Copy
View this email in your browser
Vredesweek
Dienst 22 sept in het kort
Deze Sherpaviering begint om half elf.
Thema: ‘Wat is vrede?’
Voorgangers: Jan de Vries en Erik van Halsema
Lezing: Jeremia 29: 4-7 [uit de BGT = Bijbel in Gewone Taal]
Liederen: ‘Bim bam bom’; ‘Vrede voor jou’; Gloria [Taizé]; ‘sjaloom allemaal’; ‘Kijk eens om je heen’; ‘Waar zou de stad van de vrede zijn’.
De kinderen en jongeren blijven de hele dienst in de kerkzaal.

Collectedoelen
1- Diakonie
2- Plaatselijke kerk
3- Vredesweek collecte
Op veel plaatsen in de wereld is vrede ver te zoeken. Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog. Het Bijbelse woord voor vrede, sjalom, verwijst naar heelheid, voorspoed en gezondheid. Als Protestantse Kerk willen we werken aan vrede. Door praktische hulp of een luisterend oor te bieden aan oorlogsslachtoffers.
Door vredesactiviteiten in oorlogsgebieden te ondersteunen en door onrecht aan de kaak te stellen. In de Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht en financiële steun voor.

 
We kijken dankbaar terug op een bomvolle startzondag met workshops tjidens de viering en heel veel vrijwilligerswisselingen, van kerkrentmeester tot verjaardagsfonds. De kleinere zalen van de deelprogramma's waren vaak ook helemaal vol. Goed om te zien.
Running Diner door Hilversum voor jongeren en jeugdleiding.
Als start van het bovenwijks jeugdwerk zal er op 22 september een Running Diner zijn voor de jongeren en de jeugdleiding van de Morgenster, Regenboogkerk en de Bethlehemkerk. Om half 6 begint het voorgerecht, daarna fietst, skateboard, rent, ‘sagwayt’ iedereen naar het volgende huis voor het hoofdgerecht en daarna wordt iedereen verwacht in de Regenboogkerk voor het toetje.
Een leuke en actieve manier om elkaar te ontmoeten, te eten en gelijk de dagelijkse beweging te krijgen.
 
Bovenwijkse catechese voor jongeren van de Morgenster, Bethlehemkerk en Regenboogkerk.
Komend seizoen zal er op de vierde woensdag van de maand de bovenwijkse catechese zijn. De eerste keer is op 25 september van 19:00-20:00 in de Regenboogkerk. Jurjen Zeilstra en Renate Japenga zullen erbij zijn en we gaan het hebben over de Ik Ben woorden van Jezus in het Johannes Evangelie. Wat betekent het dat Johannes dit heeft opgeschreven? Wat zegt het over Jezus? Wat betekent het nu nog voor ons?
 
Gezamenlijke tienerviering op 29 september
Ook dit seizoen zullen er een aantal gezamenlijke tienervieringen zijn. De eerste is op 29 september in de Morgenster om 10 uur. Leiding door Jan Daniel de Leede en Gerco Volkering en het thema van de viering zal zijn: Jezus als boodschapper. Jullie zijn van harte welkom! Ook als je nog niet eerder naar een gezamenlijke viering bent geweest. Ik zal jullie bij de deur opvangen.
 
8 oktober een avond voor ouders in de Bethlehemkerk
Op dinsdagavond 8 oktober van 20:00-21:00 is er een avond voor ouders van jongeren. Ik zal wat vertellen over komend seizoen en er is tijd om eventuele vragen te stellen. Het is een mogelijkheid om te praten met andere ouders over tieners en kerk en het jaarthema. Je kan je aanmelden tot 6 oktober, zodat ik weet op hoeveel ouders ik kan rekenen.
Renate Japenga
 
Oproep Jeugdraad: leden gezocht!
Er is een bovenwijkse jeugdraad in oprichting. Rond onze jeugdwerker Renate Japenga krijgt het gemeenschappelijk jeugdwerk steeds meer gestalte. Welke volwassene vindt het leuk om samen met haar, jongeren èn een aantal volwassenen uit de Morgenster, Regenboogkerk, Bethlehemkerk, Diependaalse kerk en Vitamine G een paar keer per jaar ideeën uit te wisselen? Gegarandeerd een enthousiaste club mensen, en het gaat maar om drie keer per jaar.Laat even weten aan Renate Japenga: jeugdwerker@protestantshilversum.nl of Marya de Haas: maryadehaas@gmail.com
 
Welkom in Bakkerij De Morgenster op zondag 6 oktober!
In de vitaalviering van 6 oktober gaan we honger krijgen. We zien en ruiken vers gebakken brood. En we willen ontdekken wat het betekent als Jezus zichzelf voorstelt als brood ten leven, samen met de kinderen.
Deze vitaalviering staat in het teken van de Ik-ben woorden van Jezus die komende tijd op het preekrooster staan.
Karin Timmerman, Geri Posthumus, Albert-Jan Schol en Marya de Haas
 
Leeskring ‘Gewoon Jezus’
De kring rond het boek ‘Gewoon Jezus’ gaat zowel in een middagsessie (14.00 uur in de Morgenster) als een avondsessie (20.00 uur in de Bethlehemkerk) door. Komende donderdag 26 september voor het eerst.
 
Agenda
- Zon. 22 sept.   Sherpaviering in de Morgenster; aanvang half elf.
- Zon. 22 sept.   ‘Running dinner’ met de jongeren
- Ma 23 sept.     Algemene Kerkenraad in de Morgenster
- Di. 24 sept.      Taakgroep Vorming en Toerusting
- Woe 25 sept.   Gezamenlijke catechese in de Regenboogkerk
- Don. 26 sept.   Leeskring ‘Gewoon Jezus’
- Zon. 29 sept.   Gezamenlijke jongerenviering in de Morgenster
- Di. 1 okt.          Taakgroep eredienst
- Woe. 2 okt.       Bijbelcafé. Inleiding: Jurjen Zeilstra
- Don. 3 okt.        Agendacommissie
- Zon. 6 okt.         Morgenster Vitaalviering; ‘Welkom in bakkerij de Morgenster;
                           eerste dienst in de serie rond de ‘ik-ben’ woorden van Jezus in
                          het Johannesevangelie.
 
 


Ons mailadres is:
actueel@morgensterhilverum.nl

Wilt u wat wijzigen?
U kunt hier aanpassingen maken of u afmelden voor deze nieuwsbrief.
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Morgenster PKN gemeente Hilversum · Seinstraat 2 · Hilversum, Nh 1222 AA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp