Copy
View this email in your browser
Morgenster Actueel
13 December 2020

Bemoediging

God weet komt het goed
 
God weet komt het goed,
een rechtvaardige wereld waar niet de dood heerst.
Je denkt na de dood een veel grotere ruimte
waar je terecht komt.
Waar we kunnen wat we nooit konden
oogsten wat we niet hebben gezaaid –
woorden die niet bestonden, dachten we,
maar ze bestonden.
Of gaan we in vlammen op?
Of word je een vlam in de zon?
Misschien nog op deze onschatbare aarde
eeuwen van schoonheid,
onder open hemel wijd landschap
lichtrivieren, verte in blauw,
rotsen, eikenwouden, valleien,
steden in tuinen.
En stilte groter dan taal.
En liefde sterk als de dood.
 

Huub Oosterhuis
(Verzameld Liedboek 914)

Kerkdienst

Zondag 13 December
Derde advent
Gaudete: ‘verheug u!’

Motto:
’20 jaar De Morgenster’
 
 
 
 Voorganger:
Erik van Halsema
Lezingen: Jesaja 65: 17-25; 1 Thess. 5: 16-22; Joh. 3: 22-30 
Liederen: Largo uit vioolconcert JS Bach (BWV 1043) door alt- en tenorsaxofoon
Lied: ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’ [601] Couplet 1 en 2 – met blazers
Drempelgebed met
Lied: ‘Hoe goed, o Heer, is 't hier te zijn’ [972] Couplet 3, 5 en 10. Gebruikt in 2000
Gebed om ontferming met
Lied ‘Licht in onze ogen’ [463] Couplet 1.4.6-8
Glorialied met
Lied: ‘Wat hou ik van uw huis’ [84a]
Lied: ‘Hoe helder staat de morgenster’ [518] Couplet 1 en 6 – met blazers
Lied: ‘Ga stillen in den lande’ [440] Couplet 1.  Gebruikt in 2000
Lied: ‘The Kingdom of God is justice and peace’
Lied: ‘De nacht is haast ten einde’ [445] Couplet 1 en 4
Lied: ‘Die chaos schiep tot mensenland’ [322] – met blazers
Gebeden met
Lied: ‘Roep onze namen’ [331]
Lied: ‘De steppe zal bloeien’ [608] – met blazers
Muziek:
orgel / piano: Klaas de Haan
blazersgroep o.l.v. Klaas de Haan met Frank Brugman (tenorsax), Marcel Poorthuis (als-sax) en Yvette Taal (dwarsfluit)
Zangers: Aliek de Bruin, Hannie Verkerk, Annemieke Parmentier, Eveline Bersma en Peter Hartman
Ouderling van dienst: Marya de Haas
Diaken: Eveline van Toor
Kerkrentmeester: Isak Laurens
Lector: Machteld Eilander
 
De volledige orde van dienst is te vinden op onze website,
https://www.morgensterhilversum.nl/uploads/klant495/files/201213%20Morgenster%203e%20advent%20jubileumdienst%2020%20jaar.pdf
U kunt de kerkdienst meevieren via internet. Nu met beeld.
Link: https://www.morgensterhilversum.nl/kerkdiensten_uitgezonden
Er is geen kindernevendienst en geen jongerendienst.
 
Bij de viering van 6 december
In deze dienst vieren we dat we twintig jaar wijkgemeente rond De Morgenster hebben mogen zijn. Een dienst met diverse verrassingen, ook thuis met beeldverbinding mee te maken.
Voorganger Erik van Halsema zal een programmatische preek houden met - vanuit de voorgegeven schriftlezingen - vier kernwoorden op weg naar nog eens twintig jaar De Morgenster.
 

 Tip voor bezoekers en thuiskijkers
kom 10 minuten eerder of schakel 10 minuten eerder in
Frank Brugman en Marcel Poorthuis spelen dan het Largo uit vioolconcert JS Bach.

  
Collecteren in De Morgenster
De collectedoelen van komende zondag zijn:
-1-  De derde en laatste van de 3 Thermometercollectes voor St Schuld Hulp Maatje.
Alles wat SchuldHulpMaatje doet is erop gericht om mensen met (dreigende) schulden vroegtijdig te bereiken en hulp te bieden via internet en met getrainde vrijwilligers, die deskundig en op persoonlijke wijze kunnen helpen naar een schuldenvrij leven.
Begeleiding in gedragsverandering en financiële zelfredzaamheid staan daarbij centraal.
Naastenliefde is de basis en het evangelie hun inspiratiebron. Dat betekent dat elk mens aandacht en (zo nodig) zorg en ondersteuning verdient.
Hun aanpak wil  een structurele bijdrage leveren aan het oplossen van de toenemende schuldenproblematiek.
Deze aanpak, die aanvullend is op de reguliere schuldhulpverlening, is gebaseerd op samenwerking met overheden en maatschappelijke organisaties. Hiermee versterken zij de diaconale inzet van kerken, christelijke geloofsgemeenschappen en organisaties.
Samen lukt 't...
-2-  Plaatselijke kerk.
U kunt uw gift overmaken op:
rekening NL89 RABO 0373 7118 08
t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Hilversum inz. Wijkdiac. De Morgenster
o.v.v. Thermometeractie SHM of Plaatselijke kerk.
Als u in de kerk aanwezig bent, kunt u uw giften aan het einde van de dienst in de daarvoor bestemde collectezakken doen. Of nu ook digitaal via de appostel-app betalen.
Najaarsactie van de Diaconie
Misschien is het er nog niet van gekomen om een gift over te maken voor de kerken in Syrië, de najaarsactie van de Diaconie.
Daarom hier een reminder:
Namens alle diaconieën roepen wij u op om op weg naar de winter en Kerst solidair te zijn met onze broeders en zusters in Syrië, solidair te zijn met degenen die ondanks alles bleven. De kerken in Syrië zijn na het Rode Kruis de grootste hulpverlener omdat zij zo diep geworteld zijn in de samenleving.
Meer informatie over de actie?
Bekijk deze video: https://vimeo.com/356358231


Maak een royale gift over via bijgaande QR-code,
t.n.v. het College van Diakenen, o.v.v. 'kerken Syrië'.
De actie loopt tot en met Kerst.
Namens de Syriërs onze grote dank!
Bloemen
De bloemen van vorige week zijn met een hartelijke groet naar Herman en Anneke Wolzak gegaan. De bestemming van de bloemen van 13 december wordt in de komende dienst bekend gemaakt.
 

Berichten De Morgenster

Aanmelden voor zaterdag en zondag
Er geldt nog een maximum van 30 bezoekers in de diensten en is aanmelding daarom verplicht. Aarzel niet om u aan te melden zo lang er nog plaatsen beschikbaar zijn.
Aanmelding kan weer via Eventix. Hieronder treft u de link:
https://eventix.shop/ek7qebc7
Het is niet noodzakelijk om het ticket geprint mee te nemen. Bij de ingang is een lijst met aanmeldingen aanwezig.
Met vriendelijke groet,
Casper Bos
De Morgenster 20 jaar

Graag nodigen we gemeenteleden uit om zaterdagavond 12 december 20.00 uur naar De Morgenster te komen voor de onthulling van het cadeau ter gelegenheid van onze 20-jarig bestaan. Wel aanmelden s.v.p. Wat het wordt blijft nog even een verrassing… maar misschien gaat er ergens een lampje branden?
Welkom!
De kerkenraad
Oecumenische adventsvespers
in
De Morgenster

 
Woensdag 16 december a.s. is de vierde en laatste oecumenische adventsvespers in De Morgenster van 19.30-20.00 uur.
Liturg: Ds. Erik van Halsema.
Lector: Annie van Dongen.
 
Het motto dit jaar is ‘Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens’ en sluit aan bij de  bijzondere situatie waarin we ons dit jaar door corona bevinden:
Verstillen, vernieuwen, ontmoeten, aanraken.
Onze organist Klaas de Haan heeft bij deze thema’s prachtige muziek uitgezocht en brengt die ook ten gehore. Van harte welkom! 
 
De vespers zijn via de live stream te volgen.
Link: https://www.morgensterhilversum.nl/kerkdiensten_uitgezonden
Open brief Piet Vonk
Als wijkgemeente ontvingen we deze week een bijzondere brief van Piet Vonk. Hij was indertijd een van de vijf leden van de bouwcommissie. In zijn brief staat o.a.:
 
In mijn leven ben ik betrokken geweest bij de nieuwbouw van 3 moskeeën en 2 kerken. Het werken aan de Kerk is een kunst maar nog veel meer een gunst. Ik denk nog met heel veel plezier terug aan de Cie. van 3 en de bouwcommissies van De Morgenster en De Regenboog: Het gezamenlijk klussen; daar was deze gemeenschap goed in. Gezamenlijk is het interieur door de kerkleden geschilderd. Gezamenlijk getimmerd aan koortrap en keuken. Gezamenlijk via de spanten halsbrekende toeren uitgehaald om een akoestisch plafond te maken: De kerkzaal moest klinken. Het bracht vriendschap en broederschap.
 
De hele brief is terug te lezen via https://www.morgensterhilversum.nl/uploads/klant495/files/Brief Piet Vonk aan Morgenster.pdf
 
Voor de kinderen
Op 12 december komt de Zandprinses naar Hilversum om ons een voorproefje van Kerst te geven! Het online event ‘A Taste of Christmas’ is bedoeld voor kinderen en tieners en kan thuis via een livestream gevolgd worden. Meld je vóór 7 december aan en krijg gratis jouw ticket(s) en een goodiebag thuisbezorgd. In de goodiebag zitten alle materialen die nodig zijn voor de workshop, plus de gegevens om de livestream te volgen en nog meer leuke spulletjes en informatie. Ga naar atasteofchristmas.nl geef je op en doe mee op 12 december van 15 tot 16.00 uur!
Kinderen in de basisschoolleeftijd zijn welkom in De Morgenster om het event samen te beleven, onder het genot van chocomel en iets lekkers. Wil je je kind(eren) hiervoor opgeven? Stuur dan een mailtje naar Anne-Mareike Schol, amwetter@gmail.com, of een appje naar 06-28476291.
De Morgenster open op zaterdag | nu ook voor de adventskalender
 
Van harte welkom in De Morgenster op zaterdag tussen 10.00-12.00 uur. Er is de mogelijkheid om een kaarsje te branden in de kerkzaal, een gebedsintentie te schrijven (die in de gebeden op zondag worden genoemd) en naar muziek te luisteren. Beneden kunt u een kopje koffie drinken.
Het dringende advies is om bij binnenkomst en bij vertrek een mondkapje te dragen. Op de zitplaats in de kerk mag u het afdoen.
Senioren kerstviering voor jong en oud
Dinsdag 15 december bent u van harte welkom in
De Morgenster
om met elkaar het kerstfeest te vieren.
Wij beginnen om 14.30 uur
en
eindigen ongeveer 16.15 uur.

Graag opgeven bij Rianne Berkhout 06 130 39 182
Goede God,
Uw woord verhaalt telkens weer hoe u het leven bedoeld heeft.
Geluk, overvloed, mensen die er zijn voor elkaar.
Wij danken U dat U het niet opgeeft met Uw wereld,
dat U ons niet opgeeft.
Als we vandaag de dag om ons heen kijken dan zien we nog altijd hoe mooi Uw schepping is,
maar we zien ook dat zij bedreigd wordt,
door onze hang naar meer en meer, onze zucht naar macht en invloed.
We zien mensen die gelukkig zijn, maar weten ook van lijden
van oorlogen en tekorten.
Wilt U nabij zijn en ons leren hoe wij nabij kunnen zijn?

 
Hartelijke groet,
Het Seniorenteam
Overige berichten
Volg de actualiteit op de website van Protestants Hilversum
Op de website van de Protestantse Gemeente Hilversum
https://www.pknhilversum.nl/
zijn actuele berichten te vinden van álle activiteiten in de verschillende Prot. kerken
Over:
https://www.pknhilversum.nl/a-taste-of-christmas-met-de-zandprinses/
Stem voor 15 december
 
https://www.top2000kerkdienst.nl/stemmen/
 
https://www.pknhilversum.nl/stem-op-je-favoriete-nummer-voor-de-top-2000-viering/
https://www.pknhilversum.nl/informatiesessies-beleidsplan-pgh/
Agenda:
- za. 12 dec.  20.00 uur onthulling cadeau De Morgenster.
- zo. 13 dec.  10.00 uur derde advent; jubileumviering twintig jaar De Morgenster.
- di.  15 dec.  14.30-16.15 uur Senioren kerstfeest.
- wo. 16 dec.  19.30-20.00 uur Adventsvesper in De Morgenster. Ook online te zien.
- vr.  18 dec.  20.30 uur Top 2000 Viering.
                         www. regenboogkerkhilversum.nl/kijk-mee .
Donderdag 24 december 2020
Aanvang 20.00 uur
 
Kerstzangdienst
Grote kerk Hilversum
 
Thema:
‘Grenzeloos Verliefd’
 
EDOZA gospelkoor
Ons mailadres is:
actueel@morgensterhilversum.nl

Wilt u wat wijzigen?
U kunt hier aanpassingen maken of u afmelden voor deze nieuwsbrief.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Morgenster PKN gemeente Hilversum · Seinstraat 2 · Hilversum, Nh 1222 AA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp