Copy
View this email in your browser
Morgenster Actueel
7 Maart 2021

Kerkdienst
 
Zondag 7 Maart 2021
3e zondag van de Veertigdagentijd: zondag Oculi

Motto: 'Jezus als de weg naar de Vader’
 
Voorganger: Ds. Erik van Halsema.
 
 Lezingen: Johannes 14: 1-7
Liederen:
Lied ‘Houd mij in leven, wees Gij mijn redding’ 25b]
Lied ‘In de veelheid van geluiden’ [283: 1, en 2]
Lied ‘Heer, ontferm U’ [301-f]
Lied ‘Gij die alle sterren houdt’ [919: 1, 2, en 4]
Lied ‘Ik ben’ [Hemelhoog nr. 343]
Lied ‘Hij die de blinden weer liet zien’ [534]
 
Orgel/vleugel:                     Klaas de Haan / Albert-Jan Schol.
Zang:                                  Aliek de Bruin.
Lector:                                Janneke de Leede.
Ouderling van dienst:           Anne-Mareike Schol-Wetter.
Diaken:                                Joanne Schuitemaker.
Kerkrentmeester:                 Philip Posthumus.
Toelichting bloemschikking: Jolanda Vercauteren
Beeld en geluid:                    Albert v.d. Burgh en Christian Taal
Gastheer:                             Rudi Volkerink.
 
Bij de liedkeuze komende zondag
De liedkeuze komende zondag is op één lied na klassiek te noemen, met teksten van Huub Oosterhuis, Sytze de Vries, Ad den Besten en Henk Jongerius. Zoekend naar liederen bij Johannes 14 stuitte ik echter ook op een lied van Sela dat ik vroeger ook in de Bethlehemkerk heb laten zingen. Het heet ‘ik ben’, heeft een mooie eenheid van tekst en muziek en is geschreven door Hans Maat en Adrian Roest.
Eén van de zes strofen gaat als volgt:
Wie zal ons leven in liefde doen groeien?
Waar zijn de vruchten die nooit meer vergaan?
In Christus alleen zullen ranken volgroeien:
Vruchten van vrede, recht van bestaan.

Van te voren thuis een indruk krijgen kan via deze link:
https://www.youtube.com/watch?v=jCq_SPg3m0M
Erik van Halsema
De volledige orde van dienst is te vinden op onze website,
Link: https://www.morgensterhilversum.nl/
U kunt de kerkdienst meevieren via internet. Nu met beeld.
Link: https://www.morgensterhilversum.nl/kerkdiensten_uitgezonden
Er is weer kinderdienst online (https://meet.jit.si/kndmorgensterhilversum) en voor de jongeren (vanaf 15.00 uur https://tinyurl.com/rgbkoffie).
 
Collecteren in De Morgenster
De collectedoelen van komende zondag zijn:
  1. KiA / GZB
Voor de kerk in het Midden-Oosten is Libanon een belangrijk land. Er wonen relatief gezien veel christenen. Christelijke instellingen in Libanon hebben vaak nog een functie, zo ook Near East School of Theology (NEST). Dit instituut in Beiroet leidt predikanten op voor landen als Syrië, Armenië, Israël/Palestina en Libanon. Wilbert van Saane werkt er namens Kerk in Actie als docent theologie en geeft lessen in systematische theologie en missiologie. Na hun studie keren de kersverse predikanten terug naar huis om hun eigen gemeente te leiden. Zo verspreidt Gods woord zich door het hele Midden-Oosten!
  1. Plaatselijke kerk
U kunt uw gift overmaken op:
1e collecte:   wijkdiaconie   NL89 RABO 0373 7118 08 o.v.v. KiA / GZB

2e collecte:   centraal         NL45 RABO 0373 7225 91 o.v.v. plaatselijke kerk
m.b.v. een overschrijving met bovenstaande banknummers.
Via de link:
https://site.skgcollect.nl/265/gift/165907ef78063d434e4e81d77f8e5d50 of de QR code of via de Apostelapp

of de QR code of via de Apostelapp
Bloemen
De bloemen van afgelopen zondag zijn bezorgd bij Annie Visser als groet en blijk van medeleven bij het overlijden van haar man.
Zij heeft jaren geleden met grote inzet meegewerkt in het pastoraat van onze wijkgemeente. Vele gemeenteleden hebben warme herinneringen aan haar.
Zij was heel blij met deze bloemengroet uit De Morgenster.
 

Berichten De Morgenster

Van de Diaconie
Omdat gemeenteleden nu niet meer bij de kerkdiensten aanwezig kunnen zijn, is het ook niet meer mogelijk om een voorbede-wens in het voorbedeboek te schrijven.
De diaconie heeft echter een mailadres waarop u uw wens kenbaar kunt maken.
De diaken van dienst zorgt dan dat deze wens in het voorbedeboek komt.
Het adres is:
diaconie@morgensterhilversum.nl
Kinderwerk
Ook komende zondag zijn de kinderen weer van harte uitgenodigd mee te doen met het online kindermoment op weg naar Pasen.  Dit keer zal ik, Bart-Jaap, rond 10.00 klaar zitten op het jitsikanaal http://meet.jit.si/kndmorgensterhilversum
Wat kun je voorbereiden?
Hopelijk hebben jullie nog ergens 5 ijsstokje per kind en kunnen jullie de laatste 2 pagina’s van de pdf uitprinten.
Verder de gebruikelijke knutselspulletjes (stiften, kleurpotloden, schaar en lijm), de poster en het boekje klaarzetten (en natuurlijk een kaarsje en lucifers
MOK: Morgenster Online Koffie
Komende zondag hebben we weer de mogelijkheid van een online ontmoeting direct na de dienst. Zodra de uitleidende muziek verstomd is heb je de gelegenheid mee te doen, en wel met deze gegevens:
- Topic: MOK Morgenster Koffiegesprek
- Time: Mar 7, 2021 10:45 AM Amsterdam
- Join Zoom Meeting: https://us02web.zoom.us/j/81723383682
 
Kerkdiensten in De Morgenster blijven voorlopig online
In de media verscheen vorige week het bericht dat de Protestantse Kerk in Nederland de kerken de gelegenheid wil bieden om weer met maximaal 30 mensen bij elkaar te komen: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/perspectief-voor-gemeenten-als-lichtpuntje-in-schrale-tijd/
In overleg met de andere wijkgemeenten van de Protestantse gemeente Hilversum heeft de kerkenraad van De Morgenster deze week besloten de kerkdiensten voorlopig alleen online aan te bieden: er is nog te veel onzekerheid rond corona. De voorzang zal uitgebreid worden tot maximaal 4 personen. De kinderdienst blijft voorlopig ook online. Met Palmpasen en op Stille Zaterdag staan activiteiten voor de kinderen gepland.
Gemeenteleden die er intussen enorm naar verlangen om een kerkdienst ‘live’ mee te maken en die online niet goed uit de voeten kunnen, willen we de mogelijkheid bieden om de kerkdienst bij te wonen. In dat geval kan contact opgenomen worden met scriba Elma Hoekstra: 035 6830445. Als je iemand kent die hiervoor in aanmerking komt, vraag hem of haar dan ook Elma te bellen. Per zondagse viering kunnen we zo maximaal 5 personen ‘live’ welkom heten in de dienst.
Namens de kerkenraad,
Marya de Haas
Een maand geleden sloten we Actie Kerkbalans 2021 af. Veel van onze gemeenteleden ontving de uitnodiging om mee te doen, per mail. Anderen, van wie het mailadres niet bekend is, via onze lopers. Heel bijzonder dat, ondanks corona, alle lopers van De Morgenster hun enveloppen persoonlijk hebben afgegeven en opgehaald. Heel veel dank daarvoor!
Nog niet alle gemeenteleden hebben gereageerd op Actie Kerkbalans. Heeft u misschien de brief of de mail van de Actie gemist? Of misschien is het verzoek in de spambox terecht gekomen? Wilt u het even nakijken als u nog geen toezegging hebt gedaan?
Wij kijken uit naar uw reactie. Uiteraard kunnen wij u ook een nieuw toezeggingsformulier toezenden. Laat het ons weten via wvk@morgensterhilversum.nl. Dank alvast.
Namens de kerkrentmeesters,
Joep Mourits
Klimaatalarm 14 maart
Op zondagmiddag 14 maart vindt in het hele land een bijeenkomst in de openlucht plaats om stil te staan bij het belang van het klimaat. Dit mede met het oog op de verkiezingen op 17 maart.
In Hilversum houden we een stilte-protest op de Markt van 17 minuten uitmondend in een lawaai moment om 15 uur. Wie wil kan op de foto met de klimaatheld Greta Thunberg (banner). Jong en oud welkom, graag aanmelden op www.klimaatmars2021.nl
diakenen van De Morgenster.
Zes bijzondere vespers in de 40 dagentijd online 
Woensdag 10 maart a.s. van 19.30-20.00 uur is de derde van zes oecumenische vespers online in de 40-dagentijd.
Thema: de zeven kruiswoorden
Woensdag a.s. het kruiswoord: Mijn God, mijn God waarom hbt ge mij verlaten.
Met een pasteltekening van Rene Rosmolen en muziek uit Sieben letzte Worte van Hadyn.
Voorganger en lector zijn: ds. Erik van Halsema en Annie van Dongen. Organist is Klaas de Haan.
De link is: https://www.morgensterhilversum.nl/kerkdiensten_uitgezonden
 

 
Bijbelcafe online verplaatst van 17 maart naar 24 maart
De achtste en laatste bijeenkomst dit seizoen van het Bijbelcafe wordt een week verschoven. Dit in verband met de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart.
Ds. Wim Moehn sluit de serie De wereld als schepping af met de lezing:
De zondeval als harde pit.
Het bijbelcafe wordt online uitgezonden en is te volgen via deze link: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1366966/embed
Na afloop kan er via Zoom met elkaar van gedachten gewisseld worden over de lezing. De link is te vinden op de site van het Bijbelcafe: www.bijbelcafe.nl.
Daar kunt u ook de eerdere lezingen vinden die in het Bijbelcafe gehouden zijn.
 
Terugblik Bijbelcafe
Afgelopen woensdagavond was de zevende en alweer één na laatste sessie in het Bijbelcafe van dit seizoen. Voor mij een mooie uitnodiging me weer eens bezig houden met een fascinerend onderwerp, namelijk hoe wij ons verhouden tot de tijd.
De volledige opname is hier terug te zien: https://player.vimeo.com/video/517755018
Erik van Halsema
Hoe gaat het met…?
In deze tijd van deze strengere lockdown zijn er nog minder mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en te spreken.
Daarom is in de Morgenster Actueel het rubriekje Hoe gaat het met… gestart.
Een klein berichtje van een gemeentelid (als het kan met foto) die vertelt hoe het met hem/haar gaat, hoe de afgelopen week was en wat je gaande houdt. Doe mee en stuur een mail naar Hennie Burggraaff: sophialaan@gmail.com.
Deze week een bericht van Aliek de Bruin
Dag gemeenteleden van De Morgenster,
Zondag 21 februari kreeg ik de bloemen die in de kerkdienst stonden, als groet en bemoediging. Daar was ik blij mee, vooral met de bemoediging.... Dank dus.
Twee maanden geleden kreeg ik de diagnose fybromyalgie, dat is een vorm van reuma. Dat komt wel even "binnen" zoals dat heet.
En dan is het: "Zoekend naar Licht, hier in het duister....."
Beetje bij beetje leer je dat weer, maar dat kost tijd.
Ik maak graag van deze rubriek gebruik, om te vragen of er soms ook "ervaringsdeskundigen" in onze gemeente zijn, met wie ik eens contact kan hebben over deze ziekte. Je mag me mailen of bellen. Verder is gelukkig de hele familie coronavrij tot dusver, en dat is in deze tijd zo'n beetje de hamvraag....
Iedereen dan ook gezondheid gewenst en moed!!
Hartelijk groet,
Aliek de Bruin.
Tel.nr. is 06-42011292
e-mail: aliek.debruin@upcmail.nl
Paaswijkbrief
Al een paar vragen gehad van vroege vogels, die wilden weten wanneer de deadline voor de paaswijkbrief is, dus hoog tijd om daar wat aan te doen. De deadline is 7 maart en de Paaswijkbrief ligt 2 weken vóór Pasen in de kerk voor verspreiding. Alles is veranderlijk in deze tijd, maar we maken gewoon weer een wijkbrief waarin plaats is voor terugkijken op de afgelopen tijd of vooruitzien naar de plannen die we toch maar maken. Het laatste uiteraard onder voorbehoud i.v.m. coronaregels.
Nog 3 weken om een artikel te bedenken, je kunt het sturen aan:
wijkbrief@morgensterhilversum.nl
We zien de bijdragen met belangstelling tegemoet en wensen iedereen inspiratie en succes. Met hartelijke groeten,
Nel Dees en Henk Verrij.
Beste gemeenteleden van De Morgenster.
Opgeven voor de tijdcollecte kan nog tot en met 7 maart via deze link: www.stichtingpresent.nl/hilversum/tijdcollecte/
Vragen? Mail naar coordinator@presenthilversum.nl of bel naar 06-21925630 (Carine Heinhuis)
Overige berichten

Volg de actualiteit op de website van Protestants Hilversum
Op de website van de Protestantse Gemeente Hilversum
https://www.pknhilversum.nl/
zijn actuele berichten te vinden van álle activiteiten in de verschillende Prot. kerken
Over:
* https://www.pknhilversum.nl/kalender-bij-40-dagentijd/
* https://www.pknhilversum.nl/drive-in-inzameling-voor-voedselbank/
* https://www.pknhilversum.nl/morgenster-doet-mee-met-klimaatalarm/
 
Gesprek over beleidsplan PgH gaat nieuwe fase in
Voor half maart zijn de reacties van alle wijkgemeenten op de vragen over het beleidsplan binnen. Dat bleek tijdens de vergadering van de Algemene kerkenraad op 1 maart. Nu breekt er een nieuwe fase aan in het uitwerken van de prioriteiten van het beleidsplan PgH 2020 en verder.
Het Breed moderamen, het dagelijks bestuur van de kerkenraad, heeft de uitwerking van de prioriteiten neergelegd  bij de Beleidsgroep PgH2025. Dat is de groep die eerder de vragen over het beleidsplan opstelde. De groep bestaat onder anderen uit voorzitters van de wijkkerkenraden. Binnenkort stelt het Breed moderamen het tijdspad op voor het werk van de Beleidsgroep.
Daarnaast heeft een groep betrokken gemeenteleden het Breed moderamen aangeboden mee te willen denken over de nog verdere toekomst van protestants Hilversum. Deze groep gaat dat onafhankelijk doen maar wenst wel met de Beleidsgroep PgH2025 te kunnen overleggen.
In zijn vergadering van 1 maart vroeg de Algemene kerkenraad het Breed moderamen de denkkracht van deze onafhankelijke groep ‘optimaal te benutten’. Onder meer door mensen van deze groep te betrekken bij beraadslagingen van de Beleidsgroep PgH2025.
De onafhankelijk groep van gemeenteleden wordt gevormd door Meindert Commelin, Jessica Rebel, Peter den Uil, Anke Liefbroer, Marijke van Grafhorst en Jan Willem Meinsma. Het zevende lid van deze groep zal een gemeentelid zijn die zich thuis voelt in de evangelische stroming.
Zie voor meer informatie over het beleidsplan PgH 2020 en verder: www.pknhilversum.nl/beleidsplan-pgh
 
Kandidaten gezocht voor dagelijks bestuur Algemene Kerkenraad
De functies van preses en scriba van de algemene kerkenraad zijn nog steeds vacant. Waarnemend voorzitter Erik van Halsema deed in de Algemene kerkenraad van 1 maart een dringende oproep om goede kandidaten voor te dragen voor de twee vacante functies.
https://www.pknhilversum.nl/kandidaten-gezocht-dagelijks-bestuur-algemene-kerkenraad/
 
Vitamine G bijna pionier af
Nog even en dan is de geloofsgemeenschap Vitamine G pionier af. De missionaire pioniersplek van de Protestantse gemeente Hilversum is in de laatste fase aangekomen van pioniersontwikkeling. Dit vraagt onder meer om beslissingen over de verbondenheid met de voorgangers van Vitamine G, Kaj en Rianne ten Voorde.
https://www.pknhilversum.nl/vitamine-g-bijna-pionier-af/
 
Blijf met nieuwsbrief op de hoogte van protestants Hilversum
Wat speelt er in protestants Hilversum? Wat staat er te gebeuren?
Naast het vertrouwde kerkblad Kerkbrink is het sinds kort ook mogelijk je te abonneren op de nieuwsbrief van de Protestantse gemeente Hilversum. De actuele berichten uit protestants Hilversum komen dan gewoon in je mailbox.
Hoe? Ga naar www.pknhilversum.nl en vul rechtsboven je mailadres in. Het abonnement is kosteloos en op ieder moment op te zeggen.

 
Maandag 8 maart 20.00 uur - Kapelwebinair met Tom Mikkers
Vanuit de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap de Kapel in Hilversum wordt op 8 maart een  webinair verzorgd door Tom Mikkers met als thema “ over een andere boeg”!
Tom Mikkers, predikant van Vrijzinnigen Wassenaar, werkte ruim acht jaar als algemeen secretaris van de Remonstranten. Hij initieerde in die periode diverse vernieuwende projecten waarvan de posteractie om weer meer bekendheid voor de Remonstranten te genereren wel de bekendste is. Opvallende posters, met teksten als Mijn God trouwt ook homo’s of Mijn God laat me zelf denken, verschenen in het straatbeeld en op stations. Ze riepen naast support ook weerstand op. Na een periode bij de EO gewerkt te hebben, is hij nu predikant bij de Vrijzinnigen in Wassenaar. Vernieuwt hij daar ook het kerkelijk leven? Hoe? Moet de kerk het over een andere boeg gooien? Wat betekent dat, hoe doe je dat en wat betekende het voor zijn persoonlijk geloofsleven? Is dat veranderd?
Aanmelden is al mogelijk: info@dekapel.nu U ontvangt dan voorafgaand aan de bijeenkomst een link om deel te nemen. 
Agenda:
- zo.  7 mrt. 10.00 uur  Zondag ‘Jezus als de weg naar de Vader’. Ds. Erik van Halsema
- zo.     7 mrt. 15.00 uur   Bijpraten met Renate Japenga. https://tinyurl.com/rgbkoffie
- ma.    8 mrt 20.00 uur   Kapelwebinair met Tom Mikkers
- wo.  10 mrt. 19.30 uur   Derde online-vesper in de 40-dagentijd
- wo.  10 mrt.                 Agendacommissie
- Vr.   12 mrt. 14.30 uur   Overleg Taakgroep pastoraat
- za.   13 mrt                   Kerkbrink verschijnt
- za.   13 mrt  10-15 uur   Drive-in Voedselbank Bethlehemkerk
Ons mailadres is:
actueel@morgensterhilversum.nl

Wilt u wat wijzigen?
U kunt hier aanpassingen maken of u afmelden voor deze nieuwsbrief.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Morgenster PKN gemeente Hilversum · Seinstraat 2 · Hilversum, Nh 1222 AA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp