Copy
View this email in your browser
Morgenster Actueel
24 December 2020
Bemoediging

HOE HELDER STAAT DE MORGENSTER
.... is het motto van de adventstijd waarin we
ons nu bevinden. In deze onzekere tijd vieren
we advent: tijd van verwachten.
We wachten op het kerstkind, jezus die ook
De Morgenster wordt genoemd.

In lied 518 uit ons Liedboek wordt hij bezongen met prachtige woorden.
Die woorden nodigen ons uit om God te ontmoeten in een klein en
kwetsbaar kind: in hem mogen wij Gods liefde ervaren
.
Namens de wijkgemeente De Morgenster,
ds. Erik van Halsema
 
 
Goede kerstdagen en een voorspoedig 2021
Kerkdienst
Kerstavond 24 December
 
Kinderkerstfeest 19.00 uur:
Met medewerking van kinderkoor o.l.v. Albert-Jan Schol
Aan de hand van platen vertellen we het kerstverhaal, onderbroken door liedjes en ook een ‘knutselmoment’.
 
Voor de ouders thuis: zorg dat je voor elk kind twee wegwerp-mondkapjes (liefst lichtblauw) paraat hebt, en een schaar
Kerstavond 22.00 uur
 
Motto: ‘Licht in het begin’
 
Met medewerking van Yvette Taal, fluit.
Zanggroep o.l.v. Klaas de Haan: Hannie Verkerk, Eveline Bersma en Henk Verrij
Korte orde van dienst:
- ‘Stille nacht’ [483]
- ‘Door het donker hier gekomen’ [Sytze de Vries, Jij, mijn adem 105; op melodie van John Stainer]
- gebed met 598 (‘Als alles duister is’)
- Jesaja 9: 1-6
- ‘Kind ons geboren’ [491]
- Genesis 1: 1-5
- Stef Bos: ‘Jij daar in het donker’
- Lucas 2: 1-14
- ‘Een ster ging op uit Israël’ [496]
- Overweging, begonnen met Johannes 1: 1-5
- ‘In het licht’ [Hemelhoog 140]
- Voorbeden met 368-c
- ‘Eer zij God’ [487]
De volledige orde van dienst is te vinden op onze website,
https://www.morgensterhilversum.nl/uploads/klant495/files/201224%20Morgenster%20kerstnacht%20Orde%20van%20dienst.pdf
Kerstmorgen 25 December 10.00 uur
Motto: ‘Het woord is mens geworden’
 Zanggroep o.l.v. Klaas de Haan: Joanne Schuitemaker, Peter Hartman, Joep Mourits en Erna Meindersma.
Piano: Albert-Jan Schol
Korte orde van dienst:
- ‘Komt ons in diepe nacht’, [489], 1.3
- ‘Wij trekken in een lange stoet’ [506], 1.2
- ‘U Jezus Christus loven wij’ [470] 4.5
- ‘Eer zij God’ [489]
- Jes. 52: 7-20
- ‘Er is uit ’s werelds duistere wolken’ [482] 1
- Johannes 1: 1-14
- ‘Waar eens David is geboren’ [Het liefste Lied van Overzee 1-48. Op de melodie van Once in royal Davids city ]
- Overweging
- ‘Verschenen is de mildheid’ [492]
- ‘Hoor de engelen zingen de eer’ [481] 1.3
De volledige orde van dienst is te vinden op onze website
https://www.morgensterhilversum.nl/uploads/klant495/files/201225%20Morgenster%20Orde%20van%20dienst.pdf
 
Oudejaarsavond 31 December
Vesper 19.30 uur
Thema: Een land om van te dromen
Medewerkers: Anke Liefbroer, Brechtje Hoekstra, Dik Verboom, Elvira Schuller, Hennie Burggraaff
Organist: Klaas de Haan
Lied en lezing: Psalm 90
Lied: 112 Een land om van te dromen ( uit de bundel Geroepen om te zingen)
Lied: 511: 1,6,7 Door goede machten stil en trouw omgeven

Zondag 3 januari
Voorganger is Ds. Marnix van der Sijs uit Naarden
Voor meer info zie t.z.t. onze site
 
U kunt de kerkdiensten alleen meevieren, met beeld, via internet.
Link: https://www.morgensterhilversum.nl/kerkdiensten_uitgezonden
 
Collecteren in De Morgenster
De collectedoelen voor de komende diensten zijn:

24 december, kerstavond
1-  Vrije wijkcollecte voor Hospice Kajan.
De meeste mensen blijven het liefst tot het eind van hun leven thuis in hun eigen omgeving. Soms gaat dat niet, om welke reden dan ook. Dan biedt dit hospice uitkomst. Hier krijgen mensen in hun laatste levensfase alle zorg die ze nodig hebben. Dit in een warme, huiselijke sfeer waar ook de naasten zich welkom voelen.
2- Plaatselijke kerk

25 december Eerste kerstdag
1- KIA werelddiaconaat Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland.
Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten... Zo wachten duizenden bange kinderen in Griekse vluchtelingen kampen op de winter die komt. ​De situatie in de vluchtelingen kampen is mensonwaardig. Veel mensenbivakkeren noodgedwongen in fragiele, zelfgemaakte bouwsels die wegwaaien als er veel wind staat. Medische zorg is er nauwelijks, ook niet voor zwangere, pasgeboren baby's en chronische zieken. Er is geen hulp voorgetraumatiseerden. Het is er onveilig en er is veel geweld tussen verschillende bevolkings groepen. Via partnerorganisaties helpt Kerk in Actie vluchtelingen in Griekenland. Bij aankomst worden ze welkom geheten, krijgen ze voedsel en water en een pakketje kleding. Ook krijgen ze informatie over hun procedure en hulp bij het aanvragen van documenten. Kinderen krijgen les op een veilige plek buiten het kamp. Onderwijs geeft kwetsbare kinderen structuur. Waar mogelijk worden vluchtelingen geholpen naar een betere plek. Kom ook in actie en geef in de collecte! Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland!
2- Plaatselijke kerk

Zondag 27 december
1- Gelabelde collecte Diaconie: Melkactie voor de voedselbank
Door een ander inkoopbeleid van de verschillende supermarkten krijgt de voedselbank minder (vers)voedsel gedoneerd. Hierdoor zijn zij gedwongen om zelf voedsel bij te kopen om te zorgen dat de voedselpakketten goed gevuld zijn.
Zo is er bijvoorbeeld een tekort aan melk. Daarom heeft de Centrale Diaconie alvast een voorraad melk voor 6 weken afgeleverd. Daarvoor vragen wij nu via deze collecte uw bijdrage.
2- Plaatselijke kerk
3- Landelijke afdracht.
Plaatselijke gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland betalen jaarlijks een verplichte financiële bijdrage aan het bovenplaatselijke (ambtelijke en dienstverlenende) werk van de PKN.  

Donderdag 31 december
1- Diaconie
2- Plaatselijke kerk
3- Eindejaarscollecte Morgenster
Op 31 december staat als vanouds de Eindejaarscollecte op het collecterooster van de Protestantse Kerk in Nederland. 
Binnen de meeste gemeenten van de Protestantse Kerk wordt gecollecteerd voor het werk van de eigen plaatselijke gemeente. 
De kerkenraad stelt de bestemming van de collecteopbrengst vast.

Zondag 3 januari 2021
1- Vrije wijkcollecte: Kids Care
KidsCare helpt met thuiszorg in hun eigen omgeving. En biedt zorg op dorpsniveau voor de armste kinderen en hun gezinnen op het platteland van Kenia. Met de hulp van KidsCare kunnen deze kinderen toch opgroeien in hun vertrouwde omgeving. De directe thuiszorg benadering van KidsCare leidt tot een onmiddellijk positief effect.
2- Plaatselijke kerk
3- Activiteitenfonds van de Morgenster
Uit de wijkkas worden vrijwel alle sociale en verbindende activiteiten betaald (Bijv.: bloemen en drukwerk) Om als wijkgemeente financieel gezond te blijven en activiteiten te kunnen blijven organiseren, is uw bijdrage hard nodig.
 
U kunt uw gift overmaken op
rekening NL89 RABO 0373 7118 08
t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Hilversum inz. Wijkdiac. De Morgenster
o.v.v. Melkactie; Plaatselijke kerk; Landelijke afdracht; Diaconie;
Eindejaarscollecte De Morgenster; Kids care; activiteitenfonds De Morgenster.
U kunt nu ook digitaal via de appostel-app betalen.
Najaarsactie van de Diaconie
Misschien is het er nog niet van gekomen om een gift over te maken voor de kerken in Syrië, de najaarsactie van de Diaconie.
Daarom hier een reminder:
Namens alle diaconieën roepen wij u op om op weg naar de winter en Kerst solidair te zijn met onze broeders en zusters in Syrië, solidair te zijn met degenen die ondanks alles bleven. De kerken in Syrië zijn na het Rode Kruis de grootste hulpverlener omdat zij zo diep geworteld zijn in de samenleving.
Meer informatie over de actie?
Bekijk deze video: https://vimeo.com/356358231


Maak een royale gift over via bijgaande QR-code,
t.n.v. het College van Diakenen, o.v.v. 'kerken Syrië'.
De actie loopt tot en met Kerst.
Namens de Syriërs onze grote dank!
Berichten De Morgenster

Met ingang van 24 december a.s. zijn alle vieringen in De Morgenster online
De kerkenraad heeft maandag 21 december in een extra vergadering besloten om met ingang van 24 december a.s. de vieringen zonder publiek te houden en via de livestream aan te bieden.
Dit zal in ieder geval duren tot het einde van de lockdown op 19 januari a.s..
Het besluit is met pijn in het hart genomen, Kerstfeest als één van de hoogfeesten van de kerk, is een feest dat je zo graag samen in de kerk viert.
Maar, gezien de dringende oproep die minister Grapperhaus opnieuw op maandag 21 december gedaan heeft om de vieringen alleen online te houden en gezien het gegeven dat er nog steeds sprake is van een toename van het aantal besmettingen en een mogelijk nog besmettelijker variant van het virus, is dit besluit genomen.
De kerkenraad is blij en dankbaar dat de livestream er sinds november is, zodat een ieder de vieringen in woord én beeld thuis kan meemaken zijn. Zo kunnen we als gemeente toch verbonden zijn met elkaar.
Er is inmiddels ook een deskundig team van technici om dit te verzorgen.
Mocht u een van de kerkdiensten online willen meemaken, en enige computerhulp op prijs stellen, dan kunt u contact opnemen met Marya de Haas: 06 40727369.
Wij wensen elkaar goede kerstdagen!
Kerkenraad De Morgenster

Uit de kerkenraad
Op dinsdag 8 december heeft de kerkenraad voor de vijfde keer in dit seizoen vergaderd.
De kerkenraad heeft besloten om de openstelling op zaterdagmorgen in de eerste maanden van 2021 te stoppen en in die tijd na te denken over verschillende activiteiten rond de openstelling van De Morgenster later in 2021 ook gericht op de buurt.
De commissie Beeld Geluid Licht heeft een presentatie gegeven van de vorderingen en de verdere plannen. Er is inmiddels tijdelijke apparatuur voor de livestream geplaatst, maar die krijgt nog een definitieve plek samen met schermen, licht en geluid. De koortrap zal verdwijnen en de voor-en rechterbalustrade worden op die plek verbonden. De plannen zijn ook besproken met Jim Klinkhamer, de architect van de Morgenster.
De kerkenraad is onder de indruk van het vele werk dat verricht is en heeft ingestemd met de verdere plannen van de commissie.
De Nota Kerkmuziek van Erik van Halsema  is uitgebreid besproken in aanwezigheid van een aantal leden van de taakgroep Eredienst, die de Nota al eerder met Erik besproken had. Het gesprek heeft nog niet tot een eensluidende conclusie geleid, mede, omdat er in voorjaar 2021 met de gemeente verder over gesproken gaat worden.
Kerkenraad De Morgenster

Bericht van overlijden
Met groot verdriet in ons hart delen wij u mede dat dinsdagmorgen is overleden
Thea Rebel-Geerenstein
Zij is de dochter van Dory Geerenstein en zus van Erna Doornekamp
Wij wensen Dory , Erna en de familie heel veel sterkte toe in deze toch zo moeilijke tijd.
 
Bericht van Geertje van Maanen
Fijn dat ik weer thuis ben, maar helaas moet ik verhuizen naar Lopes Diaslaan 321. Vanaf 16 Januari bereikbaar op dit adres
Zaterdag zijn we even niet meer open
We zijn gestopt met de openstelling op zaterdag tussen 10.30- 12.00 uur!
Helaas is het niet mogelijk dit door te laten gaan met de nieuwe lockdown

 
Bestelling collectebonnen
Per heden wordt de uitgifte van de collectebonnen niet meer door Isak Laurens verzorgd.
Deze taak is overgenomen door Ries de Winter.
Voor eventuele vragen kunt u hem bellen op 035-6856989 of 06-21660863.
Ik wens Ries veel succes met het uitvoeren van deze taak.
Kerkrentmeester,
Isak Laurens
Schrijfactie Amnesty international december 2020
Dit jaar kan ik u geen kerstkaarten verkopen om het werk van Amnesty financieel te steunen. Maar het schrijven van brieven voor vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid kan wel doorgaan!
U kunt 3 voorbeeldbrieven (en de achtergrondinformatie) via onderstaande link downloaden en printen om te versturen.
Een of meerdere brieven overschrijven mag ook. Graag de envelop voldoende frankeren voor het buitenland. Schrijft u mee? Verstuur uw brieven voor 1 januari 2021.
Een hartelijke kerstgroet,
Hannie Verkerk
Volg de actualiteit op de website van Protestants Hilversum
Op de website van de Protestantse Gemeente Hilversum
https://www.pknhilversum.nl/
zijn actuele berichten te vinden van álle activiteiten in de verschillende Prot. kerken
Over:
Kerstavond: première van een ongewoon Hilversums kerstverhaal
https://www.pknhilversum.nl/kerstavond-een-ongewoon-en-hilversums-kerstverhaal/
Beleef het verhaal online
Dit spannende verhaal is op kerstavond 24 december te zien om 19u00.
Ga daarvoor naar de site van de Regenboogkerk of van de Vituskerk aan het Melkpad. Daar vind je livestreams.
Agenda:
- do. 24 dec.  19.00 uur Kinderkerstviering in De Morgenster
- do. 24 dec.  22.00 uur Kerstnachtviering
- vr.  25 dec.  10.00 uur Kerstmorgenviering
- do. 31 dec.  19.30 uur Oudejaarsavond vesper
- zo. 27 dec.  10.00 uur Gezamenlijke dienst in de Regenboogkerk
- zo.   1 jan.   10.00 uur Ds. Marnix van der Sijs uit Naarden
Het Christelijk Spiritueel Centrum
Ik wens jullie een hele goede kerst en Gods zegen voor 2021!
In dit blog leest u mijn kerstwens https://christelijkspiritueelcentrum.nl/2020/12/23/kerst-2020/
Het Christelijk Spiritueel Centrum is met kerstvakantie van 24 december tot en met 1 januari.  Kijk in Agenda voor actuele workshops. 
Met hartelijke groet,
Tjitske Volkerink • pionier namens de PKN, PgH en Stichting City of Life
Donderdag 24 december 2020
Aanvang 20.00 uur
 
Kerstzangdienst
Grote kerk Hilversum
 
Thema:
‘Grenzeloos Verliefd’
 
EDOZA gospelkoor
Onze kinderen hebben een verassing voor u!
Hallo! De kinderen van Noah's Ark hebben tijdens de lockdown ontzettend hard gewerkt aan een kerstcadeau, om u te bedanken voor uw steun. Een concert boordevol dans en muziek. Geniet!
Link: https://www.nacmu.org/concert
 
Namens Piet en Pita, alle kinderen en medewerkers van Noah's Ark
gezegende dagen en een voorspoedig 2021!.
Ons mailadres is:
actueel@morgensterhilversum.nl

Wilt u wat wijzigen?
U kunt hier aanpassingen maken of u afmelden voor deze nieuwsbrief.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Morgenster PKN gemeente Hilversum · Seinstraat 2 · Hilversum, Nh 1222 AA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp