Copy
                              
   Raadsnieuws   
Het meeting point in de hal van het stadhuis.


De (bijna) wekelijkse nieuwsbrief van uw gemeenteraad.
1 december 2022

Inhoudsopgave:

Ontmoeten

Dat meeting point in de hal van het stadhuis is er niet voor niets. Het is een gemakkelijk ontmoetingspunt dat vaak gebruikt wordt om elkaar in de drukte van de hal te vinden.
Op de foto is het stil, maar dat was een stilte voor de storm.

Twee groepen studenten bezochten de raadzaal. Twee keer 45 leergierige, maar daarom niet minder drukke adolescenten verdiepten zich vrijdagochtend in de lokale democratie en onze Politieke Markt. In anderhalf uur tijd slokten ze een vracht aan informatie op en voerden ze (spel)debatten waarin ze échte actuele vraagstukken bespraken en erover stemden. Heerlijk en fascinerend om die jonge geesten te horen kraken onder de last van maatschappelijke vragen en politieke antwoorden. En onder de complexiteit of de onmogelijkheid daarvan.

Studenten in de raadzaal, altijd goed. We doen dit al jaren. Alleen tijdens corona niet, maar nu is ons Scholenprogamma weer volop in bedrijf. In januari komen er nog eens -hou je vast- zo'n 600 leerlingen kennismaken.
Besproken op 1 december:

Goede Raad in gesprek...

De raad verdiepte zich in de ontwikkelingen en de stand van zaken in het stadscentrum van Almere. Het ging over wat er de komende maanden of jaren op de raad afkomt. Er werden ook wandelingen gemaakt, waarin professionals de raad lieten zien hoe de gemeente met de binnenstad aan de gang is.
 

Voorzitter Welstandscommissie

's Middags maakten enkele raadsleden kennis met de voorgestelde nieuwe voorzitter. Diezelfde avond nam de raad een besluit over de benoeming. Omdat het altijd een beetje gek voelt om te 'stemmen' over een persoon, gebeurt dat vaak bij acclamatie. Dat betekent; door het 'uitroepen' van instemming. Dat kan ook een applaus zijn of het gezamenlijk roepen van een kreet. Hoe dan ook, we hebben een nieuwe voorzitter: de heer Jasper de Haan.

Vrijmark appartementen

Twee insprekers, eentje voor en eentje tegen. Het is een inbreiding en dus logisch dat de raad hier superzorgvuldig naar kijkt. De belangenafweging (omwonenden - stad - initiatiefnemer) is altijd lastig en je kunt nooit iedereen tevreden maken. Volgende keer verder.

Jacques Tatilaan

Een concrete presentatie van de plannen bracht veel duidelijkheid. De raad kan zich er wel in vinden, dus kan er over gestemd gaan worden. Waarschijnlijk stemmen de meesten wel voor. Maar daarna gaat het ontwerpbestemmingsplan nog ter inzage de stad in en kunnen inwoners er hun invloed op uitoefenen.

Leerlingenvervoer problemen

Iedereen onderkent het probleem. Maar kan het niet oplossen. Grootste probleem is namelijk het tekort aan chauffeurs. De wethouder stuurt dit jaar nog een raadsbrief met ideeën.

Actualiteit: tarief stadsverwarming

De energieleverancier verhoogt de tarieven met 94%. Reden voor vragen in het actualiteitenhalfuur. De wethouder legde uit dat het minder ernstig is dan het lijkt, maar dat energie duurder is, is een feit. Voor een deel zal ook de rijksoverheid hier wat aan (moeten) doen.

Onderzoek Floriade

Dat onderzoek komt er wel. De vraag is hoe en door wie. Sowieso wil een raadslid dat het college een eindrapport maakt. En een hele rij andere raadsleden stelt voor zelf een commissie te benoemen voor een vóóronderzoek.

Winkeldiefstallen stadscentrum

De raad schrok zich een ongeluk bij de woorden van de inspreker. Dat het niet over het jatten van een rolletje drop gaat, weet iedereen, maar dat het zo erg is, wist niet iedereen. De portefeullehouder zit er bovenop en pakt een idee van de inspreker op om uit te zoeken.

Grondprijsbeleid 2023

Een -best wel- ingewikkeld onderwerp, maar de raad sloeg zich erdoorheen. De verhoging van de grondprijzen vond men wat te pittig, maar werden toch begrepen en akkoord bevonden, na de uitleg van de wethouder.

Geschil Hortus (debat)

De raad weet pas sinds kort van de ruzie tussen de gemeente en ontwikkelaar Weerwater cv over de aanleg van de wijk Hortus (voormalig Floriadeterrein). Maar het blijkt dat dit al veel langer speelt. Informeerde het college de raad niet zoals het hoort?

Rapport gronduitgifte (Akro)

Veel waardering voor de rapportage en het raadsvoorstel. Maar de raad wilde er wel wat meer over praten. Dat dat nu niet gebeurt komt omdat het college wat meer tijd nodig heeft om dingen voor te bereiden en uit te werken.
Onder andere op de agenda van de 8 december:

Woonvisie voortgang

Een raadlid vindt dat er te weinig voortgang wordt geboekt met de uitvoering van de Woonvisie.

Almeers afval naar Alkmaar

Ja, want dáár staat een grote verbrandingsinstallatie. Maar een raadslid vraagt zich af of het niet slimmer kan, dan elke dag met vrachtwagens zo'n eind te rijden.

Raadsbudget naar voedselnood

Kan de raad uit het budget voor raadsinitiatieven geld halen om aan goede doelen te schenken, die mensen in nood aan voedsel en andere noodzakelijke boodschappen helpen.

Omgevingsdienst Flevoland

Een gemeente stapt uit de regionale samenwerking en er zijn andere aanpassingen. De raad moet de wijzigingen goedkeuren.

MRA invloed van de raad

Wat heeft een gemeenteraad binnen de Metropool Regio Amsterdam eigenlijk in te brengen op het beleid en de uitvoering in die regionale organisatie. Een raadslid vraagt zich dat hardop af en wil dat andere raadsleden hardop meedenken.

Vuurwerk in Almere, maar hoe dan?

In het feuilleton van vuurwerkdiscussie staan nu twee moties op de agenda. Eentje om de traditie bescheiden in stand te houden, de ander om er mee te stoppen.

Voor uw gemak: snelle links
              

Deel dit bericht Deel dit bericht
Tweet hierover Tweet hierover
Attendeer iemand per email Attendeer iemand per email
raadvanalmere.nl

Eerdere edities en de aanmeldpagina van het Raadsnieuws vindt u hier. 
© 2022 Raad van Almere,
Dit is de (bijna) wekelijkse nieuwsbrief van de Raad van Almere. U ontvangt deze enkele dagen vóórafgaand aan een Politieke Markt. De nieuwsbrief bevat een selectie van de onderwerpen die onder de aandacht van de raad zijn. De nieuwsbrief is samengesteld door de medewerkers van de raad (raadsgriffie) met de bedoeling u zo goed mogelijk te informeren. De inhoud is noodzakelijkerwijs beperkt en puur informatief, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Reageren? Graag!
Met deze link bereikt u de redactie.
Maar deze link is alleen voor vragen over de nieuwsbrief.
Gebruik voor officiële raadszaken altijd het mailadres raadsgriffie@almere.nl
Wilt u uw inschrijving aanpassen?
U kunt uw inschrijving aanpassen of u kunt helemaal uitschrijven.