Copy
    Raadsnieuws  
De zon schijnt en zelfs in de schaduw komen de kleuren in de Stadhuispromenade tot leven.


De (bijna) wekelijkse nieuwsbrief van uw gemeenteraad.
12 maart 2022

#almerekiest

Weet u al wanneer u gaat stemmen? U kunt 14 en 15 maart bij 13 stembureaus uw stem uitbrengen. Op 16 maart zijn er 92 stembureaus geopend. Van ’s ochtends 7:30 uur tot 21:00 uur. U kunt bij elk stembureau in Almere stemmen. Via deze link vindt u de locaties, de openingsdagen en alle praktische informatie: www.almere.nl/bestuur/stembureaus. U weet het inmiddels vast: voor een stemadvies kijkt u op mijnstem.nl/almerekiest. En: de debatclips staan online! Op de eerste dag keken al honderden mensen naar de filmpjes. Op almerekiest.nl/debatclips kies u per stadsdeel uw onderwerp. Of kijk op https://vimeo.com/raadvanalmere/albums, daar vindt u alle filmpjes bij elkaar.

Inhoudsopgave:

U leest in deze nieuwsbrief een verslag van de laatste Politieke Markt waarbij deze raad de besluiten nam. Het was sinds lange tijd weer de eerste keer dat de (op één raadslid na) voltallige raad fysiek aanwezig was bij de plenaire vergadering. En ook de eerste keer én meteen laatste keer dat de waarnemend burgemeester de vergadering van de raad in deze samenstelling voorzat. Door wat verwarringen verliep de vergadering enigszins roerig en sommige partijen bedienden zich volgens anderen een beetje van verkiezingsretoriek.
Op 24 maart komt de oude raad nog één keer samen om afscheid te nemen. Op 7 april is er weer een Politieke Markt. Met de nieuwe raad. Wat er in de tussentijd gebeurt, leest u in deze nieuwsbrief, net zoals een ‘update’ over de verkiezingsactiviteiten. De agenda slaan we dit keer over, want die is nog niet bekend.
Besproken 10 maart

Veiligheid en leefbaarheid Nobelhorst

De raad besprak dit onderwerp omdat er veel incidenten als inbraken en vernielingen in de wijk waren. Ook de leefbaarheid in Nobelhorst kwam aan bod. De burgemeester waardeert de initiatieven die de bewoners nemen om de wijk leefbaar te houden. Ze wil ondersteunen en gaat daarom graag met hen in overleg hoe ze dat kan doen.

Meer lezen.

Eindevaluatie pilot gezinsbegeleiding  

Gezinsbegeleiding is een totaalaanpak om gezinnen te helpen waar meerdere problemen spelen Er was een geslaagde pilot in de stadsdelen Haven en Poort. De raad is het met de wethouder eens dat het is beter om eerst verder te investeren in kwaliteit in plaats van kwantiteit. De pilot wordt vervolgd en verdiept in dezelfde stadsdelen.

Meer lezen.

Noodopvang van Oekraïense vluchtelingen

De conclusie is helder: de raad is unaniem voor het aanvaarden van deze motie vreemd, zij het iets aangepast. Tijdens plenair bleek dat dan ook. Maar in de carrouselvergadering vond vooraf een goed gesprek plaats over de huidige stand van zaken. De gemeente bespreekt met de organisaties in de stad de mogelijkheden voor deze de groep vluchtelingen.

Meer lezen.

Wisselweg, plannen voor nieuwbouw

Afgelopen week voerde het college gesprekken met de initiatiefnemer of deze de nieuw te bouwen woningtypen nog wil aanpassen. Het college gebruikt de komende weken om het raadsvoorstel aan te passen en daarmee de onduidelijkheden weg te nemen. De nieuwe raadsleden bespreken daarna de plannen weer.

Meer lezen.

Hoogspanningsstation of datacenter aan de Trekweg

Er komt geen datacenter, noch een hoogspanningsonderstation aan de Trekweg. Het locatie-onderzoek was vooral oriënterend. Dus ging het gesprek over op welk moment participatie van inwoners nodig is.

Meer lezen.

Uitgelicht

De vergeten groep kinderen (ZEVMB)

Eén van de raadsleden kwam een aantal jaren geleden in aanraking met ouders met kinderen met een zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperking (=ZEVMB). In contact met de gemeente moeten deze ouders steeds opnieuw bewijzen dat hun kinderen nooit zullen lopen, niet leerbaar zijn of echt een aanpassing in de rolstoel nodig hebben. Bovendien duurt het vaak lang voordat er iets geregeld is. Met het oog op het belang van deze ouders, hun kinderen én het komende einde van deze raadsperiode, organiseerde het raadslid vorige week een gesprekstafel en diende zij voor deze Politieke Markt een motie vreemd in. De insteek was een ZEVMB paspoort in te voeren: te zien als een groen vinkje waardoor er voor deze groep meer samenhang komt tussen de verschillende procedures en systemen. Dat alle partijen het belangrijk vinden om deze kinderen en ouders te helpen, bleek uit de stemming. Dezelfde avond stemde de raad unaniem voor de proef van de invoering van het paspoort.

Meer lezen.

Plenair

In de plenaire vergadering stemden de raadsleden over zo'n 30 voorstellen. Ze waren behoorlijk eensgezind. De meeste voorstellen werden door de raadsleden aanvaard; maar vier werden er verworpen. Tien voorstellen werden met unanieme stemmen aangenomen. Hier de besluitenlijst.

Verkiezingswijzer

Hogeschooldebat 8 maart

Na een dag zelf debatteren in Poppodium de Meester, zat de sfeer er bij de studenten goed in. Het debatevenement van de studenten werd afgesloten met een debat tussen raadsleden. Dit was de eerste keer dat de Hogeschool op deze manier een raadsledendebat organiseerde. Er waren kandidaten van 15 partijen die in vier rondes - twee keer zeven en twee keer acht raadsleden - over een stelling met elkaar debatteerden. Een goede en leerzame ervaring waarbij de meerwaarde vooral lag in de ontmoeting tussen de kandidaten en de – soms best kritische – studenten. De Hogeschool vindt het net als politici belangrijk om de wederzijdse contacten door te zetten.
 

Jongerendebat JAMES 11 maart

Een raadzaal met enthousiaste jongeren, gedreven raadsleden en twee vlotte debatleidsters waren de ingrediënten voor een dynamisch debat. Na een interactieve presentatie met Kahoot, debatteerden de bezoekers over stellingen die de jongeren hadden ingediend. De tijd vloog voorbij. En iedereen wil meer. Dus wordt vervolgd.

Hoe het verder gaat na de verkiezingen

Op 16 maart om 21.00 uur, nadat de stembureaus gesloten zijn, starten de leden van het stembureau met tellen. Ze doen dat met de hand. Vervolgens brengen ze de uitslagen naar het Stadhuis. Daar tellen gemeenteambtenaren de stembureau-uitslagen bij elkaar op. De partijen zijn vanaf 21.00 uur samen op het Stadhuis voor een uitslagenavond. Als het meezit worden die avond laat de uitslagen officieus bekend. Soms zit het tegen en komen de uitslagen pas de volgende ochtend. Easy FM doet live verslag van de uitslagenavond. Dit is te volgen via easyfm.nl.
 
Op maandagochtend 21 maart maakt de burgemeester de definitieve uitslag bekend. Donderdag 24 maart is het afscheid van de oude raad en op 30 maart installeert de burgemeester de nieuwe raad. Het college blijft voorlopig als demissionair college haar werk voortzetten: maar zij neemt geen grote besluiten meer of pakt grote projecten op.
 
Het college wisselt pas als er een coalitie is. Meteen na de 21e onderhandelen de fracties die samen een meerderheid in de raad kunnen vormen met elkaar over de vorming van een coalitie. De coalitie draagt de kandidaatwethouders voor aan de gemeenteraad. Deze benoemt de kandidaten tot wethouder. Ook maakt de coalitie afspraken over het beleid voor de periode tot de volgende verkiezingen en legt deze vast in het coalitieakkoord. Het coalitieakkoord en de jaarlijkse programmabegroting vormen samen de algemene basis van het beleid van de gemeente Almere.
 
Het is niet te zeggen hoelang de coalitievorming duurt. Maar het niet zo dat de raad niets doet tot er een coalitie is. Vanaf 7 april is de raad gewoon in bedrijf en start de besluitvorming via de Politieke Markt weer.
 

Voor uw gemak: snelle links
        

Deel dit bericht Deel dit bericht
Tweet hierover Tweet hierover
Attendeer iemand per email Attendeer iemand per email
raadvanalmere.nl

Eerdere edities en de aanmeldpagina van het Raadsnieuws vindt u hier. 
© 2022 Raad van Almere,
Dit is de (bijna) wekelijkse nieuwsbrief van de Raad van Almere. U ontvangt deze enkele dagen vóórafgaand aan een Politieke Markt. De nieuwsbrief bevat een selectie van de onderwerpen die onder de aandacht van de raad zijn. De nieuwsbrief is samengesteld door de medewerkers van de raad (raadsgriffie) met de bedoeling u zo goed mogelijk te informeren. De inhoud is noodzakelijkerwijs beperkt en puur informatief, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Reageren? Graag!
Met deze link bereikt u de redactie.
Maar deze link is alleen voor vragen over de nieuwsbrief.
Gebruik voor officiële raadszaken altijd het mailadres raadsgriffie@almere.nl
Wilt u uw inschrijving aanpassen?
U kunt uw inschrijving aanpassen of u kunt helemaal uitschrijven.