Copy
View this email in your browser
Thema van zondag: op de stoep
Dienst 29 sept in het kort
Voorganger: ds. Nel Rijneveld
Motto: ‘Op de stoep’
Lezingen: Spreuken 30: 7-9; Lucas 16,19-31
Liederen: 146:1.3;  274, 1.2.3; 718, 1-4; 975, 1.3; 425
In deze dienst ook: 
- Voorstellen van de jongeren die de diaconale reis naar Uganda gaan maken.
- Oefenen van Hemelhoog nr. 391 mhoo de dienst van 6 okt.
- Gemeenschappelijke jongerenviering in de Kapel van de Morgenster
 
Leeskring ‘Gewoon Jezus’
Met in totaal achttien deelnemers (zes in de middag en twaalf in de avond) is de leeskring rond het boek van Tom Wright afgelopen donderdag van start gegaan.
Op donderdag 28 november is de tweede bijeenkomst gepland, rond hoofdstuk 6 tot en met 9 van het boek. 
 
Lezing Menno Veldstra
8 oktober, 20 uur - 21:30 uur
Menno Veldstra is de auteur van de historische roman Kinderen en Keizers. Deze roman vertelt het verhaal van de geschiedenis van de eerste christenen in de periode van de grote brand van Rome tijdens de regeerperiode van Nero. De keizers in Rome, waren dat nu alleen maar slechteriken of stak er ook iets goeds in hen?
 De grote brand van Rome loopt als een rode draad door het verhaal. Wie stak de brand aan of was het een ongeluk?
  
Maakte Nero opzettelijk gebruik van de brand of kwam het hem toevallig goed uit? Wat hadden de Christenen met deze brand te maken en wat waren de gevolgen van de brand voor de eerste christengemeenschappen in Rome? In het zeer interessante boek van Menno Veldstra wordt in een meeslepend verhaal over de Senator Nerva, zijn speelslaaf en het meisje van wie hij houdt, verteld. Een geschiedenis die zich in het explosieve politieke klimaat van gaande en komende keizers afspeelt. Het boek is op deze avond te koop . Menno zal ook signeren voor wie dat wil. De opbrengst gaat naar twee projecten in Afrika tw. Noreen (Oeganda ) en pater Kofi (Ghana). Beide projecten zijn bedoeld om kinderen een betere kans te geven in het leven. De lezing duurt ongeveer een uur onderbroken door een pauze.
 
Bijbelcafé Hilversum
Woensdag 2 oktober a.s. om 20.00 uur is de eerste bijeenkomst van het Bijbelcafé Hilversum, georganiseerd vanuit de Protestantse Gemeente Hilversum in samenwerking met de Openbare Bibliotheek,’s-Gravelandseweg 55.
Het thema dit seizoen is Jezus buiten de kerk en dat sluit aan bij het jaarthema  Rondom Jezus van de Protestantse Gemeente Hilversum.
Ds. Jurjen Zeilstra houdt de lezing: Het Koninkrijk Gods is in u.’ (Lev Tolstoj). Christus is niet van de kerk.
Op 16/10 zal Erik van Halsema spreken over Jezus in de apocriefe geschriften.
Ter bestrijding van de onkosten wordt een €3,- gevraagd.
 
Seniorenmiddag
Het nieuwe seizoen zijn wij, de seniorengroep, gestart op 17 September. Samen met de 60+ groep uit de regenboogkerk hebben wij een heel gezellige middag gehad.
 
Uit de kerkenraad van september 2019
Donderdag 19 september is de eerste kerkenraadsvergadering van dit seizoen gehouden. We hebben in deze vergadering het jaarplan 2019-20 besproken. In dit jaarplan staan de verschillende aandachtsgebieden van de Morgenster zoals: samen vieren en leren; kerk en buurt; pastoraat; diaconie; kerkrentmeesters; jeugd en jongeren; Protestantse Gemeente Hilversum 2025; communicatie. Daarbinnen is er voor een aantal speerpunten gekozen: bijv. bij jeugd en jongeren voor de reis naar Oeganda zomer 2020. En in het kader van Protestantse Gemeente Hilversum 2025 is er een akkoord gegeven voor de oprichting voor het projectorkest in de Protestantse Kerk Hilversum.  
De begroting 2020 is besproken én goedgekeurd. Verder is er besloten dat er in de tweede helft van november een avond komt over kerkmuziek in Morgenster.
 
Agenda
- Zon. 29 sept. Gezamenlijke jongerenviering in de Morgenster
- Di. 1 okt. Taakgroep eredienst
- Woe. 2 okt. Bijbelcafé. Inleiding: Jurjen Zeilstra
- Don. 3 okt. Agendacommissie
- Zon. 6 okt. Morgenster Vitaalviering; ‘Welkom in bakkerij de Morgenster; 
eerste dienst in de serie rond de ik-ben’ woorden van Jezus in het Johannesevangelie.
- Dinsdag 8 okt. 20.00 uur lezing door Menno Veldstra 
- Zaterdag 12 en zondag 13 okt.: kinderkamp.
- Zondag 13 okt. Intrede ds. Aster Abrahamsen in de Bethlehemkerk
 


Ons mailadres is:
actueel@morgensterhilverum.nl

Wilt u wat wijzigen?
U kunt hier aanpassingen maken of u afmelden voor deze nieuwsbrief.
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Morgenster PKN gemeente Hilversum · Seinstraat 2 · Hilversum, Nh 1222 AA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp