Copy
View this email in your browser
Morgenster Actueel
28 Maart 2021

Goede verhalen
 Houdt u ook zo van goede verhalen? Ik heb de afgelopen weken regelmatig genoten van een vertellerscollectief dat voor elke dag van de veertigdagentijd een verhaal op het internet heeft gezet – behalve op de zondag want dan plaatsten ze een kookfilmpje…
Ik hoop dat die verhalen nog even in de lucht blijven want ze zijn echt de moeite waard. Ze zijn te vinden op https://www.keesposthumus.nl/40-verhalen/
Als voorbeeld noem ik een filmpje met meesterverteller Kees Posthumus getiteld ‘naar de hemel’. Wat doet de rabbi toch elke ochtend als hij mysterieus verdwijnt? Gaat hij misschien naar de hemel?
Ook te zien op https://www.youtube.com/watch?v=FDzoRLuf1Dg
 

Erik van Halsema

 
Kerkdienst

Zondag 28 Maart 2021
Palm- en Passiezondag

Motto:
          ‘Intocht in Jerusalem'
en
'Jezus arrestatie’
Op deze palm- en passiezondag draait het om twee verhalen: de intocht in Jeruzalem en Jezus’ arrestatie. Het Johannes-evangelie legt hierbij eigen accenten, en dat heeft alles te maken met de unieke wijze waarop Johannes in zijn evangelie over Jezus spreekt. We leggen er een tekst van Paulus naast: een oude belijdenis over de weg die Jezus in gehoorzaamheid heeft afgelegd.
Aan het begin van de viering zien we met een bijbehorend lied hoe de kinderen op zaterdag palmpaasstokken hebben gemaakt. We sluiten deze viering op Palmpasen zoals altijd af met deze woorden: ‘Heden hosanna, morgen kruisig hem’.
Lezingen:
               Johannes 12: 12-19 en 18: 1-14
               Filippenzen 2: 5-11
Liederen:
- ‘Hosanna’ met de kinderen
- ‘Laat ieder’s Heren goedheid prijzen’ [Ps. 118: 1 en 9]
- ‘Kyrie eleison’ [301c]
- ‘Ga, stillen in den lande’ [440: 1]
- ‘Gij die ver voor ons uit’ [559]
- ‘U komt de lof toe,’ met [339a]
- ‘Het hoogste woord daalt uit het licht’ [565 – zie toelichting]
- ‘Alles wat over ons geschreven is’ [556]
 
Toelichting op lied 565
In het Liedboek voor de kerken uit 1973 stond een flink aantal vertalingen van Latijnse hymnen van de hand van Jan Willem Schulte Nordholt. In het Liedboek 2013 zijn deze lang niet allemaal overgenomen, maar wel het lied dat we onder nummer 565 vinden: ‘Het hoogste woord daalt uit het licht’. Voor zover ik weet hebben we dat lied de laatste jaren niet gezongen en is het dus in zekere zin ‘nieuw’ voor ons.
Het is van oorsprong een vroeg kerkelijke adventshymne waarvan de sporen teruggaan tot de tiende eeuw, en die in de dertiende eeuw door de theoloog-hymneschrijver Thomas van Aquino (1225-1274) tot uitgangspunt werd gekozen voor zijn gelijknamige hymne voor het Getijdengebed op Sacramentsdag. Dit is in de Rooms-Katholieke Kerk het hoogfeest, dat op de tweede donderdag na Pinksteren wordt gevierd en waarop wordt stilgestaan bij het geheim van de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de gaven van de eucharistie.
In het liedboek 2013 is het lied opgenomen bij de ‘drie dagen van Pasen’. Het is bij uitstek geschikt om op Witte Donderdag te laten zingen. Ik heb er echter voor gekozen om het te laten klinken op Palm- en Passiezondag, direct na de overweging. Het lied zal klinken via een mooie opname gevonden op het WWW
Erik van Halsema
 
Voorganger:                         Ds. Erik van Halsema.
Ouderling van dienst:           Hennie Burggraaff.
Diaken:                                 Joanne Schuitemaker.
Kerkrentmeester:                  Philip Posthumus.
Lector:                                  Machteld Eilander.
Orgel/vleugel:                       Klaas de Haan.
Zang:                                    Annemieke Parmentier, Joanne Schuitemaker en
                                             Machteld Eilander.
Toelichting bloemschikking:  Joke Verrij
Beeld en geluid:                     Christian Taal, Henk Verrij en Jan de Leede
Gastvrouw:                             Rita van Bokhorst
 
De volledige orde van dienst via de link.
Link: https://www.morgensterhilversum.nl/uploads/klant495/files/Liturgie%20van%20deze%20week.pdf
U kunt de kerkdienst meevieren via internet.
Link: https://www.morgensterhilversum.nl/kerkdiensten_uitgezonden
Er is weer kinderdienst online https://meet.jit.si/kndmorgensterhilversum en voor de jongeren (vanaf 15.00 uur https://tinyurl.com/rgbkoffie).
 
Collecteren in De Morgenster
De collectedoelen van komende zondag zijn:
 1. Collecte Jong Protestant
Wat betekent Pasen en wat betekent het paasverhaal voor mij? Elk jaar gaan meer dan zesduizend jongeren in heel Nederland met deze vraag aan de slag wanneer ze in groepen de PaasChallenge doen. 
De PaasChallenge wordt gespeeld in de week voor Pasen en is een spel dat is ontwikkeld door Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk.
In dit spel vol puzzels, opdrachten en uitdagingen doorleven jongeren het paasverhaal. Ze ontdekken waarom Jezus zijn lijdensweg ging en waarom er voor hen nieuw leven mogelijk is.
Met uw bijdrage aan de collecte geeft u jongeren die het paasverhaal al vaak hebben gehoord de kans om op een nieuwe manier in aanraking te komen met de boodschap van Pasen.
 1. Plaatselijke kerk
U kunt uw gift overmaken op de volgende manieren:
 • via de Appostel app Heeft de voorkeur
 • via de QR code
Bloemschikking zondag 28 maart 2021
Het is de zesde zondag in de lijdenstijd, ook wel Palmpasen of Passiezondag genoemd, de laatste zondag voor Pasen.
Terwijl we nog een spoor van liefde volgen, te zien aan de rij van rode harten, zijn we aangekomen bij het onderwerp van vandaag:
Jezus wordt gevangengenomen.
Zo is te zien: Jezus, de witte orchidee, die vrede met zich meedraagt, de duif,
is omringt door mensen, de gerbera's en hyacinten, er zijn verdrietige bij: de hangende bloemen, omdat hij gevangen genomen wordt, zie het touw en het tralieraam.
Bloemen
Op 21 maart zijn de bloemen met een hartelijke groet gegaan naar Trudy en Marcus van Loopik.
Afgelopen week is ook nog een bos gegaan naar Eveline van Toor die onlangs naar de Kerkelanden is verhuisd.
 
Avondviering op woensdag 31 maart, 19.30 uur
Thema: het voorbeeld van de graankorrel


zang:                              Susanne van der Velde
fluit en backing vocal:      Dianne Heijstee
meditatie:                       Karin Timmerman
piano:                             Albert-Jan Schol

Inleiding:
We zitten midden in de Stille Week. De komende dagen horen we van het Laatste Avondmaal, Gethsemane en leven we toe naar de Opstanding. In de dagen vooraf aan al deze gebeurtenissen bereid Jezus zijn leerlingen ook al voor op wat komen gaat. Telkens opnieuw vertelt Hij eigenlijk het verhaal van dood in opstanding, zoals in de gelijkenis in Johannes 11:20, “als een graankorrel sterft levert hij nieuwe korrels op”. Velen van ons zullen zich daarin herkennen, over hoe een moment van omkering nodig was om nieuw leven of een nieuw perspectief te vinden. In deze viering horen we verhalen van gemeenteleden over hun weg, staan we stil bij de lijdensweg van Jezus die komen gaat, en durven we ook vast een glimp van Pasen te laten zien. Net als hoe Jezus zijn leerlingen waarschuwde over de tijd die komen zou, maar dat altijd gepaard liet gaan met een prachtige belofte: “als je in Mij gelooft, leef je niet meer in het donker”.
De volledige orde van dienst komt op de site.
Link: https://www.morgensterhilversum.nl/
U kunt de kerkdienst meevieren via internet.
Link: https://www.morgensterhilversum.nl/kerkdiensten_uitgezonden
  
De drie vieringen in de Stille Week
De vieringen op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag zijn als één doorlopende viering gedacht. Bijzonderheid van dit jaar is dat we het project van de veertigdagentijd vervolgen en daarom alle evangelielezingen uit het Johannes-evangelie zullen nemen. Het is mooi dat ook de extra viering op woensdag 31 maart daar bij aansluit.
Nota bene: in verband met de avondklok zal de Paaswake niet (zoals op diverse plaatsen staat aangekondigd) om 22.00 uur beginnen maar reeds om 20.00 uur
Witte Donderdag 1 april aanvang 19.30 uur
Tafelviering
Voor het eerst in meer dan een jaar zullen we brood en wijn delen. Naast de medewerkers is er plaats voor een beperkt aantal mensen in de kerk zelf. We zullen een opstelling maken in een U-vorm waarbij er voor 10 extra gemeenteleden plek is.
Wilt u deze viering op Witte Donderdag zelf meemaken dan kunt u zich opgeven door contact op te nemen met Elma Hoekstra, onze scriba. Tel. 6830445 E-mail: scriba@morgensterhilversum.nl
Voor alle anderen geldt dat wij u uitnodigen om thuis met ons mee te vieren. Zet daarvoor op uw eigen manier brood en wijn klaar.
Suggestie: steek aan het begin van de viering ook een kaars aan.
Op een bepaald moment in de viering zal de diaken van dienst aan alle aanwezigen in de kerk een ‘schuitje’ met een stukje brood en een bekertje wijn aanbieden.
Op aangeven van de voorganger zullen we tegelijk met allen die thuis meevieren brood nemen en even later wijn nemen.
Wij hopen dat het ons op deze manier goed zal doen de Tafel te vieren, ook al zijn we niet allen samen. En dat we zo wel degelijk verbondenheid met Christus en met elkaar zullen kunnen beleven.
Lezingen:
                   Exodus 12: 15-20
                   Johannes 13:1-15
                   Johannes 18: 1-5
Liederen:
- ‘God zij ons gunstig en genadig’ [Ps. 67: 1 en 2]
- ‘Rechter in het licht verheven’ [1008: 1]
- ‘Je hebt je vrienden toen bijeen geroepen’ [998: 1 en 2]
- ‘Toen Jezus wist: nu is gekomen’ [569]
- ‘Op de avond, toen de uittocht uit Egypte werd gevierd’ [395]
- Gezongen Onze Vader
- ‘Eat this bread’ [‘Adem in ons’ nr. 45; Taizé]
- ‘Hij onthaalde ons aan tafel’ [567]
 
Voorganger:                Erik van Halsema
Ouderling van dienst:   Agnes van Lambalgen
Diaken:                       Eveline Bersma en Eveline van Toor
Kerkrentmeester:         Andries Furster
Orgel/piano:                Klaas de Haan
Lector:                        Janneke de Leede
 
De volledige orde van dienst komt op de site.
Link: https://www.morgensterhilversum.nl/
U kunt de kerkdienst meevieren via internet.
Link: https://www.morgensterhilversum.nl/kerkdiensten_uitgezonden

Collecteren in De Morgenster
De collectedoelen voor donderdag 1 april zijn:
 1. Werelddiaconaat
Voor veel zwarte jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria is hun toekomst een zwart gat. Zij groeien op in gebroken gezinnen in slechte buurten omgeven door prostitutie, drugs, diefstal, geweld en vuilnis. De helft van de jongeren maakt de middelbare school niet af en 40 procent tussen de 15 en 34 jaar is werkloos. Een christelijke Zuid-Afrikaanse organisatie helpt deze kansarme kinderen met onderwijs en biedt hen een omgeving vol liefde en aandacht, zodat de spiraal van armoede doorbroken kan worden.
 1. Plaatselijke kerk
 2. Avondmaalscollecte
Stichting Laleaua is een organisatie die zich wil inzetten voor kansarme Roma-kinderen in Tarnaveni in Roemenië. https://youtu.be/WrRnT70_UhY
Tarnaveni is een oud industriestadje, waar veel Roma's leven. De Roma-bevolking heeft zwaar te kampen met discriminatie en armoede.
Stichting Laleaua voelt zich medeverantwoordelijk voor de continuïteit van de onderwijsprogramma's en draagt zorg voor de morele, financiële en materiële ondersteuning.
De organisatie is in haar doen en laten gefundeerd op de Bijbel, Gods leidraad voor de mensen en kent Jezus Christus als haar Heer. In haar werk maakt zij geen onderscheid in ras, geloof en geaardheid. Zij verwacht echter dat een ieder die, op wat voor manier dan ook, participeert in haar missie de Bijbelse grondslag respecteert.
U kunt uw gift overmaken op de volgende manieren:
 • via de Appostel app Heeft de voorkeur
 • via de QR code
 • Via de link:
 • https://site.skgcollect.nl/265/gift/165907ef78063d434e4e81d77f8e5d50
 • m.b.v. een overschrijving met onderstaande banknummers.
 • 1e collecte:  wijkdiaconie   NL89 RABO 0373 7118 08 o.v.v. werelddiaconaat
 • 2e collecte:  centraal         NL45 RABO 0373 7225 91 o.v.v. plaatselijke kerk
 • 3e collecte:  wijkkas          NL67 RABO 0373 7224 86 o.v.v. Laleaua 
Goede Vrijdag 2 april aanvang 19.30 uur
 Lezing:
         het lijdensverhaal in de versie van Johannes 18 en 19.
Deze lezing wordt enkele malen onderbroken door een muzikaal intermezzo.
Liederen:
- ‘Leer mij o Heer’ [177: 1, 2 en 7
- ‘Blijf bij mij en waak hier met mij’ [Adem in ons nr. 24; Taizé]
- ‘Die ons schiep’ [266: 1 en 2]
- ‘Hij ging de weg zo eenzaam’ [560]
- ‘Stem als een zee van mensen’ [828: 1 en 2]
- ‘Blijf met uw genade’ [256]
- ‘Nu valt de nacht’ [590]
 
Voorganger:                Erik van Halsema
Ouderling:                   Anne-Mareike Schol – Wetter
Diaken:                       Joanne Schuitemaker
Kerkrentmeester:         Ries de Winter
Lector:                        Hannie Verkerk
Orgel/piano:                Klaas de Haan
Dwarsfluit:                  Annet Mourits
 
De volledige orde van dienst komt op de site.
Link: https://www.morgensterhilversum.nl/
U kunt de kerkdienst meevieren via internet.
Link: https://www.morgensterhilversum.nl/kerkdiensten_uitgezonden
Paaswake, 3 april aanvang 20.00 uur
Deze wake is een gemeenschappelijke viering met de Bethlehemkerk en is een voorzetting van de dienst op Goede Vrijdag. We vieren het licht!
 
Lezing:
                   Genesis 1: 1-13
                   Exodus 14: 15-31
                   Jesaja 55: 6-11
                   Ezechiël 37: 1-14’
                   Johannes 20: 10-18
Liederen:
- ‘Als alles duister is’ [598]
- ‘Licht, ontloken aan het donker’ [600: 1, 2 en 4]
- ‘Die chaos schiep tot mensenland’ [322]
- ‘Bonum est confidere’ [Adem in ons nr. 28 – Taizé]
- ‘Hierheen, dorstigen’ [327]
- ‘Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap’ [126a]
- Doopgedachtenis met ‘alle eer en alle glorie’ [305]
- ‘Life so full I give to you’ [428]
- ‘God van leven en licht [368-f]
- Gezongen Onze Vader
- ‘U zij de glorie’ [634]
- Zending en zegen met Lied 430
 
Voorganger:                    Erik van Halsema
Ouderling van dienst:       Machteld Eilander en Herma Bosma
Diaken:                           Eveline van Toor en Daan Janson
Kerkrentmeester:             Andries Furster
Lector:                            Tanja Aalberts
Orgel/piano:                    Klaas de Haan
 
De volledige orde van dienst komt op de site.
Link: https://www.morgensterhilversum.nl/
U kunt de kerkdienst meevieren via internet.
Link: https://www.morgensterhilversum.nl/kerkdiensten_uitgezonden
 

Berichten De Morgenster

Van de Diaconie
Uw ‘voorbede-wens’ kunt u per mail opgeven
De diaken van dienst zorgt dat uw wens in het voorbedeboek komt.
Welkom bij de Paas-Challenge 2021 op Goede Vrijdag of Stille Zaterdag
We nodigen je uit om mee te doen met deze nieuwe challenge. Dit spel neemt je mee door de stad Jeruzalem in de tijd van Jezus. Je loopt een tocht door de buurt met de hulp van QR-codes en je smartphone met genoeg internetverbinding. In het begin van het spel kies je één van de vier karakters. Zo maak je het paasverhaal zelf mee. Het is geschikt vanaf 10 jaar, de wandeling is 1 uur tot 1,5 uur via 9 adressen in de buurt rond De Morgenster. Gezinnen of opa’s/oma’s met jongere kinderen vinden speciale ‘QR-codes’ voor een eigen verhaal geschikt voor die leeftijd!       
Je kan lopen tussen 10.00 en 17.00 uur op Goede Vrijdag 2 april of op Stille Zaterdag. De jongeren hebben zaterdagavond met de bovenwijkse jongerengroep een Zoom-ontmoeting om na te praten.
Meld je aan bij Karin als je mee wil doen - na aanmelding krijg je meer informatie (startpunt en wat je mee moet nemen). Aanmelden graag voor 2 april. Voor vragen; bel of mail Karin timmerman.karin@gmail.com 06 49956223.
NB We houden ons aan de regels van de overheid. Je loopt daarom met mensen uit je eigen huishouden, of met een tweetal uit verschillende huishoudens. Deze voorwaarden gelden niet voor kinderen tot en met 12 jaar.
We wensen je veel plezier bij de PaasChallenge2021
Andere routes lopen?
Rond de Diependaalsekerk zie: https://paaschallenge-hilversum.nl/
Rond de Grote Kerk zie: https://grotekerkhilversum.nl/index.php/nieuws/130-paaschallenge-grote-kerk
Rond de Bethlehemkerk zie https://www.bethlehemkerk.nl/index.php/actueel/7597-samen-pasen-beleven-met-de-paaschallenge-2
Palmpaasstok maken
Het is zo langzamerhand een echte traditie geworden om met Palmpasen, de zondag voor Pasen, een optocht in de kerk te houden met versierde Palmpaasstokken. Dit jaar willen we dat natuurlijk weer gaan doen. Alleen is dit keer coronaproef op zaterdag het versieren en de optocht te gelijk in de kerk. We zullen de optocht opnemen en op zondag zal hij in de dienst afgespeeld worden. Geef even aan als je kind niet op beeld mag, dan kan hij/zij wel versieren maar doet niet mee aan de optocht in beeld (natuurlijk wel buiten beeld mee te beleven)
Op zaterdagmorgen 27 maart gaan we met elkaar Palmpaasstokken maken in De Morgenster. We beginnen om 11.00 uur en zijn rond 12.30 uur klaar.
Je kunt je kind brengen en halen aan de deur van De Morgenster.
Doe je ook weer mee?
Neem zelf twee stokken mee, die in het midden goed aan elkaar gemaakt zijn als een kruis. De lange stok is ongeveer 70 cm en de korte 45 cm.
Wij zorgen voor de versiering en de haantjes. En wat lekkers tussendoor.
Van harte welkom!
Geef je voor zondag 21 maart even op per app of per mail, zodat we weten wat we aan inkopen kunnen gaan doen.
Groet,                                                                                    Geri Posthumus
Geven aan de collecte? Gebruik de Appostel app
Voor het digitaal collecteren maken wij gebruik van de Appostel app Iedere verandering is even wennen, maar steeds meer gemeenteleden ervaren dat je met deze app snel en eenvoudig een gift kunt doen.
Tot op heden hebben wij naast de Appostel app een paar alternatieven geboden. Voor een vlotte afhandeling van de collectes, heeft het de voorkeur dat we met elkaar zoveel mogelijk via dezelfde methode een gift doen, namelijk via de Appostel app.
Heeft u de Appostel app nog niet geïnstalleerd? Wilt u dat dan doen? Als u op de link klikt, treft u een instructiedocument.
Link:  
https://www.morgensterhilversum.nl/uploads/klant495/files/handleiding_installatie_appostel.pdf
Komt u er niet uit of heeft u vragen? Stuurt u dan een mailtje aan wvk@morgensterhilversum.nl.
Als daar behoefte aan is, houden de kerkrentmeesters daarnaast een instructiesessie via ZOOM. Dan is er ruimte voor al uw vragen en legt één van de kerkrentmeester live uit hoe de installatie en het geven via de Appostel app werkt. Heeft u daar behoefte aan, kunt u dat ook laten weten door een mail te sturen aan bovengenoemd adres.
Kerkdiensten in De Morgenster blijven voorlopig online
De kerkenraad heeft na de persconferentie van afgelopen dinsdag besloten de komende vieringen in principe online te blijven aanbieden. Hoewel de landelijke Protestantse Kerk in Nederland heeft aangegeven dat wijkgemeenten met meer mensen zouden mogen samen komen, lijkt ons dat gezien de derde coronagolf niet verantwoord. We hebben dit besluit genomen in lijn met de keuzes van de Regenboogkerk en de Bethlehemkerk.
Gemeenteleden die graag een kerkdienst ‘live’ meemaken, willen we de mogelijkheid bieden om de viering bij te wonen. In dat geval kan contact opgenomen worden met scriba Elma Hoekstra: 035 6830445 of mail: scriba@morgensterhilversum.nl. Als je iemand kent die hiervoor in aanmerking komt, vraag hem of haar dan ook Elma te bellen/mailen. Per zondagse viering kunnen we zo maximaal 5 personen ‘live’ welkom heten in de dienst. Dit geldt ook voor de avondviering op woensdag 31 maart,  Goede Vrijdag en de paaswake op zaterdagavond 3 april. Op Witte Donderdag kunnen zich bij uitzondering maximaal 10 gemeenteleden aanmelden om ook het avondmaal mee te vieren. Meer informatie is hierover elders in deze Morgenster Actueel te lezen.
Namens de kerkenraad,
Marya de Haas
 
Uit de kerkenraad
Op donderdag 18 maart heeft de kerkenraad voor de achtste keer in dit seizoen vergaderd, online.
Jim Klinkhamer, de architect van De Morgenster, was te gast. Hij gaf allereerst een compliment over de vormgeving van het regie-eiland boven in de kerk en over de goede staat van De Morgenster na 20 jaar. Verder heeft hij een presentatie gegeven van de plannen rond koortrap en kostersplek. Het gaat om een geschikter podium, een beter begaanbare koortrap en een gedeeltelijk afgescheiden kostersplek. Jim presenteerde ook de mogelijkheid van een lattenversiering van de wand. Het voorstel wordt verder uitgewerkt door de kerkrentmeesters en komt ook weer terug in de kerkenraad. 
De vieringen in de Stille Week zijn besproken. Er is een extra viering op woensdag 31 maart, op Witte Donderdag een avondmaalsviering, de viering op Stille Zaterdag begint om 20.00 uur in verband met de avondklok. Na de persconferentie over de maatregelen rond lockdown zal er een beslissing worden genomen hoeveel mensen, naast de medewerkenden aan de viering, de verschillende vieringen kunnen bijwonen. De gemeente wordt hiervan op de hoogte gesteld in De Morgenster Actueel.
 
Hoe gaat het met…?
In deze tijd van lockdown zijn minder mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en te spreken.
Daarom heeft De Morgenster Actueel nu het rubriekje Hoe gaat het met… gestart.
Een klein berichtje van een gemeentelid (als het kan met foto) die vertelt hoe het met hem/haar gaat, hoe de afgelopen week was en wat je gaande houdt. Doe mee en stuur een mail naar Hennie Burggraaff: sophialaan@gmail.com.
Deze week een bericht van Jose van Wageningen:
Net als de meeste mensen verlang ik erg naar het einde van de lockdown. Naast mijn sportclubje, het theater, mijn cursus schilderen, het regelmatige bezoek van en bij familieleden en vrienden, mis ik vooral het wekelijkse oppassen op Matthijs (3), het kleinkind van mijn overleden zus. Sinds de kinderen weer naar school en de dagopvang gaan, vinden zijn ouders en ik het risico op besmetting toch te groot.
Maar gelukkig is niet alles weggevallen: Ik volg lessen kunstgeschiedenis online, help drie kinderen van buitenlandse ouders via skype, en notuleer de kerkenraadsvergaderingen via een zoom-verbinding. Minder leuk dan elkaar fysiek ontmoeten, zoals voorheen, maar een goede oplossing. En nu de tuin langzamerhand op gaat leven, is daar ook weer genoeg te doen!
Ook het naar de kerk gaan mis ik; het zal geweldig zijn om gewoon weer in een min of meer volle kerk te zitten, op korte afstand van medekerkgangers. En om weer met z’n allen te kunnen zingen! Maar ook daar is een alternatief voor: alle lof voor de mensen van de kerk-tv!
Gelukkig kan ik me binnenshuis goed vermaken. En voor een frisse neus loop ik vaak een rondje op de hei of ga even fietsen. En natuurlijk het belangrijkste: het corona virus heeft mij tot nu toe met rust gelaten! Daar ben ik heel dankbaar voor.
Overige berichten
Zomertijd 2021: dit weekend
In de nacht van zaterdag 27 maart op zondag 28 maart gaat om 2.00 uur de zomertijd in. De klok gaat een uur vóóruit!
Dit betekent dat we die nacht een uurtje minder kunnen slapen, maar daar krijgen we wel extra daglicht voor terug
Volg de actualiteit op de website van Protestants Hilversum
Op de website van de Protestantse Gemeente Hilversum
https://www.pknhilversum.nl/
zijn actuele berichten te vinden van álle activiteiten in de verschillende Prot. kerken
Over:
* https://www.pknhilversum.nl/doe-je-mee-met-de-paaschallenge/
* https://www.pknhilversum.nl/leven-met-de-paasvreugde-ook-in-deze-tijd/
* https://www.pknhilversum.nl/direct-na-live-uitzending-napraten-over-the-passion/
 
Bijbelcafe seizoen 20-21
Woensdag 24 maart was de achtste en laatste bijeenkomst dit seizoen van het Bijbelcafe. Ds. Wim Moehn sloot de serie De wereld als schepping af met de lezing: De zondeval als harde pit.
Afgelopen woensdag was er een technische storing waardoor niet iedereen de lezing goed heeft kunnen volgen. Maar deze en ook de andere lezingen zijn na te lezen en sommige ook na te zien op de website van het bijbelcafe: http://www.bijbelcafe.nl/
Agenda:
- za. 27 mrt   11.00 uur    Palmpasen stokken maken. Wel eerst opgeven s.v.p.
- zo. 28 mrt   02.00 uur    Zomertijd klok naar 03.00 uur
- zo. 28 mrt   10.00 uur    Palm- en Passiezondag
- wo. 31 mrt.  19.30 uur    Avondviering rond thema ‘het voorbeeld van de graankorrel’
- do.   1 apr.   19.30 uur    Witte Donderdag met tafelviering
- do.   1 apr.   20.30 uur    The Passion 2021 uitgezonden KRO-NCRV op NPO 1.
- do.   1 apr.                      Aansluitend na de Passion napraten via zoom (zie artikel)
- vr.    2 apr.   10-17 uur    Paas challenge
- vr.    2 apr.   19.30 uur    Goede Vrijdag
- za.   3 apr.   10-17 uur    Paas challenge
- za.   3 apr.   20.00 uur    Paaswake
- zo.   4 apr.   10.00 uur    Paasviering
Napraten over de The Passion live
Al meerdere jaren is The Passion live op een groot scherm te bekijken in de Diependaalsekerk in Hilversum. Daarna praten altijd nog samen even na over waar de uitzending ons raakte of vragen die het opriep. Dit jaar kunnen we de kerk niet openstellen om samen te kijken, maar we ontmoeten mensen graag digitaal, direct na de live-uitzending, om er wel met elkaar over na te praten.
Vitamine G en de Diependaalsekerk nodigen u dan ook graag uit om u aan te melden voor een digitale Zoom-meeting, waarin we met elkaar napraten over wat de live-uitzending van The Passion voor u betekent of welke vragen het bij u oproept. Iedereen, jong en oud, is welkom direct na de live-uitzending.
Het is wel noodzakelijk om vooraf aan te melden via thepassion@diependaalsekerk.nl of thepassion@vitamineg.net zodat we vooraf de inloggegevens kunnen toesturen.
 
Kunstproject
Hartelijk dank voor de liedboeken (1973) die zijn aangeboden voor kunstenares Annita Smit uit Zaltbommel en haar rondreizende solo-expositie in samenwerking met het Bijbels Museum. Voor deze expositie maakt zij een aantal werken van bijbel-en liedboekpapier met als thema Tijd & Eeuwigheid. Rond de expositie komt een programma met (jonge) dichters en schrijfster Joke Hermsen.
Mocht iemand nog een liedboek uit 1973 over hebben voor dit project mail naar Hennie Burggraaff: sophialaan@gmail.com. Bij voorbaat hartelijk dank!
Een feestelijke Paascantate van J.S. Bach
Op 10 april laat Cantate op de Brink weer van zich horen. Bachliefhebbers kunnen dan via een livestream genieten van de cantate ‘Christ lag in Todesbanden’, BWV 4 van J.S. Bach. Deze feestelijke cantate is geschreven voor Eerste Paasdag en gebaseerd op een paaslied van Luther. Het lijkt erop dat Bach zelf heel tevreden was over deze compositie, hij heeft hem in elk geval meerdere malen uitgevoerd. De cantate, die uitgevoerd wordt vanuit de Regenboogkerk in Hilversum, is door iedereen via een livestream mee te maken. De aanvang is om 16.30 uur. De uitvoering blijft na afloop enkele weken beschikbaar via www.cantateopdebrink.nl.
Ons mailadres is:
actueel@morgensterhilversum.nl

Wilt u wat wijzigen?
U kunt hier aanpassingen maken of u afmelden voor deze nieuwsbrief.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Morgenster PKN gemeente Hilversum · Seinstraat 2 · Hilversum, Nh 1222 AA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp