Copy
 
 
                               
   Raadsnieuws   
Een inktviszwam, zeldzaam in Almere. Maar andere zijn er volop.
Ga erop uit, het wordt mooi weer dit weekeinde.


De (bijna) wekelijkse nieuwsbrief van uw gemeenteraad.
29 oktober 2022

Inhoudsopgave:

De gemeenteraad uit Soest was bij ons op bezoek. Da's leuk. Vooral voor mij, omdat ik bijna 42 jaar geleden vanuit Soest naar Almere verhuisde. U snapt dat, maar niemand van het oude land snapte dat. Toen. Of wilde ons nog kennen. Echte vrienden uitgezonderd.

Ze piepen nu wel anders. Niet alleen willen die Gooiers steeds grager in onze stad wonen, ze zijn ook stinkend jaloers op onze Politieke Markt. Ze verbazen zich over de manier waarop onze raadsleden 'in positie' worden gebracht met een strak georganiseerde informatiestroom, studiedagen voor de raad en de soepel draaiende caroussel. Ze waren vol lof over onze voorzitters (een selectie van onze raadsleden), de informatievoorziening aan de inwoners en vooral, ja bovenal, bewonderden ze onze nazit. Het blijven Gooiers natuurlijk. Over die borrel met borrelnootjes (of fris met verga) wordt wel eens lacherig gedaan, maar dan is het heerlijk om die bezoekers met hun frisse blik even aan te horen.

Want hier in de ontmoetingsruimte zagen ze de politici en bestuurders die in de vergaderingen nog lijnrecht tegenover elkaar stonden, ineens samen aan een stattafel en ze streken, al nippend aan een glaasje, de ergernissen uit hun onderlinge verhouding. En, huh, staan daar nou twee inwoners gewoon mee te praten? En een ambtenaar? Yep. Dat kan in Almere.

Hier in de politiek wordt de pluriformiteit van de hele samenleving op de vierkante meter samengebracht. Hier worden de verschillen tussen elkaar niet zo groot mogelijk uitgemeten (zoals op social media). Nee, je bent hier om kennis te nemen van elkaars verschillende meningen om vervolgens samen een werkende oplossing te bedenken die voor zoveel mogelijk mensen aanvaardbaar is. Ondanks meningsverschillen een goede onderlinge verstandhouding hebben. Het is van levensbelang.
Reageer gerust
Tipten wij u vorige editie over de nieuwe documentwijzer, boem: met stip in de top vijf van onze bezoekerstatistieken op de site. Ook de raadsleden en fractieassistenten gebruiken het nieuwe zoeksysteem meteen intensief.
En het gemakkelijkste is dat u zelf niet eens hoeft te zoeken. De vooringevulde zoekopdracht staat al als een linkje klaar onderaan de artikelpagina van het onderwerp dat u interesseert. Naar de informatiepagina.

Invloed - we hebben u nodig!

Wist u dat u onder het menu 'invloedwijzer' op onze site snel en gemakkelijk leest hoe u als inwoner werkelijke invloed kunt uitoefenen op de meningsvorming en besluitvorming van de raad? Alle instrumenten staan er nu al uitgelegd en binnenkort komen er ook kant-en-klare formulieren bij om u ergens voor aan te melden of een vraag te sturen. En om dat nóg gemakkelijker te maken, werken we nu aan korte uitlegfilmpjes, zodat het voor iedereen mogelijk wordt om betrokken te zijn bij de democratie in onze stad.
We vinden het fijn als u ons laat weten of we de informatie nu voldoende duidelijk uitleggen. Want we willen die pagina's, filmpjes en formulieren zoveel mogelijk afstemmen op wat u nodig heeft. Wilt u de pagina's eens bekijken en ons laten weten wat u vindt? U helpt ons ermee, maar vooral helpt u uw mede-inwoners.

Taalwijzer -moeilijke woorden, weg ermee!

En we vragen nog meer hulp. Want we weten dat de overheid, bestuurders en politici nog al eens woorden gebruiken die niet iedereen begrijpt. Da's niet handig en we werken eraan, maar het is (nog) niet altijd te vermijden. Onze Taalwijzer biedt uitkomst. Onder moeilijke woorden of het typische politieke jargon op onze website ziet u soms een stippellijntje staan. Dat betekent dat er een uitleg is van dat woord. Beweegt u de muis erboven, krijgt u meteen een korte uitleg. Klikt u op het onderstippelde woord, dan komt u op een uitlegpagina. Hoe gemakkelijk is dat!
We zijn pas nèt begonnen de Taalwijzer te vullen en horen graag van u welke woorden ú vindt dat uitgelegd moeten worden. Kom maar op met uw vragen!

Riolering Oosterwold

In deze bespreking reageerden de raadsleden op de ontstane situatie. Duidelijk werd dat veel van hen vinden dat het besluit om riolering aan te leggen in Oosterwold eerder had moeten worden genomen, omdat al langer bekend is dat de gemeente niet aan de wettelijke zorgplicht voldoet. De raad is er niet over te spreken. Er was te weinig tijd om alle fracties aan het woord te laten, dus de bespreking krijgt een vervolg.

Nobelhorst, het groene veld

Deze bespreking was een burgeractiviteit; door de inwoners zélf op de agenda gezet. Daarom leidde één van hen, namens veel anderen, het onderwerp in. Voor een flink gevulde publieke tribune hield hij een vlammend betoog tegen de komst van een gezondheidscomplex op het geliefde groene veld van Nobelhorst. De raad ging erin mee.

Beschermd wonen

Een raadslid had het onderwerp op de agenda gezet. Beschermd wonen is bedoeld voor mensen die gedurende de hele dag ondersteuning en begeleiding nodig hebben. En dat in een beschermde en veilige omgeving (zorginstelling). Dat ging echter vreselijk mis. Het gevolg was een intense en compassievolle bespreking.

Kijk op onze agendawijzer voor verslagen van de andere onderwerpen; de inclusieparagraaf, de bouw van floriadewijk (Hortus), draagvlakmeting bij inbreiding, kosten van aansluiting op warmtenet Poort. En o ja, wie is de nieuwe vice-voorzitter van de raad geworden?

De komende PM op 3 november is helemaal aan de besprekingen van moties en amendementen op de Programmabegroting 2023 gewijd. Het best kijkt u op notubiz wat, wanneer en waar besproken wordt.
En kijk op raadvanalmere.nl voor de onderwerpen die in de pijplijn zitten. U zult zien dat er ook al onderwerpen zijn die nog niet op de agenda staan, maar waar u al wel over kunt lezen.

Voor uw gemak: snelle links
              

Deel dit bericht Deel dit bericht
Tweet hierover Tweet hierover
Attendeer iemand per email Attendeer iemand per email
raadvanalmere.nl

Eerdere edities en de aanmeldpagina van het Raadsnieuws vindt u hier. 
© 2022 Raad van Almere,
Dit is de (bijna) wekelijkse nieuwsbrief van de Raad van Almere. U ontvangt deze enkele dagen vóórafgaand aan een Politieke Markt. De nieuwsbrief bevat een selectie van de onderwerpen die onder de aandacht van de raad zijn. De nieuwsbrief is samengesteld door de medewerkers van de raad (raadsgriffie) met de bedoeling u zo goed mogelijk te informeren. De inhoud is noodzakelijkerwijs beperkt en puur informatief, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Reageren? Graag!
Met deze link bereikt u de redactie.
Maar deze link is alleen voor vragen over de nieuwsbrief.
Gebruik voor officiële raadszaken altijd het mailadres raadsgriffie@almere.nl
Wilt u uw inschrijving aanpassen?
U kunt uw inschrijving aanpassen of u kunt helemaal uitschrijven.