Copy
View this email in your browser
Morgenster Actueel
7 Februari 2021

Bemoediging

Opnieuw: winter
 
Haalde ik vorige week in onze nieuwsbrief nog een citaat aan over ‘in de winter de zomer denken’, op het moment dat ik dit schrijf levert het woord ‘winter’ heel andere associaties op. De laatste keer dat wij met onze kinderen op de hei zijn wezen sleeën moet in 2012 zijn geweest. Maar wat staat Nederland nu wel niet te wachten? Dat wordt me een week voor de kinderen van nu: de scholen gaan weer open en als de school weer uitgaat ligt er tien centimeter sneeuw! Dat is wat de weermannen en -vrouwen ons beloven. Een droom voor elk kind…
Zo worden de schaatsen al uit het vet gehaald. Tegelijk zijn er ook onder ons die helemaal niet op zo’n week zitten te wachten. Kun je de winkels nog wel bereiken? Komende zondag is het zondag werelddiaconaat. Daarin richten we de blik op ver weg. Dat ontslaat ons er niet van om ook dichtbij te kijken. Misschien kunnen we op heel simpele manieren mensen in onze omgeving even helpen? Dat raakt ook de ‘tijdcollecte’ van de stichting Present waar we zondag meer over zullen horen.
 

Erik van Halsema

 

Kerkdienst

Zondag 7 Februari 2021
Vijfde zondag na Epifanie
Zondag werelddiaconaat


Motto: ‘goed nieuws voor de hele wereld’
Voorganger: Erik van Halsema
Lezingen: Marcus 1: 29-39
 
De dienst is voorbereid samen met diaken Eveline Bersma die o.a. het Gebed om ontferming zal uitspreken. Carine Heinhuis van de Stichting Present zal ons komen vertellen over de volgende ‘tijdcollecte’. Dat hebben we als wijk al enkele malen eerder gedaan, met goed resultaat! Rond de collecten zal aandacht besteed worden aan Bangladesh. Net als in Nederland moeten ze daar vechten tegen het water.
Liederen:
Lied ‘God zij ons gunstig en genadig’ [ Ps.67: 1.2]
Lied ‘I am sure I shall see the goodbess of the Lord’ [Taizé]
Lied ‘Kyrie eleison’[301-k]
Lied ‘Hij die de blinden weer liet zien’ [534]
Lied ‘Daar komt een man uit Nazareth’ [533 1,2 en 6]
Lied ‘Gaven delen wereldwijd’ [gesproken]
Lied ‘Zoekend naar licht’ [1005 1, 2 en 5]
 
Orgel/vleugel:            Klaas de Haan.
Zang:                        Annemieke Parmentier.
Lector:                      Hannie Verkerk
Ouderling van dienst: Agnes van Lambalgen.
Diaken:                     Eveline Bersma.
Kerkrentmeester:       Casper Bos.
Gastheer:                  Rudy Volkerink.
Team Beeld & Geluid:  Henk Verrij; Christian en Yvette Taal
 
De volledige orde van dienst is te vinden op onze website,
Link:
https://www.morgensterhilversum.nl/uploads/klant495/files/210207%20zondag%20werelddiaconaat%20voor%20website.pdf
U kunt de kerkdienst meevieren via internet. Nu met beeld.
Link: https://www.morgensterhilversum.nl/kerkdiensten_uitgezonden
Er is geen kindernevendienst en geen jongerendienst.
 
Collecteren in De Morgenster
De Diaconale Najaarsactie voor Syrië heeft tot nu toe 1400 euro in totaal opgebracht.
De collectedoelen van komende zondag zijn:
  1. Collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat
Bangladesh - Beter bestand tegen het water -
Bangladesh is vaak in het nieuws vanwege overstromingen. Door de klimaatverandering zullen die helaas steeds vaker voorkomen. De overstromingen spoelen de oogst van de toch al zeer arme bevolking weg. Dit heeft direct gevolgen voor hun levensonderhoud. Kerk in Actie helpt de inwoners van Bangladesh na een ramp, maar ook bij hoe ze zich zo goed mogelijk op een overstroming kunnen voorbereiden. Dit kan bijvoorbeeld door gewassen te kiezen die beter bestand zijn tegen storm en regen.
  1. Collecte voor de plaatselijke kerk
 
U kunt uw gift overmaken op:
1e collecte: wijkdiaconie   NL89 RABO 0373 7118 08
2e collecte: centraal         NL45 RABO 0373 7225 91
 
m.b.v. een overschrijving met bovenstaande banknummers.
Via de link:
https://site.skgcollect.nl/265/gift/165907ef78063d434e4e81d77f8e5d50 of de QR code of via de Apostelapp
Tijd collecte Present
Beste gemeenteleden van De Morgenster.
Aanstaande zondag 7 februari gaan jullie meedoen aan de tijdcollecte via stichting Present. Dat wil zeggen: jullie doneren geen geld maar tijd. Carine Heinhuis van stichting Present zal een korte uitleg geven in de kerkdienst bij de tijdcollecte. Opgeven voor de tijdcollecte kan vanaf 7 februari tot en met 7 maart via deze link: www.stichtingpresent.nl/hilversum/tijdcollecte/
Ook brengen we graag de tasjesactie als hart onder de riem voor ouderen en zorgpersoneel onder de aandacht. Deze actie loopt tot en met 11 februari. Alle informatie en opgeven kan via deze link: https://stichtingpresent.nl/hilversum/presenttasjes/
Vragen? Mail naar coordinator@presenthilversum.nl of bel naar 06-21925630 (Carine Heinhuis)
Bloemen
Op 31 januari zijn de bloemen met een hartelijke groet gegaan naar Diny Fabries, in verband met haar verhuizing.
 

Berichten De Morgenster

Digitaal collecteren
Nu we ook niet meer naar de kerk komen vervalt tijdelijk de mogelijkheid om de collecte te geven met contant geld of bonnen.
Onze penningmeesters van Hilversum willen nu graag de collecte direct op de bestemde rekening ontvangen, dus elke collecte zijn eigen banknummer.
  • U kunt dat doen d.m.v. een overschrijving, dat is dan 3x een overschrijving.
  • U kunt het doen met de apostelapp. In een formulier alle collectes invullen en betalen met Ideal.
  • U kunt het doen via de link of QR-code. Ook hier een formulier invullen en betalen met Ideal.
Link:
https://site.skgcollect.nl/265/gift/165907ef78063d434e4e81d77f8e5d50
Van de Diaconie
Omdat gemeenteleden nu niet meer bij de kerkdiensten aanwezig kunnen zijn, is het ook niet meer mogelijk om een voorbede-wens in het voorbedeboek te schrijven.
De diaconie heeft echter een mailadres waarop u uw wens kenbaar kunt maken.
De diaken van dienst zorgt dan dat deze wens in het voorbedeboek komt.
Het adres is:
diaconie@morgensterhilversum.nl
 
MOK Morgenster Online Koffie
Volgende week zondag 14 feb. zal de online viering kort zijn, maximaal drie kwartier. Het is de bedoeling om direct daarna vanuit de Morgenster een ontmoetingsmoment aan te bieden.
Tenzij iemand een betere titel heeft noemen we dat voorlopig ‘MOK’: Morgenster Online Koffie.
In de nieuwsbrief van dat weekend zal een link staan naar de desbetreffende zoom-sessie. En er zal ook al een vraag of stelling staan om als basis te nemen voor dit nagesprek.
Dit initiatief is voortgekomen uit een breed overleg dat we afgelopen dinsdagavond hadden over onze vieringen de komende tijd.
Erik van Halsema
Voor de kinderen
Beste gemeenteleden,
We zoeken vier mensen die mee willen helpen om na te denken en/of uitvoeren over een buitenactiviteit (coronaproof) om Pasen te vieren met de kinderen van de kindernevendienst plus misschien tieners en ouderen. Een postenspel of speurtocht; we hebben een paar opties in beraad, zoals deze. Uitvoering op Goede vrijdag of Stille zaterdag?
We willen misschien voor de oudsten en jongsten verschillende versies. Kortom: we zijn nog bij het begin. Als u meer wilt weten, sturen we specifieke informatie zodat u goed kunt kiezen waar uw talenten/tijd/ijver passen.
In onze eigen groep kindernevendienstmensen is door de thuisschool echt veel energie opgemaakt, en we gunnen de kinderen iets moois dus zoeken hulptroepen! 
Meer info: mail Karin Stalman-Timmerman timmerman.karin@gmail.com
Hoe gaat het met…?
In deze tijd van een nog strengere lockdown zijn er nog minder mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en te spreken.
Daarom willen we in De Morgenster Actueel het rubriekje Hoe gaat het met… starten.
Een klein berichtje van een gemeentelid (als het kan met foto) die vertelt hoe het met hem/haar gaat, hoe de afgelopen week was en wat je gaande houdt.
Wie wil het spits afbijten? Stuur een mail naar Hennie Burggraaff: sophialaan@gmail.com.
Deze week een bericht van Ineke Kielema
2020 was een jaar met verdriet om het overlijden van mijn schoonmoeder (1e paasdag,89 jaar) en van mijn moeder (10 dec. 91 jaar). Dankbaar dat beide moeders zo lang deel van ons leven mochten uitmaken zijn we aan het nieuwe jaar begonnen. Een jaar waarin we hopelijk allemaal gevaccineerd worden en we elkaar weer kunnen ontmoeten in De Morgenster hoewel dat voor mij i.v.m. mijn gezondheid vaak moeilijk is.
Het wordt weer voorjaar en er gloort letterlijk weer licht aan het eind van de tunnel!
Meegedaan aan Actie Kerkbalans 2021?
Afgelopen week is Actie Kerkbalans 2021 afgerond. Hartelijk dank voor uw deelname. Daar zijn wij blij mee. Over enige tijd kunnen we u nader informeren over de resultaten van de Actie. Alle toezeggingen die we hebben mogen ontvangen, worden nu verwerkt door het Kerkelijk bureau.
Heeft u mogelijkerwijs de Actie Kerkbalans dit jaar gemist? Heeft u geen verzoek tot deelname ontvangen? Niet via de mail of ook niet via de lopers van de Actie? Of is de brief zoek geraakt? Stuur dan even een mail naar de kerkrentmeesters van De Morgenster: wvk@morgensterhilversum.nl. Of neem contact op met ondergetekende via 06 5536 4842.
Joep Mourits, kerkrentmeester Kerkbalans
Overige berichten
Op de website van de Protestantse Gemeente Hilversum
Volg de actualiteit op de website van Protestants Hilversum
https://www.pknhilversum.nl/
zijn actuele berichten te vinden van álle activiteiten in de verschillende Prot. kerken
Over:
Han Monsees weer even terug in bestuur van PgH
 Sinds januari neemt Han Monsees het scribaat waar van de Algemene kerkenraad van de Protestantse gemeente Hilversum. Tot uiterlijk 1 juli aanstaande. Hiermee vult hij tijdelijk de vacature in die is ontstaan na het afscheid van scriba (secretaris) Jan Verdam. In september nam Jan afscheid na de twee maximale perioden van vier jaar.
Han is in protestants Hilversum geen onbekende. Twaalf jaar vervulde hij bestuurlijke functies in de wijkgemeente van de Diependaalse kerk. Ook was hij vele jaren lid van de Algemene kerkenraad van de PgH. Han: ‘Het is niet mijn ambitie om deze tijdelijke taak na 1 juli te continueren. Sterker nog, als een nieuwe scriba al voor 1 juli wenst te beginnen, is dat prima. Ik wil nu alleen maar het bestuurlijk functioneren van de PgH actief ondersteunen in de periode waarin zowel de functie van voorzitter als die van scriba vacant is.’
Als fulltime docent wis- en natuurkunde is het voor Han moeilijk voor een langere periode de rol van scriba te vervullen. ‘Mijn agenda is overdag niet flexibel en dat is soms wel nodig voor deze rol. Omdat mijn werkzaamheden als freelance sportverslaggever van de Gooi en Eemlander als gevolg van corona op een laag pitje staan, heb ik nu wel de mogelijkheid om buiten werktijden het scribaat invulling te geven.’
Han ziet uit naar de gesprekken in de Algemene kerkenraad. ‘In al die jaren heb ik ervaren dat de samenwerking tussen de wijkgemeenten enorm verbeterde. Er is steeds meer het besef gekomen dat we het met zijn allen moeten doen. En dat we met zijn allen een verantwoordelijkheid hebben voor de Hilversumse samenleving.’
Met Renate en elkaar bijkletsen op zondagmiddag
Even horen hoe het met iedereen gaat. Of even delen wat je bezig houdt. De laatste nieuwtjes delen. Renate Japenga nodigt jongeren uit om iedere zondagmiddag even bij te kletsen. Van 15u00 tot 16u00. Online natuurlijk. Via het programma Spatial chat. Log op zondagmiddag in via https://tinyurl.com/rgbkoffie
Renate Japenga, jongerenwerker van de Protestantse gemeente Hilversum, licht haar initiatief toe: ‘Ik ben daar online het hele uur. Jongeren kunnen met elkaar kletsen. Als ze willen dan kunnen ze individueel met mij een gesprek voeren als ze van zich af willen praten. Als ze hun huiswerk willen maken ondertussen is dat prima. Als ze een kwartier willen langs waaien is dat prima. Als ze vijf kwartier blijven dan is dat ook prima. Het is laagdrempelig en een plek waar je kwijt kan wat je kwijt wil.’
Bijbelcafe
Op woensdag 17 februari a.s. is voor de zesde keer het Bijbelcafe over De wereld als schepping.
De voorbereidingen om deze avond via een live stream thuis te kunnen volgen zijn in volle gang. Meer informatie hierover is de te vinden op de website van het bijbelcafé http://www.bijbelcafe.nl/ en in De Morgenster Actueel van volgende week.
Rianne ter Voorde, theologe en voorganger in de geloofsgemeenschap Vitamine G, gaat in op de de vraag Eén God, één Schepper, legio godsdiensten. Een actuele visie op interreligieuze dialoog.
Wat doet een lockdown met ouders? 
Ouders met elkaar in gesprek

De pandemie en alle maatregelen maken het voor ons allemaal een hele lastige tijd. Voor jongeren en hun ouders zeker ook. Er is zo weinig mogelijk. Er ontstaan wel mooie initiatieven maar de beperkingen voeren toch vaak de boventoon.
Jeugdwerker Renate Japenga  gaat daarover met ouders van jongeren in gesprek. Wat doet de pandemie met jongeren en ouders? Hoe voelen zij zich? Waar zijn mogelijkheden? Wat is moeilijk? En heeft de kerk of je geloof nu iets te bieden of helemaal niet?
Het gesprek is op 23 februari van 20u00 tot 21u30. Wij doen het via zoom. Ouders kunnen zich opgeven bij Renate tot 21 februari via Rjapenga@hotmail.com
Renate Japenga
 
Nieuw in Hilversum: Lighten the Night
Binnenkort start er in de Hilversumse Grote Kerk een maandelijks terugkerend evenement dat schittert in eenvoud: Lighten the Night. Vaste ingrediënten zijn: kaarsen, live muziek op de achtergrond, de mogelijkheid tot het vragen van een persoonlijk gebed en een  afsluiting met een kort avondgebed. Het gaat erom dat er een warme, rustgevende plek geboden wordt voor iedereen die daar behoefte aan heeft. In andere plaatsen lopen al vergelijkbare projecten, zoals in Keulen, Groningen en Utrecht. Bent u, ben jij ook enthousiast? Laat het weten, er is vast een manier waarop je mee kunt doen. Op dit moment bestaat de organisatie van Lighten the Night uit het missionaire team van wijkgemeente Grote Kerk. Zij zorgen ervoor dat het project daadwerkelijk van start gaat zodra de maatregelen het toelaten, en dat het ook op de langere termijn kan blijven draaien. Zij zoeken binnen de PgH naar de volgende vrijwilligers:
  • vrijwilligers die structureel of incidenteel willen meedraaien tijdens de avonden
  • mensen die structureel of incidenteel een muzikale bijdrage willen leveren
  • enthousiastelingen voor het uitdelen van de kaarsjes op en rond de Kerkbrink tijdens het evenement en/of om voorafgaand te flyeren
Voor aanmelding of voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Nelline Roest uit de Grote Kerk: mc@grotekerkhilversum.nl of 06-10691122.
Een nieuwe reeks Film en Religie in de Veertigdagen
Filmtheater Hilversum is momenteel vanwege de huidige covid maatregelen gesloten tot 10 februari. Begin februari zal via een nieuwe persconferentie van de overheid duidelijk worden of bioscopen en filmtheaters weer open mogen gaan na die datum. Mocht dit het geval zijn, dan zal dinsdag 23 februari in het filmtheater de filmreeks FILM & RELIGIE, Films in de Veertigdagentijd, van start gaan. Voor het tiende jaar op rij hopen Filmtheater Hilversum, de Regenboogkerk en de Oudkatholieke parochie Sint Vitus tijdens de Veertigdagentijd voor Pasen deze 6-delige cyclus met films over lijden en opoffering te kunnen brengen. Iedere film wordt kort ingeleid.
Het complete programma onder voorbehoud:
di 23-2: 13.30 & 20.30 –  JEANNE d ’ARC van Bruno Dumont, inleiding: Jurjen Zeilstra
di 2-3: 13.30 & 20.00 - THE GREEN MILE van Frank Darabont, inleiding: Kaj ten Voorde
di 9-3: 13.30 & 20.30 - DAS SCHWEIGENDE KLASSENZIMMER van Lars Kraume, inleiding: Heleen Weimar
di 16-3: 13.30 en 20.30 - THERE IS NO EVIL van Mohammad Rasoulof, inleiding: Jurjen Zeilstra
di 23-3: 13.30 en 20.30 - LOURDES van Thierry Demaizière, Alban Teurlai, inleiding: Wim Vlooswijk
di 30-3: 13.30 en 20.30 - CORPUS CHRISTI van Jan Komasa, inleiding: Marieke Ridder
Als het filmtheater vanwege de geldende overheidsmaatregelen pas later open kan gaan dan de start van deze nieuwe filmreeks, dan komen delen ervan of het complete programma te vervallen.
Bij doorgang zal de kaartverkoop plaatsvinden via www.filmtheaterhilversum.nl (Kaarten zijn enkel te koop via de website. Reserveren is niet mogelijk)
 

Agenda:
- vr.      5 feb.                  Sirkelslag
- zo.     7 feb. 10.00 uur   Online kerkdienst. Zondag van het werelddiaconaat
- ma.    8 feb.                  Breed Moderamen van de Algemene Kerkenraad
- wo.    10 feb.                 Agendacommissie wijkkerkenraad 
- za.   13 feb.                  Kerkbrink komt uit
- zo.   14 feb. 10.00 uur   Online kerkdienst met ‘MOK’ (Morgenster Online Koffie)
- wo.  17 feb.                  Bijbelcafe over De wereld als schepping
- di.    23 feb. 20.00 uur   Wat doet een lockdown met ouders?
Het Christelijk Spiritueel Centrum.
Vrede voor lichaam en ziel
Met de pioniersplek Christelijk Spiritueel Centrum zijn we aanwezig in de samenleving. Het centrum wil een plek van hoop zijn in Hilversum. Hoop voor rustzoekers bijvoorbeeld.
Pionieren betekent dat we verlangen om aanwezig te zijn met de hoop van het evangelie. We willen mensen aanspreken in een taal die ze kennen. En we zoeken naar vormen die uitnodigend zijn om Christus te ontmoeten. Dit heet ook wel heilzame presentie.
Helaas ligt door de lockdown het masseren al een tijd weer stil en zijn de activiteiten vooral online. Dit vraagt veel flexibiliteit. Toch geeft het ook veel mogelijkheden omdat mensen juist in de lockdown aandacht en heilzame presentie nodig hebben. Wilt u meebidden voor ons pionierswerk?
Kijk in Agenda voor actuele workshops.
Met hartelijke groet,
Tjitske Volkerink, pionier namens de PKN, PgH en Stichting City of Life.
Ons mailadres is:
actueel@morgensterhilversum.nl

Wilt u wat wijzigen?
U kunt hier aanpassingen maken of u afmelden voor deze nieuwsbrief.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Morgenster PKN gemeente Hilversum · Seinstraat 2 · Hilversum, Nh 1222 AA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp