Copy

Vážení přátelé!

Spomocník v minulých dnech informoval o poznatcích, které jsem získal v rámci Julianiho kurzu Věda učení. Tento specialista na technologickou inovaci škol celkem zajímavě rozšiřuje i naše pedagogické obzory:
Od stylů učení k mentálním modelům;
Od cvičení opakováním přes náhodu k vlastnímu výběru.

Mám však na srdci ještě jednu věc. Na konferenci SKAV se diskutovala zpráva IDEA CERGE - Kvalita práce učitelů, vzdělanost, ekonomický růst a prosperita České republiky. Vyplývá z ní, že investice do kvality učitelů mají vůbec největší potenciál pro zajištění budoucí ekonomické prosperity našeho státu. Až potud zcela souhlasím. Potíž nastává v okamžiku, když začneme zkoumat, jak by ta kvalita měla vypadat. Začneme-li se na věc dívat optikou Evidence Based Policy, kterou tento ústav prosazuje, dospějeme bohužel k závěru, že je to schopnost připravit na testy.
Celá studie je postavena na datech generovaných v různých zemích (hlavně USA) na základě opakovaných (plošných) testů žáků, z nichž byl zjišťován vliv učitelů. Jakkoli studie připouští existenci dalších vlivů, vyvolává dojem, že bychom měli postupovat stejně.
Obávám se, že návrh zvyšování investic do školství založený na ověřování dat povede k novým úvahám o zavedení standardizovaného plošného testování s následným hodnocením schopností učitelů na ty testy žáky připravit. Diskuzi na toto téma jsme si však již odbyli, když s něčím podobným "blahé paměti" před deseti lety přišel pan ministr Dobeš - viz Problémy standardizace podle Socola.
Jak jsem již kdysi na jedné akci CERGE zdůraznil, Evidence Based Policy může být funkční pouze tehdy, pracuje-li s daty pokrývajícími naplňování všech výukových cílů, které ale nejsou nutně u všech žáků stejné (obtížně se standardizují). V budoucnosti se o něco takového bude pokoušet tzv. personalizace.
Připouštím, že ti lidé, kteří budou jednou schopni zvýšit úroveň HDP našeho státu, dosahují pravděpodobně lepších výsledků i při měření čtenářských či matematických schopností běžnými testy. Potíž je v tom, že učitelé (i celé školy), kteří jsou posuzováni podle výsledků svých žáků v testech, nedělají nic jiného, než že své žáky na ty testy připravují.
Hodně pak záleží právě na tom, co všechno ty testy ověřují. V Číně už mají umělou inteligenci schopnou žáky na testy připravovat lépe než učitel (Čínská cesta k umělým učitelům). Docela by mě zajímalo, jak tuto skutečnost do svých výpočtů zahrnou vědci CERGE. Nebude vhodnější investovat hlavně do rozvoje AI?
Bořivoj Brdička
© Spomocník Met. portálu NÚV, 2019

Chcete změnit způsob příjmu těchto zpráv?
Upravte své preference nebo se odhlašte.

Email Marketing Powered by Mailchimp