Copy
View this email in your browser
Morgenster Actueel 15 Maart 2020
Actuele info kerkdiensten en activiteiten
Naar aanleiding van het regeringsbesluit zijn er verschillende activiteiten afgezegd.
Ik zet voor u nog even de dingen zoals nu bekent op een rij.
Afgezegd:
Zondag  15 mrt geen kerkdienst.
                      Geen Ionaviering Bethlehemkerk
Maandag 16 mrt geen gemeenteavond.
Dinsdag 17 mrt geen seniorenmiddag.
                      Geen film  in het filmhuis
Zaterdag 21 mrt geen Cantate op de Brink
Dinsdag 24 mrt geen film in het filmhuis
Let op alle activiteiten in maart onder voorbehoud
 
Diensten komende zondagen
De geplande viering van Woord en Tafel op 22 maart zal een andere vorm dienen te krijgen. Uw wijkkerkenraad beraadt zich nog op de wijze waarop we op 22 en 29 maart een viering kunnen aanbieden.

Vesper
Komende woensdag 18 maart gaat de vesper wel door.
Het is de vierde oecumenische vesper, een moment van verstilling, meditatie, gebed en de mogelijkheid een lichtje te ontsteken, in de serie Misericordia, de werken van barmhartigheid.
Op 18 maart 19.30 uur gaat het over de vreemdelingen ontvangen. Liturgen zijn Erik van Halsema en Annie van Dongen. De muzikale ondersteuning is in handen van Klaas de Haan.
Centraal in deze vespers zijn de foto’s over de werken van barmhartigheid, die ook tentoongesteld worden in de kerk. Ze zijn gemaakt door mensen van de Morgenster o.l.v. Max Eilander.
 
Thuis naar de Kerk
Vanuit de Regenboogkerk word er via internet een dienst verzorgd met beeld en geluid.
Ds. Aster Abrahamsen zal om 10.00 uur in de Regenboogkerk in een kleine setting voorgaan.
Het is een dienst in de serie kruiswoorden en zal gaan over de tekst uit Joh. 19:26-27 waarin Jezus een nieuwe familie sticht.
Het is te regelen via deze link.
https://kerkdienstgemist.nl/stations/233-Protestantse-wijkgemeente-Regenboogkerk
Door op de link te klikken, komt u op onze pagina bij Kerkdienstgemist en ziet u een grote afbeelding met 'Nu live'. Als u op het driehoekje klikt wordt de verbinding gemaakt. Als u rechts onderin dit beeld op het vierkantje klikt krijgt u volbeeld.
Een paar opmerkingen:
  • De camera staat zondag vanaf 9.30 uur aan zodat u rustig de tijd heeft om de verbinding te maken.
  • We zijn op deze manier erg afhankelijk van techniek, zowel in de kerk als bij de provider Kerkdienstgemist en ook bij u thuis. Dat maakt de verbinding kwetsbaar en we hopen dat het allemaal goed verloopt. 
  • Veel kerken zullen hun dienst op deze manier aanbieden en er zullen veel meer mensen kijken dan normaal. De provider Kerkdienstgemist doet voorbereidingen  om alles soepel te laten verlopen, maar het is mogelijk dat u toch problemen ondervindt.
U kunt de dienst dan altijd later terugkijken.
  • U kunt echter niet de diensten van afgelopen zondag en eerdere zondagen terugkijken, deze blijven vanwege privacy alleen zichtbaar voor mensen met een inlogcode.
  • Mannes van der Burg is zondag vanaf 9.30 uur bereikbaar onder het telefoonnummer van de kerk 035-6245047, om zo nodig hulp te bieden. Bellen is uiteraard maar beperkt mogelijk dus bel alleen als het echt nodig is!
Zondagmorgen is er ook een uitzending verzorgd door de PKN vanuit het Landelijk Dienstencentrum. Aanvangstijd van 9.20 uur
 
Palmpasen met de kindernevendienst
Het is zo langzamerhand een echte traditie geworden om met Palmpasen, de zondag voor Pasen, een optocht in de kerk te houden met versierde Palmpasenstokken.  Dit jaar willen we dat natuurlijk weer gaan doen. 
 Op zaterdagmorgen 4 april gaan we met elkaar Palmpasenstokken maken in de Morgenster. We beginnen om 10.00 uur en zijn rond 12.00 uur klaar.
 Op Zondag verzamelen we een kwartier voor de dienst beneden voor de intocht.
Doe je ook weer mee?
Neem zelf twee stokken mee, die in het midden goed aan elkaar gemaakt zijn als een kruis. De lange stok is ongeveer 70 cm en de korte 45 cm.
Wij zorgen voor de versiering en de haantjes, de stokken blijven in de kerk staan, op zondag krijg je ze na de dienst mee naar huis.
 Alle kinderen die op de basisschool zitten zijn van harte welkom.
Als je ouders zouden kunnen helpen deze middag zouden we dat heel fijn vinden, vele handen maken licht werk.
Kun je niet op zaterdag komen knutselen maar wel op zondag mee doen, geef je dan toch op, versier thuis je stok, dan regelen wij het broodhaantje voor op zondag.
We vinden het fijn om te weten op hoeveel kinderen we zaterdag en dan natuurlijk ook zondag in de kerkdienst kunnen rekenen.
Wil je je vóór 31 maart opgeven bij:
Geri Posthumus 035-7724694 of posthumusphilip@outlook.com of per app?

MBR Dienstenveiling brengt ruim € 9.000 op
De drie veilingmeesters Koos van Vliet, Marya de Haas en Peter den Uil hadden zaterdagmiddag 7 maart tijdens de MBR Dienstenveiling bij ieder kavel het laatste woord. 'Eenmaal..., andermaal... verkocht' ging gepaard met een tik met de hamer. Alhoewel sommige aanwezigen het de veilingmeesters wel moeilijk maakten om een fractie voor 'de tik met de hamer' een beter bod uit te brengen, waarna de bieding weer open lag.
Er werden voor deze editie van de Dienstenveiling ruim 120 kavels aangeboden, waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan het MBR Uganda project. Zoals andere jaren werden ook dit jaar alle kavels aangeboden door gemeenteleden van de Bethlehemkerk, Morgenster en Regenboog. De MPR band zorgde voor muzikale omlijsting van de middag.
Voordat de veiling officieel begon, werd de middag geopend door Piet Meindertsma met een dankwoord richting alle vrijwilligers, MPR Band en donateurs. Piet wees de aanwezigen in het kort op de algemene veilingvoorwaarden en spelregels. Piet gaf het woord vervolgens aan drie MBR Uganda reizigers die kort het doel van het project toelichten.
Marya de Haas stond als eerste veilingmeester op het liturgisch centrum, waar zij een goed overzicht had op alle bieders. Vanaf de eerste kavel zat de sfeer er al goed in. Marya praatte alle kavels aan elkaar en hield haarscherp in de gaten waar welke hand werd opgestoken. Door de aanwezigen werd goed geboden. Iedere keer was het weer afwachten of er nog iemand over het hoogste bod heen ging. Sommige kavels gingen in een recordtempo naar een hoog bedrag, andere kavels bleven iets achter en werden voor een lager bedrag verkocht.
Koos van Vliet nam de hamer van Marya over. Koos heeft de nodige ervaring opgedaan met de vorige dienstenveiling: Bethlehemkerk goes Ghana. De ene kavel na de andere werd door hem aangeboden en afgetikt met de hamer. Peter den Uil verscheen als laatste veilingmeester op het podium. Naast de vlotte en enthousiaste presentatie van de veilingmeesters werden alle kavels ook op het grote beamer gepresenteerd. Er was ook zowel een papieren catalogus als digitale catalogus beschikbaar, hier werd door de aanwezigen druk in gebladerd. Naast de diensten was er een blinde veiling voor de producten en kunst. Deze stonden in de rotonde zaal opgesteld. Met name om de vier kookboeken van Rutger van den Broek werd stevig geboden. Tot eind bleef het spannend wie hier mee naar huis zouden gaan.
Het bijzondere van deze veiling is dat er voor ieder wat wils zit tussen de kavels. Zowel bezoekers met een iets minder gevulde portemonnee als bezoekers met een goed gevulde beurs boden op de aangeboden kavels. Sommige kavels gingen met 2 euro per bod omhoog, andere kavels met 10 euro of meer. 
De 16 deelnemers aan de reis, hadden ieder twee taarten of cakes gebakken. Aan het eind van de middag was er nog een cake over. Alle andere gebakstukken, waren per taartpunt verkocht samen met kop koffie/thee op het indoor Bethlehemkerk terras. Dit zorgde voor een heel gezellige en geanimeerde middag, in deze 40-dagentijd. Alle bedragen bij elkaar leverde een mooie totaalopbrengst op van € 9.000.
De organisatie kijkt terug op een zeer succesvolle middag met een bijzonder mooi bedrag dat besteed gaat worden aan het MBR goes Uganda project. Op een later tijdstip kunt u op de website/nieuwsbrief het vervolg lezen waar de bedragen aan worden besteed.
Deze dienstenveiling gemist? Zaterdagavond 18 april organiseren de PgH jongeren die deze zomer naar Servië gaan voor hun project de volgende dienstenveiling in Hilversum. Locatie van de dienstenveiling is de Grote Kerk. Meer informatie  hierover volgt.

Bovenwijkse catechese 24 maart in de Bethlehemkerk
De laatste bovenwijkse catechese van het seizoen alweer. We gaan het hebben over de ‘radicale teksten’ van Jezus. Wat zei hij dan en waarom? Wat betekent het voor ons in 2020? Wat zegt het over Jezus zelf? Aster Abrahamsen en Renate Japenga zijn erbij als leiding.
 
Bovenwijkse tienerviering 22 maart in de Morgenster
Alle jongeren zijn van harte uitgenodigd voor de bovenwijkse tienerviering. Het thema van de viering is: Pasen. We gaan het hebben over lijden en opstanding. We beginnen om 10:00 gelijk in de jeugdruimte. Onder leiding van Annet Mourits en Thijmen Mourits.
 
Vastenweekend jongeren 2020: Ga, leef en word wat!
Doe je mee met het Vastenweekend? We starten op 3 april om 18:00 uur met vasten tot zaterdag 4 april 18:00. Daarna eten we samen tot 19:30. We hebben een programma met activiteiten voorbereid, we slapen in de kerk en op de momenten dat we zouden eten hebben we een liturgisch moment in de Witte Kamer.
We vragen de mensen in onze omgeving om ons te sponsoren om geld op te halen voor het project in Oeganda waar de jongeren deze zomer naar toe gaan op diaconale reis. Het geld is voor het bouwmateriaal om de lokalen voor de school te bouwen.
Geef je op bij Renate Japenga en dan krijg je een brief met alle praktische informatie.
 
Stille Week vespers
Tijdens de Stille Week van 6 tot en met 11 april organiseren de Verbinding, Vitamine G, de Grote Kerk en de Diependaalse kerk gezamenlijke vesperdiensten. De vespers beginnen steeds om 19.30 uur en duren ongeveer een halfuur.
In deze Stille Week volgen we Jezus op zijn zoektocht naar de schapen van het volk van Israël. We zien hoe Hij opgejaagd en geslagen wordt - en uiteindelijk Zijn leven geeft voor Zijn schapen. We volgen aan de hand van enkele Bijbelteksten uit met name het Marcus-evangelie de lijdensweg van de goede Herder.
Plaatsen van samenkomst:
Man. 6 apr. Pniëlkerk, Van Ghentlaan 47.
Din. 7 apr. Vitamine G, Diependaalseln 138.
Woe. 8 apr. Grote Kerk, Kerkbrink 4.
Don. 9 apr. de Schuilhof, Dalweg 8a.
Vrij. 10 apr. diensten in eigen kerken.
Zat. 11 apr. Diependaalse kerk.
De lijdensweg van de goede Herder
Het is geen wonder dat de Bijbel zoveel zegt over herders en schapen. In het Midden-Oosten, waartoe ook het land Israël behoort, lopen veel schapen, geiten en kamelen met hun herders. In Johannes 10 staat dat Jezus van Nazareth Zichzelf de goede Herder noemt. Hij is Gods Zoon, naar deze aarde gezonden om de verloren schapen weer bij Gods kudde terug te brengen (Mattheüs 15:24).
 
Samen Op Vakantie 2020
Oproep voor vrijwilligers en gasten
‘t zijn de kleine dingen……, is het thema van de vakantieweek die georganiseerd wordt van zaterdag 5 september t/m zaterdag 12 september 2020 in het Rooseveltpaviljoen in Nieuw Hydepark in Doorn.
De vakantieweek is een initiatief van de diaconie van de Protestantse gemeente Hilversum en staat open voor alle gezindten. Bedoeld voor mensen die vanwege leeftijd en/of gezondheid niet meer zelfstandig op vakantie gaan. Ook gasten die zorg nodig hebben en aan een rolstoel zijn gebonden zijn van harte welkom. Persoonlijke zorg aan gasten staat centraal. Deze week wordt volledig door vrijwilligers verzorgd. Zij zorgen met elkaar voor een onvergetelijke week.
Vrijwilliger, heb je tijd beschikbaar, een goede gezondheid en energie? Meld je dan aan bij Evert van den Brink. Van vrijwilligers verwachten we affiniteit met persoonlijke verzorging en natuurlijk verricht je hand- en spandiensten bij taken rondom huishouding en recreatie. We doen het echt met elkaar!
Gasten, wilt u er even uit en genieten van een volledig verzorgde vakantie? Meld u aan bij de contactpersoon van uw wijkgemeente. Zij kunnen u alle informatie geven en uw vragen en wensen bespreken. De prijs is € 595,- voor gemeenteleden. Gasten die geen lid zijn en ook eventueel van buiten Hilversum betalen € 725,-.
Bethlehemkerk-Corine de Jong-telefoon: 06-27297644
Diependaalse kerk-Corine Reinders-telefoon:621 02 27
Grote Kerk-Ingrid van Doorn-telefoon:06-12035785
De Morgenster-Marion Scheffler-telefoon:06-51544761
Regenboogkerk-Helma Stuart-telefoon:06-48927067
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap-Hanneke Tuk-telefoon:621 62 23
Evert van den Brink
Coördinator SOV-week 2020
Telefoon: 06-51752214
mail@evertvandenbrink.nl
 
Duurzame religie
een inspirerende gespreksavond
Geloof je dat er zoiets als een God bestaat? Iets dat groter is dan jezelf? Iets dat onzichtbaar is maar waar je wel een vermoeden van hebt?
Door de menselijke geschiedenis heen hebben verschillende theologen vergeefse pogingen gedaan om tot Godsbewijzen te komen. Kan geloof desondanks een duurzame factor zijn in je dagelijks leven?
Waar kun je eigenlijk nog in geloven? Hoe duurzaam zijn geloof en religie wanneer er barsten dreigen te ontstaan in je persoonlijke levensverhaal en dingen heel anders lopen dan je zou willen?
Hoe duurzaam zijn geloof en religie wanneer je al het onrecht in de wereld ziet, de klimaatproblemen, de polarisatie in de samenleving en oorlog voorbij ziet komen in het journaal en in de kranten? In het vrijzinnig christendom staat vrijheid van denken en geloven op basis van eigen inzichten centraal.
Wat wil je vasthouden of kun je misschien maar beter loslaten om je spiritualiteit en geloofsleven vitaal te houden? Zodat er een duurzame voedingsbodem ontstaat voor je dagelijkse doen en laten?
In deze gespreksavond zoeken we naar persoonlijke antwoorden die je helpen om inspiratie te vinden in je persoonlijke geloofsleven. Omdat je het goede wilt voor jezelf, voor anderen, voor de samenleving, voor de wereld.
Op deze avond staan we stil bij wat er voor jou wérkelijk toe doet en houvast biedt. Daarmee kun je een weg volgen die je helpt om jouw leven richting te geven. Een weg die past bij je innerlijke en diepste (geloofs)overtuigingen.
Deze gespreksavond wordt georganiseerd door de Inspiratiekapel, een initiatief voor mensen van 35 tot 55 die geïnteresseerd zijn in het gedachtegoed van de Vrijzinnige Gemeente Hilversum.
Datum: dinsdagavond 24 maart 2020
Tijd: 19.30 tot 21.30 uur
Locatie: Bibliotheek en Volksuniversiteit Hilversum, 's-Gravelandseweg 55, 1217 EH Hilversum
Toegang is gratis.
www.inspiratiekapel.nu
www.dekapel.nu
 
Bestellen collectebonnen
Vanaf 29 maart 2020 neemt Isak Laurens als kerkrentmeester het beheer van de collectebonnen over van Jos Hexspoor.
U kunt de volgende collectebonnen (in veelvoud van 20) bestellen:
Bon waarde Aantal bonnen per kaart Bedrag per kaart
€ 0,50 (groen) 20 € 10,00
€ 0,75 (geel) 20 € 15,00
€ 1,00 (wit) 20 € 20,00
€ 1,50 (oranje) 20 € 30,00
Wilt u zo vriendelijk zijn om het geld over te maken op IBAN NL 86 RABO 0373 7225 32 t.n.v. Prot. Gemeente Hilversum inz. PWG De Morgenster.
U kunt uw bestelling van uw collectebonnen doen op bovenstaand rekeningnummer onder vermelding van het aantal collectebonnen en de bonwaarde van de collectebonnen.
I.v.m. privacywetgeving (AVG) vermelden banken geen naam en adresgegevens van de betaler op de bankafschriften. Vermeld in de omschrijving van de betaalopdracht ook uw naam en adresgegevens, zodat de bezorging van de collectebonnen zonder problemen uitgevoerd kan worden.
 
Zelfzorg als tegengif
Tijd maken voor zelfzorg is belangrijk en nodig. Vaak is dat omgeven door schuldgevoel. Zelfzorg, mag dat wel? Ja! Juist nu in het griepseizoen en met corona-dreiging is dat belangrijk zelfs. Lees verder in het blog 'zelfzorg als tegengif'.
Een leuk nieuwtje: de KRO-NCRV is komen filmen in het centrum. Op donderdag 12 maart om 16:10 uur was er een verslagje te zien met presentator Joanne Bijleveld in het programma 'Met hart en ziel'. Zie de link voor terugkijken.
Agenda:
18 maart 14.00-16.00 uur Inloop: in de comfortzone
20 maart 20.00 uur workshop massage voor partners (nog 1 plek voor 2)
22 maart 13.00-17.00 uur Start massagecursus
Elke maandagmorgen 09.00 uur Meditatie met Lectio divina en aansluitend thee/koffie
Paasprogramma:
6 april 20:00 uur - Hemelse Geuren met Pasen
9 april 20.00 uur Voetwassing en massage
Kom op witte donderdag voor een klein ritueel met massage, olie en meditatie en gebed
11 april 11:00 uur - Stille zaterdag: Stiltewandeling Jezus volgen in de stilte
11 april 14.00 uur - Stille zaterdag: Workshop zalving met olie
De activiteiten van het Christelijk spiritueel centrum zijn soms gratis en soms met toegangsprijs. U kunt dat lezen in de agenda.
Bij alle activiteiten graag aanmelden via de agenda op de site. www.christelijkspiritueelcentrum.nl
Wilt u meer lezen over de geschiedenis van het christelijk spiritueel centrum? Lees dan eens deze blog: https://www.lazarus.nl/artikel/2020/02/wat-je-lichaam-je-kan-leren-over-god
Hartelijk welkom in het centrum, Tjitske Volkerink - pionier en sociaal ondernemer
 
Gastouder gezocht
Wij, een gezin uit de Regenboogkerk zijn op zoek naar een gastouder die op donderdag middag bij ons thuis op onze 2 dochters willen passen. 
Wij zijn woonachtig in Zuid Hilversum
De school (gelegen in Hilversum) van onze oudste dochter is om 14:30 uit, ze zal dan opgehaald moeten worden. 
Om 15:30 wordt onze jongste dochter middels een taxi thuis gebracht.
De oppas zal tot ongeveer 18:00 uur zijn.
De meiden zijn 5 en 6 jaar oud. De meiden vinden het leuk om te kleuren, knutselen en houden van buitenspelen. 
Spreekt u / jou dit aan en bent u / ben jij beschikbaar voor de donderdag middag, neem dan contact met mij op.
Vriendelijke groet, 
Esther Hofman - Kroon 
06-12135485
 
Agenda
- Zon. 15 maart Deadline kopij Paaswijkbrief
- Woe. 18 maart               19.30 uur Oecumenische Vesper in de Morgenster
- Don. 19 maart                19.30 uur wijkkerkenraad
- Woe. 25 maart gezamenlijke catechese in de Bethlehemkerk
- Woe. 25 maart 19.30 Oecumenische Vesper in de Morgenster
- Woe 26 maart 14.00 (Morgenster) en 20.00 (Bethlehemkerk) Bijeenkomst in serie ‘gewoon Jezus’
 


Ons mailadres is:
actueel@morgensterhilversum.nl

Wilt u wat wijzigen?
U kunt hier aanpassingen maken of u afmelden voor deze nieuwsbrief.
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Morgenster PKN gemeente Hilversum · Seinstraat 2 · Hilversum, Nh 1222 AA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp