Copy
View this email in your browser
Morgenster Actueel
31 Januari 2021

Bemoediging

In de winter de zomer denken
 
In het boek ’t Hooge nest van Roxane van Iperen wordt een citaat van Albert Camus weergegeven: ‘Midden in de winter begreep ik eindelijk dat er in mij een onoverwinnelijke zomer huisde’. Een mooi citaat juist in deze weken. Op het moment dat ik dit schrijf hebben we een paar dagen met heel veel regen achter de rug. Zelfs al was er geen avondklok dan zou ik toch weinig zin hebben gehad om in het donker nog naar buiten te gaan. Hoe houden we het vol, ook met die rellen nog op het netvlies? Ieder heeft daar zo zijn eigen strategie voor. In mijn geval betekende dat bijvoorbeeld afgelopen week meedoen met een uur internetcollege, aangeboden door de Protestantse kerk in Nederland. Met filosoof Govert Buijs ging het over ‘Eerherstel voor de ziel’ (een gelijknamig boek van zijn hand verschijnt over een paar maanden). Buijs had het daarbij ook over de bijbel. In de bijbel lezen we over sporen van zegen van God. Voor hem is, zo vind ik terug in mijn aantekeningen, de bijbel een ‘oefenboek voor de ziel om zegen te leren zien, op velerlei manieren’. Het beeld van een ‘oefenboek voor de ziel’ vind ik prachtig gezegd en zal ik niet snel vergeten. In deze tijd is het zaak om onze ziel te voeden met goede dingen. Om het zo vol te kunnen houden. Om in de winter de zomer te blijven denken. Ook het thema van komende zondag gaat daar over. Samen met de kinderen gaan we oefenen!
 

Erik van Halsema

Kerkdienst
 
Zondag 31 Januari 2021
Gezinsviering


Motto: ‘Lopen op het water’

 
Lezingen: Matteüs 14:22-33 (Bijbel in Gewone Taal)
 
Komende zondag hebben we weer een gezinsviering. Ook ditmaal alleen online aangeboden. Dus we hopen dat in elk geval alle gezinnen met kinderen om tien uur zullen inloggen. Het knutselmoment in de dienst is overigens niet alleen aardig voor de kinderen om te doen!
Het motto van deze gezinsviering luidt ‘Lopen op het water’. De liederen worden begeleid door de muziekgroep ‘Bread & Fish’. Het ‘lied van de week’ zal toegelicht worden door één van de twee meewerkende kinderen, namelijk Timon Schol.
Liederen:
Lied ‘Met open armen’ [Schrijvers van gerechtigheid]
Lied ‘Blijf mij nabij’ [LB 247: 1, 2 en 5]
Lied ‘Met Jezus in de boot’
Lied van de week ‘Lopen op het water’ (toegelicht door Timon Schol)
Lied ‘Ik stel mijn vertrouwen in de Heer mijn God’
Lied ‘Ik zal er zijn’  [Sela]
Lied ‘Wat de toekomst brengen moge’ [LB 913: 1 en 3]
Zegenlied ‘De Here zegent jou’ [Hemelhoog 61]
Muziek:                       ‘Bread & Fish’
            Albert-Jan Schol:                          Piano
            David Niemeijer:                           Gitaar en zang
            Gerco Volkerink:                           Basgitaar
            Josua Schol:                                  Drums/ piano
            Lise Meeuwsen en Timon Schol:   Zang
Ouderling van dienst: Marya de Haas.
Diaken:                       Joanne Schuitemaker.
Kerkrentmeester:        Ries de Winter.
Liturgen                      Erik van Halsema en Anne-Mareike Schol-Wetter.
Team Beeld & Geluid:  Christian Taal, Albert v.d. Burgh en Daniël Schol
 
De volledige orde van dienst is te vinden op onze website,
Link: https://www.morgensterhilversum.nl/uploads/klant495/files/210131%20gezinsviering%20%20voor%20website.pdf
U kunt de kerkdienst meevieren via internet. Nu met beeld.
Link: https://www.morgensterhilversum.nl/kerkdiensten_uitgezonden
 
Collecteren in De Morgenster
De collectedoelen van komende zondag zijn:
  1. De derde (en laatste!) van de 3 delige thermometer actie voor Stichting Mensenkinderen Veel mensen in Albanië, Armenië en Moldavië leven in armoede en onzekerheid. Dit jaar is het aantal arme mensen in deze landen enorm gegroeid t.g.v. de corona-crisis. Veel mensen verloren hun baan of werk als dagloner. En er is geen financieel vangnet zoals in Nederland. Geen werk betekent daar: geen inkomen en dus armoede, honger en grote problemen. En dan is nu ook nog de koude winter in aantocht. Een periode die extra zwaar is. Ouders zijn radeloos: Hoe moeten zij hun kinderen eten geven? Bejaarden zijn kwetsbaar: Wie helpt hen in deze moeilijke tijd? Mensenkinderen is begaan met deze radeloze en kwetsbare medemensen. Met hulp van lokale (kerkelijke) vrijwilligers geven we hen niet één maand, maar vier maanden lang  (december t/m maart) een uitgebreid voedselpakket. Het is voor hen het verschil tussen knagende honger en een gevulde maag. Al voor 25 euro heeft een arm gezin een voedselpakket. Alvast heel hartelijk dank voor uw liefdevolle gift!
  2. Plaatselijke kerk
  3. JOP:  Het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Hoe houd je jongeren betrokken bij de kerk en bij het geloof. Dat kan bijvoorbeeld met het spel Sirkelslag van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Tijdens Sirkelslag spelen jeugdgroepen uit heel Nederland op hun eigen locatie een interactief spel. Ze strijden tegen groepen in andere plaatsen, met wie ze online in verbinding staan, om de hoogste score. Bij Sirkelslag staat altijd een Bijbelverhaal centraal. Op een ongedwongen manier zijn jongeren zo bezig met geloofsonderwerpen. Samen meedoen aan Sirkelslag versterkt bovendien teambuilding, groepsopbouw en het onderlinge vertrouwen in een groep. Het spel vervult in gemeenten vaak een diaconale en missionaire rol. Geef aan de collecte, zodat Jong Protestant ieder jaar opnieuw Sirkelslagprogramma's en andere werkvormen kan ontwikkelen voor jeugd binnen én buiten de kerk.
U kunt uw gift overmaken op:
rekening NL79 RABO 0373 7117 94
t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Hilversum
o.v.v. Thermometeractie Mensenkinderen, Plaatselijke kerk of JOP.
Of nu ook digitaal via de appostel-app betalen.
Bloemen
Op 24 januari zijn de bloemen met een hartelijke groet gegaan naar Geertje van Maanen, in verband met haar verhuizing.


Berichten De Morgenster

Bericht van overlijden
Op zondag 24 januari is in zijn slaap overleden:
Jan van de Klashorst
Van de Diaconie
Omdat gemeenteleden nu niet meer bij de kerkdiensten aanwezig kunnen zijn, is het ook niet meer mogelijk om een voorbede-wens in het voorbedeboek te schrijven.
De diaconie heeft echter een mailadres waarop u uw wens kenbaar kunt maken.
De diaken van dienst zorgt dan dat deze wens in het voorbedeboek komt.
Het adres is:
diaconie@morgensterhilversum.nl
 
Tijdcollecte 7 februari 
Sinds een paar jaar kennen we de zogenaamde 'Tijdcollecte' in De Morgenster. Present, een interkerkelijke hulporganisatie ook actief in Hilversum, bemiddelt hiermee tussen hulpvragers en gemeenteleden uit onze kerken in Hilversum.
Wij worden als gemeenteleden uitgenodigd om 'tijd' beschikbaar te stellen voor een van de projecten van Present. In de volgende MA zal hierover meer informatie staan. Op zondag 7 februari licht Carine Heinhuis van Present de tijdcollecte tijdens de online kerkdienst toe.
 
Verhuisd
(nu het juiste adres)
Mevrouw Fabries is verhuisd naar
Woonzorgcentrum Lopes Dias
Lopes Diaslaan 151 1222VD
Binnenkort is zij te bereiken op telnr.: 035 6859226
 
Hoe gaat het met…?
In deze tijd van een nog strengere lockdown zijn er nog minder mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en te spreken.
Daarom willen we in De Morgenster Actueel het rubriekje Hoe gaat het met… starten.
Een klein berichtje van een gemeentelid (als het kan met foto) die vertelt hoe het met hem/haar gaat, hoe de afgelopen week was en wat je gaande houdt.
Stuur een mail naar Hennie Burggraaff: sophialaan@gmail.com.
Deze week een bericht van Hans van Vliet:
In mijn werk (RIVM) zet ik mij in voor het zo snel mogelijk vaccineren van de meest kwetsbaren van onze samenleving tegen COVID-19. Helaas brak eind december Corona uit in het verpleeghuis waar mijn vader woonde. Hij overleed op 15 januari jl.  aan de gevolgen van COVID-19.  Laten we solidair blijven met de vele kwetsbare ouderen. Dat helpt hen, maar ook ons in het verwerken van dit verdriet.
Kerkdiensten de komende tijd:
Er hebben wat wijzigingen plaatsgevonden die niet in de eerstvolgende Kerkbrink staan. Vandaar een nieuw overzicht van de kerkdiensten.
 
zo 31-jan. 10.00 uur   Ds. Erik van Halsema  Gezinsviering m.m.v. Bread & Fish
zo 07-feb. 10.00 uur   Ds. Erik van Halsema  Zondag van het Werelddiaconaat
Overige berichten

Volg de actualiteit op de website van Protestants Hilversum
Op de website van de Protestantse Gemeente Hilversum
zijn actuele berichten te vinden van álle activiteiten in de verschillende Prot. kerken
Over:
Bijbelcafe
Op woensdag 3 februari a.s. begint weer het Bijbelcafe over De wereld als schepping.
Kaj ter Voorde, voorganger in de geloofsgemeenschap Vitamine G, gaat in op de de vraag Waar is God gebleven?
 In de christelijke traditie en geloofsbelijdenis staat het geloof in God als schepper van deze wereld voorop. De mens is echter steeds meer zelf schepper geworden. In welk perspectief plaatst dit Gód als schepper?
Het bijbelcafe wordt online uitgezonden en is te volgen via deze link: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1366966/embed
Na afloop kan er met elkaar van gedachten gewisseld worden over de lezing via deze link: https://us02web.zoom.us/j/81979582124?pwd=ZElNOTBndTJJWncxS1JzVnBrK0hyUT09
Meeting ID: 819 7958 2124
Wachtwoord: 491793
Bericht van Marcel Poorthuis
In het kader van de Dag voor het Jodendom geef ik a.s. dinsdag 2 februari a.s. om 20.00 uur ‘s avonds een online lezing over het thema: ecclesia en synagoge in beeld. In het verleden werd de kerk vaak als triomferend  tegenover een verguisde synagoge gesteld. Hoe kan het anders?
Een heel aantal verrassend beelden uit Middeleeuwen en moderne tijd zullen de revue passeren. Verder is er is ruimte voor debat. Welkom!
https://zoom.us/j/99224762302?pwd=NVdQNnFXbDNlblFSTGFVT1ltM3BaQT09

Een nieuwe reeks Film en Religie in de Veertigdagen
Filmtheater Hilversum is momenteel vanwege de huidige covid maatregelen gesloten tot 10 februari. Begin februari zal via een nieuwe persconferentie van de overheid duidelijk worden of bioscopen en filmtheaters weer open mogen gaan na die datum. Mocht dit het geval zijn, dan zal dinsdag 23 februari in het filmtheater de filmreeks FILM & RELIGIE, Films in de Veertigdagentijd, van start gaan. Voor het tiende jaar op rij hopen Filmtheater Hilversum, de Regenboogkerk en de Oudkatholieke parochie Sint Vitus tijdens de Veertigdagentijd voor Pasen deze 6-delige cyclus met films over lijden en opoffering te kunnen brengen. Iedere film wordt kort ingeleid.
Het complete programma onder voorbehoud:
di 23-2: 13.30 & 20.30 –  JEANNE d ’ARC van Bruno Dumont, inleiding: Jurjen Zeilstra
di 2-3: 13.30 & 20.00 - THE GREEN MILE van Frank Darabont, inleiding: Kaj ten Voorde
di 9-3: 13.30 & 20.30 - DAS SCHWEIGENDE KLASSENZIMMER van Lars Kraume, inleiding: Heleen Weimar
di 16-3: 13.30 en 20.30 - THERE IS NO EVIL van Mohammad Rasoulof, inleiding: Jurjen Zeilstra
di 23-3: 13.30 en 20.30 - LOURDES van Thierry Demaizière, Alban Teurlai, inleiding: Wim Vlooswijk
di 30-3: 13.30 en 20.30 - CORPUS CHRISTI van Jan Komasa, inleiding: Marieke Ridder
Als het filmtheater vanwege de geldende overheidsmaatregelen pas later open kan gaan dan de start van deze nieuwe filmreeks, dan komen delen ervan of het complete programma te vervallen.
Bij doorgang zal de kaartverkoop plaatsvinden via www.filmtheaterhilversum.nl (Kaarten zijn enkel te koop via de website. Reserveren is niet mogelijk)
 
Agenda:
- zo.   31 jan. 10.00 uur   Gezinsviering
- ma.    1 feb. 20.00 uur   Tefoonsessie PgH-brede communicatie
- di.      2 feb. 20.00 uur   online overleg over invulling eredienst komende tijd
- di.      2 feb. 20.00 uur   online lezing over het thema: ecclesia en synagoge in beeld
- wo.    3 feb.                   Bijbelcafe. Kaj ter Voorde “Waar is God gebleven”
- zo.     7 feb. 10.00 uur   Zondag van het werelddiaconaat

 
Ons mailadres is:
actueel@morgensterhilversum.nl

Wilt u wat wijzigen?
U kunt hier aanpassingen maken of u afmelden voor deze nieuwsbrief.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Morgenster PKN gemeente Hilversum · Seinstraat 2 · Hilversum, Nh 1222 AA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp