Copy
View this email in your browser
Voorzitter wijkkerkenraad treedt terug
Evert van den Brink treedt af als voorzitter van de wijkkerkenraad van De Morgenster. Hiervoor is een persoonlijke aanleiding: Evert maakt een zeer intense periode door waarin traumatische ervaringen uit zijn jeugd opspelen. Hij heeft nu alle tijd en energie nodig om dit goed te verwerken en een plek in zijn leven te geven.
Hoewel deze ambtsperiode van Evert kort heeft geduurd, zijn wij dankbaar voor zijn bijdrage aan de kerkenraad als voorzitter. Ook door zijn jarenlange ervaring als pastoraal ouderling en kennis van de Protestantse gemeente Hilversum paste de rol van voorzitter hem goed. Zijn betrokkenheid op het kerkelijk bestuur, maar vooral op de mensen die het bestuur van de kerk vormen, heeft ons veel gebracht.
Wij wensen Evert en José kracht toe in deze moeilijke tijd. Wij denken aan hen, ook in onze gebeden. De komende weken zal de kerkenraad zich bezinnen op zijn opvolging.

De kerkenraad van De Morgenster
 
24 november: Gedachteniszondag
Deze zondag noemen we de namen van hen die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn. Daarna nodigen we u uit om desgewenst zelf een lichtje te ontsteken. Zo denken we aan allen die wij missen, in het vertrouwen dat zij in Gods licht mogen verkeren.
Het Morgensterkoor o.l.v. Klaas de Haan werkt mee aan deze viering.
Lezingen: Jes. 60: 1-11 en 17-22; Matteüs 5: 1-12
Liederen: 513; 949; 301b; 655; ‘Alles wat adem heeft’; 723,1; 920; 847; 962; 199; 928, ‘Blijf bij mij’ en 263
 
Kerstattenties
Zoals in de vorige Morgenster Actueel al was aangekondigd, hier de vraag aan u allen of u cadeautjes/aardigheidjes wil inleveren, die wij als kerstattenties kunnen brengen.
Wij hebben veel namen doorgekregen van gemeenteleden die een steuntje in de rug van onze kerk kunnen gebruiken. Wij willen graag inzamelen op zondag 8 en zondag 15 december. Dit is dus een vooraankondiging zodat u misschien alvast iets kunt bedenken. Maar natuurlijk kunt u ook eerder al in de consistorie iets inleveren.
 
Collectedoelen 24 november
1- Diaconie
2- Plaatselijke kerk
3- Landelijke collecte Pastoraat.
Eenzaamheid speelt overal in Nederland. In veel, zo niet in alle gemeenten, zijn wel activiteiten om eenzaamheid tegen te gaan of draaglijker te maken. De Protestantse Kerk ondersteunt dergelijke initiatieven van harte, bijvoorbeeld door aan te sluiten bij de jaarlijkse Week tegen Eenzaamheid.
 
Collectedoelen 1 december
1- Thermometeractie.
De Centraal-Afrikaanse Republiek is een van de armste landen ter wereld. Bijna tweederde van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Deze voormalige Franse kolonie komt weinig in het nieuws, terwijl daar alle reden toe zou zijn. Sinds een burgeroorlog in 2013 uitbrak verleent Kerk in Actie hier noodhulp via haar internationale kerkelijke netwerk ACT Alliance.
2- Plaatselijke kerk
3- Pastorale arbeid
 
Dienst volgende week
Op 1 december is het de eerste advent. Onze adventsserie heet ‘Volg de ster’, waarbij steeds een van de voorvaders van Jezus centraal staat. Op 1 december is dat Juda. In de kerk zal er steeds een filmpje zijn waarin de drie Wijzen op zoek zijn. En wij vragen ons af: welke droom zou Juda vooral hebben gehad…?
In deze dienst wordt de H.Doop bediend aan Hadewych Simone Hoogeboom, dochter van Reinder en Sophie Hoogeboom, en aan Yvie Mare Bakker, dochter van Ricardo en Dafne Bakker – Van ’t Klooster.
Lezingen: Genesis 49: 8-12; Matt. 24: 32-44
Liederen: 433, 1.4.5; 25b; Hemelhoog 143,1; 463, 1.6.7.8; Projectlied NBG; 103e; 462, 1.2.3.6; Hemelhoog 506; 344; 359; Zingende Gezegend 236; 368a; 751
 
Oppas gevraagd voor zondag 1 december
In de dienst van 1 december worden twee kinderen gedoopt. We verwachten dus ook andere kinderen in de oppasdienst. Wie zou die zondag willen helpen met oppassen tijdens de dienst?
 
Kaarsverkoop voor Oeganda
Op zondag 1 december na de dienst verkoopt Thea Furster samen met jongeren haar zelfgemaakte kaarsen. De opbrengst gaat naar de diaconale die deze jongeren komende zomer gaan ondernemen.
 
Amnesty International
Op zondag 8 december kunt u na de dienst in de ontmoetingsruimte voorbeeldbrieven van Amnesty International meenemen.
Zoals gebruikelijk in de adventstijd is er gelegenheid om kerstkaarten en kaarsen te kopen. Daarmee geeft u financiële steun aan het belangrijke werk van Amnesty International.
 
Oecumenische vespers: De kracht van zingen
Komende week is de eerste van vier adventvespers. Het motto van de serie is: ‘De kracht van zingen – Cantica in de Advent’. Wat zijn Cantica? Dat zijn liederen die in de bijbel te vinden zijn en die in de chr. liturgie terecht zijn gekomen. De vier cantica in de serie zijn het lied van Hanna, van Zacharias, van Maria en van Simeon.
De vesper op 27/11 wordt geleid door Elroy Kaak (voorganger) en Joep Mourits (lector).
De vesper op 4/12 wordt geleid door Bert van Wilgenburg (voorganger) en Hennie Burggraaff (lector).
De aanvang is steeds om 19.30 uur, in de Dagkapel van de H.Hartkerk. Medewerking wordt verleend door cellist Gé Bartman.
Van harte welkom voor een half uur van aandacht en muziek!
 
Beschuit met muisjes op Seinhorst: wie helpt mee uitdelen?
Op zaterdagochtend 21 december gaan we van 11.00 tot 13.00 uur met een groep mensen uit kerken in onze wijk beschuit met muisjes uitdelen bij de winkels op Seinhorst. We kondigen op deze ludieke manier onze kerstactiviteiten en kerstvieringen aan: bij de beschuit met muisjes zullen we ook een flyer uitreiken met daarop vermeld de lichtjestocht (diezelfde middag) en de kerstvieringen in de Heilig Hart- en Heilige Josephparochie en De Morgenster. Ook zal de Top2000-dienst op zondag 29 december in De Morgenster genoemd worden.
Wie komt er helpen bij deze missionaire actie? We willen er graag met een zo groot mogelijke groep mensen staan! Graag je even aanmelden bij Marya de Haas: maryadehaas@gmail.com; 06 40727369
 
Lichtjestocht 2019
Met Kerst brengt baby Jezus licht naar de wereld. Daarom is er een lichtjestocht van De Morgenster naar de Heilig Hart Kerk. Onderweg ontmoet je engelen, herders en zelfs wijzen uit het oosten die een stukje van het kerstverhaal vertellen. Oud en jong gaan samen op reis. Doet u mee? De lichtjestocht is dit jaar op zaterdag 21 december. Starten kan van 17:00 uur tot 18:15 uur vanaf De Morgenster (Seinstraat 2). Iedereen is welkom, de wandeling is bij uitstek geschikt voor kinderen in de basisschoolleeftijd met grootouders, ouders of andere begeleiders.
De Lichtjestocht is van ons samen als kerken in Noord&Oost en we willen op deze manier een verschil maken in de buurt.
 
Catechese in de Morgenster
Op dinsdag 26 nov. is de maandelijkse gezamenlijke catechese in de Morgenster. We beginnen om 19.00 uur. Op zondagavond 8 dec. hebben we weer een ‘eten met een thema’-bijeenkomst. Hou de app in de gaten voor details!
 
Uit de kerkenraad van oktober 2019
De tweede kerkenraadsvergadering dit seizoen was op donderdag 17 oktober.
Tijdens deze vergadering was er een ontmoeting met de taakgroep eredienst en is er van gedachten gewisseld over variëteit van kerkmuzikale vormen. De eerder aangekondigde gemeente bijeenkomst over kerkmuziek is niet in november, maar in januari 2020.
Op de kerkenraadsvergadering in juni is er- in samenspraak met een aantal werkgroepen- gesproken over de missionaire zichtbaarheid van de Morgenster. Uit een aantal ideeën is voorlopig een viertal gekozen:
 • Een ieder die in de Morgenster komt, kan een intentie in het voorbedeboek schrijven en dat wordt op zondagmorgen meegenomen in de voorbeden. Bij het voorbedeboek komt een begeleidende uitleg hierover.
 • Een aantal malen per jaar kunnen voor een speciale gelegenheid de bloemen naar iemand uit de buurt gaan die geen lid (meer) is van de kerk.
 • Af en toe is er op de tafels in de ontmoetingsruimte een papier met gespreksvragen om inhoudelijk door te praten over de viering .
 • Op zaterdagmorgen 21 december a.s. krijgen bezoekers in winkelcentrum Seinhorst en bij de Jumbo een ‘geboortekaartje’ en eventueel beschuit met blauwe muisjes als uitnodiging voor de kerstvieringen van een aantal kerken in Hilversum.
Tot slot is het financieel verslag van de wijkkas besproken. Die financiën lopen in de lijn van de verwachting. Het net gestarte activiteitenfonds vraagt nog wat extra aandacht.
 
Begroting 2020
Voor gemeenteleden die meer willen weten over de details van de begrotingen 2020 van de colleges van kerkrentmeesters en diakenen zijn de gedetailleerde cijfers inmiddels op de website gezet: www.protestantshilversum.nl .
 
Kerkbalans 2020 - toezegging per email.
De laatste twee jaar is het mogelijk de toezegging voor Kerkbalans via internet te doen. Dit kan alleen als het email adres van de gever in de ledenregistratie van de Protestantse gemeente Hilversum bekend is. Voor Kerkbalans 2019 zijn ongeveer 40% van alle gemeenteleden op deze wijze aangeschreven. De overige gemeenteleden kregen het toezeggingsformulier thuis bezorgd. Toezegging via internet levert een forse besparing op aan menskracht en papier. De komende weken wordt er bij de gemeenteleden waarvan geen mailadres bekend is een brief bezorgd met het dringende verzoek mee te doen aan Kerkbalans 2020 via internet en hun mailadres aan het kerkelijk bureau door te geven.
 
Stevo Akkerman in De Akker 26 november
De Oud-Katholieke St.Vitus aan het Melkpad organiseert een viertal avonden onder de noemer ‘Het leven gaat ons niet voorbij’. In deze serie komt op dinsdag 26 november schrijver en columnist Stevo Akkerman over zijn boek ‘Donderdagmiddagdochter’ praten. Een avond over leven en dood, liefde en rouw, (on-)geloof en vertrouwen.
Aanvang 19.30 uur in ‘De Akker’, Melkpad 14a. Toegang gratis.
 
Cantate op de Brink 30 november
Zaterdag 30 november klinkt in de Grote Kerk op de Kerkbrink in Hilversum opnieuw een cantate in de serie van Cantate op de Brink. Het is de cantate ‘Ach wie flüchtig, ach wie nichtig’ (BWV 26) van J.S. Bach. Een cantate die tot nadenken stemt. De Bach Cantorij Baarn, het Orkest van Cantate op de Brink en vier solisten brengen deze cantate onder leiding van dirigent Anthony Scheffer ten gehore. De aanvang is om 16.30 uur en de toegang is gratis.
 
A Taste of Christmas 7 december
Krijg de smaak van Kerst te pakken tijdens deze gezellige indoor-Kerstmarkt voor jong en oud op 7 december in de Diependaalse kerk. Bij de kraampjes is van alles te krijgen en doen. Je kunt er iets lekkers eten, je eigen kerstversieringen maken, Oudhollandse spellen doen, een kerstoutfit scoren, kerstballen uitzoeken en meer. Alles is gratis, de kerk trakteert. Wees welkom tussen 16 uur en 20 uur in de Diependaalse kerk, Diependaalselaan 138, Hilversum.
 
Agenda
 • Zo. 24 nov. Gedachteniszondag
 • Ma. 25 nov. Algemene Kerkenraad in de Bethlehemkerk
 • Di. 26 nov. Gezamenlijke catecheseavond in de Morgenster
 • Woe. 27 nov. 19.30 Oecumenische Vesper in de kapel van de H.Hartkerk
 • Donderdag 28 nov. 14.00 uur in de Morgenster en 20.00 in de Bethlehemkerk: tweede bijeenkomst van de leeskring ‘Gewoon Jezus’
 • Vr. 29 nov. Seinconcert in de Morgenster. Programma: de vijf jaargetijden. Meer info op www.seinconcerten.nl
 • Zat 30 nov. 17.00 uur bijeenkomst in de Morgenster voor ouders van de Uganda-gangers
 • Zon. 1 dec. 10.00 uur Eerste advent en doopdienst
 • Ma. 2 dec. 20.00 uur Oecumenisch leerhuis Marcus-evangelie in de Drie Berken. Inleider: Jules Dresmé
 • Woe. 4 dec. 19.30 Oecumenische Vesper in de kapel van de H.Hartkerk
 • Zon. 8 dec. ‘Eten met een thema’ voor de groep 12-16 jaar

 


Ons mailadres is:
actueel@morgensterhilverum.nl

Wilt u wat wijzigen?
U kunt hier aanpassingen maken of u afmelden voor deze nieuwsbrief.
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Morgenster PKN gemeente Hilversum · Seinstraat 2 · Hilversum, Nh 1222 AA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp