelijkspiritueelcentrum.nl
 


Ons mailadres is:
actueel@morgensterhilversum.nl

Wilt u wat wijzigen?
U kunt hier aanpassingen maken of u afmelden voor deze nieuwsbrief.
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Morgenster PKN gemeente Hilversum · Seinstraat 2 · Hilversum, Nh 1222 AA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp