Copy
View this email in your browser
de evangelielezing
Morgenster Actueel 
26 januari 2020
 
Komende zondag in het kort:
Gastvoorganger: ds. Heleen Weimar.
Motto: ‘doen waar je goed in bent’
Lezingen: Jesaja 8,23b-9,6; Matteüs 4,12-22
Liederen: ZG 7-10, 1-3 [‘Staat op, o kinderen’]; Iona 1-40 [‘Neem de plaats, de ruimte en de tijd’]; 69: 1.4; 69:9; 482, 1.2; 531; 532; 420

Tijdcollecte
Zoals vorige week al is aangekondigd is zondag de Tijdcollecte, de collecte van tijd om aan een project van Stichting Present te besteden.
Deze stichting wil een schakel zijn tussen mensen die 1 dag iemand willen helpen die dat nodig heeft.
Voor de dienst worden er kaartjes uitgereikt waarop 3 data staan,
vrijdag 20 maart
zaterdag 28 maart
Zaterdag 4 april.
En de keuze tussen een praktische klus of een sociale activiteit.
Kruis aan welke tijd en welk soort activiteit mogelijk zijn. Zo veel mogelijk aankruisen maakt het voor Stichting Present makkelijker om een project dat aansluit te vinden en daar een groep voor te formeren. Er wordt dan 1 passende activiteit per persoon uitgekozen.
Het briefje stopt u dan in 1 van de 3 collectezakken tijdens de gewone collecte.
Sebastiaan Hexspoor zal een korte toelichting geven van de tijdcollecte en Stichting Present.
 
Collectedoelen
1.-Thermometeractie
De opbrengst van deze actie is bestemd voor de jongerenreizen die de Bethlehem-, Regenboog- en Morgensterkerk gaan maken naar Oeganda en die de jongeren van de Grote kerk gaan maken naar Servie.
Beide groepen tellen evenveel deelnemers dus de opbrengst kan eerlijk verdeeld worden. Het geld zal besteed worden aan de projecten waar zij daar aan werken.
2- Plaatselijke kerk
3- JOP (Jong Protestant)
ondersteunt het jeugdwerk binnen de gemeenten. 
 
 
Terugblik derde bijeenkomst ‘Gewoon Jezus’
Afgelopen donderdag hadden we de derde bijeenkomst rond het boek ‘Gewoon Jezus’ van Tom Wright. Een boek dat ik gekozen had vanwege ons jaarthema ‘Rondom Jezus’. Er zijn steeds twee sessies: eerst ‘s middags in de Morgenster met een kleine groep, ’s avonds in de Bethlehemkerk met een grotere groep. Beide groepen zijn samengesteld uit mensen van verschillende wijken: Bethlehemwijkers, Morgensterren en Regenboogwijkers.
De deelnemers hadden een stuk van het boek voorbereid waarin Wright ons o.a. uitlegde dat mensen in Palestina van de eerste eeuw echt een andere visie hadden dan wij als het gaat over ruimte, tijd en materie. Dat je daar rekening mee moet houden als je wonderverhalen leest. Doe je dat niet dan kun je een geweldige kortsluiting krijgen.
Wat Wright ons in het boek schonk was op zich al boeiend genoeg. Maar wat zo’n groep echt spannend maakt is wat er tijdens het gesprek aan nieuwe vragen opgeworpen wordt. Zo kregen we in de avondsessie opeens een heel gesprek over de vraag tot wie je eigenlijk bidt: God of Jezus? En hoe moeten of mogen we de godsnaam eigenlijk uitspreken? Naar aanleiding daarvan gaf ik al improviserend een uitleg waarin je het nodige kunt vinden op deze foto van een volgeschreven flap. In het spoor van een theoloog als Miskotte legde ik uit dat het eigene van het bijbelse spreken over God dit is: we hebben het niet in het algemeen over God. Over een God waarvan je filosofisch het bestaan zou kunnen bewijzen of ontkennen. Het juiste Bijbelse ABC is: ‘JHWH is God’. Of in onze vertalingen: ‘De Heer is God’. We spreken particulier, bijzonder…
 
Maar het ging nog over veel meer. We kregen het ook over het kwaad. Wright voert een pleidooi om het kwaad heel serieus te nemen als een ons overstijgende macht. Als we dat doen dan beseffen we dat het kwaad aan ons allen trekt, niemand uitgezonderd. En dat verbiedt ons principieel om ooit een wij – zij scheiding te maken waarbij ‘wij’ dan per definitie aan de goede kant staan en ‘zij’ niet. Het verbiedt ons om te werken met termen als ‘de as van het kwaad’. Vervolgens vertelden een paar oud-deelnemers van de recente Israëlreis hoe ingewikkeld het in Israël is als je met die blik gaat kijken.
En zo kwam er nog veel meer langs. Als predikant geniet ik altijd enorm van dit soort bijeenkomsten. We ervaren de meerwaarde van een groep waarin iedereen haar of zijn zegje kan doen. Ik vind het ook leuk om als het van pas komt nadere uitleg te kunnen geven. Dan komt de oud-docent in mij naar boven, dat zal ik niet ontkennen.
Het waren mooie bijeenkomsten. Eind maart gaan we verder of proberen we het boek zelfs uit te krijgen.
Erik van Halsema
 
Vooruitblik zondag 2 februari
Bevestiging en herbevestiging van ambtsdragers. Motto: ‘Geluk vinden’. Hoofdlezing: Matt. 5: 1-12
 
Uit de kerkenraad van januari 2020
De vijfde kerkenraadsvergadering dit seizoen is gehouden op donderdag 16 januari.
Op deze vergadering was Renate Japenga, de jongerenwerker van de Protestantse Kerk Hilversum te gast en heeft zij verteld over haar werkzaamheden in de afgelopen maanden, zoals twee bovenwijkse tienervieringen en de zeer succesvolle lasergame avond in de Bethlehemkerk (36 jongeren) en de avond over geloofsopvoeding voor ouders. Verder is er gesproken over haar activiteiten en projecten voor de komende maanden o.a. het vastenweekend begin april en het verder vormgeven van een Jeugdraad. In april dit jaar is Renate twee jaar in Hilversum en zij gaf aan er met veel plezier te werken.
De advents-en kersttijd is besproken aan het hand van de vraag ‘wat heeft je geraakt’ en daar kwamen veel verschillende momenten naar voren, zoals het Adventsproject voor de kinderen, de Lichtjestocht, het uitdelen van beschuiten met muisjes op Seinhorst, de oecumenische adventsvespers en de viering op Eerste Kerstdag, waarbij de kinderen de hele viering aanwezig waren.
In de kader van de zichtbaarheid en gastvrijheid van de Morgenster in en rond het gebouw ligt er nu bij het gebedenboek de uitnodiging voor een ieder die in het gebouw komt en dat wil om een situatie of persoon op te schrijven en dan wordt daar op zondag voor gebeden.
De viering van 20 jaar Morgenster zal gevierd worden in het weekend van 12 en 13 december 2020. 
 
Aanwezigheid predikant
In verband met de Missionaire Specialisatie is ds. Erik van Halsema afwezig op maandag 27 januari
 
Bijbelcafe
Van harte welkom woensdag 29 januari a.s. 20.00 uur bij het bijbelcafé van de Protestantse Kerk Hilversum in de Openbare Bibliotheek aan de ‘s Gravelandseweg 55.
In de serie Jezus buiten de kerk vertelt ds.Jurjen Zeilstra het indringende levensverhaal van de VN secretaris-generaal de Zweed Dag Hammarskjöld (1905-1961). Zonder dat iemand het wist, schreef hij bijzondere mystieke  teksten, die na zijn dood uitgegeven zijn onder de titel Merkstenen. Zie voor meer informatie www.bijbelcafe.nl 

Centrale gemeenteavond
De gemeente avond op maandag 16 maart over het PgH beleid voor de komende jaren zal plaatsvinden in de Bethlehemkerk.
 
Wijnproeverij op 8 februari
Een aantal tieners uit onze Hilversumse kerken gaan deze zomer een reis maken naar Oeganda (zie www.mbrgoesuganda.nl ) om daar kinderen een kansrijke toekomst te geven door een school voor ze te bouwen. Daar is geld voor nodig en daar kunnen jullie bij helpen !
Hoe ? Door naar de wijnproeverij te komen in de Bethlehemkerk in Hilversum. Inloop om 19.30 uur, eerste fles open om 20.00 uur.
Voor een bedrag van € 12,50 ga je een aantal mooie wijnen proeven.
Tijdens de proeverij maak je ook kans op het winnen van een  paar heerlijke flessen wijn door ter plekke loten te kopen.
Natuurlijk kun je de geproefde wijnen ook bestellen.
 Laat me weten dat je komt !
Peter den Uil <denuil@dutch.nl>

Agenda
- Zat. 25 jan. Benefietconcert Oegandagroep in de Bethlehemkerk.Aanvang  20.00 uur; zaal open 19.30 uur
- Zon. 26 jan. 10.00 Gezamenlijke tienerviering in de Bethlehemkerk, met Thijmen en Gerco
- Woe. 29 jan. Bijbelcafé in de Openb. Bibliotheek met ds. Jurjen Zeilstra.
- Zon. 2 feb. [Her-]bevestiging ambtsdragers
- Ma 3 feb. Bijeenkomst leiding kinderdienst
- Di 4 feb. Vergadering Taakgroep Vorming en Toerusting
- Woe 5 feb. Agendacommissie van de wijkkerkenraad
- Vr. 7 feb. Taakgroep pastoraat
- Vr. 7 feb. Sirkelslag in de Bethlehemkerk
- Zon. 9 feb. Doopdienst
 

 
 


Ons mailadres is:
actueel@morgensterhilversum.nl

Wilt u wat wijzigen?
U kunt hier aanpassingen maken of u afmelden voor deze nieuwsbrief.
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Morgenster PKN gemeente Hilversum · Seinstraat 2 · Hilversum, Nh 1222 AA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp