Copy
View this email in your browser
Morgenster Actueel 10 mei 2020 Cantate
Bemoediging
 
Het verhaal gaat door
In de oudtestamentische lezing van komende zondag (Exodus 19) gaat het in vers 8 over een altijddurend vertrouwen dat de Israëlieten in Mozes, hun leidsman, zullen hebben. Parallel daaraan lezen we in de nieuwtestamentische lezing uit Johannes 14 in vers 6 een van de zeven ik-ben-woorden van Jezus: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven’.
We staan er niet elke dag bij stil, maar het is eigenlijk een wonder dat deze eeuwenoude woorden tot op de dag van vandaag gelezen, bezongen, becommentarieerd en in gebeden verwerkt worden. Dat in Joodse en Christelijke geloofsgemeenschappen woorden als deze steeds weer aan een nieuwe generatie doorgegeven worden. Dat dat ook kan en mag is een groot goed, een grote vrijheid. Daarom bidden we geregeld ook voor vervolgde gemeenschappen waar dat niet kan en mag.
Het is de Geest die het mogelijk maakt dat oude woorden tot leven komen in ons eigen leven. Dat is hoe de theologen het verwoorden. En zo is het ook. Maar de Geest heeft daarbij wel ons nodig, en schakelt mensen in die de gave hebben woorden tot leven te wekken. Ik denk daarbij ook aan dichters en songwriters.
Afgelopen week werd ik getroffen door een opname van een paar jaar terug van de zangeres Wende Snijders. Zij zong een bewerking van een gedicht van Willem Wilmink: ‘De rebbe leert de kinderen schrijven - Mijn herinnering aan een Jiddisch liedje’. De inhoud van dit liedje roept bij mij de dankbaarheid wakker voor al diegenen die ons – in de vrijheid die wij genieten mogen – 5 mei! – zijn voorgegaan in het openen van de Schriften. Die ons met engelengeduld hebben geleerd het ABC van de Bijbel te leren spellen, zodat ook wij ons gedragen mogen weten door woorden waarin God zelf op kan lichten.
De tekst van Willem Wilmink gaat als volgt:
 
In de kleine sjoel
staat een kacheltje
en het brandt heel goed.
En de rebbe leert
lieve kinderen
hoe je schrijven moet.
 
’t Is Hebreeuws nog wel,
dus heel moeilijk hoor,
het moet keurig net.
Heb je ’t mooi gedaan,
dan wordt een vlaggetje
in je schrift gezet.
 
En de rebbe zegt:
“Wie bevatten kan
wat dit boek beschrijft,
die vindt ver van huis
iets van huis terug,
waar hij ook verblijft.
 
Lieve kinderen,
diepe duisternis
krijg je te doorstaan.
Daarom geef ik jullie
een klein lichtje mee,
dat nooit uit zal gaan.”
 Erik van Halsema

Kerkdienst
 
Komende zondag in het kort
Gezamenlijke viering van de Regenboogkerk en de Morgenster, in de Regenboogkerk opgenomen met ambtsdragers en enkele zangers.
In Exodus hoofdstuk 19 vinden we naast elkaar beelden van nabijheid en afstand. In het Eerste Testament vindt al zelf discussie plaats of die beelden van afstand (donder en bliksem, vuur) wel adequaat zijn (Elia!). In het Johannes-evangelie wordt naar Jezus gewezen: ‘Ik ben in de Vader en de Vader is in mij’. In deze lezing vinden we ook één van de ik-ben-woorden uit onze gezamenlijke serie in najaar 2019: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven’.
Bijzonderheid: op deze zondag Cantate is een flink deel van de liturgie een gezongen liturgie, met onder meer een gezongen zegenbede aan het eind van de dienst.
Liturgie
Thema: ‘Bij de berg begint het’
Ambtsdrager: Lily Fraanje
Voorganger: Erik van Halsema
Lector: Tanja Aalberts
Schriftlezingen: Exodus 19; Johannes 14: 1-14
Liederen: 655; 98b; 1003,1; 307; 309 (in canon); 853; 534; 652; 368f; Dienstboek I:118; 430
Medewerking:
Muziek: Klaas de Haan
Zang: kwartet Aliek de Bruin, Machteld Eilander, Max Eilander en Peter Hartman

Linken:
Regenboogkerk: https://kerkdienstgemist.nl/stations/233-Protestantse-wijkgemeente-Regenboogkerk
Kinderdienst:
https://meet.jit.si/kinderdienstrgb
Tienerdienst:
https://meet.jit.si/tienerdienst  start 11.30 uur

 
Collecte
Het collectedoel van Kerk in Actie is JOP (Jong Protestant)
Het initiatief #Durfte brengt jong en oud in gemeenten samen. Jongeren en volwassenen gaan samen aan de slag rond een gedeelde passie. Jong en oud leren van elkaar, mede door gesprekken rond geloofsthema's.
Ook ontstaat meer verbinding in de gemeente tussen verschillende generaties. JOP ontwikkelt materialen voor volwassenen in de gemeente die een #Durfte-groep leiden. Hierin staat onder meer hoe je zo'n groep start en hoe je het geloofsgesprek in de groep begeleidt. Collecteert u mee zodat Jong Protestant (JOP) deze materialen verder kan ontwikkelen?
Overmaken op rekening van de wijkdiaconie van de Morgenster
NL89 RABO 0373 7118 08 o.v.v. JOP
 
Bloemen zondag 10 mei
De bloemengroet gaat komende zondag met een hartelijke groet naar Nel Hendriks
 

Berichten de morgenster
 
Beste kinderen
Komende zondag is er weer online kinderdienst. Kijk in de app of de mail wat je nodig hebt aan voorbereiding. Het beloofd weer een mooie dienst te worden. Leuk om te vertellen dat de Bethlehem kerk inmiddels ook mee doet. Een warm welkom zondag van Esther (regenboog) Bart Jaap (morgenster) en Christa (Bethlehem)
Omzien naar elkaar
Ook bij de omzien naar elkaar actie weer wat leuke reacties die we jullie niet willen onthouden. Achter de schermen word nog steeds hard door gewerkt!
"Hartelijk dank voor het troostpopje, even een lichtpuntje tijdens de ophokplicht, Hartstikke leuk dat jullie dit doen. Ga zo voort mijn dochters en ge zult spinazie eten. Nou ja was eigenlijk iets met Spinoza geloof ik of zo. Maar dit maakten wij ondeugende kinderen daar vroeger van."
 Warme groet, Elma en Geri
 
Landelijke collecte 10 mei a.s.
Vanuit de diaconie willen we graag de landelijke collecte op 10 mei van harte aanbevelen,
deze collecte wordt gehouden onder de vlag van #nietalleen.
Zoals u misschien weet maakt Stichting Present Hilversum daar ook deel vanuit.
Ze doen in deze coronacrisis enorm veel goed werk.
Van boodschappen doen tot koken voor kwetsbaren, van het bezorgen van bloemen, knutselpakketten voor kinderen tot hulp bij administratie of huiswerk.
De Morgenster draagt Stichting Present een warm hart toe,
dat hadden we in maart en april vorm willen geven door met veel enthousiaste gemeenteleden praktische hulp te bieden aan een aantal Present-projecten. Helaas gooide de uitbraak van het Corona-virus roet in het eten. Uiteraard hopen we daar op een later moment alsnog een bijdrage aan te leveren.
Voor nu willen we u vragen hen financieel te ondersteunen en op 10 mei te collecteren voor St. Present Hilversum.
U kunt uw bijdrage aan deze collecte overmaken op: NL59 TRIO 0379 313 111 t.n.v. Stichting Present Hilversum
Zo kunnen zij mooie dingen blijven doen voor de kwetsbare mensen in Hilversum!
Diaconie
 
Pastoraat
Ondanks alle coronabeperkingen is het pastoraat volop in bedrijf. Via vertrouwde kanalen, zoals de vaste telefoon en de post, maar ook digitaal via whatsapp en email, houden we contact met elkaar. Zo proberen we op de hoogte te blijven over hoe het met mensen gaat en hen( en elkaar!) te bemoedigen. We zijn blij met alle namen die worden doorgegeven door gemeenteleden en roepen u op omdat te blijven doen. Ook merken we dat gemeenteleden zelf met elkaar contact leggen.  Mocht u behoefte hebben aan contact dan zijn dit de coördinerende contactpersonen:
Machteld Eilander via 6836563
Agnes van Lambalgen  via 6830106
Ds. Erik van Halsema  via 6280714
Elma Hoekstra  via scriba@morgensterhilversum.nl
Het hele pastorale team van sectiemedewerkers helpt mee om de verbinding met elkaar in stand te houden. De hulp van u, als gemeente, is daarbij onontbeerlijk!
 
Wandelen met Hemelvaart
De laatste jaren is er drie keer een Emmaüswandeling geweest, een groepswandeling waar je met tweetallen vragen bespreekt die dieper gaan. Dat deden we bijvoorbeeld na de dienst op de Startzondag, dan liepen we de hei op.
Vanwege de Corona kunnen we niet samenkomen in De Morgenster, maar buiten kan het wel, mits we ons aan de maatregelen houden. Daarom is er weer een Emmaüswandeling op 21 mei (vertrek om 10 uur), maar nu met een flinke afstand tussen de koppels. We doen een paaltjesroute voor de zelfredzaamheid, we vertrekken dan ook niet vanaf de kerk. En spontaan aanwaaien is niet mogelijk, we moeten echt van te voren weten hoeveel mensen er komen. Er is geen koffie aan het einde, maar wel gelegenheid om op gepaste afstand lekker bij te praten.
De organisatie is in handen bij Tjitske Volkerink en Annette van der Vliet. Aanmelden kan bij bij Annette, mijn mailadres is annettevandervliet@gmail.com., bellen of appen kan ook (06-30509092).
Overige berichten Nieuws uit het Christelijk Spiritueel Centrum We zijn heel blij dat het masseren weer voorzichtig mag begint vanaf 11 mei. Want dat heb ik enorm gemist. En velen ontmoette mij. Je kan de massage ook cadeau geven (Moederdag ;-)), zelfs aan iemand die je niet kent maar waar wij via bijvoorbeeld diaconie van weten dat dit echt een goed cadeau is. Dat heet een gesponsorde massage .
 
 
Gelukkig zijn er heel wat online en telefonische ontmoetingen. Komende week, 12 mei, zijn er vrijblijvende kennismakingen voor de cursus meditatie ‘Tijd voor je hart’ via Zoom. Deze cursus is aangepast, ook in prijs, aan de online-tijden. Meld je aan via de agenda. Na Pinksteren start er een vervolgcursus voor iedereen die al eens de cursus deed.
Ook hebben we de mogelijkheid om mee te doen aan een challenge: je krijgt vier oliën cadeau, die ga je zeven dagen uitproberen, en in een facebookgroep krijg je begeleiding. Leuk om zo kennismaken!
Meer info: https://spark.adobe.com/page/cm0JpnJjJPoyg/ en aanmelden kan hier https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXyVkqSFydiWrc8ebKn67QkRE44LpdBkNO8NM848S0_-Zh0Q/viewform
De activiteiten van het Christelijk spiritueel centrum zijn soms gratis en soms met toegangsprijs. U kunt dat lezen in de agenda. 
Bij alle activiteiten graag aanmelden via de agenda op de site. www.christelijkspiritueelcentrum.nl
Hartelijk welkom in het centrum-online, Tjitske Volkerink - pionier en sociaal ondernemer.
 
Een korte muzikale verrassing in coronatijd
Zaterdag 16 mei 2020, kunnen de bezoekers van Cantate op de Brink vanwege de maatregelen als gevolg van het coronavirus nog niet life aanwezig zijn in de Grote Kerk op de Kerkbrink. In plaats daarvan biedt Cantate op de Brink een online-impressie van de cantate ‘Wer nun den lieben Gott lässt walten’ (BWV 93) van J.S. Bach, de cantate die voor deze zaterdag op het programma stond. Via de website www.cantateopdebrink.nl vertelt dirigent Cees van der Poel over wat deze cantate zo mooi maakt. Enkele leden van zijn kamerkoor Akkoord zingen de vierstemmige slotkoraal. Voorafgaand biedt Heleen Weimar, bestuurslid van Cantate op de Brink, een vooruitblik op het nieuwe seizoen. Zij kondigt ook een ‘inhaalprogramma’ aan.
De opname is beschikbaar vanaf 16.30 uur. Zo kunnen de online bezoekers op afstand toch dichter bij Bach komen en zich verheugen op het seizoen ‘20-‘21.


Ons mailadres is:
actueel@morgensterhilversum.nl

Wilt u wat wijzigen?
U kunt hier aanpassingen maken of u afmelden voor deze nieuwsbrief.
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Morgenster PKN gemeente Hilversum · Seinstraat 2 · Hilversum, Nh 1222 AA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp