Copy
                              
   Raadsnieuws   
De kans is klein, maar toch hoop je er een beetje op.


De (bijna) wekelijkse nieuwsbrief van uw gemeenteraad.
10 december 2022

Inhoudsopgave:

Reces

Het winterreces is in aantocht. Donderdag 15 december is de laatste Politieke Markt van dit jaar. Op 12 januari komt de raad weer bijeen. Niet dat de raadsleden en fractieassistenten al die tijd thuis aan het nietsnutten zijn, de meesten hebben immers gewoon een baan en veel blijven voor hun raadswerk actief. Er zijn alleen geen vergaderingen. Ook veel van ondersteunende ambtenaren van de griffie komen in die tijd op adem. Raad en griffie zijn dus minder bereikbaar dan normaal.

WMO technische sessie


Er was weer een technische sessie voor de raad. Die kwam er omdat raadsleden bij een bespreking op 27 oktober (over beschermd wonen) veel 'technische' vragen hadden. Dat zijn vragen die gaan over processen, cijfers, samenwerkingsafspraken en zo meer. Soms willen of moeten raadsleden die informatie ook doorgronden om hun éigenlijke werk te doen: de onderwerpen politiek bespreken. Technische sessie zijn juist helemaal niet politiek, maar strikt, ehh....nou ja, technisch dus. Daarom zijn ze ook niet openbaar, want het gaat niet om politieke standpunten of meningen. Het is meer een soort gezamenlijk huiswerk. De raad wil het liefst zoveel mogelijk in het openbaar vergaderen, vooral als het over onderwerpen gaat die eerder in de carrousel besproken werden. Daarom zijn de technische sessies er bij voorkeur vóórdat het onderwerp op de agenda komt. Dat lukt niet altijd.

Ditmaal verdiepten uw raadsleden zich heel specifiek in het toezicht op WMO uitvoering in Almere en de provincie. Samen met medewerkers van GGD Flevoland beantwoordden ambtenaren de vragen van de raadsleden.
Besproken op 8 december:

Vrijmark appartementen

Een lastige afweging, maar de raad lijkt het plan te willen steunen. Maar het is nog niet rond, want er komen nog moties/amendementen om over te praten.

Onderzoek Floriade

De raad besloot dat het onderzoek er moet komen. Maar ze spraken nog een tijdje over een andere motie: namelijk dat het college ook met een eindrapportage moet komen. De wethouder beloofde dat, dus die motie hoefde niet meer.

Woonvisie voortgang

Ja, er is achterstand. De wethouder legde uit waarom. En hij beloofde de raad beter op de hoogte te houden. In 2023 komt er een monitor om de voortgang in de gaten te houden.

Almeers afval naar Alkmaar

Twee insprekers die teleurgesteld en boos bleken, omdat de gemeente nog steeds geen plan voor de invoering van PMD+ heeft. Raadsleden gingen er in mee en de wethouder erkende de achterstand. Hij beloofde dat PMD+ er echt zo snel mogelijk komt.

Raadsbudget naar voedselnood

Op één na vonden alle raadsleden dat het overgebleven budget niet terug moet in de pot, maar beschikbaar moet worden gesteld. 16 organisaties krijgen nu geld om mensen in nood te helpen. Met voedsel of andere dringende dagelijkse benodigdheden.

MRA invloed van de raad

Een aantal raadsleden vinden de MRA nog een wat onduidelijk fenomeen. Dat ligt ook aan henzelf, erkenden ze. Maar toch willen ze hier meer grip op krijgen door een motie voor te stellen met heldere afspraken over de rol van de raad.

Vuurwerk in Almere, maar hoe dan?

Dat blijft nog even ongewis. De bespreking kende vele gezichten, dus het komt aan op de stemming bij besluitvorming op 15 december.

Actualiteiten 8 december

Drie onderwerpen om over te praten: het onverwachte vertrek van de gemeentesecretaris, de ontmanteling van de Floriade en de afsluitingen van het Spoorbaanpad.
Onder andere op de agenda van de 15 december:

Kunstmuseum

Moet er een nieuw kunstmuseum komen in Almere? De raad boog zich al eerder over deze vraag. Het college zou met plannen komen. En tegelijkertijd wilde de raad een draagvlakonderzoek in de stad. Maar op 29 november stuurde het college een brief naar de raad. Ze willen het anders doen. Een raadslid wil een paar antwoorden.

Bruggen Spoorbaanpad

De fietsbruggen zijn gesloten en er is dringend geld nodig om ze op te knappen. Daarom vraagt het college aan de raad om extra geld. En dat doet zij noodgedwongen op het laatste nippertje. Want anders loopt de gemeente ook nog eens subsidie mis.

Kindercollege en kinderraad

Almere krijgt binnenkort haar eerste kinderburgemeester. Moet er nu ook een kinderraad en -college komen? Vinden scholen en kinderen dit ook een goed idee? Kan het college dit onderzoeken? Twee moties te bespreken.
Plenair
Er zijn twee voorstellen om over te stemmen.

Voor uw gemak: snelle links
              

Deel dit bericht Deel dit bericht
Tweet hierover Tweet hierover
Attendeer iemand per email Attendeer iemand per email
raadvanalmere.nl

Eerdere edities en de aanmeldpagina van het Raadsnieuws vindt u hier. 
© 2022 Raad van Almere,
Dit is de (bijna) wekelijkse nieuwsbrief van de Raad van Almere. U ontvangt deze enkele dagen vóórafgaand aan een Politieke Markt. De nieuwsbrief bevat een selectie van de onderwerpen die onder de aandacht van de raad zijn. De nieuwsbrief is samengesteld door de medewerkers van de raad (raadsgriffie) met de bedoeling u zo goed mogelijk te informeren. De inhoud is noodzakelijkerwijs beperkt en puur informatief, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Reageren? Graag!
Met deze link bereikt u de redactie.
Maar deze link is alleen voor vragen over de nieuwsbrief.
Gebruik voor officiële raadszaken altijd het mailadres raadsgriffie@almere.nl
Wilt u uw inschrijving aanpassen?
U kunt uw inschrijving aanpassen of u kunt helemaal uitschrijven.