Copy
      
 
   Raadsnieuws   
De kleuren komen in de bomen, zonnetje erbij, meteen op pad.


De (bijna) wekelijkse nieuwsbrief van uw gemeenteraad.
8 oktober 2022

Inhoudsopgave:

Wat een prachtige avond was de Politieke Markt op 6 oktober. Ook al was niet iedereen er gelukkig mee. In de samenleving zijn er nu eenmaal verschillende belangen en soms zijn ze erg tegengesteld.

En tóch was het een goede avond.

Want er waren veel inwoners in het stadhuis. En ze waren er niet alleen, ze gingen ook het gesprek aan en brachten hun inbreng met passie. Van inclusiviteit tot schakelteams en gezonde voeding tot riolering. Alleen, tenzij je als gast bent uitgenodigd deel te nemen, kan die inbreng beter niet vanaf de publieke tribune in de vergaderzaal komen. Want dat helpt helemaal niet. Niet voor niets is er bij besprekingen in de gemeenteraad, de provinciale staten en de Tweede kamer geen ruimte om vanuit het publiek 'tekenen van instemming of afkeuring' te laten horen. Want de bedoeling van de openbare besprekingen is nu juist om het 'goede gesprek' te voeren. Rustig en weloverwogen luisteren en de standpunten van andersdenkenden proberen te begrijpen. Samen wijzer (proberen te) worden. En er ook voor zorgen dat iedereen die de vergadering mee-luistert óók goed kennis kan nemen van de voors en tegens.

Ja, als je geen rol hebt in de PM, is de beste plek om je invloed als inwoner maximaal te benutten in de 'wandelgang.' En dat zagen we afgelopen donderdag. Heel intense verbindingen tussen stad en raad in de ontmoetingsruimte. Voorafgaand, tijdens en na afloop van de PM. En ook op andere plekken na afloop van de vergaderingen. Het is een fantastische kwaliteit van onze Politieke Markt dat bestuurders, politici, ambtenaren en inwoners elkaar ontmoeten om een persoonlijk gesprek aan te gaan. Van mens tot mens. Waar ruimte is voor de persoonlijke emotie, passie en gedrevenheid. Dat leidt tot meer begrip en acceptatie.

Daarom was het een goede avond. De PM maakt van ons allemaal gewone mensen, die allemaal het beste met de Almeerders en hun stad voor hebben. Inwoners, wethouders, ambtenaren en raadsleden gelijk.

De nieuwe burgemeester

In de vergadering geeft de voorzitter van de vertrouwenscommissie een toelichting op het proces en de tekst van de profielschets. Daarna biedt hij een gedrukte versie van de profielschets aan de commissaris van de Koning van Flevoland aan. De commissaris geeft een verduidelijking over het verdere proces. Tot slot neemt de raad een besluit over de profielschets. U vindt alle informatie gemakkelijk vanaf één centrale startpagina:
https://raadvanalmere.nl/burgemeester
 

Domus in Almere Poort

Het was de tweede roerige sessie over dit beladen onderwerp: waar komt de beschermd-wonen locatie Domus? Na beantwoording van de vragen door de portefeuillehouder lijken weinig partijen het met de indieners eens dat er een andere locatie moet komen. Wél wil en krijgt de raad een toezegging over een duidelijk veiligheids- en leefbaarheidsplan, mét inbreng van de toekomstige buurtbewoners. En er komt ook op 14 november een breed gecommuniceerde informatie-avond. Lees meer.

Gezond en duurzaam voedsel

Ademloos luisteren de raadsleden naar de inleiding en presentatie van de landelijk bekende professor dr. Jaap Seidell (VU Universiteit). Hij houdt een breed pleidooi voor een gezonde omgeving en laat veel aanwezigen schrikken: in de supermarkt valt bijna 80% van het assortiment buiten de Schijf van Vijf. Een leerzame vergadering. Lees meer.

Oosterwold riolering fase 1a

Een gespecialiseerd bedrijf geeft een toelichting op het onderzoek dat zij hebben gedaan naar de zorgplicht van de gemeente voor het afvalwater in Oosterwold. De conclusie is duidelijk: daar voldoet de gemeente niet aan. En nu? Lees meer.

Baby Loss Awareness Week

Sinds 1988 wordt jaarlijks wordt een week gewijd aan het aandacht geven aan het verlies van een baby tijdens de zwangerschap, bevalling of kindertijd. De Baby Loss Awareness Week. Dit jaar is dat van 9 t/m 15 oktober. Met een motie vreemd roept een raadslid het college op om als Almere daar jaarlijks aan mee te doen. Lees meer.

Huisartsenzorg - gesprekstafel

Een raadslid organiseert een gesprekstafel over huisartsenzorg. Het is namelijk duidelijk dat die onder druk staat. Er zijn Almeerders die geen eigen huisarts meer hebben. Soms zijn er wachttijden voor een afspraak. Het komt voor dat mensen niet de juiste zorg (kunnen) krijgen op het moment dat het nodig is. Kan de raad wat doen? Lees meer.

Plenair 13 oktober

De plenaire vergadering begint al om 20:30. Over zes onderwerpen neemt de raad een besluit. Daarna beginnen de Algemene Beschouwingen waarin de raad zich uitspreekt over de Programmabegroting 2023.

Voor uw gemak: snelle links
              

Deel dit bericht Deel dit bericht
Tweet hierover Tweet hierover
Attendeer iemand per email Attendeer iemand per email
raadvanalmere.nl

Eerdere edities en de aanmeldpagina van het Raadsnieuws vindt u hier. 
© 2022 Raad van Almere,
Dit is de (bijna) wekelijkse nieuwsbrief van de Raad van Almere. U ontvangt deze enkele dagen vóórafgaand aan een Politieke Markt. De nieuwsbrief bevat een selectie van de onderwerpen die onder de aandacht van de raad zijn. De nieuwsbrief is samengesteld door de medewerkers van de raad (raadsgriffie) met de bedoeling u zo goed mogelijk te informeren. De inhoud is noodzakelijkerwijs beperkt en puur informatief, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Reageren? Graag!
Met deze link bereikt u de redactie.
Maar deze link is alleen voor vragen over de nieuwsbrief.
Gebruik voor officiële raadszaken altijd het mailadres raadsgriffie@almere.nl
Wilt u uw inschrijving aanpassen?
U kunt uw inschrijving aanpassen of u kunt helemaal uitschrijven.