Copy
View this email in your browser
Let op! De papieren versie van de Morgenster Actueel is alleen voor mensen die thuis geen computer hebben. Dank voor uw begrip.
 
Terugblik op gedachteniszondag
Op 24 november j.l. leek het of wij vergeten waren iemand bij name te noemen. Hier was sprake van een misverstand. De betrokken mevrouw had een uitnodiging gekregen van de Regenboogkerk voor de gedachtenis van haar nicht maar was per abuis naar onze kerk gereden. Na afloop van de dienst hebben we uitgezocht hoe het zat en is de betrokken dame alsnog naar de Regenboogkerk vertrokken, waar op haar werd gewacht.
 
Zondag 8 december: tweede advent
Voorganger: ds. Marnix van der Sijs.
Thema: Volg de ster - Obed
Lezingen: Ruth 4: 11-22; Matt. 1: 3-5
Liederen: 72, 1.4.7; 462, 1.2.4.6; HH 143,2; 301a; Projectlied NBG; 816 [op melodie 140]; 339a; 791, 1.2.3.4; 368a; 460, 1.4.5.6
 
Aandacht voor Amnesty International
Op zondag 8 december kunt u na de dienst in de ontmoetingsruimte voorbeeldbrieven van Amnesty International meenemen.
Zoals gebruikelijk in de adventstijd is er gelegenheid om kerstkaarten en kaarsen te kopen. Daarmee geeft u financiële steun
aan het belangrijke werk van Amnesty International.
 
Dienst 15 dec. in het kort
Op de derde zondag van advent staat de figuur van David centraal. Deze dienst wordt voorbereid met een aantal jongeren uit de Ugandagroep. De orde van dienst zal daarmee in het middendeel een wat alternatief karakter krijgen, ook qua muziek.
 
Koffie Plus
Zondag 15 december is er na afloop van de dienst weer “koffie-plus”: Alle gemeenteleden die tussen mei en december zijn jarig geweest ( of nog worden ) worden toegezogen en toegesproken. En er is iets lekkers bij de koffie!
 
Van de Diaconie
Zoals in de vorige Morgenster Actueel al was aangekondigd,nu de vraag aan u allen of u cadeautjes/aardigheidjes wil inleveren, die wij als kerstattenties kunnen brengen op zondag 8 en zondag 15 december.
 
Collectedoelen voor 8 december
 
1- Thermometeractie (2).
De Centraal-Afrikaanse Republiek is een van de armste landen ter wereld. Bijna tweederde van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Deze voormalige Franse kolonie komt weinig in het nieuws, terwijl daar alle reden toe zou zijn. Sinds een burgeroorlog in 2013 uitbrak verleent Kerk in Actie hier noodhulp via haar internationale kerkelijke netwerk ACT Alliance. Deze vergeten mensen hebben uw steun hard nodig!
2- Plaatselijke kerk
3- Wijkkas
 
Collectedoelen voor 15 december
 
1- Thermometeractie.
De Centraal-Afrikaanse Republiek is een van de armste landen ter wereld. Bijna tweederde van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Deze voormalige Franse kolonie komt weinig in het nieuws, terwijl daar alle reden toe zou zijn. Sinds een burgeroorlog in 2013 uitbrak verleent Kerk in Actie hier noodhulp via haar internationale kerkelijke netwerk ACT Alliance. Deze vergeten mensen hebben uw steun hard nodig!
2- Plaatselijke kerk
3-  collecte voor de diaconale reis naar Uganda.:
 
De eerste thermometercollecte voor het project in de Centraal Afrikaanse Republiek heeft €1050,- opgebracht. Een mooi begin.
 
Afwezigheid predikant
Op maandag 9 dec. is ds. Van Halsema afwezig ivm Permanente Educatie
 
Oppas voor kinderen onder de vier jaar:
Als je graag met je kleine kinderen naar de kerk wilt komen, dan kunnen we oppas tijdens de kerkdienst regelen. Mail Elma Hoekstra dan van te voren even, graag uiterlijk de donderdag voor de zondag dat je met je kinderen komt: scriba@morgensterhilversum.nl
 
Uit de kerkenraad
Zaterdag 21 december, oproep:
Wie komt er helpen om op zaterdag 21 december van 11.00-13.00 uur beschuit met muisjes uit te delen op Seinhorst? Samen met een flyer met een aankondiging van de lichtjestocht diezelfde middag en de kerstdiensten in de H. Hart- en H. Josephkerk en De Morgenster. Graag even melden bij Marya de Haas: 06 40727369, maryadehaas@gmail.com
 
Contract Renate Japenga:
Vanwege een veeleisende master theologie is Renate per 1 december 16 uur per week (i.p.v. 24 uur) gaan werken voor het bovenwijks jeugdwerk van de PgH.
 
Nieuwjaarsreceptie en gemeentegesprek op zondag 12 januari:
Met een hapje en een drankje wensen wij elkaar na de dienst al het goede voor het nieuwe jaar. Aansluitend vindt een gemeentegesprek plaats voor alle gemeenteleden over ontwikkelingen in onze kerk.
 
Napraten over kerkmuziek op zondag 1 maart:
Op zondag 1 maart gaan we met elkaar luisteren en kijken naar de kerkmuziek in onze Morgenster. In de dienst van die ochtend horen we verschillende stijlen. In het gesprek na de dienst praten we verder: welke stijlen vinden we mooi en passen bij ons?
 
Informatiebord bij de ingang De Morgenster:
Er gebeurt veel in De Morgenster dat ook interessant is voor de buurt. Als je iets wilt aankondigen, laat het weten. In de consistoriekamer kun je je aankondiging, max A4, in een map doen, dan wordt het opgehangen. Of mail: Henk Verrij: henk@verrij.demon.nl of Hennie Burggraaff: Hennie.Burggraaff@kro-ncrv.nl
 
Collectebonnen: bestel!
Ken je het gemak van de collectebonnen? Geen gedoe met kleingeld, en makkelijk mee naar de kerk te nemen. Bestel ze via de kerkrentmeesters van onze kerk: kijk voor de gegevens op onze website: morgensterhilversum.nl

 
Senioren Kerstmiddag: in de stal
Dinsdagmiddag 17 december bent u weer van harte welkom op onze contactmiddag. Dit keer om het komende Kerstfeest met ons mee te vieren. Wij beginnen, anders dan andere jaren om 15.30 uur met de Kerstviering in de kerkzaal en aansluitend een broodmaaltijd tot ongeveer 18.00 uur.
Kerkdiensten bij Sherpa
Om de week is er op zondag een viering in ’t Gein, op het Sherpaterrein aan de Zandheuvelweg (gemeente Baarn). De dienst wordt bezocht door bewoners van het terrein en Sherpa-vestigingen daarbuiten. Als gemeente rondom De Morgenster zijn we al tientallen jaren betrokken bij deze vieringen: onze ouderlingen werken mee aan de vieringen, vrijwilligers zijn er koster en anderen begeleiden mensen naar de dienst. Die laatste groep vrijwilligers is door vergrijzing ernstig uitgedund, dus zoeken we nieuwe mensen voor deze leuke taak. Het gaat om het ophalen van rolstoel gebonden cliënten uit de Vechtstraat (Sherpaterrein) tussen 10:00 en 10:10 uur, hen meenemen naar ’t Gein, samen de dienst bijwonen, daar koffie drinken en hen weer terugbrengen naar de woning (rond 11:45 uur). Onze cliënten kunnen niet spreken, maar onderschat het gejuich niet waarmee ze je begroeten!
De vieringen worden gehouden in de even weken van het jaar, er wordt een ‘maatwerk’ rooster gemaakt. Als regel gaan we met twee vrijwilligers per keer. Met vier nieuwe mensen erbij gaat het om vier diensten per jaar. Er is geen oppasdienst of kindernevendienst ter plaatse, maar kinderen zijn welkom in de dienst, en het is nooit saai! Voor meer informatie of aanmelden kun je bij Henk en Joke Verrij terecht.
 
Vrijwilligers voor Tergooi
In ziekenhuis Tergooi wisselen oecumenische vieringen en kleine concertjes onder de naam MuZiekenhuis elkaar af. Zo is er iedere zondagmorgen een zinvol aanbod voor de patiënten. Zonder vrijwilligers die de mensen halen en terugbrengen of op een andere manier bijdragen aan de organisatie kunnen we niet. Omdat er nu een paar afzwaaien na jarenlange dienst, zoeken we voor het nieuwe jaar nieuwe vrijwilligers. Vind u/jij het leuk om zo'n 10 keer per jaar te helpen met bedden rijden, als gastheer of gastvrouw, of met liturgische taken? Voor contact of meer informatie kunt u bij mij terecht via de mail. Altijd welkom om eerst een keer te komen kijken.
Christine van den End, geestelijk verzorger in Tergooi,
cvandenendkranenburg@tergooi.nl

Agenda
- Zon. 8 dec. ‘Eten met een thema’ voor de groep 12-16 jaar
 maandag
9 december Thee met een Thema is bij Machteld Eilander om 14.30 uur
- Di. 10 dec. Cursus ‘Geloven met je kind’
- Woe 11 dec. 19.30 uur adventsvesper in de H.Hartkerk
- Don. 12 dec. 19.30 Wijkkerkenraad
- Zon. 15 dec. ‘Koffie-plus-bijeenkomst’ na de dienst
- Ma 16 dec. 19.30 uur Taakgroep eredienst
- Di. 17 dec. Kerstviering van de contactmiddag voor senioren
- Di. 17 dec. Gezamenlijke catecheseavond 12-16 jaar in de Bethlehemkerk
- Woe 18 dec. 19.30 uur adventsvesper in de H.Hartkerk
- Zat 21 dec. Lichtjestocht
- Zat. 21 dec. Verschijnen van Kerkbrink.


Ons mailadres is:
actueel@morgensterhilverum.nl

Wilt u wat wijzigen?
U kunt hier aanpassingen maken of u afmelden voor deze nieuwsbrief.
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Morgenster PKN gemeente Hilversum · Seinstraat 2 · Hilversum, Nh 1222 AA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp