Copy
 
 
   Raadsnieuws   
Een stil water, verborgen in het Kromslootpark.


De (bijna) wekelijkse nieuwsbrief van uw gemeenteraad.
9 juli 2022

Inhoudsopgave:

Al bijna 1.000 enquêtes ingevuld:
Een nieuwe burgemeester

Op onze website, in de krant en online leest u onze oproep om mee te denken over het profiel van onze nieuwe burgemeester. Meedoen kan vanaf maandag 4 juli en kan tót 22 juli. Er zijn twee manieren om mee te doen:
  1. Inwoners kunnen meedoen met een online enquête
  2. Bedrijven, organisaties, instellingen, buurtverenigingen, enzovoorts, kunnen een brief namens hun organisatie sturen.
Wij hopen dat er veel inwoners en organisaties van zich laten horen. Zodat uw raad zo gericht mogelijk op zoek kan naar een geschikte kandidaat.
⇢ Naar de informatiepagina
BESPROKEN 7 JULI
Klik op de foto voor een link naar het artikel in de agendawijzer.

Fietsenstalling

Dit onderwerp stond oorspronkelijk niet op de agenda. Het kwam erop omdat het college in een raadsbrief liet weten dat de fietsenstallingen niet langer door mensen bewaakt gaan worden. Dit is in tegenspraak met de wens van de raad en een van de raadsleden maakte een motie vreemd aan de orde van de dag, met de oproep aan het college om tóch te zoeken naar mogelijkheden die mensen wél aan het werk te houden. De raad had er wel oren naar. Sterker nog, alle deelnemers aan de vergadering waren het met de indiener eens: de fietsenstallingen moeten bemenst blijven. De motie roept het college op om dit in de Programmabegroting (voor 2023) een plek te geven. De portefeuillehouder ging daarin mee.

Programmarekening 2021

11 moties en amendementen werden besproken. De programmarekening is een verantwoording van het voorgaande jaar. Heel veel kan er niet veranderd worden aan wat in het verleden ligt, maar in de programmarekening zijn ook de verwachtingen over de resultaten van grondverkoop en bijvoorbeeld de bezoekers voor de Floriade opgenomen. Door het bekend worden van de tegenvallende bezoekersaantallen van de Floriade moeten die financiële verwachtingen worden bijgesteld. Veel van de besproken moties/amendementen gingen daarom heel specifiek over de Floriade. Zowel over wat nu een realistische verwachting is als over de vraag of er een raadsenquête moet worden gehouden (een onderzoek door de raad). Voor dat laatste vindt de raad het nog te vroeg nu het evenement nog bezig is, deze motie werd ingetrokken om er na de Floriade over door te praten.

Plenair

Als eerste werd een fractieassistent geïnstalleerd: de heer M. Draouy. Daarna moest de raad meer dan 20 besluiten nemen. Niet alleen over onderwerpen die vorige week waren afgerond, maar ook over enkele moties/amendementen die eerder op de avond in de carrousel waren besproken. En natuurlijk over enkele raadsvoorstellen. Omdat het elektronische stemsysteem de afgelopen weken haperde, besloot het presidium tot aan het zomerreces op de traditionele manier te stemmen: door handopsteking. En zo geschiedde. De besluiten vindt u op raadvanalmere.nl/raadsbesluiten.
AGENDA 14 JULI
Ongetwijfeld las of hoorde u al dat de zeven politieke partijen die aan het onderhandelen waren over samenwerking in een coalitie overeenstemming bereikten. Er is een coalitie-akkoord. Als we deze nieuwsbrief schrijven is dat akkoord echter nog niet gepubliceerd. Dat gebeurt op maandagmiddag. En dan wordt ook bekend gemaakt welke kandidaat-wethouders door de partijen worden voorgedragen. Maar de raad moet over hun aanstelling besluiten. Dat gebeurt op donderdagavond in de Politieke Markt. Hoe ziet die eruit?

Er is geen carrousel, dus de PM start meteen met de plenaire vergadering. Er zijn nog onderwerpen om een besluit over te nemen, dat gebeurt als eerste. De raad neemt daarna afscheid van de wethouders die niet in het nieuwe college terugkeren. Nu moeten nieuwe wethouders worden geïnstalleerd. Maar eerst doet de opdrachtgever van de informateur verslag van de formatie en presenteert zij het coalitie-akkoord aan de raad. Die opdrachtgever is de fractievoorzitter van de partij die bij de verkiezingen de meeste stemmen haalde. Het akkoord (= het plan van het nieuwe college) is natuurlijk al bekend, want het werd de maandag daarvoor gepubliceerd. Misschien is er een raadslid dat aanleiding ziet een debat aan te vragen over de plannen. De raad bepaalt tijdens de vergadering zélf of dat wel of niet plaatsvindt.
Daarna is het tijd om de kandidaat-wethouders voor te stellen. De fractievoorzitters van de (verwachte) coalitiepartijen presenteren hun kandidaat-wethouders. Die mogen zichzelf daarna kort introduceren. En daarna mogen de raadsleden de fractievoorzitters vragen stellen over hun kandidaten. Als de bespreking van de kandidaten is afgerond, kan er worden besloten over hun benoeming. Dit gebeurt met stembriefjes, zodat elk raadslid ongezien zijn stem kan uitbrengen. Er komen daarom zeven stemrondes, één voor elke wethouderskandidaat. Daarna worden alle wethouders geïnstalleerd die voldoende stemmen hebben behaald.

Redactiereflectie

De nieuwe dag


Het is na middernacht als ik het stadhuis achter mij laat. Na de drukte van de Politieke Markt omhelst de buitenlucht mij met een serene rust. Er is bijna geen geluid, anders dan dat van mijn fietsband die eindeloos de straat kust. Op de Esplanade weerkaatsen de kleuren van het stadse licht in de bestrating. Beneden tussen de groenvakken slenteren drie silhouetten bewegingloos omlaag. Ik leer van hen dat ik langzamer moet fietsen.

Op deze donderdagnacht toont zich mijn stad als een schilderij van Edward Hopper, zijn Nighthawks verborgen achter de dichte gordijnen van de New Town. Voorbij het stedenwijkstrandje golf ik genadig over het gladde asfalt van het rondje Weerwater en zie de lichtjes van verre oevers in het kabbelende water glinsteren. Het Weerwater is als een lagune, omzoomd door een levende grote stad. In de Stedenwijk valt mij ineens op hoeveel tuinlampjes er zijn. Het stemt bijna feestelijk om tussen guirlandes van uitgesteld zonnelicht te fietsen. Maar even later in het Kromslootpark voelt ook het duister behaaglijk, koelt de lucht en ruist heel zachtjes een briesje in het gebladerte.

Ik sta even stil. Letterlijk.

Als ik dan toch bijna thuis ben, zonder dat ik dat al wil, grijpt het mij aan hoe mooi en waardevol mijn stad is. En het daagt mij hoe wij aan het begin staan van een nieuwe tijd. Want na de nieuwe raad komt er nu ook een nieuw college. Zij gaan samen oude en nieuwe uitdagingen aan. Met oude en nieuwe mogelijkheden en op oude en nieuwe manieren. Ik kijk uit naar de nieuwe dag en alles wat die brengt.

Voor uw gemak: snelle links
              

Deel dit bericht Deel dit bericht
Tweet hierover Tweet hierover
Attendeer iemand per email Attendeer iemand per email
raadvanalmere.nl

Eerdere edities en de aanmeldpagina van het Raadsnieuws vindt u hier. 
© 2022 Raad van Almere,
Dit is de (bijna) wekelijkse nieuwsbrief van de Raad van Almere. U ontvangt deze enkele dagen vóórafgaand aan een Politieke Markt. De nieuwsbrief bevat een selectie van de onderwerpen die onder de aandacht van de raad zijn. De nieuwsbrief is samengesteld door de medewerkers van de raad (raadsgriffie) met de bedoeling u zo goed mogelijk te informeren. De inhoud is noodzakelijkerwijs beperkt en puur informatief, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Reageren? Graag!
Met deze link bereikt u de redactie.
Maar deze link is alleen voor vragen over de nieuwsbrief.
Gebruik voor officiële raadszaken altijd het mailadres raadsgriffie@almere.nl
Wilt u uw inschrijving aanpassen?
U kunt uw inschrijving aanpassen of u kunt helemaal uitschrijven.