Copy
View this email in your browser
Morgenster Actueel
28 Februari 2021

Openingsstuk
Ds. Erik Halsema is met vakantie
 

Kerkdienst

Zondag 28 Februari 2021

Motto: ‘Op de toppen van je geloof’

Voorganger: Dhr. Alain Verheij
 
Lezingen:      1 Koningen 19 vers 9-16
Marcus 9 vers 2-10
Liederen:
Lied ‘Loof God’ [ 273: 1 en 3]
Lied ‘In de veelheid’ [283: 1,3 en 4]
Lied ‘Kyrie eleison’[301-c]
Lied ‘Niet als een storm’ [321 1, 2, 6 en 4]
Lied ‘U komt de lof toe,’ [339a]
Lied ‘Niet in ’t geweldige geluid’ [892]
Lied ‘Heer, onze God wij bidden U verhoor ons’ [Lied 367 e]
Lied ‘Een mens te zijn op aarde’ [Lied 538]

Orgel/vleugel:                     Klaas de Haan.
Zang:                                   Peter Hartman.
Lector:                                 Hannie Verkerk.
Ouderling van dienst:           Agnes van Lambalgen.
Diaken:                                Eveline van Toor.
Kerkrentmeester:                  Casper Bos.
Toelichting bloemschikking: Joke Verrij
Gastheer:                            Rudi Volkerink.
 
De volledige orde van dienst is te vinden op onze website,
Link: https://www.morgensterhilversum.nl/
U kunt de kerkdienst meevieren via internet. Nu met beeld.
Link: https://www.morgensterhilversum.nl/kerkdiensten_uitgezonden
Er is weer kinderdienst online (https://meet.jit.si/kndmorgensterhilversum) en voor de jongeren (vanaf 15.00 uur https://tinyurl.com/rgbkoffie).
 
Collecteren in De Morgenster
De collectedoelen van komende zondag zijn:
  • Collecte Missionair Werk
In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met alternatieve vormen van kerk zijn. Pioniersplekken vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waarbij de boodschap van het Evangelie niet losgelaten, maar op een andere manier gedeeld wordt. De afgelopen jaren zijn meer dan 150 pioniersplekken door heel Nederland ontstaan. Bij ons in Hilversum is een voorbeeld van een pioniersplek het Christelijk Spiritueel Centrum. Dat is een plek is waar je tot rust kunt komen. Door aanraking, meditatie en prikkeling van alle zintuigen kom je in verbinding met jezelf, de ander en met God.
Met uw bijdrage aan de collecte steunt de Protestantse Kerk pioniersplekken en nieuwe vormen van kerk-zijn.
  • Plaatselijke kerk
U kunt uw gift overmaken op:
1e collecte:   wijkdiaconie   NL89 RABO 0373 7118 08 o.v.v. KiA Missionair

2e collecte:   centraal         NL45 RABO 0373 7225 91 o.v.v. plaatselijke kerk
m.b.v. een overschrijving met bovenstaande banknummers.
Via de link:
https://site.skgcollect.nl/265/gift/165907ef78063d434e4e81d77f8e5d50 of de QR code of via de Apostelapp

of de QR code of via de Apostelapp
Bloemen
Op 21 februari zijn de bloemen met een hartelijke groet gegaan naar Aliek de Bruin.
 

Berichten De Morgenster

Van de Diaconie
Omdat gemeenteleden nu niet meer bij de kerkdiensten aanwezig kunnen zijn, is het ook niet meer mogelijk om een voorbede-wens in het voorbedeboek te schrijven.
De diaconie heeft echter een mailadres waarop u uw wens kenbaar kunt maken.
De diaken van dienst zorgt dan dat deze wens in het voorbedeboek komt.
Het adres is:
diaconie@morgensterhilversum.nl
 
Uit de kerkenraad
Op dinsdag 16 februari heeft de kerkenraad voor de zevende keer in dit seizoen vergaderd, online.
Er is uitgebreid gesproken over een artikel dat Erik van Halsema heeft geschreven in het kader van zijn leergang van de Missionaire Specialisatie en er is afgesproken om dat voor de gemeente te plaatsen op de website van de Morgenster.
Een aantal kerkenraadsleden gaat samen met gastheer Rudi Volkerink kijken naar een hernieuwde openstelling op de zaterdag.
Er wordt voorzichtig- met inachtneming van de regels- een aantal jeugdactiviteiten live opgestart.
In de afgelopen tijd  is er een aantal online themavieringen op zondagmorgen geweest zoals een Taizé viering en een gezinsviering en een kortere viering met MOK, Morgenster Online Koffie. De reacties hierop zijn wisselend. De kerkenraad neemt de reacties zich ter harte.
Bij de vieringen dragen de aanwezigen in de kerk, die aan de viering meewerken, een mondkapje. De kerkenraad acht dit alleen nodig bij binnenkomst in en vertrek uit de kerkruimte, maar een ieder is uiteraard vrij het meer te gebruiken.
 
Paaskaarten actie
Zaterdag 27 februari is er in onze kerk van 10-12 uur gelegenheid om een kaart te schrijven naar een gedetineerde.
De kaart is voor de gedetineerde zelf bij wijze van hart onder de riem, maar er zit ook een tweede kaart aan vast die zelf te versturen is.
Uiteraard zit daar ook al een postzegel op van u.
Bij de ingang kunt u de kaart met de postzegels kopen en beneden in de grote zaal beschrijven.
Houdt u er rekening mee dat u misschien even zult moeten wachten, omdat er maar 4 mensen tegelijk kunnen schrijven i.v.m. de coronamaatregels.
 
Klimaatalarm 14 maart
"De Wereld als Gods Schepping"  is ons jaarthema. Daaronder valt natuurlijk ook de klimaatverandering. Op 14 maart om 15 uur wordt in vele steden in Nederland aandacht gevraagd voor het klimaat. Als De Morgenster hebben we ons aangesloten bij de roep om aandacht voor het klimaat op 14 maart. "'t Gooi naar een gezond klimaat". Op het Marktplein houden we een stilteprotest.  Jong en oud welkom. www.klimaatmars2021.nl
diakenen van De Morgenster.
Zes bijzondere vespers in de 40 dagentijd online 
Woensdag 3 maart a.s. van 19.30-20.00 uur is de derde van zes oecumenische vespers online in de 40-dagentijd.
Thema: de zeven kruiswoorden
Woensdag a.s. het kruiswoord: Vrouw zie uw zoon… zoon zie uw moeder.
Met een pasteltekening van Rene Rosmolen en muziek uit Sieben letzte Worte van Hadyn.
Voorganger en lector zijn: Hennie Burggraaff en Ellis van Wilgenburg. Organist is Klaas de Haan.
De link is: https://www.morgensterhilversum.nl/kerkdiensten_uitgezonden

 
Bijbelcafe online
Op woensdag 3 maart a.s. 20.00 uur  is voor de zevende keer het Bijbelcafé over De wereld als schepping.
Erik van Halsema houdt de lezing God schenkt ons de tijd. In het bijbelboek Genesis staat hoe God in zes dagen de wereld schept en op de zevende dag rust. Tijd en schepping zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De mens is de tijd. En de tijd mag geleefd worden. Hoe doe je dat?
Het bijbelcafe wordt online uitgezonden en is te volgen via deze link: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1366966/embed
Na afloop kan er via Zoom met elkaar van gedachten gewisseld worden over de lezing. De link is te vinden op de site van het Bijbelcafe: www.bijbelcafe.nl. Daar kunt u ook de eerdere lezingen vinden die in het Bijbelcafe gehouden zijn.
Hoe gaat het met…?
In deze tijd van een strengere lockdown zijn er nog minder mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en te spreken.
Daarom is in De Morgenster Actueel het rubriekje Hoe gaat het met… gestart.
Een klein berichtje van een gemeentelid (als het kan met foto) die vertelt hoe het met hem/haar gaat, hoe de afgelopen week was en wat je gaande houdt. Doe mee en stuur een mail naar Hennie Burggraaff: sophialaan@gmail.com
 
Deze week hoe gaat het met Yvette Taal?
Het is nu bijna een jaar dat ik volledig vanuit huis aan het werk ben. Dat vind ik best lastig zo nu en dan. Steeds maar in hetzelfde kamertje zonder collega’s. Maar gelukkig heb ik werk en is het thuis gezellig. Daarnaast ga ik regelmatig de natuur in om fysiek en mentaal fit te blijven. De contacten met gemeenteleden online of in de kerk (ik help mijn man Christian met Kerk TV) zijn ook heel fijn. We zitten thuis in een spannende periode met het eindexamen van onze dochter Mijke voor de deur.
Onlangs heb ik het beheer van de website op me genomen, nog lerend en zoekend naar alle mogelijkheden. Als u nieuws heeft voor de website of tips dan kunt u dat sturen naar: webredactie@morgensterhilversum.nl.

 
Paaswijkbrief
Al een paar vragen gehad van vroege vogels, die wilden weten wanneer de deadline voor de paaswijkbrief is, dus hoog tijd om daar wat aan te doen. De deadline is 7 maart en de Paaswijkbrief ligt 2 weken vóór Pasen in de kerk voor verspreiding. Alles is veranderlijk in deze tijd, maar we maken gewoon weer een wijkbrief waarin plaats is voor terugkijken op de afgelopen tijd of vooruitzien naar de plannen die we toch maar maken. Het laatste uiteraard onder voorbehoud i.v.m. coronaregels.
Nog 3 weken om een artikel te bedenken, je kunt het sturen aan:
wijkbrief@morgensterhilversum.nl
We zien de bijdragen met belangstelling tegemoet en wensen iedereen inspiratie en succes. Met hartelijke groeten,
Nel Dees en Henk Verrij.
Beste gemeenteleden van De Morgenster.
Opgeven voor de tijdcollecte kan nog tot en met 7 maart via deze link: www.stichtingpresent.nl/hilversum/tijdcollecte/
Vragen? Mail naar coordinator@presenthilversum.nl of bel naar 06-21925630 (Carine Heinhuis)
Overige berichten

Volg de actualiteit op de website van Protestants Hilversum
Op de website van de Protestantse Gemeente Hilversum
https://www.pknhilversum.nl/
zijn actuele berichten te vinden van álle activiteiten in de verschillende Prot. kerken
Over:
 
Blijf met nieuwsbrief op de hoogte van protestants Hilversum
Wat speelt er in protestants Hilversum? Wat staat er te gebeuren?
Naast het vertrouwde kerkblad Kerkbrink is het sinds kort ook mogelijk je te abonneren op de nieuwsbrief van de Protestantse gemeente Hilversum. De actuele berichten uit protestants Hilversum komen dan gewoon in je mailbox.
Hoe? Ga naar www.pknhilversum.nl en vul rechtsboven je mailadres in. Het abonnement is kosteloos en op ieder moment op te zeggen.

 
Jongeren zijn welkom bij friend4friend
Het bijzondere initiatief friend4friend is onlangs in Hilversum gestart. Met friend4friend gaan jonge nieuwkomers/statushouders en jonge Nederlanders in duo’s met elkaar optrekken en samen vrijwilligerswerk doen in Hilversum en omstreken.
Friend4friend wil jongeren in de leeftijd van 16-27 jaar een positieve ervaring bieden waar ze met plezier op zullen terugkijken. Jongeren die elkaar anders niet zo snel ontmoeten, trekken een half jaar lang gemiddeld vier uur per week met elkaar op. Zij leren elkaar kennen door samen iets te doen. Het geeft jongeren de kans talenten te ontdekken, van betekenis te zijn, nieuwe mensen te ontmoeten en keuzes te maken voor de toekomst.
Present Hilversum
De uitvoering van het programma ligt bij Present Hilversum. In een aantal andere gemeenten is men al begonnen. Ervaringen van deelnemers daar zijn divers. ‘Het voelt alsof we al jaren vriendinnen zijn.’ ‘Lekker gewoon chillen bij hem thuis.’ ‘Aan het vrijwilligerswerk dat we samen deden heb ik zelfs een baan overgehouden.’ ‘Ik kwam echt uit mijn comfortzone.’ ‘Praten en lachen over de verschillen van onze culturen.’
Wil je meedoen?
Present is nu op zoek naar jongeren die willen deelnemen. Wil jij meedoen of ken jij mensen die mee zouden willen doen? Bel, WhatsApp of mail Carine Heinhuis via 06-21925630 of via friend4friend@presenthilversum.nl.
Ga voor meer informatie naar www.stichtingpresent.nl/hilversum/f4f/
Het initiatief is afkomstig van OSMA, de Oecumenische Stichting voor Maatschappelijk Activeringswerk in Noord-Holland. OSMA is verbonden aan het landelijk netwerk van de Raad van Kerken Nederland, een landelijk samenwerkingsverband van 18 christelijke kerken en organisaties. In Hilversum wordt het programma mogelijk gemaakt door een samenwerking van de gemeente Hilversum en de diaconie van de Protestantse gemeente Hilversum.
Maandag 8 maart 20.00 uur - Kapelwebinair met Tom Mikkers
Vanuit de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap de Kapel in Hilversum wordt op 8 maart een  webinair verzorgd door Tom Mikkers met als thema “ over een andere boeg”!
Tom Mikkers, predikant van Vrijzinnigen Wassenaar, werkte ruim acht jaar als algemeen secretaris van de Remonstranten. Hij initieerde in die periode diverse vernieuwende projecten waarvan de posteractie om weer meer bekendheid voor de Remonstranten te genereren wel de bekendste is. Opvallende posters, met teksten als Mijn God trouwt ook homo’s of Mijn God laat me zelf denken, verschenen in het straatbeeld en op stations. Ze riepen naast support ook weerstand op. Na een periode bij de EO gewerkt te hebben, is hij nu predikant bij de Vrijzinnigen in Wassenaar. Vernieuwt hij daar ook het kerkelijk leven? Hoe? Moet de kerk het over een andere boeg gooien? Wat betekent dat, hoe doe je dat en wat betekende het voor zijn persoonlijk geloofsleven? Is dat veranderd?
Aanmelden is al mogelijk: info@dekapel.nu U ontvangt dan voorafgaand aan de bijeenkomst een link om deel te nemen. 
Agenda:
- za.  27 feb. 19.30 uur    Bachinjectie-in-grote-kerk Cantate op de Brink
- zo.   28 feb. 10.00 uur   Zondag ‘Reminiscere’. Voorganger Alain Verheij
- zo.   28 feb. 15.00 uur   Bijpraten met Renate Japenga. https://tinyurl.com/rgbkoffie
- wo.    3 mrt. 19.30 uur   Derde online-vesper in de 40-dagentijd
- wo.    3 mrt. 20.00 uur   Bijbelcafe door Erik van Halsema over God schenkt ons de tijd
- ma.    8 feb. 20.00 uur   Kapelwebinair met Tom Mikkers
Ons mailadres is:
actueel@morgensterhilversum.nl

Wilt u wat wijzigen?
U kunt hier aanpassingen maken of u afmelden voor deze nieuwsbrief.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Morgenster PKN gemeente Hilversum · Seinstraat 2 · Hilversum, Nh 1222 AA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp