Copy
View this email in your browser
Morgenster Actueel
4 April 2021

Opstanding
 
De vaste lezing voor Paasmorgen is Johannes 20, het verhaal van de tuin. Maria van Magdala zoekt Jezus bij de doden maar ontmoet hem als de levende.
In dit verhaal kunnen we een uitnodiging lezen om onze blik van de dood te wenden naar het leven. Om te vertrouwen op de weg die God met ons wil gaan. Te vertrouwen dat God ook ons als Morgenstergemeente zal willen leiden.
Jaap Zijlstra schreef dit gedicht bij Johannes 20
 

Gemarteld is hij en bespogen,
ik zag hem doodgaan voor mijn ogen,
wij dachten hem voorbij en weggelegd,
zijn zeven woorden aan het kruis gezegd
zijn laatste woorden en de smart
om zijn versterven sneed ons door het hart.
 
En nu, mijn God, mag ik mijn ogen
in deze dodentuin stilaan geloven,
Jezus, hij heeft zijn doodskleed afgelegd,
hij heeft luidop mijn naam gezegd,
wie blies mijn afgestorven Heer de adem in
als Adam ooit, ons aller oerbegin?
 
Hier gaat mijn smart en twijfel aan ten onder,
Rabboeni, zeg ik, en aanbid het wonder.

 
Kerkdienst

Paaswake, 3 april aanvang 20.00 uur

Deze wake is een gemeenschappelijke viering met de Bethlehemkerk en is een voorzetting van de dienst op Goede Vrijdag.

Motto:       Lof van het licht!
 
Lezing:
                   Genesis 1: 1-13
                   Exodus 14: 15-31
                   Jesaja 55: 6-11
                   Ezechiël 37: 1-14’
                   Johannes 20: 10-18
Liederen:
- ‘Als alles duister is’ [598]
- ‘Licht, ontloken aan het donker’ [600: 1, 2 en 4]
- ‘Die chaos schiep tot mensenland’ [322]
- ‘Bonum est confidere’ [Adem in ons nr. 28 – Taizé]
- ‘Hierheen, dorstigen’ [327]
- ‘Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap’ [126a]
- ‘alle eer en alle glorie’ [305]
- ‘Life so full I give to you’ [428]
- ‘God van leven en licht [368-f]
- 'Onze Vader'
- ‘U zij de glorie’ [634]
- 'Bevelen wij elkaar in de hoede van de Eeuwige' [430]
 
Voorganger:                    Erik van Halsema
Ouderling van dienst:       Machteld Eilander en Herma Bosma
Diaken:                           Eveline van Toor en Daan Janson
Kerkrentmeester:             Andries Furster
Lector:                            Tanja Aalberts
Orgel/piano:                    Klaas de Haan
Zangers:                         Annemieke Parmentier, Marjanne Lammertsma, Peter Hartman en Richard Stroband


 
De volledige orde van dienst vind je op de site.
Link: https://www.morgensterhilversum.nl/uploads/klant495/files/210403%20Paaswake%20voor%20website.pdf
U kunt de kerkdienst meevieren via internet.
Link: https://www.morgensterhilversum.nl/kerkdiensten_uitgezonden
Zondag 4 April
Paasmorgen
Motto: ‘Een spoor van liefde’
 
Het eerste deel van deze dienst besteden we aan een uitgebreide terugblik op wat de kinderen in de veertigdagentijd in hun eigen online-vieringen hebben gedaan. Alle lezingen en verwerkingen van het NBG-project  ‘een spoor van liefde’ komen kort langs. We eindigen deze terugblik met Maria die Jezus ontmoet en vervolgen dan de dienst op de gebruikelijke manier.
 
Lezingen:
               Hooglied 5: 5-6
               Johannes 20: 1-10
               Johannes 20: 11-18
Liederen:
- ‘Dit is een morgen als ooit de eerste’ [216]
- ‘O vlam van Pasen, steek ons aan’ [637: 1 en 4]
- ‘Van donker naar licht’ [Uit: Zitten of opstaan deel 4 nr. 16]
- ‘Christus, onze Heer, verrees’ [624: 1 en 2]
- ‘Kyrie’[301h]
- ‘U zij de glorie’ [634]
- ‘De oorsprong van leven en licht’ [986]
- ‘Ik zoek mijn Heer, het graf is leeg,’ [626: 1, 2, 3 en 4]
- ‘Prijs de dag dat Hij verrees’ [Zie: Bij de leidkeuze]
- ‘God van leven en licht, [368f]
- ‘De steppe zal bloeien’ [608]
 
Bij de liedkeuze
Op Paasmorgen zingen we een bewerking van Sytze de Vries van een oorspronkelijk Engels lied: ‘Prijs de dag dat hij verrees’. Het staat in het tweede deel van De Vries’ serie ‘Het liefste lied van overzee’, nr. 47.
Omdat bij dit lied helaas een toelichting ontbreekt ben ik zelf gaan zoeken. Voor zover ik heb kunnen nagaan is dit lied oorspronkelijk in 1739 geschreven door Charles Wesley, als een hymne bedoeld voor Hemelvaartsdag. In de 19e eeuw werd een nieuwe tekst, ook bedoeld voor Hemelvaartsdag, gemaakt door de dichteres C.F. Alexander.
Sytze de Vries heeft met gebruikmaking van de geweldige melodie Llanfair er een geheel nieuw lied van gemaakt voor Paasmorgen. Hij heeft het allereerst bedoeld als een intochtslied, maar wij zullen het zingen na de overweging.
Nieuwgierig geworden? Ga naar YouTube voor een opname helemaal in de sfeer van BBC’s Songs of Praise: https://www.youtube.com/watch?v=QjofDCZlyRY
 
Erik van Halsema
Voorganger:                       Erik van Halsema
Ouderling van dienst:           Marya de Haas
Diaken:                               Joanne Schuitemaker
Kerkrentmeester:                Philip Posthumus
Lector:                               Machteld Eilander
Orgel/piano:                       Klaas de Haan
Fluitist:                               Yvette Taal
Zangers:                             Aliek de Bruin, Joep Mourits en Jolanda Vercauteren
Toelichting bloemschikking:  Joke Verrij
Beeld en geluid:                   Christian Taal en Henk Verrij
Gastheer:                            Rudy Volkerink
 
De volledige orde van dienst via de link.
Link: https://www.morgensterhilversum.nl/uploads/klant495/files/Liturgie%20van%20deze%20week(1).pdf
U kunt de kerkdienst meevieren via internet.
Link: https://www.morgensterhilversum.nl/kerkdiensten_uitgezonden
jongeren (vanaf 15.00 uur https://tinyurl.com/rgbkoffie).
 
Collecteren in De Morgenster
De collectedoelen van komende zondag zijn:
  1. Diaconie
  2. Plaatselijke kerk
U kunt uw gift overmaken op de volgende manieren:
  • via de Appostel app Heeft de voorkeur
  • via de QR code
Bloemen
Op 28 maart zijn de bloemen met een hartelijke groet gegaan naar Joke de Vries
 
Berichten De Morgenster

Van de Diaconie
Uw ‘voorbede-wens’ kunt u per mail opgeven
De diaken van dienst zorgt dat uw wens in het voorbedeboek komt.
 
Kinderdienst
Beste ouders en kinderen van De Morgenster,
Wat hebben we de afgelopen weken genoten van een mooi 40 dagen project. Wat is er veel gedeeld met elkaar, gepraat, geknutseld, geluisterd. Online en twee keer live. Elke zondag was er een mooie opkomst van vaak zo'n 7 gezinnen. Deze zondag sluiten we het 40 dagen project af. Dit keer niet via ons jit.si kanaal maar in de online viering wordt er aandacht aan besteed. Verder ontvangen jullie app en mail hoe je daarna thuis nog aan de slag kunt. Dank jullie wel voor deze mooie verbinding.
Fijne paasdagen.
Namens het kinderdienstteam,
Geri Posthumus
Leuke contacten
Er zijn leuke contacten ontstaan door de versierde tasjes welke de kinderen maakten die onlangs zijn uitgedeeld. Veel kinderen kregen een mooie kaart terug en zoals onder te zien worden er zelfs contacten verdiept. Ook dat is omzien naar elkaar! 
Al vroeg aan de knutsel voor een mooie paaskaart met heel veel glitter, voor 'oma Corry'. We hebben de kaart zojuist persoonlijk (met een paasboeketje) langs gebracht (sorry, vergeten een foto te maken van deze mooie ontmoeting)
Welkom bij de Paas-Challenge 2021 op Goede Vrijdag of Stille Zaterdag
We nodigen je uit om mee te doen met deze nieuwe challenge. Dit spel neemt je mee door de stad Jeruzalem in de tijd van Jezus. Je loopt een tocht door de buurt met de hulp van QR-codes en je smartphone met genoeg internetverbinding. In het begin van het spel kies je één van de vier karakters. Zo maak je het paasverhaal zelf mee. Het is geschikt vanaf 10 jaar, de wandeling is 1 uur tot 1,5 uur via 9 adressen in de buurt rond De Morgenster. Gezinnen of opa’s/oma’s met jongere kinderen vinden speciale ‘QR-codes’ voor een eigen verhaal geschikt voor die leeftijd!
Je kan lopen tussen 10.00 en 17.00 uur op Goede Vrijdag 2 april of op Stille Zaterdag 3 april.
De jongeren hebben zaterdagavond met de bovenwijkse jongerengroep een Zoom-ontmoeting om na te praten. Ook voor volwassenen is er een napraat mogelijkheid over uw/jouw beleving van de wandeling door Jeruzalem. Dat is een Zoom onder leiding van Marya de Haas op zaterdagavond 21.15 uur (dus ruim na de Paaswake). De url is: Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/6833471158 Meeting ID: 683 347 1158
Meld je aan bij Karin als je mee wil doen - na aanmelding krijg je meer informatie (startpunt en wat je mee moet nemen). Aanmelden graag voor 2 april. Voor vragen; bel of mail Karin timmerman.karin@gmail.com 06 49956223.
NB We houden ons aan de regels van de overheid. Je loopt daarom met mensen uit je eigen huishouden, of met een tweetal uit verschillende huishoudens. Deze voorwaarden gelden niet voor kinderen tot en met 12 jaar.
We wensen je veel plezier bij de PaasChallenge2021
Andere routes lopen?
Rond de Diependaalsekerk zie: https://paaschallenge-hilversum.nl/
Rond de Grote Kerk zie: https://grotekerkhilversum.nl/index.php/nieuws/130-paaschallenge-grote-kerk
Rond de Bethlehemkerk zie https://www.bethlehemkerk.nl/index.php/actueel/7597-samen-pasen-beleven-met-de-paaschallenge-2
 
Zondag 11 april.
De Morgenster is dicht. We vieren om 10.00 uur samen met en in de Bethlehemkerk. Voorganger is ds. Heleen Weimar, dus deze dienst fungeert als een soort ‘Samen-op-wegviering’. Het zal de eerste dienst zijn in de serie ‘scheppingsmotieven.’
De viering is online mee te maken via de website van de Bethlehemkerk
Geven aan de collecte? Gebruik de Appostel app
Voor het digitaal collecteren maken wij gebruik van de Appostel app Iedere verandering is even wennen, maar steeds meer gemeenteleden ervaren dat je met deze app snel en eenvoudig een gift kunt doen.
Tot op heden hebben wij naast de Appostel app een paar alternatieven geboden. Voor een vlotte afhandeling van de collectes, heeft het de voorkeur dat we met elkaar zoveel mogelijk via dezelfde methode een gift doen, namelijk via de Appostel app.
Heeft u de Appostel app nog niet geïnstalleerd? Wilt u dat dan doen? Als u op de link klikt, treft u een instructiedocument.
Link:  
https://www.morgensterhilversum.nl/uploads/klant495/files/handleiding_installatie_appostel.pdf
Komt u er niet uit of heeft u vragen? Stuurt u dan een mailtje aan wvk@morgensterhilversum.nl.
Als daar behoefte aan is, houden de kerkrentmeesters daarnaast een instructiesessie via ZOOM. Dan is er ruimte voor al uw vragen en legt één van de kerkrentmeester live uit hoe de installatie en het geven via de Appostel app werkt. Heeft u daar behoefte aan, kunt u dat ook laten weten door een mail te sturen aan bovengenoemd adres.
Hoe gaat het met…?
In deze tijd van lockdown zijn minder mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en te spreken.
Daarom heeft De Morgenster Actueel nu het rubriekje Hoe gaat het met… gestart.
Een klein berichtje van een gemeentelid (als het kan met foto) die vertelt hoe het met hem/haar gaat, hoe de afgelopen week was en wat je gaande houdt. Doe mee en stuur een mail naar Hennie Burggraaff: sophialaan@gmail.com.
Deze week een bericht van Marya de Haas:
Mijn leven speelt zich voor een groot deel online af, zowel in de kerk als op de school waar ik les geef, het Gemeentelijk Gymnasium. Dat heeft ook zo z’n voordelen: door weersomstandigheden konden Joep en ik pas op een maandagochtend terugkeren van een weekend Texel. Die ochtend heb ik vanuit de auto een online les Frans gegeven. Nog niet zo lang geleden een ondenkbare situatie.
We leven naar Pasen toe. Het verhaal gaat gewoon door, ondanks alles. Maar liefst 20 kinderen deden mee aan de palmpaasoptocht. Vanaf woensdag tot en met Pasen op vijf dagen vieringen: allemaal verschillend van kleur; de Paas-Challenge waar jonger en ouder aan kan meedoen op Goede Vrijdag en Stille Zaterdag; binnenkort Present-acties waarbij we als gemeenteleden o.a. klussen gaan doen voor mensen in de buurt. Ik word daar persoonlijk blij van. En als we dan weer ‘live’ onze vergaderingen in De Morgenster kunnen gaan houden: om naar uit te kijken!


Afgelopen witte donderdag hebben we sinds lange tijd weer een keer avondmaal gevierd.
Coronaproof voorbereid door onze gastheer Rudy Volkerink.
Overige berichten
Volg de actualiteit op de website van Protestants Hilversum
Op de website van de Protestantse Gemeente Hilversum
https://www.pknhilversum.nl/
zijn actuele berichten te vinden van álle activiteiten in de verschillende Prot. kerken
Over:
* https://www.pknhilversum.nl/doe-je-mee-met-de-paaschallenge/
* https://www.pknhilversum.nl/leven-met-de-paasvreugde-ook-in-deze-tijd/
Agenda:
- za.  3 apr.  10-17 uur      Paas challenge
- za.   3 apr.   20.00 uur    Paaswake
- zo.   4 apr.   10.00 uur    Paasviering
- wo.  7 apr                       Agendacommissie
- za. 10 apr.                      Kerkbrink komt uit
- za. 10 apr.                      Actie met Present
- za. 10 apr.   16.30 uur    Cantate op de brink
- zo. 11 apr.   10.00 uur    Viering in de Bethlehemkerk on line

 
Een feestelijke Paascantate van J.S. Bach
Op 10 april laat Cantate op de Brink weer van zich horen. Bachliefhebbers kunnen dan via een livestream genieten van de cantate ‘Christ lag in Todesbanden’, BWV 4 van J.S. Bach. Deze feestelijke cantate is geschreven voor Eerste Paasdag en gebaseerd op een paaslied van Luther. Het lijkt erop dat Bach zelf heel tevreden was over deze compositie, hij heeft hem in elk geval meerdere malen uitgevoerd. De cantate, die uitgevoerd wordt vanuit de Regenboogkerk in Hilversum, is door iedereen via een livestream mee te maken. De aanvang is om 16.30 uur. De uitvoering blijft na afloop enkele weken beschikbaar via www.cantateopdebrink.nl.
Ons mailadres is:
actueel@morgensterhilversum.nl

Wilt u wat wijzigen?
U kunt hier aanpassingen maken of u afmelden voor deze nieuwsbrief.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Morgenster PKN gemeente Hilversum · Seinstraat 2 · Hilversum, Nh 1222 AA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp