Copy
View this email in your browser
Morgenster Actueel
5 januari 2020
 
Namens de redactie wensen wij u een gezegend 2020.
Vanaf nu verschijnt de MA weer elke week.
 
Komende zondag in het kort:
Voorganger: ds. Eleonora Hof (Ieper, België)
Lezingen: Psalm 72; Mt 2: 1-23
Liederen: 513; 921; 301a; 444; 520; 72, 1.5.6; 489; 527; 423
 
Collectedoelen van 5 januari:
1- Hospice Kajan
De meeste mensen blijven het liefst tot het eind van hun leven thuis in hun eigen omgeving. Soms gaat dat niet, om welke reden dan ook. Dan biedt dit hospice uitkomst.
Hier krijgen mensen in hun laatste levensfase alle zorg die ze nodig hebben. Dit in een warme, huiselijke sfeer waar ook de naasten zich welkom voelen.
2- Plaatselijke kerk
3- Activiteitenfonds Morgenster
De opbrengst van de collecte op Kerstavond voor “Stap Verder” is 254,30 euro.
Een heel mooi bedrag!

Missionaire Opleiding
Op vrijdag 10 en zaterdag 11 jan. is ds. Erik van Halsema afwezig i.v.m. de Missionaire Specialisatie. De zaterdag is een bijzondere dag: dat is alweer de derde maal dat ook kerkenraadsleden uitgenodigd zijn om een dag mee te doen. Centraal op deze dag staan twee zaken: wat kun je met een Mission Statement?, en: hoe gaan we om met veranderingen in de kerk? Ook voor onze wijk een hoogst actuele vraag dus.
 
Vooruitblik zondag 12 januari
Op zondag 12 januari hopen we een doopdienst te vieren, waarin de H. Doop bediend zal worden aan Elena Monica Isabella Osepa, Valentino Winston Maurits Osepa, Oscar Pepijn Westra van Holthe – Kind en aan Florentine Eva Rosamond Westra van Holthe.
Deze datum is niet geheel toevallig gekozen als doopdienst, want op deze eerste zondag na Epifanie wordt altijd het verhaal gelezen van de doop van Jezus in de Jordaan. Elena, Valentino, Oscar en Florentine mogen met hun doop in het spoor van Jezus gaan, en in die doop Gods uitgestoken hand ervaren.
 
Nieuwjaarsreceptie 12 januari
Een gezegend 2020!
Op zondag 12 januari is er gelegenheid om elkaar na de kerkdienst al het goede voor het nieuwe jaar te wensen. De bijeenkomst zal feestelijk aangekleed worden. Ook de kinderen zijn van harte welkom, voor hen is er ruimte om te spelen.
Aansluitend vindt een gemeentegesprek plaats waarin aandacht zal zijn voor Kerkbalans 2020 en aantal andere zaken die onze gemeente betreffen.
Hartelijke groet namens de kerkenraad, Marya de Haas
 
Verkoop kaarsen voor diaconaal Uganda project
Op 1 december in de morgensterkerk en op 22 december in de Bethlehemkerk heeft Thea Furster een groot deel van haar prachtige handgemaakte kaarsen verkocht om een financiële bijdrage te kunnen leveren aan de diaconale reis naar Uganda van de jongeren van drie Protestantse kerken in Hilversum: de morgensterkerk, Regenboogkerk en Bethlehemkerk. De totale netto opbrengst van deze kaarsverkoop is € 871,00. Dit bedrag staat inmiddels op het speciale bankrekening NL36 RABO 0373722559 t.n.v. PWG Morgenster o.v.v. MBR to Uganda. Wij hopen dat de lezer door deze verkoopactie geïnspireerd wordt om zelf ook actief te worden om geld voor deze jongeren in te zamelen. Of een gift te doen. Door de ANBI status van de kerk ook fiscaal aftrekbaar! Het is toch fantastisch dat zoveel jongeren in de zomer naar Lwamalenge in Uganda gaan om te helpen bij de bouw van een extra lokaal om een school uit te breiden. Waar nu al bijna 300 leerlingen dagelijks onderwijs krijgen.
 
Lezing ‘Noorderlicht’
Van oudsher hebben mensen geprobeerd het noorderlicht te
begrijpen en te verklaren. Verschillende culturen benoemen in hun
folklore en mythologieën dit bijzondere lichtverschijnsel. Tijdens
deze lezing hoort u o.a. over onderzoek naar de herkomst van het
noorderlicht van vroeger tot nu, met speciale aandacht voor
baanbrekend Noors onderzoek. Marjan Spijkers legt uit wat
noorderlicht of poollicht nu eigenlijk is en waar je op moet letten
als je het te zien wilt krijgen.
 
Over Marjan Spijkers: In 1995 rondde zij de universitaire studie Scandinavische
talen af met specialisaties in cultuurkunde en het Arctisch gebied. Vandaag de
dag runt zij met twee collega’s de reisorganisatie Fru Amundsen.
….. en steun tegelijk een goed doel!
Uw bijdrage voor de lezing gaat naar een project van jongeren uit
de Morgenster, Bethlehemkerk en Regenboogkerk in die in de zomer
van 2020 naar Oeganda reizen om een school te bouwen. Met
verschillende acties halen zij geld binnen om de schoolkinderen in
het dorpje Lwamalenge te helpen. Voor meer informatie kijk op
www.mbrgoesuganda.nl
 
AANMELDEN: jeannet@appeloconnect.com
21 januari 2020
19.30 uur, € 10,- pp
in de morgensterkerk
Seinstraat 2, Hilversum
 
Welkom aan tafel op 10 januari a.s.
We beginnen 2020 goed: er staan twee maaltijdsoepen op het menu! U heeft de keuze uit erwtensoep en bamisoep. We maken het geheel compleet met roggebrood met spek en kroepoek.
Als toetje is er een frisse fruitsalade, desgewenst met slagroom. Na een kopje koffie of thee is er nog een bezinningsmoment voor wie dat op prijs stelt.
Dieetwensen of liever vegetarisch eten? Laat het weten! Om geen eten te verspillen, is aanmelding gewenst. Dat kan tot en met woensdag 8 januari  bij: Joke Verrij / 0356833191 / joke@verrij.demon.nl
Op deze avond kun je mee-eten voor  € 5,-- en kost een drankje     € 1,--.
U kunt binnenlopen vanaf 18:00 uur, en om 18:30 uur gaan we aan tafel.
De volgende maaltijd staat gepland op 13 maart a.s. Dat wordt een Afrikamaaltijd, mede verzorgd door de jongeren die komende zomer naar Uganda gaan. Door mee te eten sponsort u hun actie!
 
Agenda
- Ma. 6 jan.                 19.30 uur nieuwjaarsreceptie PgH in de Grote Kerk
- Woe. 8 jan.               13.00 Agendacommissie wijkkerkenraad
- Zon. 12 jan.              Doopdienst
- Zon. 12 jan.              Na afloop van de dienst gemeenteberaad en nieuwjaarsreceptie
- Ma. 13 jan.               19.30 Taakgroep Eredienst
- Di. 14 jan.                 Contactmiddag senioren met Anke van Vliet
- Di. 14 jan.                 Derde bijeenkomst van de cursus ‘Geloven met je kind’
- Don. 16 jan.              19.30 Wijkkerkenraad
- Zat 18 jan.                 Verschijnen januari-nummer Kerkbrink
- Zon. 19 jan.               10.30 uur Zondag van de Eenheid
 

Vijf jaar stilte en rust
Vijf jaar geleden ontstond het Christelijk Spiritueel Centrum. Binnenkort start de 15e Meditatiecursus. Kom kennismaken! Ook van harte welkom op het jubileum 17 januari met toespraken van Erik van Halsema en Mirjam van de Vegt. Iets om naar uit te kijken!
Agenda:
6 & 13 januari 09.00 uur - Lectio Divina
9 januari 20.00 uur - Emoties en olie
13 januari 20.00uur - Basisworkshop olie, natuurlijk & gezond voor de hele familie
14 januari 13.00 uur & 20.00 uur - Kennismaken meditatie
17 januari: 19:30 uur Vijf jaar CSC: jubileumfeest met o.a. Mirjam van de Vegt en Erik van Halsema. Graag aanmelden!
21 januari 13.00 uur & 20.00 uur - Kennismaken meditatie
23 februari 11:30 uur - Stiltewandeling Jezus volgen in de stilte
 
Bij alle activiteiten graag aanmelden via de agenda op de site. www.christelijkspiritueelcentrum.nl
 
Hartelijk welkom in het centrum, Tjitske Volkerink - pionier en sociaal ondernemer


Ons mailadres is:
actueel@morgensterhilversum.nl

Wilt u wat wijzigen?
U kunt hier aanpassingen maken of u afmelden voor deze nieuwsbrief.
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Morgenster PKN gemeente Hilversum · Seinstraat 2 · Hilversum, Nh 1222 AA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp