Copy
                              
   Raadsnieuws   
De kleuren van de kermis. Wees blij dat we geen geluid meesturen.


De (bijna) wekelijkse nieuwsbrief van uw gemeenteraad.
26 november 2022

Inhoudsopgave:

Dimensies

Wit is wit. Nou, nee. Gebroken wit, crème, signaal, verkeerswit. Wit is alleen wit, voor wie niet verder kijkt. Maar wie dat wel doet, ziet veel meer kleuren ín het wit. Nuances, variaties, facetten, schakeringen.

Lees de krant lees, zie het nieuws of kijk op social media, alles lijkt eenkleurig. Iets is helemaal goed. Of helemaal slecht. Meestal dat laatste trouwens. Chaos, drama, flop, schande. Hoe dan ook, elk onderwerp krijgt één etiket. Gemakkelijk, snel, overzichtelijk. Om te maken en om te consumeren.

Je ziet het soms ook in de Politieke Markt. Als een onderwerp of project bij de raad komt, heeft het al een heel leven achter de rug. Het is al bedacht, gedeeld, besproken, bepleit en bevochten nog voordat de raad er naar gaat kijken. Als het onder de aandacht van de raad komt, als brief, raadsvoorstel of burgeractiviteit, lijkt het vaak nog maar één dimensie te hebben. Dat is niet erg, want voor de raad is dat alleen nog maar het begin.

Uw volksvertegenwoordiging maakt de tegenstellingen zichtbaar. Niet alleen door de pluriforme samenstelling van uw raad zelf, door die schitterende eigenschap van die groep gekozen inwoners dat het verschillend-denkenden zijn. Maar ook omdat de onderwerpen worden aangedragen door verschillend-denkenden. Doordat inwoners, bestuurders, ambtenaren, initiatiefnemers, ja iedereen die iets te melden heeft, een bijdrage levert aan de veelzijdigheid van een onderwerp. Ook al wordt het daar meestal niet gemakkelijker door, de méérdimensionaliteit krijgt hier de aandacht die het verdient. Én die nodig is om de best denkbare beslissing te nemen.

Uw raad luistert, bespreekt en besluit door te kijken naar alle facetten van een vraagstuk. En hij doet dat in de volle openbaarheid. Zodat iedereen mee kan kijken in het multiversum dat onze stad is.
Besproken op 24 november:

Nobelhorst, groene veld

De (te bespreken) motie is totaal veranderd. En dat gezondheidscentrum gaat daar komen. De wethouder zegde wel toe samen met álle betrokkenen te gaan zoeken naar alternatieve locaties voor het groene veld. En snel ook.

Floriade onderzoek

De fracties uit de raad spraken met elkaar, dus niet met het college, over een onderzoek naar de Floriade. Ze bespraken waarom zij een onderzoek willen, wat zij willen onderzoeken en hoe zij dat willen onderzoeken. Over het waarom was de raad al eensgezind: lessen te leren voor de toekomst.

Mva-gronden

De motie Stichtsekant werd ingetrokken, amendement en motie voor De Vaart IV gaan naar besluitvorming.

Hortus, bouw Floriadewijk

Een motie van afkeuring en een om niet langer te wachten met bouwen zijn door naar besluitvorming. Maar de indiener kondigde aan nu ook met een debatverzoek te komen, omdat bekend is geworden dat het geschil met Weerwater CV over de woonwijk Hortus al heel lang speelt.

Riolering Oosterwold

In plaats van een motie van afkeuring, werd nu gesproken over een motie van treurnis. Dat is wat milder. Toch leek hier ook niet veel steun voor. Afwachten hoe de stemming op 1 december verloopt.

Begraafplaatsen beleidskader

Drie amendementen en een motie werden besproken. Een natuurbegraafplaats zou er zo maar kunnen komen. Voor islamitische begraafplaatsen stuurt de wethouder binnenkort een voorstel. Komende week gaat de raad over dit alles stemmen.

Knotwilgen Fongerspad

Het gaat om maximaal 9 knotwilgen en liever kapt de gemeente ze niet. Sowieso gaat de gemeente  (onder andere) natuurbelangen zwaarder laten wegen bij het uitwerken van de plannen.

Gronduitgifte bedrijven

Veel dossiers om door te lichten, dus dat kost veel tijd. Zo formuleerde de wethouder het. En hij weet niet of de vertragingen schade hebben opgeleverd, maar de opbrengsten van het grondbedrijf vallen erg mee.

Leerlingenvervoer problemen?

De aangrijpende realiteit, verwoord door vijf insprekers, nam de vergadering grotendeels in beslag. Komende vergadering komen meer aspecten aan bod als de wethouder en de raadsleden erover praten.

Boardletter 2022 (accountant)

De gemeente doet het goed, vindt de accountant, maar er zijn zeker aandachtspunten waarop hij zijn blik gefocust houdt. De raad is er blij mee.

Interpellatie NTA onderzoek

Een raadslid veronderstelde dat er een onderzoek is geweest en baseerde dat (mede) op een email van de vorige burgemeester. Maar de huidige burgemeester zei dat er helemaal geen onderzoek is geweest en dat dat aangehaalde mailbericht ook niet klopte.
Onder andere op de agenda van de 1 december:

Vrijmark appartementen

De gemeente doet het goed, vindt de accountant, maar er zijn zeker aandachtspunten waarop hij zijn blik gefocust houdt. De raad is er blij mee.

Jacques Tatilaan

Waar tennisclub Joymere lag, kunnen misschien woningen komen. Een typisch inbreidingsproject met voordelen en nadelen, enthousiastelingen en mensen die zich zorgen maken.

Rapport gronduitgifte (Akro)

(Project)ontwikkelaars uit Almere uitten vorige raadsperiode zorgen over de manier waarop grond voor woningbouw wordt uitgegeven in Almere en de kansen die hen worden geboden. Het college liet daarom een onderzoek uitvoeren.

Grondprijsbeleid 2023

Welke stukken grond mag de gemeente Almere voor welke grondprijs gaan verkopen in 2023? De gemeente doet een voorstel, maar de raad moet hierover besluiten.

Winkeldiefstallen stadscentrum

Is er sprake van een extreme toename van winkeldiefstallen in het centrum van Almere Stad? Een raadslid maakt zich hier zorgen over en wil er met de portefeuillehouder en de raad over praten.

Welstandscommissie

Een nieuwe voorzitter voor deze commissie die de vinger aan de pols houdt in de zichtbare kwaliteit van onze stad. Het onderwerp staat bij besluitrijp, maar misschien wilt u weten wie de kandidaat is.

Voor uw gemak: snelle links
              

Deel dit bericht Deel dit bericht
Tweet hierover Tweet hierover
Attendeer iemand per email Attendeer iemand per email
raadvanalmere.nl

Eerdere edities en de aanmeldpagina van het Raadsnieuws vindt u hier. 
© 2022 Raad van Almere,
Dit is de (bijna) wekelijkse nieuwsbrief van de Raad van Almere. U ontvangt deze enkele dagen vóórafgaand aan een Politieke Markt. De nieuwsbrief bevat een selectie van de onderwerpen die onder de aandacht van de raad zijn. De nieuwsbrief is samengesteld door de medewerkers van de raad (raadsgriffie) met de bedoeling u zo goed mogelijk te informeren. De inhoud is noodzakelijkerwijs beperkt en puur informatief, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Reageren? Graag!
Met deze link bereikt u de redactie.
Maar deze link is alleen voor vragen over de nieuwsbrief.
Gebruik voor officiële raadszaken altijd het mailadres raadsgriffie@almere.nl
Wilt u uw inschrijving aanpassen?
U kunt uw inschrijving aanpassen of u kunt helemaal uitschrijven.