Copy
      
 
   Raadsnieuws   
Kleur en drukte op de Floriade.


De (bijna) wekelijkse nieuwsbrief van uw gemeenteraad.
27 augustus 2022

Inhoudsopgave:

Schoolvakantie. Onze kleinzoon logeert een weekje bij ons. Vijf jaar is hij, hij praat moeiteloos vijf kwartier in een uur en kromt met hartverwarmende vaardigheid het dagritme van opa en oma in zijn richting. Onvermoeibaar bepleit hij zijn belangen. Zwembad, fietsen, strand, ijsje. Toch ook een verrijking. De verkiezing van het hoofdgerecht helpt ons belangstelling te ontwikkelen voor nieuwe smaken. En wat is Roald Dahl toch een fantastiche schrijver.

Hij vraagt, doet voorstellen, bepreekt en luistert. Heus niet altijd krijgt hij zijn zin en dan is het ook goed. Volgende keer beter, zie je hem denken. De slimmerd. Een fraai staaltje burgerschap in het klein.

Burgerschap in het groot kunt u komende Politieke Markt verwachten. Als eerste op de agenda van 1 september -en in de Raadzaal- meteen een burgerinitiatief om van kavel Gz5 een definitief natuur-inclusief agrarisch gebied te maken.

Een van de wethouders voor wie een nieuw raadslid geïnstalleerd moet worden.

Installatie raadsleden

In maart koos u 45 raadsleden als uw volksvertegenwoordigers. Drie van hen werden vlak voor het reces door uw raad benoemd tot wethouder: Roelie Bosch, Froukje de Jonge en Jesse Luijendijk. Maar je kunt niet raadslid én wethouder zijn, dus er komen drie nieuwe raadsleden in de raad. Zij moeten, net als de anderen, al als kandidaat op de kieslijsten voor de verkiezingen hebben gestaan. De Politieke Markt begint daarom met de plenaire bijeenkomst in de raadzaal. Daarin worden de nieuwe raadsleden geïnstalleerd en dan kunnen ze daarna meteen in de carrouselvergaderingen aan de bak.

Kavel Gz5

Tussen de A6 en Almere Buiten, ter hoogte van 'de Olifantjes' aan snelweg, ligt een flinke strook grond. Er zit een tijdelijke bestemming op: agrarisch. De boeren die daar nu gewassen verbouwen en koeien hebben lopen, maakten samen met Staatsbosbeheer een plan om er een definitieve bestemming aan te geven: natuur-inclusieve landbouw. Ze dienden dit bij het vorige college al in, maar dat liep vast, want het toenmalige college wilde de handen vrij houden om er eventueel wat anders mee te doen. Er werd bijvoorbeeld al eens gesproken over het vestigen van een datacenter op die plek.

De initiatiefnemers laten het er niet bij zitten. Het zijn bedrijven, maar het zijn natuurlijk ook burgers van de stad. Dus kunnen ze een burgerinitiatief indienen en het op die manier bekend maken en tegelijk de raad vragen er een besluit over te nemen. In het agendavoorstel van de 'burgers' staan hun ideeën en de argumenten glashelder opgeschreven. Het zijn maar twee pagina's. Voor een burgerinitiatief moeten de indieners minimaal 50 handtekeningen van ondersteuners verzamelen. Dat lukte gemakkelijk, met een online petitie haalden ze er 1.782 op. Lees de stukken, maar bekijk ook de vergadering (of kom langs), want daardoor krijgt u de argumenten voor én tegen te horen.

Motie vreemd energie-armoede

Een raadslid diende een motie in vanwege de gestegen energieprijzen. Er zijn veel inwoners die daardoor in de financiële problemen kunnen komen. De motie roept het college op om te (blijven) monitoren waar Almeerders die geen recht hebben op energietoeslag in de problemen komen. Maar ook om indien nodig de vangnetregeling voor deze groep uit te breiden. In een brief van 12 april schreef het college al aan de raad dit te gaan onderzoeken en de raad op de hoogte te houden. Het loopt dus al. Voor de bespreking is een half uur uitgetrokken.

Maatschappelijke ondersteuning

Een gemeente heeft verplichtingen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Met die ondersteuning worden inwoners geholpen die dat nodig hebben. Wie, wat en hoe is afgesproken in een verordening. En die moet worden vernieuwd. Er is namelijk veel veranderd en een van de belangrijke veranderingen is dat de gemeenteraad méér te vertellen krijgt en het college (= de gemeente) dus minder zelfstandig kan beslissen. De raad is immers de volksvertegenwoordiging. Hij moet aan de bak.

Archivering

Een gemeente moet heel veel documenten bewaren. Dat is leuk voor de geschiedenisboeken, zodat men zich over honderd jaar kan verbazen over het wonder van de ontwikkeling van Almere. Maar nog belangrijker is dat door het archiveren van documenten kan worden gecontroleerd hoe besluiten in de gemeente zijn genomen en hoe ze zijn uitgevoerd. Raadsleden en journalisten kunnen op die manier hun controlerende taak uitoefenen. Het is daarom van de belang dat de gemeente documenten goed bewaart en vindbaar houdt. In de afgelopen jaren mankeerde het daar aan. U weet misschien nog dat er in 2021 veel gedoe was over verdwenen mailboxen van (oud) wethouders en ambtenaren. Een maand of twee geleden stuurde het college een brief aan de raad. Daarin staat dat er vorderingen zijn, maar dat het nog niet op orde is. Reden genoeg om er eens met de portefeuillehouder over te praten. Wie geïnteresseerd is: er zijn heel wat stukken te vinden.

Stadswerfpark

Nadat het zwembad in Almere Haven was afgebroken en een nieuwe sporthal was gebouwd, bleef een stuk grond leeg. Een groep inwoners bedacht een plan om hier met een wooncoöperatie zo'n 100 woningen te bouwen. De coöperatie en het plan heet 'De Binnenhaven.' Het is een 'hof' waar een buurtgemeenschap moet komen van mensen die zorg nodig hebben én mensen die dat niet nodig hebben. De buurtgemeenschap wil de huizen én de omgeving niet alleen samen bewonen, maar ook onderhouden.

Het college wil toestemming van de gemeenteraad om plannen uit te werken voor ontwikkeling van het stuk grond achter de nieuwe sporthal van Almere Haven. Het plan moet ook een verrijking worden van het parkgebied en de waterrand, zoals staat in de plannen voor een Singelgracht uit de Visie2040 voor Almere Haven. Ook vraagt het college of de gemeenteraad wil besluiten om deze ontwikkeling, onder voorwaarden, te laten uitvoeren door de Vereniging De Binnenhaven. Dit is een vereniging van bewoners die hier een hof voor mensen ‘met sociale pit’ wil realiseren. Lees meer.

Voor uw gemak: snelle links
              

Deel dit bericht Deel dit bericht
Tweet hierover Tweet hierover
Attendeer iemand per email Attendeer iemand per email
raadvanalmere.nl

Eerdere edities en de aanmeldpagina van het Raadsnieuws vindt u hier. 
© 2022 Raad van Almere,
Dit is de (bijna) wekelijkse nieuwsbrief van de Raad van Almere. U ontvangt deze enkele dagen vóórafgaand aan een Politieke Markt. De nieuwsbrief bevat een selectie van de onderwerpen die onder de aandacht van de raad zijn. De nieuwsbrief is samengesteld door de medewerkers van de raad (raadsgriffie) met de bedoeling u zo goed mogelijk te informeren. De inhoud is noodzakelijkerwijs beperkt en puur informatief, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Reageren? Graag!
Met deze link bereikt u de redactie.
Maar deze link is alleen voor vragen over de nieuwsbrief.
Gebruik voor officiële raadszaken altijd het mailadres raadsgriffie@almere.nl
Wilt u uw inschrijving aanpassen?
U kunt uw inschrijving aanpassen of u kunt helemaal uitschrijven.