Copy
 
 
   Raadsnieuws   
De lommerrijke toegang tot het surfstrandje van Almere Haven, dat zich direct achter de dijk bevindt.


De (bijna) wekelijkse nieuwsbrief van uw gemeenteraad.
2 juli 2022

Inhoudsopgave:

Een nieuwe burgemeester

Op onze website, in de krant en online leest u onze oproep om mee te denken over het profiel van onze nieuwe burgemeester. Meedoen kan vanaf maandag 4 juli en kan tót 22 juli. Er zijn twee manieren om mee te doen:
  1. Inwoners kunnen meedoen met een online enquête
  2. Bedrijven, organisaties, instellingen, buurtverenigingen, enzovoorts, kunnen een brief namens hun organisatie sturen.
Wij hopen dat er veel inwoners en organisaties van zich laten horen. Zodat uw raad zo gericht mogelijk op zoek kan naar een geschikte kandidaat.
⇢ Naar de informatiepagina

Zoek/Vind de documenten van de raad

Met een nieuwe, innovatieve zoekmachine willen wij de documenten waarmee de raad zijn werk doet makkelijker en sneller vindbaar maken. Onze nieuwe zoekmachine heet: Documentwijzer. Dit sluit aan op de andere politiek wegwijzers die uw raad aanbiedt: agendawijzer, raadswijzer, werkwijzer, invloedwijzer en gesprekswijzer.
De documentwijzer is nèt gelanceerd en werkt nog in een testomgeving, ook wel bèta-versie genoemd. Want we willen samen met de gebruikers de werking ervan steeds verbeteren. Hou er rekening mee dat de zoekresultaten op dit moment nog kunnen afwijken van wat u verwacht.
⇢ Naar de testomgeving van documentwijzer
BESPROKEN 30 JUNI
Klik op de foto voor een link naar het artikel in de agendawijzer.

Programmarekening 2021 - technisch

's Middag was er een technische toelichting, waarin deskundige ambtenaren uitgebreid uitlegden hoe de financiële overzichten in elkaar steken én hoe ze tot die uitkomsten waren gekomen. Raadleden hebben het nodig om zo goed mogelijke besluiten te kunnen nemen. Ook vertegenwoordigers van de pers mochten er bij zijn, zij moeten er tenslotte ook begrijpelijk over berichten.

Programmarekening 2021 - carrousel

En 's avonds vond meteen de politieke bespreking van hetzelfde onderwerp plaats. Daar werden de verschillen tussen de raadsleden duidelijk zichtbaar. Er is heus geen verschil van mening over het drama van de financiële tekorten. Maar over wat er nu verder gebeuren moet lopen de meningen verder uiteen. De discussie ging ook veel over de mogelijke bezoekersaantallen. Het college stelt voor de verwachting te verlagen. En er werd gesproken over doorgaan of stoppen. Dat laatste stelt het college niet voor. Het voelt misschien een beetje alsof de hele Floriade gedegradeerd is tot de financiën, maar enkele raadsleden wezen erop dat er toch ook een mooie expositie gaande is.
De bespreking duurde van 19:00 tot circa 22:45 en vond op het scherpst van de snede, maar op een nette manier plaats; wat wij het 'goede gesprek' noemen. Daarmee zijn natuurlijk de problemen niet opgelost, maar het draagt er wel aan bij dat alle betrokkenen een helder beeld krijgen van de stand van zaken en van de mening van hun politieke medespelers. Volgende keer (7/7) wordt er over de moties en amendementen van de programmarekening gesproken. En dat gaat dus over veel meer dan de Floriade.

MRA begroting

De raad had zowel complimenten voor de stukken als kritische opmerkingen. Zorgt de 40% van de begroting naar de uitvoeringsagenda niet voor een praatclubje? Waarom moet er gemeenschapsgeld zitten in het aanjagen van projecten? Hoe hebben we vanuit de raad van Almere invloed op de keuzes die er regionaal gemaakt worden hoe de bestuurlijke en ambtelijke tijd te besteden? Hoe zit het met de summiere toelichting van de inzet van fte’s? Waarom is er sprake van zoveel directieleden?
De portefeuillehouder (burgemeester) gaf samen met de ambtenaar volledig en geduldig antwoord op de vele vragen van de raadsleden. Er was zelfs een toezegging dat er bij het te verwachten raadsvoorstel in de herfst een terugkoppeling volgt op wat er bij de MRA is besproken vanuit de feedback van de Almeerse raad. Iets om naar uit te kijken.

Adviesrecht omgevingsplan

Er moest een amendement worden besproken. De indieners gaven bij de start van de bespreking aan dat het amendement gewijzigd wordt ingediend, waardoor het doel van het amendement technisch beter is. Er waren een paar tegenstanders, maar het merendeel van de fracties leek ervoor te zijn. Het was een korte bespreking. Volgende keer neemt de raad een besluit hierover.

Supermarkt Stedenwijk

Duidelijk werd dat het een lastig vraagstuk is. Er zijn raadsleden die er nog niet uit zijn, die vóór zijn en die tégen zijn. Met name de sociale cohesie kwam aan bod, maar er werd ook gesproken over het zijn van een betrouwbare overheid. Ook was de raad benieuwd wat er nu gaat gebeuren op en met het plein. De portefeuillehouder gaf aan dat voor de verplaatsing een raadsbesluit nodig is. Hierbij komen op verzoek van de raad ook scenario’s bij voor het ’s Hertogenboschplein. Het komt dus naar verwachting aan het einde van het jaar weer naar de raad toe. Hiermee werd deze bespreking afgerond.

Besluitrijp

Er waren twee onderwerpen bij besluitrijp: benoeming kascommissie en een motie om de groene structuur van Oosterwold bij heel grote kavels te versterken. Beide hoefden niet besproken te worden, zoals verwacht, en dus staan ze volgende week op de besluitenlijst.

Legesverordening

Er stonden voor deze vervolgbespreking twee amendementen op de rol. Eén ervan werd ingetrokken: het amendement rond de regie op kwaliteitsborgers, er is juridisch gezien geen mogelijkheid om gemeentelijk beleid te maken op een landelijk wettelijke richtlijn. Het tweede amendement maakte volgens de raad meer kans: er kán mogelijk wat onduidelijkheid ontstaan rond de extra vergoeding die raadsleden krijgen rond het uit te brengen advies over de aanvraag omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet. Dit amendement gaat dan ook door naar besluitvorming.
Er was geen plenaire bijeenkomst. Maar omdat de bespreking van de Programmarekening heel uitgebreid was, werd de PM pas rond 22:45 afgerond.
AGENDA 7 JULI
Klik op de foto voor een link naar het artikel in de agendawijzer.
De agenda van de raad begint langzaamaan wat leger te worden. Onder meer omdat het college demissionair is en dus geen grote nieuwe onderwerpen meer oppakt. De Programmarekening komt terug op de agenda, u las het hierboven al. Nieuw is een motie vreemd over de bewaakte fietsenstalling in Almere Stad.

Fietsenstalling

Vorig jaar sprak de raad uit dat in Almere Stad de gratis fietsenstalling door mensen bewaakt moest blijven. Het college stuurde kort geleden een brief waarin ze liet weten dat dat niet gaat lukken. Een aantal raadsleden dient nu een motie in om te proberen het wél te laten lukken.

Plenair

De plenaire raadsvergadering start pas om 22:00 uur. Er wordt eerst een nieuwe fractieassistent benoemd en daarna wil de raad over 14 onderwerpen een besluit nemen.
Op de agendawijzer op onze site staan alle onderwerpen die de raad gaat bespreken, bespreekt of heeft besproken handig onder elkaar. Op diezelfde pagina, meteen boven de artikelen, staat het artikelzoekveld. Dat is de allersnelste manier om informatie te vinden.

Voor uw gemak: snelle links
        

Deel dit bericht Deel dit bericht
Tweet hierover Tweet hierover
Attendeer iemand per email Attendeer iemand per email
raadvanalmere.nl

Eerdere edities en de aanmeldpagina van het Raadsnieuws vindt u hier. 
© 2022 Raad van Almere,
Dit is de (bijna) wekelijkse nieuwsbrief van de Raad van Almere. U ontvangt deze enkele dagen vóórafgaand aan een Politieke Markt. De nieuwsbrief bevat een selectie van de onderwerpen die onder de aandacht van de raad zijn. De nieuwsbrief is samengesteld door de medewerkers van de raad (raadsgriffie) met de bedoeling u zo goed mogelijk te informeren. De inhoud is noodzakelijkerwijs beperkt en puur informatief, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Reageren? Graag!
Met deze link bereikt u de redactie.
Maar deze link is alleen voor vragen over de nieuwsbrief.
Gebruik voor officiële raadszaken altijd het mailadres raadsgriffie@almere.nl
Wilt u uw inschrijving aanpassen?
U kunt uw inschrijving aanpassen of u kunt helemaal uitschrijven.