Copy
View this email in your browser
Morgenster Actueel
14 Februari 2021

Bemoediging
‘Een spoor van liefde’
 
Komende woensdag is het Aswoensdag, de eerste dag van de Veertigdagentijd. Op die avond kunt u ook – van een afstand via de livestream – de eerste oecumenische vesper meemaken. Centraal staat dan het kruiswoord over de vergeving, als eerste in een serie over de kruiswoorden. Op de zondagen volgen we een rooster van het Nederlands Bijbelgenootschap. Het heet ‘een spoor van liefde’. We lezen zeven teksten over Jezus’ laatste week volgens het Johannes-evangelie. Deze teksten klinken doorgaans in de weken tussen Pasen en Pinksteren. Nu staan ze op een andere plek in het Liturgisch jaar. Dat zal heel andere accenten op gaan leveren!
De veertigdagentijd is ook de vastentijd. Velen van ons hebben het gevoel dat ze al heel lang aan het vasten zijn: in contacten met familie en vrienden, in allerlei dingen die je anders graag had willen ondernemen. Velen van ons hebben het zwaar. We hopen dat de series diensten op zondagmorgen (soms ook met een nagesprek, zie beneden) en de vespers op de woensdagavond ons allen voedsel voor onderweg mogen geven. Zo gaan we op weg naar Pasen!

Erik van Halsema

Kerkdienst

Zondag 14 Februari 2021
Laatste zondag na Epifanie

Motto: ‘Afdalen en omkeren’

Voorganger: Erik van Halsema
 
Lezingen: 2 Koningen 5: 1-16
 
Op deze laatste zondag van Epifanie lezen we het verhaal over de genezing van Naäman, een generaal uit Aram. Met al zijn succes blijft één dingen aan hem kleven: hij is een leproos, een melaatse.
Hij heeft zo zijn ideeën hoe de profeet Elisa hem zou kunnen genezen, maar het zal allemaal heel anders gaan. De God van Israël is gans anders…
Liederen:
Lied ‘Op U vertrouw ik, Heer der heren’ [ Ps.31: 1 en 2]
Lied ‘Kyrie eleison’[301-k]
Lied ‘Nu laat ons God de Here’ [863 1, 5 en 6]
Lied ‘O God die uit het water’ [356 1, 4 en 6]
Lied ‘Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht’ [834]
 
Orgel/vleugel:            Klaas de Haan.
Zang:                          Peter Hartman.
Lector:                        Janneke de Leede.
Ouderling van dienst: Hennie Burggraaff.
Diaken:                       Eveline van Toor.
Kerkrentmeester:        Philip Posthumus.
Gastheer:                    Joke Verrij.
Team Beeld & Geluid:  Christian Taal en Henk Verrij.
 
De volledige orde van dienst is te vinden op onze website, Link:
https://www.morgensterhilversum.nl/uploads/klant495/files/210214%20Morgenster%20Hilversum%20voor%20website.pdf
U kunt de kerkdienst meevieren via internet. Nu met beeld.
Link: https://www.morgensterhilversum.nl/kerkdiensten_uitgezonden
Er is geen kindernevendienst en geen jongerendienst.
 
Collecteren in De Morgenster
De collectedoelen van komende zondag zijn:
  1. Vrije wijkcollecte voor Hospice Kayan
De meeste mensen blijven het liefst tot het eind van hun leven thuis in hun eigen omgeving. Soms gaat dat niet, om welke reden dan ook. Dan biedt dit hospice uitkomst met een vast team van gespecialiseerde verpleegkundigen. Dit team zet zich 24 uur per dag met volle overtuiging in om de kwaliteit van leven in de laatste levensfase voor alle betrokkenen zo hoog mogelijk te laten zijn.
Zo krijgen mensen in hun laatste levensfase hier alle zorg die ze nodig hebben. Dit in warme, huiselijke sfeer waar ook de naasten zich welkom voelen.
  1. Plaatselijke kerk
  2. Ondersteuning gemeenten
In onze protestantse kerken zijn tienduizenden mensen actief op allerlei terreinen: van pastoraat tot missionaire presentie, van diaconaat tot jeugdwerk en van bestuur tot beheer. Met een divers trainingsaanbod helpt de Protestantse Kerk zowel professionals als vrijwilligers om hun taak zo goed mogelijk te doen. Steeds meer ontwikkelt de Protestantse Kerk ook online trainingen, e-learnings en webinars. Daardoor kunnen tijdens de coronacrisis trainingen, met de nodige aanpassingen, toch doorgaan. Met de trainingen vergroten werkers in de kerk hun kennis, doen ze ideeën op en wisselen ervaringen uit.
Met uw bijdrage steunt u de Protestantse kerk bij het ontwikkelen van trainingen voor ambtsdragers zodat zij goed toegerust aan de slag kunnen!
 
