Copy
 
 
   Raadsnieuws   
Ben je op de Floriade, kun je gratis naar een concert.
Met ons eigen stadshart op de achtergrond.


De (bijna) wekelijkse nieuwsbrief van uw gemeenteraad.
25 juni 2022

Inhoudsopgave:

BESPROKEN 23 JUNI
Klik op de foto voor een link naar het artikel in de agendawijzer.

Aangepaste Politieke Markt

Omdat een extra debat over de Floriade was ingelast, besloot het presidium van de raad om de tijd voor de carrouselvergaderingen in te korten. Een aantal onderwerpen komt daarom in een volgende Politieke Markt aan de beurt: supermarkt Stedenwijk, Archivering, Adviesrecht en MRA begroting.

Olympuspark

Er was wel wat verwarring over de inhoud van het amendement door de toegevoegde zin: ‘met dien verstande dat het wijkgroen in de omliggende wijken ín deze wijken wordt gerealiseerd en het Olympuspark niet (enkel) dient ter compensatie van dit wijkgroen’. Ofwel: in de omliggende wijken moet gewoon voldoende 'eigen' groen zijn (en blijven). Het is niet de bedoeling om die wijken helemaal vol te bouwen en te verwijzen naar het groen in het Olympuspark aan de andere kant van de Elementendreef. Het bleek dat een heel aantal partijen dit amendement willen mee-ondertekenen om meer duidelijkheid te krijgen in het Raadsvoorstel rond het Olympuspark. Over dit onderwerp kan in een komende PM besloten worden.

Tomingroep

Mevrouw Moesker (directielid Tomin) gaf een korte toelichting op de werkzaamheden van Tomin en de samenwerking met de gemeenten binnen de regio. Diverse raadsleden hadden vragen aan haar, financieel en ook inhoudelijk. Vervolgens werd er gesproken over de onderdelen uit conceptbegroting en daarmee verzamelden de raadsleden voldoende inzicht om het wel of niet eens te kunnen zijn met de zienswijze die het college heeft voorgesteld. Zo'n bespreking kan er nuchter uitzien, maar is voor de raad nodig om zich een eigen mening te kunnen vormen ten opzichte van het voorstel van het college. Over dit onderwerp kan in een komende PM besloten worden.

Vertrouwenscommissie burgemeester

Almere is op zoek naar een nieuwe burgemeester. Daarvoor is een vertrouwenscommissie nodig. Op de 23e moest de raad een verordening vaststellen en de vertrouwenscommissie benoemen. Daarover gingen ze eerst met elkaar in gesprek. Daarbij bleek dat enkele raadsleden een zevende lid wilden toevoegen. En om dat formeel gedaan te krijgen dienden ze amendementen in. Later op de avond nam de raad hierover besluiten. Het eerste amendement haalde het niet. Daarom hoefde over het tweede niet meer gestemd te worden. Het raadsvoorstel werd wel aangenomen.

Actualiteit - Voedselbank

Een raadslid heeft gezien dat de voedselbank de drukte nauwelijks lijkt aan te kunnen en wil van het college weten wat de gemeente eraan kan doen. Bij het antwoord blijkt dat de portefeuillehouder op de hoogte is. Er is geen gebrek aan voedsel, maar aan voldoende vrijwilligers. Dat is niet een probleem dat een-twee-drie opgelost kan worden.

Actualiteit - Straatnaambord

Kunstenaarscollectief Kamp Seedorf verraste de gepensioneerde fotograaf Bob Friedländer met een (onofficieel) straatnaambordje in zijn eigen woonwijk. Hij is een bekende Almeerder en in 2014 kreeg hij al een tegel in de Almeerse walk of fame. Kamp Seedorf is er bekend om dat ze overal in de stad tijdelijke kunstwerken aanbrengen, meestal door graffiti op opgeplakt papier te spuiten. Want daardoor kan het werk zonder schade achter te laten weer worden weggehaald. En dat is precies wat de gemeente deed: het bordje weghalen. Een raadslid vindt dat nogal cru en vraagt zich af of dit niet anders kon.
Het antwoord was duidelijk: het creatieve straatnaambord van Bob Friedlander was zonder toestemming op een verkeerde plek opgehangen en daarom door de gemeente verwijderd. In Almere is een verordening waarin is afgesproken hoe wegen en straten hun naam krijgen en waar de bordjes mogen worden opgehangen. Er zijn wel meer inwoners met een 'eigen' straatnaam aan de muur, maar dat gebeurt dan in hun eigen voor- of achtertuin en niet in de openbare ruimte. Dat kan namelijk verwarring opleveren en de openbare ruimte is van ons allemaal. Maar ze snapt wel dat dit door kamp Seedorf gemaakte kunstbord voor de heer Friedlander van waarde is en ze biedt aan mee te denken hoe er op een alternatieve manier met dit bordje kan worden omgegaan in de openbare ruimte.

Plenair: debat en besluiten

De plenaire vergadering begon vroeger dan gepland en met een aantal ordevoorstellen. Het college maakte eerder die dag bekend dat de Floriade extra geld nodig heeft. Dit is een belangrijk onderwerp voor de stad en voor de raad. De agenda van de Politieke Markt wordt normaliter een kleine week van tevoren vastgesteld, maar de raad kan altijd zelf besluiten een andere agenda aan te houden.

Debat

Plenair begon daarom met een debat over de Floriade. Aan het begin daarvan maakt het college van burgemeester en wethouders bekend dat zij haar ontslag aan de raad aanbiedt. Aanleiding is de financiële tegenvaller van zo'n 34 miljoen bij de Floriade. Alle wethouders nemen hiervoor gezamenlijk de politieke verantwoordelijkheid.
Na deze verklaring reageerden alle partijen hierop. Een flink aantal sprekers sprak over een verrassing, anderen zagen het aankomen, maar iedereen is het erover eens dat deze financiële tegenvaller verschrikkelijk is. Er werden wel suggesties gedaan, maar hoe het nu verder moet, werd nog niet besproken. Want het gesprek of er wel of niet extra geld naar de Floriade mag, maakt deel uit van de bespreking over de Programmarekening, dat is de begroting. En dat gesprek vindt tijdens de volgende PM plaats.


Stadsbestuur

De raad is de baas van de stad, maar de wethouders moeten het werk uitvoeren en de ambtenaren van de gemeente Almere aansturen. De stad moet natuurlijk wel bestuurd blijven. Als wethouders zelf ontslag aanbieden, zegt de wet dat het ontslag ingaat 'uiterlijk een maand na de dag waarop het ontslag is genomen'. Het college blijft daarom nog een maand aan het werk. Maar wel op een andere wijze. Het college mag tot het moment van aftreden alleen nog het strikt noodzakelijke werk uitvoeren. En dat betekent ook iets voor welke voorstellen in de raad wel of niet kunnen worden behandeld.

Hier een directe link naar de informatie die het college aan de raad stuurde.

En natuurlijk, u weet het inmiddels wel, de besluiten staan online.
AGENDA 30 JUNI
Klik op de foto voor een link naar het artikel in de agendawijzer.
Op de agenda van de 30e:
  • Programmarekening 2021
  • Adviesrecht omgevingswet
  • Supermarkt Stedenwijk
  • Kascommissie
  • Oosterwold groene structuur
  • MRA begroting
  • Legesverordening
Een aantal van deze onderwerpen werd in de PM van 23 juni niet behandeld en komt nu aan de beurt. Kijk daarvoor in de nieuwsbrief van vorige week. Eerdere nieuwsbrieven.

Programmarekening 2021

Het college legt financieel verantwoording af over het voorgaande jaar. Het is een van de belangrijke taken van de gemeenteraad om het college daarop te controleren. Normaliter is de bespreking al een hele toer, deze keer komen ook de financiële vraagstukken van de Floriade erbij.

Kascommissie

Elke raadsfractie ontvangt jaarlijks een fractievergoeding om zaken te bekostigen ten behoeve van het raadswerk. Over de besteding van dit budget legt de fractie schriftelijk verantwoording af. Een kascommissie, bestaande uit drie raadsleden, controleert deze verantwoording en adviseert hierover richting presidium en fractievoorzitters. Op 4 maart 2021 benoemde de raad er drie, maar een ervan zit niet meer in de nieuwe raad. Het voorstel is in deze plaats te benoemen mevrouw L. Höhle. Omdat verwacht wordt dat de raad het hier wel mee eens is en er dus niet over gesproken hoeft te worden, staat dit voorstel bij besluitrijp.
Nog niet geagendeerd.....
Dit is nieuw: een artikel over onderwerp dat nú nog niet op de agenda van de raad staat, maar er wel aan zit te komen. Dat gaan we vanaf nu vaker doen. Zodat u gemakkelijker kunt meepraten over wat er gebeurt in úw stad.
Een voorbeeld is het onderwerp hieronder: Kavel Gz5.

Kavel Gz5

Het is wel een erg abstracte titel, maar ja, zo heet dat stuk grond tegenover de 'Olifantjes' aan de A6 nou eenmaal. U vindt het dus tussen de A6 en Almere Buiten, en tussen de Tussenring en de Buitenring. Het stuk grond wordt nu door twee agrarische bedrijven gebruikt. Maar het heeft alleen een tijdelijke agrarische bestemming. Er zou dus best eens wat anders mee gedaan kunnen worden. En daar is al eens sprake van geweest. Namelijk dat er misschien een datacenter op kon komen. De twee boerenbedrijven willen deze 'Etalage van Almere' een duurzame ecologische bestemming geven.

Op de agendawijzer op onze site staan al die onderwerpen handig onder elkaar. Op diezelfde pagina, meteen boven de artikelen, staat het artikelzoekveld. Dat is de allersnelste manier om informatie te vinden.

Voor uw gemak: snelle links
        

Deel dit bericht Deel dit bericht
Tweet hierover Tweet hierover
Attendeer iemand per email Attendeer iemand per email
raadvanalmere.nl

Eerdere edities en de aanmeldpagina van het Raadsnieuws vindt u hier. 
© 2022 Raad van Almere,
Dit is de (bijna) wekelijkse nieuwsbrief van de Raad van Almere. U ontvangt deze enkele dagen vóórafgaand aan een Politieke Markt. De nieuwsbrief bevat een selectie van de onderwerpen die onder de aandacht van de raad zijn. De nieuwsbrief is samengesteld door de medewerkers van de raad (raadsgriffie) met de bedoeling u zo goed mogelijk te informeren. De inhoud is noodzakelijkerwijs beperkt en puur informatief, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Reageren? Graag!
Met deze link bereikt u de redactie.
Maar deze link is alleen voor vragen over de nieuwsbrief.
Gebruik voor officiële raadszaken altijd het mailadres raadsgriffie@almere.nl
Wilt u uw inschrijving aanpassen?
U kunt uw inschrijving aanpassen of u kunt helemaal uitschrijven.