Copy
View this email in your browser
Morgenster Actueel 19 April 2020
Komende zondag in het kort
Gezamenlijke viering van de Regenboogkerk en de Morgenster, in de Regenboogkerk opgenomen met ambtsdragers en enkele zangers.
Thema: Geestelijk voedsel in de woestijn
Voorganger: ds. Jurjen Zeilstra
Ambtsdrager: Hennie Burggraaff
Schriftlezingen: Exodus 16, 1-18; 1 Korintiërs 15, 3-8; Johannes 20, 19-23
Liederen: Lied 605; Lied 301c; Lied 637; Lied 806; Lied 559; Lied 687; Lied 644
Toelichting: Wie is bevrijd uit gevangenschap, leeft daarmee nog niet meteen als een bevrijd mens. Je kunt de boeien van een slaaf verbreken, maar hoe maak je de boeien los waarin zijn hart is opgesloten? Na Egypte komt niet meteen het beloofde land, maar de woestijn. Israël is het nomadenleven in die woestijn als een leerschool gaan zien voor leven zoals God het heeft bedoeld.
U kunt de dienst meevieren via onderstaande link:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/233-Protestantse-wijkgemeente-Regenboogkerk.
Erik van Halsema
 
Collecte
Wij volgen deze zondag het wijk gebonden collectedoel van de Regenboogkerk, zeer toepasselijk in deze tijd.
Toelichting op de collecte.
De hulpverleners van het Rode Kruis zijn wereldwijd actief, ook wat het coronavirus betreft. Deze hulp verschilt per land en regio en bestaat onder andere uit voorlichting geven, verstrekken van hulppakketten aan mensen in quarantaine en het verlenen van psychosociale hulp aan mensen die angstig zijn naar aanleiding van het virus. Verder zijn er teams actief die zich bezig houden met ontsmetting.
Bestaande crisisgebieden, zoals Afrika en het Midden-Oosten, zijn extra kwetsbaar. Vaak is de gezondheidszorg daar al overbelast. Goede voorlichting over hygiëne is daarom cruciaal. Om de wereldwijde verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft het Rode Kruis giro 7244 geopend.
Doneer op IBAN NL 19 INGB 0000 00 7244
Lees hier het corona dossier van het Rode Kruis. https://www.rodekruis.nl/dossiers/coronavirus/
Omdat er in deze tijd bij de digitale diensten telkens maar 1 collecte is, schiet het Activiteitenfonds er bij in.
En dat terwijl de activiteiten daarvan ook nu door gaan want uit het Activiteitenfonds van de Morgenster betalen we vrijwel alle sociale en verbindende wijkactiviteiten.
Ook nu er even geen fysieke diensten zijn, lopen veel van de gewone kosten door (denk aan drukwerk, administratie en enkele abonnementen op vakbladen voor de kerkenraadsleden) Graag doen wij dan ook een beroep op u om in deze tijd waarin geen collectes worden gehouden daaraan uw bijdrage te leveren.
U kunt uw gift overmaken op bankrekening NL67 RABO 0373 7224 86. Onder vermelding van "activiteitenfonds"
 
Bloemen zondag 19 april
De bloemengroet [vooralsnog via een kaart] gaat komende zondag naar mevr. Rietje van Meningen van de Lopes Diaslaan.
 
Een dagelijks gebed
Op het WWW stond op 10 april jl. dit gebed, afkomstig van Harvey Richardson, een Methodistische predikant, en vertaald door Margriet Gosker.
Lord Jesus Christ,
whose beauty was disfigured
and whose body torn upon the cross;
open wide your arms
to embrace your tortured world,
that we may not turn away our eyes,
but abandon ourselves to your mercy,
Amen
Heer Jezus Christus,
wiens schoonheid misvormd was
En wiens lichaam aan het kruis gescheurd is;
open wijd je armen
om je gemartelde wereld te omarmen,
opdat wij onze ogen niet afwenden,
maar laat onszelf over aan uw genade,
amen
 
Vanuit de diaconie
Steeds meer mensen worden getroffen door de gevolgen van het Corona-virus (COVID-19) en hebben daardoor hulp nodig.
Er zijn dan ook al veel spontane initiatieven op gang gekomen bij de kerken, maar ook in de buurt of bij andere maatschappelijke organisaties.
Er is een online platform ontstaan #Nietalleen,
waar hulpvragen van particulieren en aanbod van diensten door kerken en lokale organisaties (in heel Nederland) bij elkaar gebracht worden.
#Nietalleen wordt gecoördineerd door de PKN, EO, ChristenUnie en 4M
Ook de wijkdiaconie van De Morgenster heeft zich bij dit platform aangesloten.
Wij brengen #Nietalleen dan ook graag onder de aandacht.
Heeft u zelf hulp nodig of kent u iemand die hulp nodig heeft als gevolg van de Corona-crisis met bijvoorbeeld boodschappen doen, medicijnen ophalen, uw tuin sproeien, etc. Of heeft u behoefte aan een praatje, een luisterend oor neemt u dan contact op met #Nietalleen.
Dat kan telefonisch: via telefoonnummer: 0800-1322
of via de website: www.nietalleen.nl 
In Hilversum coördineert Present (ons welbekend) de hulpvragen uit Hilversum.
Maar:
Heeft u zelf geen hulp nodig maar wilt u wel hulp bieden dan mag u zich ook melden bij de diaconie:
Dat kan via het mailadres: diaconie@morgensterhilversum.nl
of bij één van de diakenen, Erna Doornekamp, Eveline van Toor,
Henk Verrij, Joanne Schuitemaker.
Zo kunnen we elkaar samen door deze moeilijk tijd heen helpen!
 
Van de kinderen
We zijn alweer een week verder in de tijd. Wat leuk om te zien dat er een heel aantal kinderen mee doen met de online kinderdienst op zondag vanuit de regenboog kerk. Afgelopen zondag zaten "onze mannen" Oscar en Bart Jaap ook in de voorbereiding. Mooi om te zien dat dit zich zo ontwikkeld. 
Meedoen? Elke zondag tijdens de kerkdienst kun je inloggen op jitsie (zie ook mail Pasen) 
Ook de kaarten/bloemen/knutsel post gaat onverminderd door. Vol enthousiasme blijven er mensen sturen en ontvangen elke week. 
Deze week in de spotlights de mooie tulpen van Josephine, een glitterend thuiskaartje van Mette en Boaz en een mooie bloemenkaart van Ireen.
Weet u nog mensen die in de gemeente steun kunnen gebruiken (leeftijd speelt geen rol) geef ze dan door aan Elma Hoekstra of Geri Posthumus (zie MA van vorige week)
Ondertussen zijn Elma en ik alweer bezig met een nieuwe leuke actie, dus hou vooral de brievenbus in de gaten.
Namens Elma en de kinderdienst een goede week weer toe gewenst.
Geri Posthumus
 
Wat was de Paaschallenge leuk!
Op Tweede Paasdag zijn we om 11:30 begonnen aan de Challenge met 8 opdrachten. Bij de ene opdracht moest je alle boeken uit de kast halen om er een hoge troon van te bouwen. Een andere opdracht was om binnen 1 minuut een haan te knippen uit papier. Er zijn ouders in wc-papier gewikkeld tot mummie en zelfs een kat. Er zijn rebussen opgelost, er is gedobbeld, er is gebiecht en jongeren hebben nagedacht over talenten. Bij de laatste opdracht waren eindelijk de 100 paaseitjes nodig: De jongeren moesten een leuke boodschap met paaseitjes neerleggen bij de buren voor de deur.
De Paaschallenge was het laatste in het Paasprogramma. Op zaterdag hebben we om 20:30 een Paaswake gehouden, waarbij we (online) een vlam doorgaven aan elkaar. En op zondag was er tienerdienst.
Komende zondag is er ook weer tienerdienst. Om 11:30 via https://meet.jit.si/tienerdienst
Wouter, Piet, Corné, Fiegret, Wenda en Renate.
 
Zoek de beer

Het hele pastorale team van sectiemedewerkers helpt mee om de verbinding met elkaar in stand te houden. De hulp van u, als gemeente, is daarbij onontbeerlijk!
scriba@morgensterhilversum.nlElma Hoekstra via
Ds. Erik van Halsema via 6280714
Agnes van Lambalgen via 6830106
Machteld Eilander via 6836563
Ondanks alle coronabeperkingen is het pastoraat volop in bedrijf. Via vertrouwde kanalen, zoals de vaste telefoon en de post, maar ook digitaal via whatsapp en email, houden we contact met elkaar. Zo proberen we op de hoogte te blijven over hoe het met mensen gaat en hen (en elkaar!) Te bemoedigen. We zijn blij met alle namen die worden aangebracht door gemeenteleden en roepen u op omdat te blijven doen. Ook merken we dat gemeenteleden zelf met elkaar contact leggen. Mocht u behoefte hebben aan contact dan zijn dit de coördinerende contactpersonen:

Pastoraat
https://zoom.us/j/99187770776De volgende Zoom-in-Morgenster is gepland voor woensdag 22 april om 19.30 uur. Je kunt inloggen met deze link:
Mist u het koffiedrinken op zondagmorgen na de dienst? Wilt u wel eens mensen ontmoeten uit de Morgenster die u nog niet kende? Daarvoor zijn we gestart met ‘Zoom-in-Morgenster’: wekelijks een videoverbinding met elkaar van ca 40 minuten.

Zoom-in-Morgenster woensdag 22 april
In deze thuiszittijd vanwege het coronavirus ontstaan er allerlei leuke creatieve ideeën, zoals de berenjacht. Mensen worden uitgenodigd om knuffelberen voor het raam te zetten en kinderen kunnen ernaar op zoek gaan. Een gemeentelid heeft een beer uitgeleend en die staat nu achter een raam in de Morgenster. Dus zoek de beer!

Boodschappen doen
Mensen die niet in de gelegenheid zijn om boodschappen te doen kunnen contact opnemen met Elma Hoekstra, scriba van de kerkenraad: 035-6830445; scriba@morgensterhilversum.nl .
 
Gezamenlijke paasgroet
Gezamenlijke paasgroet van de Bethlehemkerk, de Regenboogkerk en de Morgenster
In de afgelopen week heeft bovenwijkse samenwerking verder gestalte gekregen. De Morgenster en de Regenboogkerk vieren nu tijdelijk op zondag samen hun vieringen online. In de Stille Week werkten de Morgenster en de Bethlehemkerk samen, en dat krijgt in de nabije toekomst waarschijnlijk een vervolg. Kortom: de wijken vinden elkaar! Om uitdrukking te geven aan die vruchtbare samenwerking hebben de voorzitters van deze drie wijken samen een paasgroet opgenomen die na de paasviering online van afgelopen zondag te zien was. De paasgroet is ook via deze link te bekijken:
https://www.youtube.com/watch?v=bbld7ztsTgg&feature=youtu.be
 
Spreekuur De Inspiratie-kapel
Wat houd je ten diepste bezig in deze ‘Corona-tijd’?
Probeer je zin en betekenis te vinden die kunnen helpen deze moeilijke tijd door te komen?
Bij De Inspiratie-kapel kun je terecht met vragen over onderwerpen die belangrijk voor je zijn.
Stel ons gerust een vraag als je inspiratie zoekt of met zingeving bezig bent. Of als je contact zoekt om je eventuele zorgen te delen. Je krijgt antwoord via de email of, als je wilt, telefonisch.
https://www.inspiratiekapel.nu/ispreekuur/
Vraag en reactie kunnen anoniem op de site worden geplaatst, tenzij je aangeeft dat je dit niet wilt.
  • De Inspiratiekapel is een plek voor ontmoeting en bezinning in Hilversum.
  • Wij willen elkaar inspireren door met elkaar in gesprek te gaan over dingen die ons bezig houden en die ons raken.
  • Wij halen voeding uit vele bronnen waaronder het Christendom en andere wereldgodsdiensten.
  • Je vindt bij ons een vrije ruimte waarin vragen gesteld kunnen worden en we in wederzijds respect met elkaar omgaan.
Kijk op onze site https:// www.inspiratiekapel.nu voor meer informatie over tijden, locaties en laatste nieuws. De Inspiratiekapel nodigt met name mensen tussen de 30 en 50 jaar uit.
Morgenster open op zaterdag
Op zaterdagmorgen blijft de Morgenster voorlopig t/m zaterdag 25 april open om een kaarsje te branden, een gebedsintentie te schrijven, naar muziek te luisteren of de foto’s op de achterwand over de werken van barmhartigheid te bekijken. De kerk is geopend van 10.30-12.00 uur. De gebedsintenties worden tijdens de viering op zondag in de gebeden meegenomen. We zijn voor de maand mei nog op zoek naar een aantal vrijwilligers op de zaterdagmorgen. Aanmelden kan via: scriba@morgensterhilversum.nl.


Ons mailadres is:
actueel@morgensterhilversum.nl

Wilt u wat wijzigen?
U kunt hier aanpassingen maken of u afmelden voor deze nieuwsbrief.
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Morgenster PKN gemeente Hilversum · Seinstraat 2 · Hilversum, Nh 1222 AA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp