Copy
View this email in your browser
Lichtjestocht 2019 
Zaterdag 21 december is de lichtjestocht van De Morgenster naar de Heilig Hart Kerk. Onderweg ontmoet je engelen, herders en zelfs wijzen uit het oosten die een stukje van het kerstverhaal vertellen. Oud en jong gaan samen op reis. Doe je mee?
De lichtjestocht is dit jaar op zaterdag 21 december. Starten kan van 17:00 uur tot 18:15 vanaf De Morgenster (Seinstraat 2). Iedereen is welkom, de wandeling is bij uitstek geschikt voor kinderen in de basisschoolleeftijd met grootouders, ouders of andere begeleiders.
De Lichtjestocht is van ons samen als kerken in Noord & Oost en we willen op deze manier een verschil maken in de buurt. Kunt u helpen met hand- en spandiensten bij de Morgenster, langs de route of in de Heilig Hartkerk, laat het ons weten; bijvoorbeeld opruimen van de lichtjes. 
Vragen kunt u stellen aan lichtjestocht@morgensterhilversum.nl 
 
VOORUITBLIK VIERINGEN:
 
Zondag 22 december: vierde advent
Thema: Volg de ster - Josia
Lezingen: 2 Koningen 22: 1-11; 23: 1-3; Matt. 1: 12-20
Liederen: 461; 437, 1.5; HH 143, 4 + refr.; 463, 1.6.7.8; projectlied; Ps. 119, 12; Ps. 119, 34; 259; 324; 444
 
Kerstnachtdienst: [aanvang 22.00 uur; reeds vanaf 21.50 uur inzingen met enkele bekende kerstliederen]
M.m.v. Morgensterkoor
Motto: ‘Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen’.
Lezingen: Jesaja 8:21-9:6; Johannes 1: 1-14
Liederen: ‘Once in Royal David’s city; 477; 496; 598; Mary’s baby; HH 401 [In het licht]; 503; 483; 487
 
Kerstmorgen
Gezinsviering met als motto ‘een droom van een kind’. Met medewerking van blazersensemble. De kinderen en jongeren blijven de hele dienst in de kerk.
 
Zondag 29 dec.
Top2000-dienst in onze kerk met als motto ‘Let love rule’.
 
Top2000-viering ‘Let love rule’ – Op zoek naar uw verhaal of herinnering bij een popsong
Met medewerking van de bovenwijkse jongerenband; RPM&Friends
Graag nodigen we u uit om de Top2000-viering te bezoeken op zondag 29 december in de Morgenster en ook om een persoonlijk bijdrage te geven. Thema van de viering is ‘Let love rule’ (naar het lied van Lenny Kravitz – vrij vertaald: ‘laat de liefde heersen’) en de rode lijn zal zijn 1 Korintiërs 13:1-13. We luisteren naar het Bijbelgedeelte, zingen mee met popsongs, luisteren naar verhalen en gaan met elkaar in gesprek. Ook aan de kinderen is gedacht. In de viering geven we ook graag ruimte aan een aantal persoonlijke bijdragen van gemeenteleden. Dit jaar niet door te stemmen, maar door een persoonlijk verhaal bij een popsong te delen.

Welke popsong komt u in gedachten bij het gekozen thema en Bijbelgedeelte, een song waar u een persoonlijk verhaal of herinnering bij heeft? Laat het (in verband met eventueel insturen van de lied) weten aan Renate Japenga (jeugdwerker@protestantshilversum.nl) of Kaj ten Voorde (kaj@vitamineg.net of 035-6880026). De popsongs in de viering zullen begeleid worden door de bovenwijkse jongerenband, RPM&Friends van de Protestantse Gemeente Hilversum. De viering begint om 10.00 uur, na afloop is er koffie en een oliebol.
 
Oudejaarsvesper 31 dec.
Op oudejaarsavond is er om half acht een korte oudjaarsvesper. Deze wordt geleid door Aliek de Bruin en Marya de Haas
 
Zondag 5 januari
Gastpredikant is ds. Eleonora Hof, werkzaam bij de Protestantse Kerk in België (standplaats Ieper).
 
Collecteopbrengst
De opbrengst van de twee collecte voor de thermometeractie voor CAF heeft €1167 opgebracht. Stand na twee collecten: €2217
De derde collecte voor CAF heeft €934,80 opgebracht. De totale opbrengst van deze thermometeractie is daarmee iets meer dan €3150,-. Een mooi resultaat.
 
Collectedoelen
Zondag 22 december:
1- Diaconie
2- Plaatselijke kerk
3- Jeugd- en Jongerenwerk De Morgenster
 
Dinsdag 24 december (Kerstavond):
1. Vrije wijkcollecte voor "Stap Verder"
Op de locatie Stap Verder worden activiteiten en projecten ontwikkeld om inwoners van stadsdeel Bijlmermeer een stap verder te brengen. Dit met Nederlandse taalles en taalmaatjes, een kenniscentrum met spreekuur voor informatie of problemen en ondersteuning van ouders en kinderen bij opvoeding en scholing.

Woensdag 25 december (1e Kerstdag):
1. KiA "Geef licht aan kinderen in Moldavie"
In twee opvangcentra krijgen kinderen naschoolse opvang, huiswerkbegeleiding en een goede maaltijd. De meeste kinderen die naar het centrum komen, hebben gedragsproblemen. Daarom biedt het centrum psychologische begeleiding en therapie. Bethania wil de kinderen een veilige plek bieden, zorgen dat zij naar school blijven gaan en hun school succesvol kunnen afmaken. Op langere termijn betekent dit dat zij minder risico lopen om verslaafd te raken aan alcohol en drugs en minder kans lopen om het slachtoffer te worden van mensenhandel.
2. Plaatselijke kerk  
3. Pastorale arbeid

Zondag 29 december: "Top 2000 dienst
1. KiA "Geef licht aan kinderen in Moldavie"
2. Plaatselijke kerk?
3. Eindejaarscollecte ivm landelijke afdracht.
 
Uit de kerkenraad van december 2019
De vierde kerkenraadsvergadering dit seizoen was op donderdag 12 december. Tijdens deze vergadering heeft Marya de Haas, beleidsouderling, zich als voorzitter van de kerkenraad gekandideerd en hebben de aanwezige leden van de kerkenraad het volledige vertrouwen in haar uitgesproken. Elma Hoekstra,scriba van de Morgenster, wordt ouderling en Philip Posthumus wordt kerkrentmeester. De bevestiging is op zondag 2 februari.
Het jaarplan 2019-2020 van de diaconie is besproken en er is waardering voor de concrete plannen zoals de organisatie kerstgiften-kerstattentie actie (dit jaar 67!) en de voortzetting van de samenwerking met Present voorjaar 2020. Dit zal zijn op vrijdag 20 maart, zaterdag 28 maart en zaterdag 4 april.
Er is een nieuw bovenwijks diaconaal beleidsplan gemaakt en de diakenen geven aan zich hierin te kunnen  vinden.
De nieuwjaarsreceptie  en gemeentegesprek op zondag 12 januari na de kerkdienst.
De viering en het gesprek erna over kerkmuziek is op zondag 1 maart.
In december 2020 bestaat de Morgenster 20 jaar. Er zal een commissie worden samengesteld om het voor te bereiden.
 
 
Kerstviering senioren
De viering vond plaats in de kerkzaal. Het centrale thema was "In de stal". We hoorden mooie woorden en gedichten van Jeannet, Rianne, Agnes en Erik.. Samen zongen we kerstliederen, begeleidt door Peter op de vleugel.
Tijdens het gebed stonden we stil bij zeven woorden. Deze woorden: Vrede, Licht, Aanraking, Moed, Toekomst, Troost en Vertrouwen,stonden ook op de lichtjes. Tijdens het noemen van de woorden konden de mensen naar voren komen om hun lichtje op de tafel te zetten. 
Na afloop van de viering was er beneden in de sfeervol aangeklede zaal een feestelijke broodmaaltijd, verzorgd door Harm en Willemien.
Allen die hebben meegewerkt aan deze kerstmiddag, voor of achter de schermen, hartelijk bedankt!
 
Thuis luisteren
Als u niet meer naar de kerk kunt door ziekte of ouderdom, kunt u thuis luisteren naar onze kerkdienst op internet. Soms hebben mensen geen internetaansluiting, want er zijn ongeveer twintig mensen die de Morgenster Actueel op papier krijgen. De kerk kan u helpen om de dienst op een mobiele telefoon mee te maken met de kerkdienst gemist app die gratis te installeren is.De kosten van de telefoon zijn wel voor uzelf. Hebt u hiervoor belangstelling? Bel naar Albert van den Burgh: 6836326 of 0651510196
 
Vitrinekast
Voor de Morgenster staat sinds een paar weken een mooie vitrinekast. Daarin kunnen mededelingen opgehangen worden over activiteiten rond de Morgenster. Wil je een mededeling plaatsen, dan kun je het volgende doen:
-Maak een (aantrekkelijke) aankondiging op A4 of A5 formaat.
-Plaats de aankondiging in de rode map Vitrinekast in de juiste maand die in de kerkenraadskamer ligt.
Vooralsnog gaat het om mededelingen rond de gemeente van de Morgenster en eventueel de Protestantse Gemeente Hilversum.
 
Oppas tijdens de dienst voor kinderen onder de vier jaar:
Als je graag met je kleine kinderen naar de kerk wilt komen, dan kunnen we oppas tijdens de kerkdienst regelen. Mail Elma Hoekstra dan van te voren even, graag uiterlijk de donderdag voor de zondag dat je met je kinderen komt: scriba@morgensterhilversum.nl
 
Kerst ook in het CSC
Rond de kerstdagen zijn er verschillende activiteiten aan de Havenstraat 119! Misschien zit er iets interessants bij voor u/jou bij?  Op facebook schreef ik erover: Kerstspecials in het CSC! Met 'Wierook en Mirre' en nog veel meer heerlijke gezonde, natuurlijke geuren. Een leuk uitje.
Vanaf maandag 6 januari start ik na een weekje rust,  in 2020 met frisse energie voor een bijzonder jaar, waarin ik het 5 jarig bestaan mag vieren. Iets om naar uit te kijken!
Agenda:
23 december 20.00uur – Lezing Bijbelse Oliën
26 december 14.00 uur - Kerstspecial: Emoties in Balans
30 december t/m 2 januari gesloten ivm kerstvakantie
9 januari 20.00 uur - Emoties en olie
13 januari 20.00uur - Basisworkshop, Natuurlijk & gezond voor de hele familie
14 januari 13.00 uur & 20.00 uur - Kennismaken meditatie
21 januari 13.00 uur & 20.00 uur - Kennismaken meditatie
17 januari: 19:30 uur Vijf jaar CSC: jubileumfeest met o.a. Mirjam van de Vegt en Erik van Halsema.
Bij alle activiteiten graag aanmelden via de agenda op de site.
Hartelijk welkom in het centrum, Tjitske Volkerink - pionier en sociaal ondernemer
Met hartelijke groet,
Tjitske Volkerink
 
Christelijk Spiritueel Centrum
Havenstraat 119, Hilversum
telefoon: 035-5449357
info@christelijkspiritueelcentrum.nl
www.christelijkspiritueelcentrum.nl
 
ps: bekijk op de online agenda de komende mogelijkheden voor ontspanning, rust en inspiratie.  
 
Hilversum goes Uganda!
In de zomer van 2020 gaan 16 enthousiaste jongeren van de Morgenster, de Bethlehemkerk en de Regenboogkerk uit Hilversum meewerken aan een prachtig project in Oeganda! Ze gaan daar meehelpen aan de bouw van de Glorious School in Lwamalenge. De school is hard aan het groeien en heeft meer goede gebouwen nodig. Samen met de stichting SHIF gaan de jongeren de handen uit de mouwen steken om de school verder op te bouwen.  Er is een stuk grond waarop nieuwe klaslokalen gebouwd gaan worden, zodat de bestaande lokalen voor de kleuterklassen gebruikt kunnen gaan worden. Naast het bouwen aan de nieuwe klaslokalen gaan de jongeren allerlei activiteiten met de kinderen en de leerkrachten van de Glorious School ondernemen. Denk aan het geven van lessen of het houden van sport- en spelactiviteiten.
Om het benodigde geld voor deze projectactiviteiten bij elkaar te verzamelen zijn de jongeren druk bezig met allerlei acties. Zo hebben ze de afgelopen tijd een bloembollenactie gehouden en hebben ze geld ingezameld door het verkopen van kerstbomen en stroopwafels. Deze acties zijn succesvol verlopen. Ook de komende tijd staan er verschillende acties gepland, variërend van een lezing over het Noorderlicht op dinsdag 21 januari 2020, een benefietconcert in de Bethlehemkerk op zaterdag 25 januari 2020 tot een dienstenveiling op zaterdag 7 maart 2020 in de Bethlehemkerk waar de jongeren zelf ingebrachte producten en diensten zullen gaan veilen! Ook een heuse wijnproeverij staat nog op de agenda!
Naast deze acties zijn er andere manieren om de jongeren te steunen. Zo vindt er in januari 2020 een thermometeractie in verschillende kerken plaats om de jongerenreis naar Oeganda te ondersteunen (naast de jongerenreis naar Servië georganiseerd door de Grote Kerk). Op 3 zondagen in januari 2020 zijn de collecten bestemd voor deze jongerenreizen. Daarnaast is het mogelijk om het project in Lwamalenge te ondersteunen door middel van crowdfunding (www.ikdoemee.lst.nl/2020/-mbr-to-uganda.
Namens de jongeren willen we u hartelijk danken voor de steun die ze van u hebben ontvangen of nog gaan ontvangen. Zonder uw steun zou dit prachtige project naar Oeganda niet gerealiseerd kunnen worden. Door uw steun werkt u mee aan het mogelijk maken van het volgen van onderwijs aan kansarme kinderen in Lwamalenge!
 
Namens de stuurgroep MBR goes Uganda,
Wilko Planje
Rommie van der Schaar
Duco Bergsma
Wenda Bergsma
 
Afwezigheid predikant
Van maandag 30 dec. tot en met zondag 5 januari is onze wijkpredikant afwezig ivm vakantie.
 
Agenda
- Vr. 20 dec. Activiteit jongeren in de Regenboogkerk
- Zat 21 dec. Lichtjestocht
- Ma. 6 jan. 19.30 uur nieuwjaarsreceptie PgH in de Grote Kerk
- Zon. 12 jan. Doopdienst
- Zon. 12 jan. Na afloop van de dienst gemeenteberaad
  
Nieuwjaarsbijeenkomst Algemene Kerkenraad
Aan de leden van de Protestantse gemeente Hilversum (PgH),
Graag nodig ik u uit voor de Nieuwjaarsbijeenkomst van onze kerk op maandag 6 januari 2020 vanaf 19.30 uur in de Grote Kerk.
Het jaar 2019 was voor de PgH een bijzonder jaar. Wij hebben twee nieuwe predikanten mogen verwelkomen: ds. Aster Abrahamsen en ds. Willem Nijsse. En we hebben dit kerkelijk jaar voor het eerst een gezamenlijk jaarthema: “Rondom Jezus”.
Ondertussen is het gesprek over de toekomst van de kerk in Hilversum ook verder gegaan. In 2020 hopen we de eerste resultaten daarvan te zien. Kortom: er is genoeg om over te spreken.
In een gezellige informele sfeer hopen wij, de leden van de Algemene Kerkenraad, u te ontmoeten. U wordt ontvangen met koffie en thee. Vervolgens start om 20.00 uur het officiële gedeelte. Daarna is er de bekende nieuwjaarsborrel. Ik hoop van harte u te mogen begroeten op 6 januari 2020!
Richard Hoff, preses Algemene Kerkenraad

Maandag 6 januari vanaf 19.30 uur
  • Grote Kerk, Kerkbrink 4 (ingang Oude Torenlaan 6)
  • Toegang gratis, aanmelding niet nodig
Een cantate over helpen en delen
Zaterdag 25 januari 2020 vindt in de Grote Kerk op de Kerkbrink in Hilversum een bijzondere cantatevesper plaats. Cantate op de Brink werkt op deze namiddag samen met Vluchtelingen- werk Hilversum. Daarbij klinkt de cantate ‘Brich dem Hunrigen dein Brot (BWV 39) van J.S. Bach. De aanvang is om 16.30 uur en de toegang is gratis.
 
Over de cantate ‘Brich dem Hungrigen dein Brot’ van J.S. Bach werd lang gedacht dat deze is geschreven nadat een groep gevluchte protestanten onderdak zocht in Leipzig, de woonplaats van J.S. Bach. Hoewel dit later is weerlegd, past het thema, met de nadruk op barmhartigheid en het verlenen van materiële hulp aan mensen die dit nodig hebben, goed bij de samenwerking met Vluchtelingenwerk Hilversum. Voorafgaand aan de cantate levert een Syrische vluchteling een gezongen bijdrage, waarbij hij zichzelf begeleidt op de Oed, een veelgebruikt muziekinstrument in het Midden-Oosten. Een jonge Georgische vrouw deelt haar ervaringen rond haar leven als vluchtelinge in Nederland.
 
Uitvoerenden van de cantate
De cantate wordt uitgevoerd door het Orkest van Cantate op de Brink, Kamerkoor Revoce en drie solisten: sopraan Bobbie Blommesteijn, alt Chantal Nijsingh en bas Pieter Hendriks. De muzikale leiding is in handen van Nelly Todorova.
 
Meer informatie
Het programma van het seizoen 2019-2020 met alle informatie over de uit te voeren muziek is te vinden op de website www.cantateopdebrink.nl. Ook op Facebook is het laatste nieuws over Cantate op Brink te vinden.  
 
Zaterdag 25 januari 2020  – ‘Brich dem Hunrigen dein Brot (BWV 39) van J.S. Bach – Grote Kerk op de Kerkbrink te Hilversum – 16u30  tot 17u15 – toegang vrij, collecte na afloop. Organisatie in samenwerking met Vluchtelingenwerk Hilversum.
Meer informatie op www.cantateopdebrink.nl.
 
 


Ons mailadres is:
actueel@morgensterhilverum.nl

Wilt u wat wijzigen?
U kunt hier aanpassingen maken of u afmelden voor deze nieuwsbrief.
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Morgenster PKN gemeente Hilversum · Seinstraat 2 · Hilversum, Nh 1222 AA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp