Copy
View this email in your browser
Morgenster Actueel 3 mei 2020 Jubilate
Bemoediging

Stil is de straat
In ons liedboek staat onder nummer 1003 een lied dat de afgelopen anderhalve maand een onverwachte actualiteit kreeg: ‘Stil is de straat’. Tekstschrijver is Jan Jetse Bol [Geb. 1943, ook de schrijver van Lied 1013 dat we komende zondag als slotlied zullen zingen] en de componist van de melodie is Jan Raas. Voor de Coronaviering van 22 maart jl. liet mijnkerk.nl van dit lied een aantal extra coupletten maken door Gert Landman. 
Hieronder zet ik de tekst. Het eerste en laatste couplet zijn te vinden in het Liedboek, de coupletten daar tussenin zijn nieuw:

Stil is de straat. Overal
mensen in huizen verdwenen,
even een luide sirene –
stil is de straat overal.

Refrein: 
Komt er, God, een nieuwe morgen
als een teken van uw trouw,
worden wij bevrijd van zorgen?
God, kom gauw.

Klassen, kantoren zijn leeg.
Thuis moeten werken of leren,
hoe alles organiseren?
Klassen, kantoren zijn leeg. 

Mensen zijn bang overal.
Ieder op afstand gehouden:
ben je niet ziek of verkouden?
Mensen zijn bang overal. 

Mensen gebonden aan huis.
Puzzels of brieven of boeken.
Bellen, maar niemand bezoeken.
Mensen gebonden aan huis. 

Veel in ons leven valt stil.
Doorgaan en ’s nachts liggen malen:
kan ik nog alles betalen?
Veel in ons leven valt stil. 

Stil is de straat. Overal
mensen in huizen verdwenen,
even een luide sirene –
stil is de straat overal. 


Het lied is in een prachtige opname hier te beluisteren: 
https://www.mijnkerk.nl/tijd/dit-lied-moet-je-horen-stil-is-de-straat-overal
De site kerkliedwiki.nl zet dit lied in de categorie ‘Kyrië’, en ik ben inderdaad van plan dit lied in de dienst van 10 mei op die plaats te gaan gebruiken. Dit is weer een van die vele momenten dat ik heel blij ben met de nieuwe mogelijkheden die het Liedboek 2013 ons biedt.
Erik van Halsema

Kerkdienst
Liturgie
Gezamenlijke viering van de Regenboogkerk en de Morgenster, in de Regenboogkerk opgenomen met ambtsdragers en enkele zangers.
Vierde zondag van Pasen 
Thema: 'Gedenk wat Amalek heeft gedaan'
Voorganger: Heleen Weimar
Ambtsdrager: Marya de Haas
Schriftlezingen: Exodus 17: 8-17 en Deuteronomium 25: 17-19; Lukas 1: 46-55
Liederen: Iona I, 2; 301-h; 652; 708,6.14; 157c; 709; 535c; 1013
Linken:
Regenboogkerk: https://kerkdienstgemist.nl/stations/233-Protestantse-wijkgemeente-Regenboogkerk
Kinderdienst:  https://meet.jit.si/kinderdienstrgb
Tienerdienst:  https://meet.jit.si/tienerdienst  start 11.30 uur

Collecte
Voor Kerk in Actie Werelddiaconaat: 
Noodhulp en werken aan vrede in Nigeria.
Ruim 2 miljoen Nigeriaanse christenen en moslims zijn voor het geweld op de vlucht in eigen land. In officiële vluchtelingenkampen van de UNHCR is slechts plaats voor 500.000 mensen. De meeste vluchtelingen wonen daarom in dorpen van mensen, die zelf moeilijk rond kunnen komen. Er is een enorm tekort aan voedsel, water en hygiëne. Via Nigeriaanse kerken en organisaties biedt Kerk in Actie voedselhulp, water en sanitair en hulp voor 1200 volwassenen en 600 kinderen om trauma's te verwerken.Christenen en moslims verbeteren hun situatie samen. Ze zijn geen vijanden van elkaar, maar bondgenoten in de strijd tegen armoede en terrorisme.
Graag uw bijdrage storten op: 
NL 67 RABO 0373 7118 16 tav de wijkdiaconie Regenboogkerk ovv Nigeria

Bloemen zondag 3 mei
De bloemengroet gaat zondag met een hartelijke groet naar Trudy en Marcus van Loopik

Berichten de morgenster

Beste kinderen
Deze week gaan we verder naar onze (schoenen ) doos. Deze week heb je een stokje nodig en eventueel een print van de verwerking die in de mail is mee gestuurd. en natuurlijk je knutselspullen om je doos mooi te maken.Voor de vorige weken verwijzen we graag naar de site van de Bethlehemkerk daar is het hele project te lezen. Graag tot zondag op jit.si namens Oscar en Fokko

Online bovenwijkse tienerdienst
Wat heb je geleerd over goed onderwijs in deze tijd? Kan het eigenlijk allemaal goed online zijn van mis je toch je docenten van klasgenoten? Ben je sneller met je schoolwerk klaar? En hoe blijf je gemotiveerd? Allemaal vragen waar we het over hebben gehad tijdens de tienerdienst van 19 april. En er kwamen mooie antwoorden en voorbeelden. School krijgt een andere waarde als het niet meer vanzelfsprekend is. 
Komende zondag gaan we het hebben over wat de jongeren hebben gelezen wat anderen blij zouden kunnen maken, ontroeren, verrassen of interesseren. 
Tienerdienst om 11: 30-12: 00 via https://meet.jit.si/tienerdienst 
Wouter, Renate, Piet, Corné, Fiegret en Anke.

Zoom-in-Morgenster woensdag 6 mei
De komende zoom-in-latentie bepalen we door de actualiteit van komende week. Door de Coronacrisis kunnen we 75 jaar bevrijding niet vieren zoals we dat hadden willen doen. De afgelopen maanden hebben we noodgedwongen ook met allerlei vrijheid beperkende maatregelen moeten leven.
Vandaar de volgende stelling voor de komende zoom-bijeenkomst:
'Mijn vrijheid was de afgelopen tijd beperkt, en toch ... ...' ' 
 Ik moest je uitvoeren om te denken: wat zou u / jij op de plek van die stipjes zetten?
Daarover doorpraten kan komende woensdagavond van half acht tot kwart over acht via deze link: https://us02web.zoom.us/j/86956441359

Update Oeganda

Afgelopen week hebben de Oeganda jongeren een teleurstellende mededeling van Livingstone ontvangen. Omdat het Corona-virus Livingstone heeft, is het besluit genomen om alle zomerprojecten te annuleren, waaronder de werkvakantie naar Oeganda. Ook al kwam deze mededeling niet onverwacht, toch is het voor de Oegandagroep een enorme teleurstelling. In het afgelopen jaar hebben de jongeren veel tijd en energie gestoken in het project. Daarnaast heeft dit besluit ingrijpende gevolgen voor Livingstone zelf en de lokale bevolking in de landen waarmee Livingstone samenwerkt. De komende weken gaan we als stuurgroep met de jongeren onderzoeken van deze prachtige reis op een ander moment alsnog gemaakt kan worden. Daar gaan we ons uiterste best voor doen.Namens de jongeren willen we hartelijk danken voor alle steun die ze van u hebben ontvangen.
Met een hartelijke groet namens de stuurgroep,
Wenda Bergsma

Openstelling Morgenster op zaterdag
In de maand mei is op zaterdagmorgen Morgenster open om een ​​kaarsje te branden, een gebedsintentie te schrijven, naar muziek te luisteren of de foto's op de achterwand over de werken van barmhartigheid te bekijken. De kerk is geopend van 10.30-12.00 uur. De gebedsintenties worden tijdens de viering op zondag in de Regenboogkerk in de gebeden meegenomen.
In de kerkruimte heeft Nel Dees een mooie schikking gemaakt.

Op de tafel bij de ingang:
Een glazen pot met klimop, symbool voor Gods trouw en een witte bloem (Kalanchoë): Het licht waarop wij hopen.
 
Op de trap:
De plant met de naam Corona passieflora, de passiebloem.
Droge verdorde bloem van de hortensia: beeld voor dood en verderf die de corona veroorzaakt.
Kruis, anker en hart, symbolen voor geloof hoop en liefde, om deze moeilijke tijd te doorstaan.

 
Omzien naar elkaar
Het coronavirus houdt iedereen in de greep. Ook de Morgenster is daarom al een aantal weken gesloten. Echter, dat houdt niet in dat er niet wordt omgezien naar elkaar. In de afgelopen tijd hebben veel gemeenteleden een kaart of knutsel ontvangen. Kinderen en ouders voltooide de leukste dingen.
Dat levert leuke reacties op en ook nieuwe initiatieven:
“Even een kort berichtje om dank te zeggen voor het troostpopje dat ik in de brievenbus vond. De ouderen onder ons kunnen extra aandacht krijgen met maaksel wel gebruiken en het heeft mij een voorbeeld gegeven met ook wat maaksels bij anderen te brengen ”
“ Wat een leuke verrassing in de brievenbus! Heel lief, dank ”
“Hartelijk dank voor het lieve Troostpopje uit de Morgenster! Het deed me goed. '
“Vorige week vonden wij weer een kleine“ aandacht ”attentie van de Morgenster. Vandaag twee vriendschapsbandjes van Boaz en Mette Koster. De gehele afgelopen periode door hebben wij steeds van vele kinderen en leden uit onze gemeente deze attenties mogen ontvangen. Daar genieten wij echt van. Wij hangen de tekeningen op en zetten de knutselwerkjes neer in de keuken. Om de veertien dagen voorzien wij deze van nieuwe of vullen wij de werkjes aan. Dit is echt omzien naar elkaar! Hartelijk dank aan iedereen voor al deze activiteiten.
Tip voor alle gemeenteleden: laat op uw brievenbus de komende weken.

Pastoraat
Ondanks alle coronabeperkingen is het pastoraat volop in bedrijf. Via vertrouwde kanalen, zoals de vaste telefoon en de post, maar ook digitaal via whatsapp en email, houden we contact met elkaar. Zo proberen we op de hoogte te blijven over hoe het met mensen gaat en hen (en elkaar!) Te bemoedigen. We zijn blij met alle namen die worden aangebracht door gemeenteleden en roepen u op omdat te blijven doen. Ook merken we dat gemeenteleden zelf met elkaar contact leggen. Mocht u behoefte hebben aan contact dan zijn dit de coördinerende contactpersonen:
Machteld Eilander via 6836563
Agnes van Lambalgen via 6830106
Ds. Erik van Halsema via 6280714
Elma Hoekstra via scriba@morgensterhilversum.nl
Het hele pastorale team van sectiemedewerkers helpt mee om de verbinding met elkaar in stand te houden. De hulp van u, als gemeente, is daarbij onontbeerlijk! Overige berichten

Aangepast programma gemeente Hilversum op 4, 5 en 7 mei
De gemeente Hilversum heeft op 4, 5 en 7 mei een aangepast programma voor de viering van 75 jaar Vrijheid. Door de coronamaatregelen zijn nagenoeg alle activiteiten geschrapt of doorgeschoven naar volgend jaar. Activiteiten die wel doorgaan zijn kleinschalig, zonder publiek, maar met livestreaming te zien. Ook wordt een filmimpressie gemaakt en beschikbaar gesteld via de website van de gemeente Hilversum en Hilversum Marketing. 
U kunt het hele programma lezen op: https://www.hilversum.nl/Home/Inwoner/Nieuws/Nieuwsitems/Aangepast_programma_4_5_en_7_m

Klokken Grote Kerk luiden op Bevrijdingsdag
Het coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te bevestigen, riep de Raad van Kerken in Nederland op vanaf 18 maart elke woensdag tussen 19.00 en 19.15 uur de kerkklokken te luiden. Ook de klokken van de Grote Kerk doen hieraan mee. Op dinsdag 21 april heeft de overheid nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus bekendgemaakt. Met de opening van de basisscholen in mei worden de eerste, voorzichtige, stappen naar een nieuwe fase gezet.Op basis hiervan hebben de initiatiefnemers van de 'Klokken van troost en hoop' besloten de nationale actie gefaseerd te beëindigen. Op dinsdag 5 mei, Bevrijdingsdag, zullen de klokken dan nog eenmaal luiden tussen 12.00 en 12.15 uur. Zie https://www.klokkenvanhoop.nl/nieuws/


Ons mailadres is:
actueel@morgensterhilversum.nl

Wilt u wat wijzigen?
U kunt hier aanpassingen maken of u afmelden voor deze nieuwsbrief.
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Morgenster PKN gemeente Hilversum · Seinstraat 2 · Hilversum, Nh 1222 AA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp