Copy
View this email in your browser
Morgenster Actueel
21 Maart 2021

Obstakels
De oude boer had al jaren lang bij het ploegen van zijn akker een grote steen omzeild die nogal in de weg lag. Diverse ploegscharen had hij al gebroken op de steen en hij was dat kreng meer dan zat. Maar hij had er niet over gepiekerd om de steen te verwijderen. Toen hij op een dag weer een ploegschaar op de steen had gebroken en hij bedacht hoeveel ellende die steen hem in de afgelopen jaren had bezorgd, was hij het meer dan zat en besloot hij eindelijk om er iets aan te gaan doen. Vastberaden en verbeten reed hij naar zijn schuur, pakte zijn zwaarste gereedschap en legde dat op zijn aanhanger. Nu moest het maar eens voorgoed afgelopen zijn! Hij plaatste een groot stuk breekijzer onder het stuk steen, zette kracht en ontdekte tot zijn stomme verbazing dat dit maar een paar centimeter dik was, zodat hij het met de voorhamer met gemak aan stukken kon slaan. Toen hij de brokstukken aan het afvoeren was, kon hij een glimlach niet onderdrukken, terugdenkend aan alle ellende die dat stuk steen hem in al die jaren bezorgd had en hoe eenvoudig het zou zijn geweest om er eerder af te komen.

Uit: Laetare, tijdschrift voor liturgie en kerkmuziek, feb. 2021


Kerkdienst
Zondag 21 Maart 2021
5e zondag van de Veertigdagentijd, zondag Judica

Motto: ‘Oordeelt mij niet’
Voorganger: Ds. Ids Smedema.
Lezingen:  Jeremia 31: 31-34
                 Johannes 12: 20-33
 Bloemschikking
Vandaag is het de vijfde zondag in de lijdenstijd dat we op weg zijn naar Pasen.
Het is zondag Judica, latijn voor: ‘Verschaf mij recht’.
Wij volgen nog steeds, een spoor van liefde, zichtbaar gemaakt door de rode harten.
Het onderwerp van deze zondag is: Jezus houdt van de leerlingen, dat is uitgebeeld door middel van de sterke orchidee, die symbool staat voor Jezus.
Door middel van de witte linten is er een verbinding gemaakt naar het grote hart van hedera en daardoor ook het symbolisch samenkomen van de vrede en de liefde.
Liederen:
Lied ‘O God, kom mijn geding beslechten’ [43: 1 en 3]
Lied ‘Rond het licht dat leven doet’ [287: 1 en 2]
Lied ‘Kyrie eleison’ [301 a]
Lied ‘Wie in de schaduw Gods mag wonen’ [91a: 1 en 3]
Lied ‘O liefde die verborgen zijt’ [561: 1, 3 en 4]
Lied ‘Christus naar wie wij heten’ [544: 1 en 2]
Lied ‘Heer, onze God wij bidden U verhoor ons’ [367 e]
Lied ‘Soms groet een licht van vreugde’ [910: 1 en 2]
 
Orgel/vleugel:              Klaas de Haan
Zang:                          Aliek de Bruin, Machteld Eilander en Jolanda Vercauteren
Lector:                        Tanja Aalbers.
Ouderling van dienst:   Machteld Eilander.
Diaken:                       Eveline van Toor.
Kerkrentmeester:         Andries Furster.
Gastheer:                    Rudy Volkerink.
 
De volledige orde van dienst is te vinden op onze website,
Link: https://www.morgensterhilversum.nl/
U kunt de kerkdienst meevieren via internet. Nu met beeld.
Link: https://www.morgensterhilversum.nl/kerkdiensten_uitgezonden
Er is weer kinderdienst online https://meet.jit.si/kndmorgensterhilversum en voor de jongeren (vanaf 15.00 uur https://tinyurl.com/rgbkoffie).
 
Collecteren in De Morgenster
De collectedoelen van komende zondag zijn:
  1. KiA 40 dagen Wereld diaconaat: Beter inkomen Javaanse boeren.
Het Indonesische eiland Java is vruchtbaar door vulkanische grond, vooral het oosten en westen. Meer in het midden wonen veel arme boerengezinnen, die maar nauwelijks rond kunnen komen.
Met steun van Kerk in Actie helpt de kerk boeren en boerinnen om een coöperatie op te zetten waardoor ze minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun producten krijgen.
De organisatie leert hen ook hoe je met zo weinig mogelijk chemicaliën en met biogasinstallaties goede landbouw bedrijft.
Javaanse kerken stimuleren gemeenteleden om duurzame landbouwproducten uit hun eigen omgeving te kopen. Zo ontstaat een win-winsituatie.
  1. Plaatselijke kerk
U kunt uw gift overmaken op:
1e collecte:   wijkdiaconie   NL89 RABO 0373 7118 08 o.v.v. Javaanse boeren

2e collecte:   centraal         NL45 RABO 0373 7225 91 o.v.v. plaatselijke kerk
m.b.v. een overschrijving met bovenstaande banknummers.
Via de link:
https://site.skgcollect.nl/265/gift/165907ef78063d434e4e81d77f8e5d50 of de QR code of via de Apostelapp

of de QR code of via de Apostelapp
Bloemen
Op 14 maart zijn de bloemen met een hartelijke groet gegaan naar Nel Dees.
 

Berichten De Morgenster

Van de Diaconie
Omdat gemeenteleden nu niet meer bij de kerkdiensten aanwezig kunnen zijn, is het ook niet meer mogelijk om een voorbede-wens in het voorbedeboek te schrijven.
De diaconie heeft echter een mailadres waarop u uw wens kenbaar kunt maken.
De diaken van dienst zorgt dan dat deze wens in het voorbedeboek komt.
Het adres is:
diaconie@morgensterhilversum.nl
Welkom bij de PaasChallenge 2021 op Goede Vrijdag of Stille Zaterdag
We nodigen je uit om mee te doen met deze nieuwe challenge. Dit spel neemt je mee door de stad Jeruzalem in de tijd van Jezus. Je loopt een tocht door de buurt met de hulp van QR-codes en je smartphone met genoeg internetverbinding. In het begin van het spel kies je één van de vier karakters. Zo maak je het paasverhaal zelf mee. Het is geschikt voor alle leeftijden vanaf 10 jaar, de wandeling is 1 uur tot 1,5 uur via 9 adressen in de buurt rond De Morgenster. Gezinnen of opa’s/oma’s met jongere kinderen vinden speciale ‘QR-codes’ voor een eigen verhaal geschikt voor die leeftijd!
Je kan lopen tussen 10.00 en 17.00 uur op Goede Vrijdag 2 april of op Stille Zaterdag. De jongeren hebben zaterdagavond met de bovenwijkse jongerengroep een Zoom-ontmoeting om na te praten.
Meld je aan bij Karin als je mee wil doen - na aanmelding krijg je meer informatie (startpunt en wat je mee moet nemen). Aanmelden graag voor 2 april. Voor vragen; bel of mail Karin timmerman.karin@gmail.com 06 49956223.
NB We houden ons aan de regels van de overheid. Je loopt daarom met mensen uit je eigen huishouden, of met een tweetal uit verschillende huishoudens. Deze voorwaarden gelden niet voor kinderen tot en met 12 jaar.
We wensen je veel plezier bij de PaasChallenge2021
Andere routes lopen?
Rond de Diependaalsekerk zie: https://paaschallenge-hilversum.nl/
Rond de Grote Kerk zie: https://grotekerkhilversum.nl/index.php/nieuws/130-paaschallenge-grote-kerk
Kinderdienst
Zondag 21 maart vieren we alweer onze 5de online viering in het 40 dagen project.
Deze zondag volgen we de tekst van Johannes 15:9-17 waarin Jezus van zijn leerlingen vraagt dat ze van elkaar houden net als Jezus van hen houdt.
Dit keer zal ik (Geri) even voor 10 uur klaar zitten op het jitsi kanaal:
http://meet.jit.si/kndmorgensterhilversum
Wat heb je voor deze zondag nodig:
  • Een kaars en lucifers, projectboekje en poster
  • Tekenpapier, schaar, lijm, kleurpotloden/stiften/krijtjes wat je maar wilt
  • Een printje van de bouwplaat in de eerste pdf als je deze wilt maken en/of een printje van de rebus als je die wilt maken
  • Om naar te kijken de vertelplaat van de poster in de tweede pdf (deze hoef je niet te printen, is als extra)
Ik kijk er naar uit jullie te ontmoeten.
Palmpaas-stok maken
Het is zo langzamerhand een echte traditie geworden om met Palmpasen, de zondag voor Pasen, een optocht in de kerk te houden met versierde Palmpasenstokken. Dit jaar willen we dat natuurlijk weer gaan doen. Alleen is dit keer coronaproef op zaterdag het versieren en de optocht te gelijk in de kerk. We zullen de optocht opnemen en op zondag zal hij in de dienst afgespeeld worden. Geef even aan als je kind niet op beeld mag, dan kan hij/zij wel versieren maar doet niet mee aan de optocht in beeld (natuurlijk wel buiten beeld mee te beleven)
Op zaterdagmorgen 27 maart gaan we met elkaar Palmpasenstokken maken in de Morgenster. We beginnen om 11.00 uur en zijn rond 12.30 uur klaar.
Je kunt je kind brengen en halen aan de deur van De Morgenster.
Doe je ook weer mee?
Neem zelf twee stokken mee, die in het midden goed aan elkaar gemaakt zijn als een kruis. De lange stok is ongeveer 70 cm en de korte 45 cm.
Wij zorgen voor de versiering en de haantjes. En wat lekkers tussendoor.
Van harte welkom!
Geef je voor zondag 21 maart even op per app of per mail, zodat we weten wat we aan inkopen kunnen gaan doen.
Groet,
                                                                                         Geri Posthumus
Kerkdiensten in De Morgenster blijven voorlopig online
Gemeenteleden die er intussen enorm naar verlangen om een kerkdienst ‘live’ mee te maken, willen we de mogelijkheid bieden om de kerkdienst bij te wonen. In dat geval kan contact opgenomen worden met scriba Elma Hoekstra: 035 6830445. Als je iemand kent die hiervoor in aanmerking komt, vraag hem of haar dan ook Elma te bellen. Per zondagse viering kunnen we zo maximaal 5 personen ‘live’ welkom heten in de dienst.
De kerkenraad


Senioren 60+ Paasmiddag

Bezield en bewogen

Niets meer normaal


Dinsdagmiddag

23 Maart 2021

14.30 uur
 
 
 
Een viering met een mooie liturgie, m.m.v. Ds. Erik van Halsema, Klaas de haan, Annemieke Parmentier, Machteld Eilander en Peter Hartman
Ook voor niet senioren de moeite waard om mee te beleven.
Vanwege de corona wordt de Paasviering vanuit De Morgensterkerk live stream uitgezonden.
Link: https://www.morgensterhilversum.nl/kerkdiensten_uitgezonden
Hoewel er buiten een wereld is met virusdreigingen en wij nu als het ware opgesloten zitten. Laten we er aan denken dat God over ons waakt.
Wees niet bang! Wees hem trouw en wacht geduldig. Het zal uiteindelijk goed komen!
“want ik ben de here, uw God.
Die uw rechterhand vastgrijpt en tegen u zegt:
wees niet bevreesd, ik help u.”
(Jesaja 41:13)
 
De seniorengroep wenst eenieder
Gezegende Paasdagen
Zes bijzondere vespers in de 40 dagentijd online
Woensdag 24 maart a.s. van 19.30-20.00 uur is de zesde en laatste oecumenische vespers online in de 40-dagentijd.
Thema: De zeven kruiswoorden.
Woensdag a.s. het kruiswoord: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.
Met een pasteltekening van Rene Rosmolen en muziek uit Sieben letzte Worte van Hadyn.
Voorganger en lector zijn: pastor Bert van Wilgenburg, Hennie Burggraaff en Jan de Leede. Organist is Klaas de Haan.
De link is: https://www.morgensterhilversum.nl/kerkdiensten_uitgezonden
Bijbelcafe online
Woensdag 24 maart is de achtste en laatste laatste bijeenkomst dit seizoen van het Bijbelcafe. Ds. Wim Moehn sluit de serie De wereld als schepping af met de lezing:
De zondeval als harde pit.
Na het verhaal over de scheppingsdagen komen we deze avond in het paradijs en eten Adam en Eva van de boom van kennis van goed en kwaad? Dat heeft ingrijpende gevolgen….
Het bijbelcafe wordt online uitgezonden en is te volgen via deze link: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1366966/embed
Na afloop kan er via Zoom met elkaar van gedachten gewisseld worden over de lezing. De link is te vinden op de site van het Bijbelcafe: www.bijbelcafe.nl. Daar kunt u ook de eerdere lezingen vinden die in het Bijbelcafe gehouden zijn.
Hoe gaat het met…?
In deze tijd van lockdown zijn minder mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en te spreken.
Daarom heeft De Morgenster Actueel nu het rubriekje Hoe gaat het met… gestart.
Een klein berichtje van een gemeentelid (als het kan met foto) die vertelt hoe het met hem/haar gaat, hoe de afgelopen week was en wat je gaande houdt. Doe mee en stuur een mail naar Hennie Burggraaff: sophialaan@gmail.com.
Deze week een bericht van Ineke van Ginkel
Na drie maanden mag ik weer autorijden. Dat was een tijdje niet mogelijk omdat ik nieuwe ooglenzen heb gekregen. Het heeft mijn zicht tot zelfs 120% per oog verbeterd!
Veel activiteiten zijn weggevallen in deze tijd, maar ik ben nog steeds -met veel plezier - een dagdeel als vrijwilliger telefoniste bij Versa Welzijn. Verder maak ik deel uit van de groep die de bloemschikking in De Morgenster verzorgt en kom daardoor nog wel eens in de kerk. Mijn vaste maatje is Mieke Dekkers, wij vullen elkaar heel goed aan en dit creatieve werk geeft ons heel veel voldoening. Dolf en ik volgen de kerkdiensten online, maar communiceren via ZOOM of TEAMS moeten we ons nog eigen maken. We zien uit naar de tijd dat we elkaar als gemeente weer live kunnen ontmoeten. Gelukkig ben ik gezegend met een positieve levenshouding, heb niet getreurd dat ik dit jaar geen bezoek kon ontvangen op mijn verjaardag, maar heb genoten van de vele felicitaties en kaartjes.
Graag tot ziens!
 
Overige berichten

Volg de actualiteit op de website van Protestants Hilversum
Op de website van de Protestantse Gemeente Hilversum
https://www.pknhilversum.nl/
zijn actuele berichten te vinden van álle activiteiten in de verschillende Prot. kerken
Over:
* https://www.pknhilversum.nl/doe-je-mee-met-de-paaschallenge/
* https://www.pknhilversum.nl/kandidaten-gezocht-dagelijks-bestuur-algemene-kerkenraad/

 
Verbintenis ds. Hanneke Keur
Komende zondag ontvangt ds. Hanneke Keur de kerkelijke zending als predikant en geestelijk verzorger. En wel voor de bewoners van locaties van Amaris Zuiderheide in Hilversum en van Amaris in Nederhorst den Berg. De zending verbindt haar aan de Protestantse gemeente Hilversum als predikant met een bijzondere opdracht. De zending ontvangt zij in de kerkdienst van 21 maart in de Bethlehemkerk.
Kunstproject
Kunstenares Annita Smit uit Zaltbommel krijgt een rondreizende solo-expositie in samenwerking met het Bijbels Museum. Voor deze expositie maakt zij een aantal werken van bijbel-en liedboekpapier met als thema Tijd & Eeuwigheid. Rond de expositie komt een programma met (jonge) dichters en schrijfster Joke Hermsen.
Annita is nog op zoek naar een aantal Liedboeken uit 1973. Heeft iemand er een over voor dit project mail naar Hennie Burggraaff: sophialaan@gmail.com.
Agenda:
- zo. 21 mrt  10.00 uur  Zondagsdienst ‘Oordeelt mij niet’. Ds. Ids Smedema
- di.  23 mrt.  14.30 uur    Paasviering senioren online
- wo. 24 mrt.  19.30 uur    vijfde online-vesper in de 40-dagentijd
- za. 27 mrt   11.00 uur    Palmpasen stokken maken. Wel eerst opgeven s.v.p.
- zo. 28 mrt   10.00 uur    Palm- en Passiezondag
Stembureau De Morgenster zeer druk bezocht
Met bijna 3.000 stemmers is het ‘stembureau De Morgenster’ zeer druk bezocht geweest tijdens de verkiezingen van 15 tot en met 17 maart. Alleen het Raadhuis trok meer stemgerechtigden in Hilversum. Volgens gastheer Rudy Volkerink kwamen mensen uit geheel Hilversum naar ons kerkgebouw.
Het grote aantal had ook een schaduwzijde. Het tellen van de stemmen duurde tot in de kleine uurtjes. Rudy, zelf ook alle dagen lid van het stembureau, vernam van de gemeente dat De Morgenster als stemlocatie uitstekend is bevallen. Voor herhaling vatbaar, zo lijkt het.
 Kerkrentmeesters De Morgenster
Van begin tot eind verbonden
De veertigdagentijd is in het Christelijk Spiritueel Centrum een tijd van versoberen maar ook van verbinden.  Pasen komt eraan en we geven twee workshops over oliën uit Bijbelse tijden en dan specifiek het Paasverhaal.
Ben je nieuwsgierig, er komen blogs en filmpjes met uitleg.
Het eerste blog gaat over mirre.
En over de workshop lees je meer in deze link. Het is gratis maar je kan een proeverij oliën bestellen als aanvulling.
Kijk in Agenda voor actuele workshops.
Met hartelijke groet,
Tjitske Volkerink,pionier namens de PKN, PgH en Stichting City of Life
in het Christelijk Spiritueel Centrum.
Een feestelijke Paascantate van J.S. Bach
Op 10 april laat Cantate op de Brink weer van zich horen. Bachliefhebbers kunnen dan via een livestream genieten van de cantate ‘Christ lag in Todesbanden’, BWV 4 van J.S. Bach. Deze feestelijke cantate is geschreven voor Eerste Paasdag en gebaseerd op een paaslied van Luther. Het lijkt erop dat Bach zelf heel tevreden was over deze compositie, hij heeft hem in elk geval meerdere malen uitgevoerd. De cantate, die uitgevoerd wordt vanuit de Regenboogkerk in Hilversum, is door iedereen via een livestream mee te maken. De aanvang is om 16.30 uur. De uitvoering blijft na afloop enkele weken beschikbaar via www.cantateopdebrink.nl.
Ons mailadres is:
actueel@morgensterhilversum.nl

Wilt u wat wijzigen?
U kunt hier aanpassingen maken of u afmelden voor deze nieuwsbrief.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Morgenster PKN gemeente Hilversum · Seinstraat 2 · Hilversum, Nh 1222 AA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp