Copy

Dageraad


Op deze ochtend is het licht er nog niet echt. De zon nog achter de kim verborgen. Alsof hij weifelt, twijfelt, aarzelt, alsof de keuze nog bestaat vandaag niet verder te rijzen. Een wenkend perspectief, maar nee. In het kleine halfuur van langzaam fietsen over ijsgladde asfaltpaden, kleurt het duistere uitspansel boven mij van een absent zwarte oneindigheid naar een steeds aanweziger blauw gewelf. Een metamorfose van vermoeden naar omhelzing. De hemel manifesteert zich als het boekomslag van de vertelling van een nieuwe dag.

In deze schitterende schoot van de dageraad lijkt na het stille Kromslootpark zelfs de A6 te fluisteren uit respect voor de grootsheid van weer een ontluikende morgen. Boven het Spanningsveld zweven zwervende mistflarden als verdwaalde witte wieven in de polder. Nog kort kon ik mij daar koesteren in de onbestaandheid van de dag, waarin niets nog is en alles nog kon worden. Maar op het Gilze- en Rijenpad krijgt de wereld gestalte in de omtrekken van huizen met lichten achter de vensters en de geur van vroeggebakken maaltijden. En aan de busbaan rijt het getingel de ochtendstilte definitief uiteen.

Als ik de Oeverpromenade bereik ontvouwt zich de pracht van het Weerwater. Het kan niet in woorden beschreven, noch in foto’s verbeeld. Alleen ervaren. In al die schitterende woonwijken, parken en bedrijventerreinen, en langs lanen, wegen en paden, en tussen al die verschillende mensen, vind je de bekoring van onze stad. Het unieke, markante, Almeerse. Maar nergens meer dan hier toont de spiegel van de stad mij het wezen van Almere. Want nog geen halve eeuw geleden was hier alleen maar water en verder niets. Aanschouw. De stad is wat wij ervan maken. Elke dag opnieuw. Samen.

Fijne feestdagen en een goed 2023
Bart


De (bijna) wekelijkse nieuwsbrief van uw gemeenteraad.
17 december 2022

Inhoudsopgave:

Reces

De raad is met reces. Dat is dit jaar vroeger dan normaal. Het komt vooral omdat er vanuit het college niet zoveel werk werd aangeboden. In de statistieken van 2022 ziet u dat ook; het aantal agenderingen en voorstellen vanuit het college is lager dan gebruikelijk. Op ons videokanaal staat een kort filmpje. Of kijk even op de statistiekpagina.
Op 12 januari is de volgende Politieke Markt. De agenda daarvan staat al op Notubiz.
Besproken op 8 december:

Vrijmark appartementen

Eén amendement en twee moties werden besproken. Daarbij kwamen er eigenlijk geen belangrijke nieuwe inzichten of argumenten op tafel. Het kwam er dus op aan om erover te stemmen, later op de avond. Omdat een motie werd aangenomen, werd niet meer gestemd over het raadsvoorstel zelf.

Kunstmuseum

De wethouder wil de business case nog laten toetsen door middel van een ‘second opinion’. De raad moet daarom nog even wachten. Niet alle raadsleden waren het daarmee eens. Er komen daarom nog moties, die 12 januari besproken worden.

Bruggen Spoorbaanpad

Het bleek dat de overgrote meerderheid van de deelnemers vond dat er niets anders op zat dan extra geld ter beschikking te stellen. Het gaat tenslotte om de belangrijkste fietsverbinding van de stad. Als dat geld wordt geweigerd mislukt de aanbesteding en worden de kosten alleen nog maar hoger.

MRA invloed van de raad

De motie moet de raad meer grip moet geven op de MRA. Dat maakt dat de raadsleden er graag tijd en moeite in willen steken. Vrijwel alle partijen steunden de motie.
 

Vuurwerk in Almere, maar hoe dan?

Beide moties werden verworpen, maar er was wel een hobbeltje tijdens de besluitvorming, want een van de raadsleden stemde niet mee.

Kindercollege en kinderraad

Leuk idee, maar geen goede instrumenten, vond de raad. Er is al een scholenprogramma en een plan voor een burgerschapsprogramma. Het is beter eerst te proberen vanuit bestaande instrumenten te werken. De moties werden allebei ingetrokken.

Voorzitters bedankt!

25 raadsleden zijn óók voorzitter van de carrouselvergaderingen. Dat is best een uitdagende (extra) taak voor hen. Jaarlijks zetten we ze even in het zonnetje.

Aangifte

Na een voorval in de Politieke Markt van 24 november, besloot een van de raadsleden actie te ondernemen. U leest de verklaring op de site.
De agenda van 12 januari komt in de volgende nieuwsbrief in het nieuwe jaar.

Voor uw gemak: snelle links
              

Deel dit bericht Deel dit bericht
Tweet hierover Tweet hierover
Attendeer iemand per email Attendeer iemand per email
raadvanalmere.nl

Eerdere edities en de aanmeldpagina van het Raadsnieuws vindt u hier. 
© 2022 Raad van Almere,
Dit is de (bijna) wekelijkse nieuwsbrief van de Raad van Almere. U ontvangt deze enkele dagen vóórafgaand aan een Politieke Markt. De nieuwsbrief bevat een selectie van de onderwerpen die onder de aandacht van de raad zijn. De nieuwsbrief is samengesteld door de medewerkers van de raad (raadsgriffie) met de bedoeling u zo goed mogelijk te informeren. De inhoud is noodzakelijkerwijs beperkt en puur informatief, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Reageren? Graag!
Met deze link bereikt u de redactie.
Maar deze link is alleen voor vragen over de nieuwsbrief.
Gebruik voor officiële raadszaken altijd het mailadres raadsgriffie@almere.nl
Wilt u uw inschrijving aanpassen?
U kunt uw inschrijving aanpassen of u kunt helemaal uitschrijven.