Copy
 
 
   Raadsnieuws   
Wat valt er nog te zeggen als je woont in een stad omgeven door water. Geniet.


De (bijna) wekelijkse nieuwsbrief van uw gemeenteraad.
18 juni 2022

Inhoudsopgave:

Na het hologram nu ook het gevelbord.

Nadat waarnemend burgemeester Bijleveld begin dit jaar in de centrale hal de holobox en de artikel-1 wanddecoratie onthulde, verscheen kort geleden ook de aandachttrekker aan de buitenzijde van het stadhuis. Immens groot, prominent aan het stadhuisplein, prijkt op een gevelbord van het stadhuis artikel 1 van de Grondwet.

Met de oplevering van dit gevelbord heeft de gemeente de volledige opdracht van de raad uitgevoerd. Inwoners en bezoekers kunnen zien dat de gemeente Almere de grondbeginselen een belangrijk uitgangspunt vinden voor de manier waarop we in de stad met elkaar willen omgaan. Ook werd voor de uitvoering mooi samengewerkt tussen bestuurders, ambtenaren, partners, studenten, Almeerse ondernemers en inwoners.

BESPROKEN 16 JUNI
Klik op de foto voor een link naar het artikel in de agendawijzer.

Afvalinzameling PMD+

Een aantal partijen kregen nog het woord in de tweede termijn. De wethouder gaf nogmaals aan na de zomer een technische sessie te organiseren als de marktconsultatie gereed is. Voldoende besproken voor dit moment.
 

Meergronden

De besproken motie stelt voor om tenminste 35% sociale huurwoningen in het plan voor het Meergronden-gebied te laten opnemen. De raad leek er nogal verdeeld over. De indiener dient de motie daarom in, zodat er in een stemming kan worden besloten. Komt dus bij de eerstvolgende plenaire vergadering op de besluitenlijst.
 

Programmarekening: Bespreking accountant

Na afloop van elk begrotingsjaar wordt de programmarekening opgesteld, waarin wordt aangegeven wat er van de plannen geworden is. De accountant sprak met de gemeenteraad over de programmarekening van het afgelopen jaar 2021: wat viel hem op en waar zitten de aandachtspunten voor de raad? De accountant bracht helder en overzichtelijk in beeld wat hem was opgevallen, waarbij er nog een aantal onzekerheden zijn, die later nog besproken worden. Er waren ook mooie woorden van waardering voor de accountant die na 7 jaar samenwerking met de raad nu zijn laatste bijeenkomst had. Komende week worden moties en amendementen besproken.

Supermarkt Stedenwijk

Twee insprekers uit de stad bezochten de raad. Eentje voor het wél toestaan, de ander voor het juist níet toestaan van de verplaatsing van de supermarkt in de Stedenwijk. De vergadering zelf was op verzoek van een raadslid, dat met andere fracties en het college hierover wilde praten. Het is best een lastige belangenafweging. Mede omdat er meer onderzoeken zijn gedaan die verschillende uitkomsten geven. De deelnemers waren ook op zoek naar hoe de verhuizing plek te rijmen is met de doelstellingen uit de detailhandelsvisie, waar de raad eind 2020 mee instemde. De eerste inspreker hield een vurig pleidooi, hij was tegen. De raadsleden hadden de nodige vragen voor deze inspreker. De tweede inspreker wilde juist wel verplaatsing mogelijk maken. Hier kwamen nog meer vragen van raadsleden. Er bleef nog net genoeg tijd over voor de wethouder om haar reactie te geven. Maar verschillende fracties konden nog niet reageren, dus volgende keer verder. 

Olympuspark

Er werden veel complimenten gegeven over het voorstel. Opmerkingen werden gemaakt over de Engelse termen die in het voorstel staan en er werden vragen gesteld bij de naamgeving ‘Olympuspark’. Want Olympus heeft niks met sport te maken en is een berg. Moet het niet Olympiapark zijn? In Almere is een straatnaamgevingscommissie en dit idee wordt aan hen doorgegeven. Na afloop van de vergadering diende een fractie nog een amendement in. Daarom komt het volgende week terug op de agenda.

MPGA

Een fijne bijeenkomst voor het college, want de raad als geheel deelde dikke complimenten uit aan zowel College als ambtenaren die het perspectief hebben samengesteld. Met als kers op de taart de lofuitingen over de dashboards, die 'een briljante toevoeging’ werden genoemd. Natuurlijk waren er wat technische en inhoudelijke vragen rond woningbouw en bedrijventerreinen, en de mogelijkheid van kleine winkels. Maar de vragen werden in korte tijd naar tevredenheid beantwoord. Het stuk kan door naar besluitvorming.

Actualiteit: Pride photo

De raad is pluriform, oftewel: raadsleden kunnen heel verschillend denken over eenzelfde onderwerp. Dat bleek tijdens het actualiteitenhalfuur. Aanleiding waren de bekladding en verplaatsing van fotopanelen van de expositie ‘Pride photo’ in Almere Centrum. De portefeuillehouder kreeg van twee raadsleden over ditzelfde onderwerp vragen, zoals: waarom is er besloten een intieme foto te verplaatsen en door wie? Hoe blijven we in gesprek met de LHBTI gemeenschap nu dit is gebeurd? Hoeveel klachten zijn er daadwerkelijk ingediend en wat doe het College aan de ontstane schade? Moet de bekladding gezien worden als teken van een té expliciete tentoonstelling? Kan de tentoonstelling langer blijven staan?

Plenair: besluiten.

De raad nam over negen onderwerpen een besluit. Die vindt u op https://raadvanalmere.nl/besluiten
AGENDA 23 JUNI
Klik op de foto voor een link naar het artikel in de agendawijzer.

Oosterwold, 1e herziening

De vorige bespreking was in mei. Raadsleden maakten moties en amendementen om het raadsvoorstel, huns inziens, te verbeteren. Er is een uur voor uitgetrokken.

Tomingroep begroting

Ieder mens heeft een talent en verdient een passende plek op de arbeidsmarkt. Dat is de visie van de Tomingroep. Deze organisatie helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om in een werkomgeving hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen, zodat ze betaald werk kunnen vinden en behouden, dat goed bij hen past. De Tomingroep is werkzaam in de Gooi en Vechtstreek, Eemnes en Almere. De gemeenten in die gebieden werken samen om deze werkvoorziening aan hun inwoners te kunnen aanbieden. De verschillende gemeenteraden kunnen hun zienswijze (mening over) over de stukken kenbaar maken.

Archivering van raadstukken

Het bewaren van informatie is van belang voor een goede democratische verantwoording voor gevoerd beleid en gemaakte keuzes. Denk bijvoorbeeld aan Rekenkameronderzoeken, raadsenquêtes, Woo- (voorheen Wob-)verzoeken, maar ook het “gewone” controleren van het bestuur door de gemeenteraad. Een raadslid agendeerde dit naar aanleiding van een brief van de Vereniging van Nederlandse gemeenten, waarin de leden worden uitgenodigd aan een bepaalde manier van bewaren mee te doen.

MRA (Metropool Regio Amsterdam) begroting

De Metropool Regio Amsterdam (MRA) is een samenwerkingsverband tussen de provincies Noord-Holland, Flevoland, 31 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. Deze partijen willen samen de economie in de regio versterken, zorgen voor goede leefbaarheid, grootstedelijk vervoer én voor voldoende woningen. Ze moeten daarover veel afspraken maken, waaronder die over de verdeling van activiteiten en de kosten. Want zo'n samenwerking kost geld en ook al betaalt het Rijk mee, de partijen in de regio moeten zelf de kosten
Nog niet geagendeerd.....
Dit is nieuw: een artikel over onderwerp dat nú nog niet op de agenda van de raad staat, maar er wel aan zit te komen. Dat gaan we vanaf nu vaker doen. Zodat u gemakkelijker kunt meepraten over wat er gebeurt in úw stad.

Stadswerfpark

Er is een plan om achter de nieuwe sporthal van Almere Haven ongeveer 100 woningen te laten bouwen. Dit onderwerp staat nog niet op de agenda, maar dat gaat binnenkort wél gebeuren. Kijk op raadvanalmere in de agendawijzer.
Op de agendawijzer op onze site staan al die onderwerpen handig onder elkaar. Op diezelfde pagina, meteen boven de artikelen, staat het artikelzoekveld. De allersnelste manier om informatie te vinden.

Voor uw gemak: snelle links
        

Deel dit bericht Deel dit bericht
Tweet hierover Tweet hierover
Attendeer iemand per email Attendeer iemand per email
raadvanalmere.nl

Eerdere edities en de aanmeldpagina van het Raadsnieuws vindt u hier. 
© 2022 Raad van Almere,
Dit is de (bijna) wekelijkse nieuwsbrief van de Raad van Almere. U ontvangt deze enkele dagen vóórafgaand aan een Politieke Markt. De nieuwsbrief bevat een selectie van de onderwerpen die onder de aandacht van de raad zijn. De nieuwsbrief is samengesteld door de medewerkers van de raad (raadsgriffie) met de bedoeling u zo goed mogelijk te informeren. De inhoud is noodzakelijkerwijs beperkt en puur informatief, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Reageren? Graag!
Met deze link bereikt u de redactie.
Maar deze link is alleen voor vragen over de nieuwsbrief.
Gebruik voor officiële raadszaken altijd het mailadres raadsgriffie@almere.nl
Wilt u uw inschrijving aanpassen?
U kunt uw inschrijving aanpassen of u kunt helemaal uitschrijven.