U kunt uw gift overmaken op:
   1e collecte:   wijkdiaconie   NL89 RABO 0373 7118 08 o.v.v. Hospice Kayan
   2e collecte:   centraal         NL45 RABO 0373 7225 91 o.v.v. plaatselijke kerk
   3e collecte:   wijkkas          NL67 RABO 0373 7224 86 o.v.v. ondersteuning gemeenten
m.b.v. een overschrijving met bovenstaande banknummers.
Via de link:
https://site.skgcollect.nl/265/gift/165907ef78063d434e4e81d77f8e5d50 of de QR code of via de Apostelapp

Bloemen
Op 7 februari zijn de bloemen met een hartelijke groet gegaan naar Ineke Kielema.
 
MOK Morgenster Online Koffie
Komende zondag is de online viering sober en kort, maximaal drie kwartier. Zo snel mogelijk daarna beginnen we vanuit De Morgenster met een ontmoeting via videoverbinding. Een gelegenheid om elkaar op afstand even te ontmoeten.
Het is ook gedacht als een nagesprek bij de dienst die je dan net hebt kunnen meemaken.
Daarbij geven we de volgende twee gesprekssuggesties mee:
- in het verhaal is een lijn te zien van hoog naar laag: een hooggeplaatste militair wordt pas genezen als hij afdaalt in het water.
Hebt u / heb jij dat ook eens beleefd, dat het leven pas echt wordt als je afziet van een bepaald voorrecht?
- de tweede gesprekssuggestie sluit hierbij aan: Naäman weet precies hoe de profeet moet handelen om hem te genezen. Hij weet precies hoe God is.
Hebt u / heb jij ook eens zo’n moment gehad dat God gans anders bleek te zijn dan je eerst dacht?
Enkele minuten na afloop van de dienst kunt u hier inloggen:
https://us02web.zoom.us/j/85671419747
 

Berichten De Morgenster

Van de Diaconie
Omdat gemeenteleden nu niet meer bij de kerkdiensten aanwezig kunnen zijn, is het ook niet meer mogelijk om een voorbede-wens in het voorbedeboek te schrijven.
De diaconie heeft echter een mailadres waarop u uw wens kenbaar kunt maken.
De diaken van dienst zorgt dan dat deze wens in het voorbedeboek komt.
Het adres is:
diaconie@morgensterhilversum.nl
Digitaal collecteren
Nu we ook niet meer naar de kerk komen vervalt tijdelijk de mogelijkheid om de collecte te geven met contant geld of bonnen.
Onze penningmeesters van Hilversum willen nu graag de collecte direct op de bestemde rekening ontvangen, dus elke collecte zijn eigen banknummer.
  • U kunt dat doen d.m.v. een overschrijving, dat is dan 3x een overschrijving.
  • U kunt het doen met de apostelapp. In een formulier alle collectes invullen en betalen met Ideal.
  • U kunt het doen via de link of QR-code. Ook hier een formulier invullen en betalen met Ideal.
Tijd collecte Present
Beste gemeenteleden van De Morgenster.
Opgeven voor de tijdcollecte kan nog tot en met 7 maart via deze link: www.stichtingpresent.nl/hilversum/tijdcollecte/
Vragen? Mail naar coordinator@presenthilversum.nl of bel naar 06-21925630 (Carine Heinhuis)
Zes bijzondere vespers in de 40 dagentijd on-line
Woensdag 17 februari a.s. van 19.30-20.00 uur begint de eerste van zes oecumenische vespers in de 40-dagen tijd. Zolang de lockdown er is zal de vespers online te volgen zijn.
Thema dit jaar zijn de zogenoemde zeven kruiswoorden. Jezus sprak zeven zinnen aan het kruis, die staan in de verschillende evangeliën. De kunstenaar René Rosmolen heeft weg van Jezus naar en aan het kruis verbeeld in indrukwekkende pasteltekeningen, die te zien zullen zijn. De componist Hadyn heeft de kruiswoorden verklankt en elke vesper zal een kruiswoord van hem te horen zijn.
Voorganger en lector zijn woensdag: Max Eilander en Tanja Aalberst. Organist is Klaas de Haan.
De link is: https://www.morgensterhilversum.nl/kerkdiensten_uitgezonden
Update aanpassingen kerkzaal licht, beeld en geluid
De afgelopen weken is hard gewerkt aan de uitvoering van de verbeteringen in de kerkzaal voor licht, beeld en geluid. Inmiddels is de regietafel achterin de kerk zo goed als gereed. Ook de nieuwe technische ruimte kan al worden gebruikt. Momenteel wordt de nieuwe geluidsinstallatie ingehangen.
De foto’s getuigen ervan.
Wij blijven de lezers van De Morgenster Actueel op de hoogte houden van de voortgang.
Namens de werkgroep Licht, beeld en geluid.
Voor de kinderen
Beste gemeenteleden,
We zoeken vier mensen die mee willen helpen om na te denken en/of uitvoeren over een buitenactiviteit (coronaproof) om Pasen te vieren met de kinderen van de kindernevendienst plus misschien tieners en ouderen. Een postenspel of speurtocht; we hebben een paar opties in beraad, zoals deze. Uitvoering op Goede vrijdag of Stille zaterdag?
We willen misschien voor de oudsten en jongsten verschillende versies. Kortom: we zijn nog bij het begin. Als u meer wilt weten, sturen we specifieke informatie zodat u goed kunt kiezen waar uw talenten/tijd/ijver passen.
In onze eigen groep kindernevendienstmensen is door de thuisschool echt veel energie opgemaakt, en we gunnen de kinderen iets moois dus zoeken hulptroepen! 
Meer info: mail Karin Stalman-Timmerman timmerman.karin@gmail.com
Hoe gaat het met…?
In deze tijd van een strengere lockdown zijn er nog minder mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en te spreken.
Daarom is in De Morgenster Actueel het rubriekje Hoe gaat het met… gestart.
Een klein berichtje van een gemeentelid (als het kan met foto) die vertelt hoe het met hem/haar gaat, hoe de afgelopen week was en wat je gaande houdt. Doe mee en stuur een mail naar Hennie Burggraaff: sophialaan@gmail.com
Deze week een bericht van Frank Brugman
Bij het COA, Centraal Orgaan opvang asielzoekers, ben ik verantwoordelijk voor de huisvesting van vluchtelingen op verschillende locaties in Nederland.
Onlangs ben ik op uitnodiging van het Europese agentschap EASO naar de Canarische eilanden geweest. Samen met een team specialisten uit andere lidstaten heb ik zes opvanglocaties bezocht en advies gegeven aan de Spaanse overheid over het opvangen van vluchtelingen.
Tijdens dit bezoek werd mij opnieuw duidelijk dat veel jonge mensen hun land verlaten op zoek naar een betere toekomst in Europa. Iedereen worstelt met dit vraagstuk omdat het in basis geen “echte” vluchtelingen zijn, daar word ik ook mee geconfronteerd.
De kunst is om vluchtelingen als individu te blijven beschouwen en niet als een anonieme bedreigende groep.
Overige berichten

Oproep
Via de Bethlehem kerk een vraag aan u en jou. 
Vanwege een crisissituatie is er de dringende vraag naar een gezin dat de (tijdelijke) opvang van twee kinderen kan verzorgen. De kinderen komen uit één gezin en zijn in de basisschoolleeftijd. Er wordt voor hen z.s.m. opvang gezocht in Hilversum. 
Voor meer informatie en vragen kan ds. Aster Abrahamsen u doorverwijzen.
Tel.: 06 39715672 email: dominee.abrahamsen@live.nl
Valentijns actie Bethlehemkerk
Hoe mooi is het om voor de klant van de Voedselbank een Valentijn te zijn? Dit jaar kan dat! De Bethlehemkerk organiseert zaterdag 13 februari een drive thru voor de Voedselbank. Tussen 10.00 en 17.00 uur staan vrijwilligers klaar om jouw producten in ontvangst te nemen. Dat kan uiteraard volledig coronaproof.
Welke spullen zijn welkom? Houdbare producten, maar geen alcohol. Denk aan pasta en rijst, groenteconserven en peulvruchten, koffie en thee, sauzen, jam en pindakaas of een pak koekjes.
Drogisterij artikelen zoals zeep, shampoo, tandpasta, maandverband, toiletpapier of wasmiddel.
De Bethlehemkerk organiseert maandelijks deze drive thru voor de voedselbank.
 
Avondmaalscollectes 2021 voor Roma-kinderen in Roemenië
Het College van Diakenen van de Protestantse gemeente Hilversum bestemt de Avondmaalscollectes van 2021 voor stichting Laleaua. Dit is een kleinschalige christelijke organisatie die kansarme Roma-kinderen ondersteunt in hun ontwikkeling van kind tot volwassene.
Stichting Laleaua onderhoudt warme banden met de PgH dankzij een aantal gemeenteleden uit de Diependaalse kerk en Vitamine G. De stichting biedt gratis onderwijsprogramma’s aan en geeft directe hulp via maatschappelijk werk in de gezinnen van Roma-kinderen
Zware discriminatie
De Roma hebben te kampen met zware discriminatie en armoede. Ouders zijn vaak analfabeet, ongeschoold en werkloos. Op de school van Laleaua ontvangen de kinderen, naast onderwijs, een dagelijkse maaltijd, medische ondersteuning en indien nodig kleding. En bovenal veel liefde, aandacht en de nodige structuur, die zij thuis vaak zo missen. Laleaua werkt in de wijk Boziaş van de gemeente Târnăveni in Roemenië.
Wie meer wil weten over het werk van de stichting kan terecht op de site www.laleaua.nl.
Giften zijn bijzonder welkom op:
NL 39 RABO 0380 7057 29 ten name van Stichting Laleaua te Veenendaal
Volg de actualiteit op de website van Protestants Hilversum
Op de website van de Protestantse Gemeente Hilversum
https://www.pknhilversum.nl/
zijn actuele berichten te vinden van álle activiteiten in de verschillende Prot. kerken
Over:
SchuldHulpMaatje helpt bij financiële problemen
Geldzorgen geven vaak stress. Daardoor kunnen mensen niet meer helder nadenken waardoor de problemen alleen maar erger worden. Een Maatje is er dan om te luisteren, te helpen overzicht te krijgen en samen een aflossingsplan te maken. De Maatjes zijn daar speciaal voor opgeleid. En die hulp kost niets.
Iedereen met financiële problemen kan contact opnemen, wat de oorzaak van de schulden ook is. Hoe eerder mensen aan de bel trekken, des te beter. Stap over de schaamte heen, vraag hulp. Als u zelf geen problemen heeft, kunt u wellicht een familielid, of bekende met financiële problemen attent maken op deze mogelijkheid.
Aanmelden voor hulp bij financiële problemen is heel eenvoudig. Vul het formulier in op www.schuldhulpmaatje.nl of bel coördinator Daniel Wagenaar voor informatie of voor een afspraak (06-12702998). De afdeling Hilversum-Naarden-Bussum werkt samen met de kerken uit de regio.
Bestuurslid Anke Meesters a.meester61@gmail.com
Met Renate en elkaar bijkletsen op zondagmiddag
Even horen hoe het met iedereen gaat. Of even delen wat je bezig houdt. De laatste nieuwtjes delen. Renate Japenga nodigt jongeren uit om iedere zondagmiddag even bij te kletsen. Van 15u00 tot 16u00. Online natuurlijk. Via het programma Spatial chat. Log op zondagmiddag in via https://tinyurl.com/rgbkoffie
Renate Japenga, jongerenwerker van de Protestantse gemeente Hilversum, licht haar initiatief toe: ‘Ik ben daar online het hele uur. Jongeren kunnen met elkaar kletsen. Als ze willen dan kunnen ze individueel met mij een gesprek voeren als ze van zich af willen praten. Als ze hun huiswerk willen maken ondertussen is dat prima. Als ze een kwartier willen langs waaien is dat prima. Als ze vijf kwartier blijven dan is dat ook prima. Het is laagdrempelig en een plek waar je kwijt kan wat je kwijt wil.’
Bijbelcafe
Op woensdag 17 februari a.s. is voor de zesde keer het Bijbelcafe over de wereld als schepping.
De voorbereidingen om deze avond via een live stream thuis te kunnen volgen zijn in volle gang. Meer informatie hierover is de te vinden op de website van het bijbelcafé http://www.bijbelcafe.nl/
Rianne ter Voorde, theologe en voorganger in de geloofsgemeenschap Vitamine G, gaat in op de de vraag Eén God, één Schepper, legio godsdiensten. Een actuele visie op interreligieuze dialoog.
Het bijbelcafe wordt online uitgezonden en is te volgen via deze link: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1366966/embed
Na afloop kan er via Zoom met elkaar van gedachten gewisseld worden over de lezing. De link is te vinden op de site van het Bijbelcafe: www.bijbelcafe.nl. Daar kunt u ook de eerdere lezingen vinden die in het Bijbelcafe gehouden zijn.
 
Wat doet een lockdown met ouders? 
Ouders met elkaar in gesprek

De pandemie en alle maatregelen maken het voor ons allemaal een hele lastige tijd. Voor jongeren en hun ouders zeker ook. Er is zo weinig mogelijk. Er ontstaan wel mooie initiatieven maar de beperkingen voeren toch vaak de boventoon.
Jeugdwerker Renate Japenga  gaat daarover met ouders van jongeren in gesprek. Wat doet de pandemie met jongeren en ouders? Hoe voelen zij zich? Waar zijn mogelijkheden? Wat is moeilijk? En heeft de kerk of je geloof nu iets te bieden of helemaal niet?
Het gesprek is op 23 februari van 20u00 tot 21u30. Wij doen het via zoom. Ouders kunnen zich opgeven bij Renate tot 21 februari via Rjapenga@hotmail.com
Renate Japenga
 
Een nieuwe reeks Film en Religie in de Veertigdagen
Filmtheater Hilversum is momenteel vanwege de huidige covid maatregelen gesloten tot 10 februari. Begin februari zal via een nieuwe persconferentie van de overheid duidelijk worden of bioscopen en filmtheaters weer open mogen gaan na die datum. Mocht dit het geval zijn, dan zal dinsdag 23 februari in het filmtheater de filmreeks FILM & RELIGIE, Films in de Veertigdagentijd, van start gaan. Voor het tiende jaar op rij hopen Filmtheater Hilversum, de Regenboogkerk en de Oudkatholieke parochie Sint Vitus tijdens de Veertigdagentijd voor Pasen deze 6-delige cyclus met films over lijden en opoffering te kunnen brengen. Iedere film wordt kort ingeleid.
Het complete programma onder voorbehoud:
di 23-2: 13.30 & 20.30 –  JEANNE d ’ARC van Bruno Dumont, inleiding: Jurjen Zeilstra
di 2-3: 13.30 & 20.00 - THE GREEN MILE van Frank Darabont, inleiding: Kaj ten Voorde
di 9-3: 13.30 & 20.30 - DAS SCHWEIGENDE KLASSENZIMMER van Lars Kraume, inleiding: Heleen Weimar
di 16-3: 13.30 en 20.30 - THERE IS NO EVIL van Mohammad Rasoulof, inleiding: Jurjen Zeilstra
di 23-3: 13.30 en 20.30 - LOURDES van Thierry Demaizière, Alban Teurlai, inleiding: Wim Vlooswijk
di 30-3: 13.30 en 20.30 - CORPUS CHRISTI van Jan Komasa, inleiding: Marieke Ridder
Als het filmtheater vanwege de geldende overheidsmaatregelen pas later open kan gaan dan de start van deze nieuwe filmreeks, dan komen delen ervan of het complete programma te vervallen.
Bij doorgang zal de kaartverkoop plaatsvinden via www.filmtheaterhilversum.nl (Kaarten zijn enkel te koop via de website. Reserveren is niet mogelijk)
 

Agenda:
- za.   13 feb.                  Kerkbrink komt uit
- zo.   14 feb. 10.00 uur  Online kerkdienst met ‘MOK’ (Morgenster Online Koffie)
- ma.  15 feb.                  overleg communicatiegroep
- di.    16 feb.                  Wijkkerkenraad
- wo.  17 feb.                   Bijbelcafe over De wereld als schepping
- zo.   21 feb. 10.00 uur   Online kerkdienst Zondag ‘Invocabit’ met ds. Marnix van der Sijs
- di.    23 feb. 20.00 uur   Wat doet een lockdown met ouders?
Een verrassingsprogramma boordevol Bach
Op 27 februari klinken vanuit de Grote Kerk op de Kerkbrink indrukwekkende aria’s van J.S. Bach over dwaling, verlies en vertrouwen. De aria’s worden omlijst door delen uit triosonates van J.S. Bach en J.D. Heinichen. Dit bijzondere programma is door iedereen die toe is aan een muzikale ‘Bach-injectie’ via een livestream mee te maken. De aanvang is om 16.30 uur. Bachliefhebbers die later of opnieuw willen genieten van deze ‘baccinatie’ hebben geluk: de uitvoering blijft na afloop enkele weken beschikbaar via www.cantateopdebrink.nl.
Ons mailadres is:
actueel@morgensterhilversum.nl

Wilt u wat wijzigen?
U kunt hier aanpassingen maken of u afmelden voor deze nieuwsbrief.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Morgenster PKN gemeente Hilversum · Seinstraat 2 · Hilversum, Nh 1222 AA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp