Copy
View this email in your browser
Morgenster Actueel
20 December 2020

Bemoediging
Komende zondag is het de vierde advent. Verreweg de meesten van ons zullen er voor kiezen om dan thuis te blijven. Een kleine groep zal toch – met alle voorzichtigheid van dien! – naar De Morgenster komen om daar de viering bij te wonen. Ook al zitten we daar ver van elkaar, we zijn wel samen. Maar ook als u thuis gebleven bent dan is er de onzichtbare band die we met elkaar hebben.
We zagen het aankomen maar toch was het schrikken: Nederland gaat opnieuw op slot, en zelfs strakker dan afgelopen voorjaar. Ten minste vijf weken lang zal dat zo zijn. De afgelopen maanden hebben we aan den lijve ervaren hoezeer mens-zijn per definitie samen met anderen zijn is. Op een fundamentele manier zijn we op elkaar betrokken, voelen we ons met elkaar verbonden. We laten ons aanraken door elkaar, ook letterlijk. Hoe langer deze periode duurt hoe meer we de vanzelfsprekende aanrakingen missen: een handdruk, een schouderklopje, een zoen op de wang: ze waren zo vanzelfsprekend maar ontbreken nu al maandenlang.
Op de vierde advent zullen we ons laten raken door het verhaal van Maria die de engel Gabriël op bezoek krijgt. Het verhaal zoomt in op een meisje in een eenvoudig dorp in Galilea. Met haar geloofsvertrouwen mag zij niet alleen de moeder van Jezus maar ook de moeder van alle gelovigen genoemd worden.
Zo gaan we op weg naar het kerstfeest, in verbondenheid!

Erik van Halsema

Kerkdienst

Zondag 20 December
Vierde advent

Motto: ‘Mij geschiede naar uw woord’
 
Voorganger: Erik van Halsema
Lezingen: 2 Samuel 7: 1-16; Lucas 1: 26-38
 
Op deze laatste zondag van advent staat het verhaal centraal over Maria die een wonderlijke boodschap krijgt van de engel Gabriël. In zijn woorden gaat het over een eeuwig koningschap van het kind dat geboren zal worden. Het kind zal de troon van zijn vader David geschonken krijgen. Hierin kunnen we een verwijzing zien naar de belofte, aan David gedaan in 2 Samuël 7. Vooral op die tekst willen we op deze zondag inzoomen.
 
Liederen:
Lied: 'Kom tot ons, scheur de hemelen Heer', [437], couplet 1,5,6
Drempelgebed met
Lied: 'Die ons voor het licht gemaakt hebt' [277]
Gebed om ontferming met
Lied: 'Licht in onze ogen' [463], Couplet 1,5,6,7,8
Lied: Psalm 72: 1 en 4
Lied: ‘Geen windvlaag van buiten’. Uit: Liederen en Gebeden uit Iona en Glasgow. Tekst: John Bell. Melodie: Ierse volksmelodie
Lied: 'Er is een roos ontloken' [473]
Gebeden met
Lied: Heer, onze God wij bidden U verhoor ons [Lied 367 e]
Lied: 'Nu daagt het in het oosten' [444]
Muziek:
orgel / piano: Klaas de Haan
Zangers: Annemieke Parmentier, Machteld Eilander en Peter Hartman
Ouderling van dienst: Machteld Eilander
Diaken: Joanne Schuitemaker
Kerkrentmeester: Philip Posthumus
 
De volledige orde van dienst is te vinden op onze website,
https://www.morgensterhilversum.nl/uploads/klant495/files/201220%20Morgenster%20Orde%20van%20dienst.pdf
U kunt de kerkdienst meevieren via internet. Nu met beeld.
Link: https://www.morgensterhilversum.nl/kerkdiensten_uitgezonden
Er is geen kindernevendienst en geen jongerendienst.
 
Collecteren in De Morgenster
De collectedoelen van komende zondag zijn:
1- Diaconie
2- Plaatselijke kerk
3- Jeugd- en jongerenwerk MO
U kunt uw gift overmaken op:
rekening NL89 RABO 0373 7118 08
t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Hilversum inz. Wijkdiac. De Morgenster
o.v.v. Diaconie, plaatselijke kerk en jeugd- en jongerenwerk
Als u in de kerk aanwezig bent, kunt u uw giften aan het einde van de dienst in de daarvoor bestemde collectezakken doen. Of nu ook digitaal via de appostel-app betalen.
Najaarsactie van de Diaconie
Misschien is het er nog niet van gekomen om een gift over te maken voor de kerken in Syrië, de najaarsactie van de Diaconie.
Daarom hier een reminder:
Namens alle diaconieën roepen wij u op om op weg naar de winter en Kerst solidair te zijn met onze broeders en zusters in Syrië, solidair te zijn met degenen die ondanks alles bleven. De kerken in Syrië zijn na het Rode Kruis de grootste hulpverlener omdat zij zo diep geworteld zijn in de samenleving.
Meer informatie over de actie?
Bekijk deze video: https://vimeo.com/356358231


Maak een royale gift over via bijgaande QR-code,
t.n.v. het College van Diakenen, o.v.v. 'kerken Syrië'.
De actie loopt tot en met Kerst.
Namens de Syriërs onze grote dank!
Bloemen
Vorige week was er niet één maar waren er twee bossen bloemen. Ze waren bestemd voor de twee leden van de bouwcommissie, aanwezig in de dienst: Max Cramer, die ook een presentatie in de dienst hield, en Piet Vonk, die ons samen met Joke opnieuw een open brief heeft gestuurd. Zie hiervoor elders in deze nieuwsbrief. De bestemming van de bloemen van 20 december wordt in de komende dienst bekend gemaakt.
 

Berichten De Morgenster

Kerkdiensten in de komende periode
Afgelopen maandag werd duidelijk dat de overheid strengere coronamaatregelen neemt, in ieder geval tot en met 19 januari.
De kerkenraad van De Morgenster heeft deze week besloten dat de vieringen doorgang zullen vinden, met maximaal dertig bezoekers, anderhalve meter afstand en in achtneming van de hygiënevoorschriften.  Alle andere activiteiten, dus ook de zaterdagochtendopenstelling, zullen tijdens de lockdown komen te vervallen. We hebben dit besluit genomen in lijn met de aanbevelingen van de Protestantse Kerk in Nederland en na overleg met de andere wijkgemeenten van de Protestantse gemeente Hilversum. Natuurlijk zal het mogelijk zijn om de diensten online via kerk tv te volgen.
De afgelopen maanden hebben wij met elkaar een goede discipline ontwikkeld in de navolging van de coronamaatregelen. Wij willen iedereen met klem vragen deze regels ook de komende tijd bij binnenkomst en verlaten van de kerk in de gaten te houden. Dus anderhalve meter afstand en desinfectie van de handen bij binnenkomst van de kerk. We verlaten de kerkzaal na afloop rij voor rij. En een mondkapje is vanzelfsprekend.
Tijdens de diensten rondom Kerst is het traditioneel drukker dan normaal, maar dit jaar kunnen we niet meer dan 30 mensen per dienst toelaten. Zo lang er plekken beschikbaar zijn, kunt u zich aanmelden via Eventix: https://eventix.shop/ek7qebc7. Als u zich niet meer kunt aanmelden, is er helaas geen plaats.
De dienst op 24 december om 19.00 uur is speciaal voor de kinderen. Wilt u zich daar alleen voor aanmelden als u met kinderen komt en (als er dan nog plaatsen over zijn) anders pas op 24 december vanaf 15.00 uur? Dan zorgen we dat de dienst zoveel mogelijk door de kinderen kan worden bijgewoond.
Als u zich niet meer kunt aanmelden bij een dienst, is er helaas geen plaats. U kunt alle diensten wel online meemaken.
Mocht u zich liever telefonisch aanmelden, dan kunt u bellen: 06 40727369.
Namens de kerkenraad,
Casper Bos en Marya de Haas
 
30 Augustus – 23 December
Na 4 maanden ziekenhuis en revalidatie, komt Baukje 23 December weer thuis.
Wij willen alle mensen die in hun gebeden, door het sturen van een kaart of een telefoontje ons hebben gesteund, heel hartelijk bedanken.
Met een hartelijke groet
Baukje en Wiebe Triemstra
Zaterdag zijn we even niet meer open
We zijn gestopt met de openstelling op zaterdag tussen 10.30- 12.00 uur!
Helaas is het niet mogelijk dit door te laten gaan met de nieuwe lockdown

 
Tweede brief van Piet Vonk
Naar aanleiding van de dienst van 13 december schreven Joke en Piet Vonk aan ons een brief die als volgt begint:
Beste Morgenster,
Vanmorgen werden wij, samen met Max Cramer, blij verrast door de ontvangst van de bloemen van deze week uit de kerk.  Bloemen als symbool voor onze inbreng 20 jaar geleden. In dit licht beschouwd misschien een beetje overdreven maar wel iets om dankbaar voor te zijn.
In de Morgendienst viel het woord traditie.  Niet iets wat te maken heeft met “oude koeien uit de sloot” maar met verbondenheid met het verleden, datgene waar wij nu op terug kunnen zien, waar wij op kunnen teren en voort kunnen bouwen, maar ook verbondenheid met ons voorgeslacht.
De gehele brief is hier te lezen: 
https://www.morgensterhilversum.nl/uploads/klant495/files/201213%20Brief%20Piet%20Vonk%20aan%20Morgenster.pdf
 
Kerstchallenge
De scholen zijn dicht, de top2000viering gaat niet door en de jongeren zitten weer thuis.
Wat wel doorgaat is de Kerstchallenge van komende zondag! Van 15:00 tot uiterlijk 17:00 nemen we de jongere   n mee in een online escaperoom om achter het geheim van het Ikoon te komen. Het is een spel vol uitdagingen, maar als we goed samenwerken dan komen we er vast uit. Het spel zelf duurt ongeveer 1,5 uur. 
De jongeren kunnen zich tot zaterdag 12 uur opgeven (via de bekende whatsappgroepen of via ons) en krijgen dan hun eerste opdracht: Hoe ze aan hun goodiebag kunnen komen.
Hartelijke groet,
Piet, Corné, Renate, Anne-Mareike en Anke
 
Elke steek is liefde
Deze week ontving ik een bedankbriefje
Hartelijk dank voor jullie vriendelijkheid. Het instappen in elke steek is liefde, binnen omzien naar je medemens.
De brei en haaksels (maar inmiddels ook gewone kleding), de wol, alles is met blijdschap ontvangen door de Geus, en celebration church.
Er is nu verschillende keren een woltafel geweest, en de mensen die ervan mee nemen genieten ervan! Nogmaals dank.
Gezegende dagen toegebeden,
Met vriendelijke groeten.
Christiana
De Gooi- en Eemlander schrijft
Ramen kerkgebouw De Morgenster stralen in het donker
Sinds vanavond straalt De Morgenster op een nieuwe manier. Precies twintig jaar geleden nam de Protestantse wijkgemeente in de Hilversumse wijk Seinhorst De Morgenster in gebruik. Een uniek gebouw in de hedendaagse kerkenbouw. De karakteristieke hoge smalle ramen tonen zich als sterrenstralen. De ramen aan de voorzijde geven sinds vanavond in het donker licht.
De Morgenster is al direct vanaf de opening een belangrijke plek geworden van ontmoeting en activiteiten in Hilversum Noord-Oost. Tal van culturele evenementen, zoals de Seinconcerten, vinden onderdak in het gebouw dat met zijn tribune zich uitstekend leent voor bijeenkomsten en evenementen. Maar allereerst is De Morgenster, zoals wijkpredikant Erik van Halsema het uitdrukt, het ‘huis van de ziel’ in dit deel van Hilversum.
20 jaar Morgenster
In voorbereiding was een feestprogramma voor kerk en buurt. Door corona is ’20 jaar Morgenster’ slechts klein gevierd met de ingebruikname van de verlichting. Een cadeau van de wijkgemeente aan zichzelf en de buurt. Een cadeau dat de schoonheid van het gebouw nog meer tot haar recht laat komen. Vanaf nu straalt De Morgenster ook in het donker.
 
Preek jubileumdienst 13 december
De preek van 13 december is hier terug te lezen:
https://www.morgensterhilversum.nl/uploads/klant495/files/201213%20preek%20EvH.pdf
Top 2000 kerkdienst
Protestantse gemeente Hilversum
 
Top 2000 Viering vrijdag 18 december
 
AFGELAST maar er is ook nieuws!
Helaas hebben we moeten besluiten de Top 2000 Viering van aanstaande vrijdagavond 18 december niet door te laten gaan. Gezien de nieuwe lockdown en de bijbehorende maatregelen een noodzakelijke beslissing, hoe jammer ook.
We waren er klaar voor. Twee puike bands – Nice Choice en Home, een verrassend gelegenheidskoortje van zes mensen, techniek, geluid, twee voorgangers, treffende en inspirerende woorden om de veelheid aan muziek mee te omlijsten, een kerkzaal die volledig zou worden benut zodat we Coronaproof te werk konden gaan, interactie met u thuis … Helaas, het is niet langer verantwoord onze plannen uit te voeren.
Máár, niet te lang getreurd! Onze voorbereiding gooien we natuurlijk niet zomaar het raam uit. Waarom zouden we? Wees daarom zelf voorbereid op het volgende: op een goed moment, ergens in het komende jaar, hopen we bij u terug te komen met alsnog een Top 2000 Viering – of hoe we deze tegen die tijd ook zullen noemen.
Om met wijlen Ramses Shaffy te spreken (ongetwijfeld aanwezig, ook dit jaar, in de Top 2000):
We zullen doorgaan
Met de weifelende zekerheid
Om door te gaan in een sprakeloze tijd
We zullen doorgaan
Tot we samen zijn
Ondertussen had u al wel gestemd op uw favoriete nummer uit de Top 2000. Uw top 10 maken we hierbij natuurlijk nog met plezier bekend:
  1. Fix you – Coldplay
  2. What a wonderful world – Louis Armstrong
  3. Rollercoaster – Danny Vera
  4. Beautiful day – U2
  5. Is this the world we created? – Queen
  6. I follow rivers – Triggerfinger
  7. Another day in paradise – Phil Collins
  8. Iedereen is van de wereld – The Scene
  9. Als het golft – De Dijk
  10. Alles is liefde – Bløf
En wilt u toch kunnen genieten van een Top 2000 Viering dit jaar? Kijk dan op 27 december om 19.30 uur naar de Nationale Top2000-Kerkdienst via www.top2000kerkdienst.nl/.
Gezegende Kerstdagen gewenst en alle goeds voor 2021!
Namens de gehele organisatie van de Top 2000 Viering, uit de Bethlehemkerk, Regenboogkerk, De Morgenster, Diependaalsekerk en Vitamine G,
Rianne ten Voorde
Online gemeenteberaad Morgenster en PgH2025 van 10 december jl.
Op 10 december hebben ongeveer 30 gemeenteleden actief meegedaan aan het online gemeenteberaad over de toekomst van De Morgenster in relatie tot de Protestantse gemeente Hilversum. Aan de hand van 3 vragen is gesproken over
(1) een sterkere verbinding tussen de 6 wijken van de PgH
(2) een sterkere profilering van de wijkgemeenten
(3) over samenwerking en het deels opgeven van de eigen autonomie.
Het was enorm fijn en bemoedigend te merken hoe groot de betrokkenheid is bij onze wijkgemeente en het grotere verband van de PgH! De uitkomsten van de gesprekken worden nu verzameld (hierbij doen we nog een oproep aan de mensen die een kort verslagje van hun gespreksgroep zouden inleveren; dat kan nog voor dinsdag 22 december!). Duidelijk is al wel dat er veel verschillende ideeën leven. Een sterkere verbinding met de PgH kan op veel instemming rekenen. Dat geeft een soort vloer aan de activiteiten op wijkniveau. We hebben elkaar nodig. De tweede vraag over profilering is een spannende vraag. Daarover wordt verschillend gedacht. Rode draad lijkt te zijn dat profilering een geleidelijk proces is; je verschiet niet zomaar van kleur. En als je hiervoor kiest, dan in samenwerking en afstemming met alle wijkgemeenten van de PgH. De derde vraag over autonomie is een soort afgeleide vraag. Als je kiest voor meer samenwerking en minder voor profilering dan ligt het voor de hand dat er minder autonomie van de eigen wijk nodig is.
Dinsdag 12 januari buigt de kerkenraad zich over de uitkomsten en op 29 januari nog eens.
Op donderdag 21 januari van 20:30 -21:30 uur is de volgende Zoom-bijeenkomst voor alle gemeenteleden. Wordt vervolgd!
Marya de Haas en Jan de Leede
Levende Adventskalender is gestopt
Helaas is na de persconferentie van afgelopen maandag het besluit genomen om het open huis van de Levende Adventskalender op alle locaties per direct stop te zetten.
Het is ontzettend jammer dat we het lichtsnoer van adressen, niet zoals gepland tot aan Kerstavond konden blijven volgen.
Toch kunnen we terugkijken op 2 mooie weken, waar zo’n 240 gasten op bezoek zijn gegaan bij  éen van de locaties in Hilversum en Nieuw Loosdrecht.
Ook in de Morgenster hebben we op 2 zaterdagen zeker 30 mensen mogen ontvangen, waar een kopje koffie [in ons jubileumweekend was er zelf gebakken lekkers] en een gesprek, een lichtpuntje kon zijn in deze sobere adventstijd.
In het Wijkcentrum Lopes Dias kijken we ook terug op een fijne middag met zeker 10 gasten uit de buurt.
We zijn dankbaar voor de fijne ontmoetingen en goede gesprekken en de mooie samenwerking met kerk- en buurthuizen Hilversum-breed.
Namens de Morgenster-commissie,
Agnes, Elma, Eveline B. en Machteld
Overige berichten

Volg de actualiteit op de website van Protestants Hilversum
Op de website van de Protestantse Gemeente Hilversum
https://www.pknhilversum.nl/
zijn actuele berichten te vinden van álle activiteiten in de verschillende Prot. kerken
Over:
 
Wat zijn de toekomstplannen van de Protestantse gemeente Hilversum?
Geen dik plan. Maar wel een plan boordevol ideeën voor de toekomst van de Protestantse gemeente in Hilversum (PgH). Wil je hier meer over weten? Doe mee met de informatiesessies over het Beleidsplan 2020 en verder. De sessies bestaan uit zoom-bijeenkomsten en telefoonsessies.
Het Beleidsplan 2020 en verder is momenteel onderwerp van bespreking in de zes geloofsgemeenschappen. De Algemene Kerkenraad legde onlangs concrete vragen voor aan de vijf wijkkerkenraden en aan het kernteam van Vitamine G. Vragen specifiek over de zes prioriteiten van het plan. Uiterlijk 1 maart verwacht de Algemene Kerkenraad de resultaten van de gesprekken in de geloofsgemeenschappen binnen te hebben. Vervolgens is het aan de Algemene Kerkenraad om keuzes te maken.
 
Informatiesessies
Wil jij informatie over de inhoud van de toekomstplannen en de achtergronden ervan? Doe dan mee aan een of meerdere informatiesessies. Voor elk van de prioriteiten zijn er twee sessies, via zoom of via telefoongesprekken. Aan elk van de sessies neemt een deskundige deel die achtergronden schetst en vragen van deelnemers beantwoordt.
Informatiesessies Beleidsplan PgH 2020 en verder
 
Prioriteiten Beleidsplan  Zoomsessie 20u00 Telefoonsessie 20u00
Verbondenheid en autonomie geloofsgemeenschappen PgH  
19 januari
Paul-Dirk van Buuren
 
20 januari
Paul-Dirk van Buuren
     
Financiën en gebouwen 14 december
Hans Zwagemaker
21 januari
Robert den Toom
     
Missionaire gemeente 13 januari
Rianne ten Voorde
27 januari
Rianne ten Voorde
     
Kinderen en jongeren 15 december
Renate Japenga
18 januari
Renate Japenga
     
Diaconaat 12 januari
Dik Verboom
26 januari
Dik Verboom
     
PgH-brede communicatie 14 januari
Miranda Hoff
1 februari
Miranda Hoff
 
Voor deelname is aanmelding noodzakelijk. Nadere informatie en aanmelden kan via communicatie@pknhilversum.nl. Geef bij aanmelding datum of data van de sessie(s) op. Na aanmelding ontvang je de uitnodiging voor de betreffende sessie(s) per mail.
Zie voor meer informatie over het beleidsplan en de vragen van de Algemene Kerkenraad: www.pknhilversum.nl/beleidsplan-pgh/. De sessies zijn van informatieve aard. Het beantwoorden van de vragen is een verantwoordelijkheid van iedere wijkkerkenraad en het kernteam Vitamine G.
 
Agenda:
- zo. 20 dec.  10.00 uur vierde advent
- zo. 20 dec.  15.00-17.00 Kerstchallenge voor jongeren
- do. 24 dec.  19.00 uur Kinderkerstviering in de Morgenster
- do. 24 dec.  22.00 uur Kerstnachtviering
- vr.  25 dec.  10.00 uur Kerstmorgenviering
- zo. 27 dec.  10.00 uur Gezamenlijke dienst in de Regenboogkerk
Het Christelijk Spiritueel Centrum
Ik wens jullie een hele goede kerst en Gods zegen voor 2021!
We zijn weer thuis met z’n allen.  Voorlopig doe ik helaas geen massages in het centrum.
Deze week verscheen het ervaringsverhaal van Harmieke, die door het kerstsetje wierook en mirre vorig jaar met me in contact kwam.  Daarna is ze zelfzorg in het proces van haar scheiding zelfzorg gaan ontdekken.  Een mooie leestip! U vind nog meer mooie blogs op de site;  sommige heel praktisch, anderen meer reflectief. En vanavond om 20.00 uur is er een online workshop over bijbels oliën!
Het Christelijk Spiritueel Centrum is met kerstvakantie van 24 december tot en met 1 januari.  Kijk in Agenda voor actuele workshops. 
Met hartelijke groet,
Tjitske Volkerink • pionier namens de PKN, PgH en Stichting City of Life
Donderdag 24 december 2020
Aanvang 20.00 uur
 
Kerstzangdienst
Grote kerk Hilversum
 
Thema:
‘Grenzeloos Verliefd’
 
EDOZA gospelkoor
Ons mailadres is:
actueel@morgensterhilversum.nl

Wilt u wat wijzigen?
U kunt hier aanpassingen maken of u afmelden voor deze nieuwsbrief.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Morgenster PKN gemeente Hilversum · Seinstraat 2 · Hilversum, Nh 1222 AA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp