Copy
      
 
   Raadsnieuws   
Alluminous, een onderdompelende beleving in je eigen stad, die je ook immersieve kunst kunt noemen.


De (bijna) wekelijkse nieuwsbrief van uw gemeenteraad.
15 oktober 2022

Inhoudsopgave:

Eigenlijk schieten woorden tekort. Maar toch....

We fietsten rond 20:30 een kwartiertje en mijn partner en ik en zetten onze rijwielen op de Esplanade. Opvallend veel mensen op straat aan de Weerwaterboulevard en op het plein. Overal schittert gekleurd licht. Als nachtvlinders laten we ons naar de micro-beesten op het Esplanadestrand lokken.Van de smartphone-schermen komt bijna net zoveel kleur als van de kunstobjecten zelf. Het is druk en iedereen lijkt betoverd. En uitgelaten. En opgetogen. Mensen stappen verwonderd om de beesten heen. Kinderen proberen ze voorzichtig aan te raken.

En dit is pas het begin.

We volgen de blauwe spots die de hele route rond het Weerwater markeren als de Alluminous light art route. Het is best een flinke wandeling (6,2 kilometer als je ook naar het stationsplein heen en weer gaat), maar elke meter brengt beleving. Ja, ook die stukken waar er even geen kunstwerklichtinstallatie is en de omgeving je even terug op jezelf werpt.
In het Lumièrepark waar je eerst langs het spiegelende Weerwater wandelt tot in de diepe duisternis van het bos, even verderop. En dan die Weerwaterbrug, waar we nu dan eindelijk overheen mogen. Die lichtkunst is daar mooi, maar die brug zelf is fabeltastisch. En kijk die sterren glinsteren op die foto bovenaan.

Vooral in dát stukje en even later op het Floriadeterrein prikkelt je de duisternis, het licht en de geluidseffecten. Even ben je van je stuk, weg van je vertrouwde wereld en in een andere dimensie. Ik denk dat dat is wat ze bedoelen met immersieve kunst.

Documentwijzer

Aan het begin van de plenaire vergadering op 13 oktober besprak de voorzitter een nieuwe functie op onze website: de Documentwijzer. Nooit eerder was het zo gemakkelijk om de raadstukken, notulen, toezeggingen, nota's, etc. te vinden. Ja, eigenlijk alles wat voor de besprekingen en besluiten van de raad nodig is, kan iedereen vanaf nu heel gemakkelijk vinden. Het komt er op neer dat iedereen hetzelfde kán weten: raadsleden, inwoners, wethouders, de pers of ambtenaren. Allemaal kunnen we bij dezelfde informatie. Natuurlijk was dat altijd al zo, maar voorheen moest je wel de weg een beetje weten. Nu niet meer. Toets een paar letters in en de zoeksuggesties beginnen al te stromen.

Baby Loss Awareness Week

Twee insprekers deden hun verhaal van het verdriet over het verlies van hun (klein)kind. Ze riepen de raad op om op dezelfde avond in te stemmen met het besluit om jaarlijks een week stil te staan bij het verdriet dat (groot)ouders hebben bij het verlies van hun kind. Er blijkt behoefte aan een vervolgbespreking en de portefeuillehouder zei dat ze persoonlijk contact zoekt met de indieners om te kijken wat er op korte en langere termijn mogelijk is. Dit onderwerp had de onverdeelde aandacht van de raad en komen er plannen, dan kunnen die vast op warme ondersteuning rekenen.

Domus in Almere Poort

Het ging nog over drie moties. Tijdens de bespreking sneuvelden er twee. Eentje ging erover te zorgen voor een adequaat veiligheidsplan met input van omwonenden. De wethouder nam dit al meteen over en er hoeft dus geen stemming meer te komen. Ook de motie ‘Betrek inwoners bij uitvoering Domus’ kwam door deze toezegging te vervallen. Alleen de motie ‘Heroverweeg locatie nieuwbouw beschermd wonen-voorziening Domus’ gaat door naar besluitvorming na het herfstreces.

Kunstmuseum

Er werd een motie besproken die gaat over een onafhankelijk draagvlakonderzoek onder de Almeerse bevolking. Daarin gaat het niet alleen over de vraag wel of niet een Kunstmuseum, maar ook over de behoefte en het soort museum dat Almeerders willen. De indieners willen dat onderzoek houden zodra de businesscase van het college klaar is. Idee is ook dat pas nadat de onderzoeksresultaten bekend zijn de raad een definitief besluit neemt over de komst van een Kunstmuseum. Veel fracties gaven aan wel oren te hebben naar zo’n onderzoek. De raad neemt op 27 oktober een besluit over de motie.

Riolering Oosterwold

Na de uitleg van vorige week kwam nu de wethouder aan het woord. De belangrijkste vraag waar de raad antwoord op wilde was hoe het had kunnen gebeuren dat pas na tien jaar de conclusie wordt getrokken dat de afspraken over individuele waterzuivering met bewoners in Oosterwold wettelijk niet zijn toegestaan. De wethouder legde uit dat Oosterwold is ontstaan vanuit een droom en waar dat toe heeft geleid. Wat de fracties hiervan denken, moet nog blijken. Die komen in de volgende bespreking aan het woord.

Archivering

Drie van de vier moties werden ingetrokken na een toezegging door het college om nog een keer een toelichting te geven op de manier waarop binnen de gemeentelijke organisatie de privacy, de archivering en de naleving van de wet open overheid worden gemonitord. Over deze motie neemt de raad op 27 oktober een besluit.

Algemene beschouwingen

Om 20:30 begonnen de Algemene Beschouwingen op de Programmarekening 2023. Vanuit elke politiek partij becommentarieerde een raadslid de plannen. Anderen reageerden daarop. Dat leidde soms tot interessante gesprekken. Maar met 16 partijen in de raad - en dus evenzovele beschouwingen - werd het wel een latertje. Om 00:38 tikte de voorzitter de vergadering af. 

De volgende PM is op 27 oktober. Kijk op raadvanalmere.nl voor de onderwerpen die in de pijplijn zitten. U zult zien dat er ook al onderwerpen zijn die nog niet op de agenda staan, maar waar u al wel over kunt lezen.

Volgende week zaterdag ontvangt u van ons geen Raadsnieuws. Vanwege het reces kunnen we deze niet actueel voorbereiden. Excuses daarvoor.

Voor uw gemak: snelle links
              

Deel dit bericht Deel dit bericht
Tweet hierover Tweet hierover
Attendeer iemand per email Attendeer iemand per email
raadvanalmere.nl

Eerdere edities en de aanmeldpagina van het Raadsnieuws vindt u hier. 
© 2022 Raad van Almere,
Dit is de (bijna) wekelijkse nieuwsbrief van de Raad van Almere. U ontvangt deze enkele dagen vóórafgaand aan een Politieke Markt. De nieuwsbrief bevat een selectie van de onderwerpen die onder de aandacht van de raad zijn. De nieuwsbrief is samengesteld door de medewerkers van de raad (raadsgriffie) met de bedoeling u zo goed mogelijk te informeren. De inhoud is noodzakelijkerwijs beperkt en puur informatief, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Reageren? Graag!
Met deze link bereikt u de redactie.
Maar deze link is alleen voor vragen over de nieuwsbrief.
Gebruik voor officiële raadszaken altijd het mailadres raadsgriffie@almere.nl
Wilt u uw inschrijving aanpassen?
U kunt uw inschrijving aanpassen of u kunt helemaal uitschrijven.