Copy
View this email in your browser
Zondag: wie is mijn naaste?

Collectedoelen

1 Diaconie

2 Plaatselijke kerk

 

Kerkbalans

Vanwege een brede kolom staat het bericht over de kerkbalans van dit jaar niet in de nieuwsbrief, maar op de website.

 

Leerhuis voor diakenen
Het College van Diakenen van de Protestantse gemeente Hilversum organiseert najaar 2019 in drie avonden een leerhuis voor diakenen, maar iedereen is welkom. Gespreksleider is Jurjen Zeilstra, accent ligt op inspirerende ideeën voor een daadkrachtige praktijk. Noteer de data: 29/10, 12/11 en 26/11. Het is niet noodzakelijk alle avonden bij te wonen.

Globalisering is een Januskop. Er zitten steeds twee kanten aan. Er zijn grote voordelen van welvaart en ongekende mogelijkheden qua reizen. Maar er leeft ook een aversie, met name onder diegenen die vooral de nadelen zien van vervuiling en ontwrichting van culturen. Niet alleen handelsstromen komen op gang, vluchtelingen voor honger, geweld en armoede, zij blijven komen.
 

Meer informatie op

www.morgensterhilversum.nl

 

Viering van 4 augustus: ds. Broer Roolvink
Sinds vorig jaar wonen mijn vrouw Janke en ik in Hilversum en  ik vind het  als nieuw ingekomene in De Morgensterfijn dat ik op deze zondag in uw midden mag voorgaan. De ene Schriftlezing zal zijn 1 Korintiërs 13 en het gaat over het volgende. Vandaag de dag gaan nog maar 15% van alle Nederlanders min of meer geregeld naar de kerk. Eén van oorzaken is m.i. dat ons godsbeeld aan het vervagen is. Wij weten het allemaal niet meer zo goed als vroeger en mensen  hebben steeds meer moeite zich iets bij het woord Godvoor te stellen. Zij zeggen vaak: Ik hou het maar gewoon op liefde. God is voor mij liefde. En 1 Kor. 13 is daarbij o.a. mijn inspirerende krachtbron.En zo is  het woordje liefdehet woord Godgaandeweg aan het vervangen. Maar kán dat eigenlijk wel? Vanmorgen gaan wij  nog eens na wat de bijbelschrijvers met dat woordje liefde bedoelen. Kun je de levende Heerof de levende Goden liefde tegen elkaar  uitruilen? En wat zijn de consequenties daar dan van in ons leven van elke dag?  Nou, het hangt er allemaal maar net vanaf wat je onder liefdeverstaat. Daarover gaat het vanmorgen.

 

Dominee voor Diependaal

"Met blijdschap en dankbaarheid maakt de kerkenraad van de Diependaalse Kerk bekend dat Willem Nijsse het beroep dat op hem is uitgebracht, heeft aanvaard. We kijken uit naar een vruchtbare samenwerking met Willem.

Aangezien Willem graag spoedig naar Hilversum wil verhuizen, is Willem op zoek naar een appartement in Hilversum of directe omgeving in particuliere verhuur. Mocht u hiervoor tips hebben, dan verneemt de kerkenraad van de Diependaal dit graag!"
    Ons mailadres is:
actueel@morgensterhilverum.nl

Wilt u wat wijzigen?
U kunt hier aanpassingen maken of u afmelden voor deze nieuwsbrief.
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Morgenster PKN gemeente Hilversum · Seinstraat 2 · Hilversum, Nh 1222 AA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp