Copy
View this email in your browser
Morgenster Actueel
9 Februari 2020
 
Komende zondag in het kort:
Motto: ‘Jullie zijn het licht in de wereld’.
Toelichting: direct na de gelukwensen of zaligsprekingen klinken de bekende woorden  over het zout en het licht. Wat een vertrouwen heeft Jezus in zijn leerlingen, om zo tot hen te spreken! Maar er klinkt ook een waarschuwing: stel je eens voor als het zout zijn smaak verliest, waar dient het dan nog toe?
Doopdienst
Organist: Cees v.d. Poel
Lezingen: Jesaja 43: 9-12; Mattheüs 5: 13-16
Liederen: 221, 1.2; 426 (Engels en Nederlands); 301-k; 216; 359; 513; 974, 1.2.5; HH 506 (‘Laat de kinderen tot mij komen’); 344; Zingende Gezegend 236 (‘Welkom, welkom in ons midden); 423
 
Collecte
1-KidsCare
helpt met thuiszorg in hun eigen omgeving. En biedt zorg op dorpsniveau voor de armste kinderen en hun gezinnen op het platteland van Kenia. Met de hulp van KidsCare kunnen deze kinderen toch opgroeien in hun vertrouwde omgeving. De directe thuiszorg benadering van KidsCare leidt tot een onmiddellijk positief effect.
2-Plaatselijke kerk
3-Catechese Educatie
 
Collecte opbrengsten
- 5 jan Hospice Kajan 274,10 euro
- 19 jan Landelijke Organisatie Schuldhulpmaatje 384,35 euro
 
Vacature
Vanwege de aanstaande pensionering van Harm zoekt onze wijkgemeente met ingang van september 2020 een nieuwe koster. Kent u een geschikte kandidaat, aarzel niet om diegene op deze vacature te attenderen.
Een volledige vacaturetekst is te vinden op https://www.morgensterhilversum.nl/vacature/
Wijkcollege van Kerkrentmeesters
Casper Bos
 
Rectificatie
In de vorige Morgenster Actueel is een foutje geslopen voor wat betreft de dagen waarop u mee kunt doen met de klussen. Het moet natuurlijk zijn:
Vrijdag 20 maart, Zaterdag 28 maart en Zaterdag 4 april
Excuus daarvoor!
Uiteraard kunt u zich nog aanmelden.
www.stichtingpresent.nl/hilversum/tijdcollecte
Namens de diaconie,
Joanne Schuitemaker
Seniorenmiddag / 60+middag
18 februari
U bent weer van harte welkom in de morgensterkerk.
Deze keer een heel speciale middag. Tjitske Volkering vertelt over haar werk in het Christelijk Spiritueel Centrum. Hoe blijven wij in ons lichaam of ons gevoel in balans? Ze vertelt over essentiële oliën en u mag voelen wat essentiële oliën met u doen.
Wij waren op een dinsdagmiddag uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek en mochten ondervinden wat essentiële oliën voor uitwerking hebben op lichaam en geest. Het was een bijzondere en verrijkende middag. Het gevoel een moment tot rust te komen.
Vanaf 13.30 uur is de kerk open en wordt u ontvangen met koffie of thee.om 14.00 uur beginnen wij en eindigen om ongeveer 16.00 uur.
Dienstenveiling MBR
Op zaterdag 7 maart organiseren wij een prachtige dienstenveiling. De opbrengst van deze veiling is bestemd voor ons project om een school te bouwen in Oeganda.
De veiling vindt plaats in de kerkzaal van de Bethlehemkerk; de zaal gaat open om 13:30 uur en de veiling start om 14:00 uur. Het belooft een gezellige middag te worden met schitterende kavels! Iedereen is van harte welkom zodat we er met z’n allen een groot succes van kunnen maken. Reserveer zaterdag 7 maart dan ook alvast in je agenda!
Hoe werkt een dienstenveiling?
Iedereen kan een dienst ter beschikking stellen, zoals bijvoorbeeld:
–Een diner voor 4 personen
–Een ballonvaart voor 2 personen
–6 uur metselen
of je stelt goederen ter beschikking, zoals bijvoorbeeld:
–een compleet verzorgde barbecue voor 6 personen
–een levensmiddelenmand
Deze aangeboden goederen en diensten worden geveild onder begeleiding van de veilingmeester. De veilingmeester verkoopt het aangebodene aan de hoogst biedende.
De veilingcommissie is op dit moment volop bezig met de voorbereidingen. Mocht je een dienst of goed willen aanbieden dan horen wij dat natuurlijk graag. Hiervoor kun je contact opnemen met:
Wilko Planje: wilko.planje@gmail.com  of bel 06-1802 5869
Vanaf vrijdag 31 januari vind je hier wekelijks een update van de catalogus, klik hier voor de laatste actuele versie.
Kerk in de toekomst
Denk en praat mee over de toekomst
Maandag 16 maart organiseert de algemene kerkenraad een bijeenkomst over de toekomst van onze Protestantse gemeente. Alle gemeenteleden zijn welkom om mee te denken over het beleid van de komende jaren. De algemene kerkenraad heeft vijf speerpunten geformuleerd: verbinding én autonomie binnen de Protestantse gemeente, doelgroepen, kinderen en jeugd, communicatie, financiën en gebouwen. In Kerkbrink van januari 2020 schreef Jan Verdam, scriba algemene kerkenraad, een artikel hierover. Het artikel te downloaden via https://protestantshilversum.nl/ak
Maandag 16 maart vanaf 20.00 uur in de Bethlehemkerk. Alle leden van de Protestantse gemeente zijn welkom.
 
Bovenwijkse catechese woensdag 26 februari.
De bovenwijkse catechese is dit jaar op de vierde dinsdag van de maand. Alleen in februari maken we een uitzondering: Op Aswoensdag 26 februari zal de catechese zijn, want we gaan samen naar de Vesper. We starten om 19:00 in de Groene Kamer. Halverwege gaan we naar de vesper beneden in de kerkzaal, die tot 20:00 duurt. Alle jongeren zijn van harte welkom.
 
Taizéreis voor 20+
In de week van 12-19 juli gaan we naar Taizé: een kloostergemeenschap in Frankrijk waar in de zomerweken zo’n vierduizend jongeren uit heel de wereld komen voor ontmoeting, bezinning en gezelligheid. Net als vorig jaar maken we de reis samen met de Katholieke Kerk in Hilversum. Ben je 20+ en heb je zin om mee te gaan of wil je eerst meer informatie over de kosten en verblijf? Dat kan via mail of whatsapp.
Renate Japenga
 
Nieuwe scriba
Op zondag 2 februari is Ina Buist bevestigd in het ambt van ouderling-scriba van het College van Kerkrentmeesters.
 
Agenda
-Za 8 feb. 19.30 Wijnproeverij Bethlehemkerk
-Zon 9 feb. Doopdienst
-Ma 10 feb 20.00 Vergadering Wijkcollege kerkrentmeesters
-Di 11 feb. 4e bijeenkomst groep 'geloven met je kind'
-Woe 12 feb. Bijbelcafé met Kaj ten Voorde over Jezus in de popmuziek
-Don 13 feb. Wijkkerkenraad
-Di 18 feb. Seniorenmiddag
-Ma 16 mrt. Gemeenteavond PgH- breed.


Ons mailadres is:
actueel@morgensterhilversum.nl

Wilt u wat wijzigen?
U kunt hier aanpassingen maken of u afmelden voor deze nieuwsbrief.
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Morgenster PKN gemeente Hilversum · Seinstraat 2 · Hilversum, Nh 1222 AA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp