Copy
    Raadsnieuws   
Een schier eindeloze hoeveelheid stembiljetten ging door de handen van honderden stemmentellers. Even na middernacht waren ze allemaal geteld.


De (bijna) wekelijkse nieuwsbrief van uw gemeenteraad.
19 maart 2022

Inhoudsopgave:

Eindspurt

Na de debattenmarathon vorige week, gingen de kandidaten in het weekeinde door met debatten, bezoeken en straatgesprekken. Op maandag en dinsdag zond Omroep Flevoland de hele dag vanuit de Nieuwe Bibliotheek in Almere Stad uit en het was een komen en gaan van lijstrekkers en prominenten. Ook werden op die twee dagen al in een aantal stemlokalen gestemd. Maar traditioneel gingen vooral op de woensdag de meeste kiezers naar de stembus.

Uitslagenavond Almerekiest

De lokale omroep EasyFM begon even na 19:00 uur met de live uitzendingen vanuit het stadhuis. Telkens was er het eerste halfuur de normale programmering; nieuwsradio 'Almere in een half uur' waar in ook tussenstanden bekend werden gemaakt. De tweede helft van het uur was er de gebruikelijke easy muziekmix, afgewisseld met interviews en tussenstanden vanuit het stadhuis. Speciaal daarvoor was redacteur At Kasbergen de hele avond in het stadhuis aanwezig. De uitslagenavond begon echter pas echt om 21:00 uur toen de kandidaten en hun gezelschappen arriveerden. Er was sprake van een ontspannen sfeer, maar de spanning nam toe naarmate de avond vorderde en de opkomstcijfers bekend werden.

Uitslagen

Heel de politieke vleugel D2 in het stadhuis was publiek toegankelijk, maar vanwege de beperkte ruimte hadden de bezoekers zich wel vooraf aangemeld. Enkele spontane bezoekers konden echter ook gewoon naar binnen. Burgemeester Ank Bijleveld maakte vanaf een klein podium en met een beeldscherm als ondersteuning de tussenstanden bekend. Al rond 00:30 kon de voorlopige eindstand worden bekend gemaakt. Op vrijdagmiddag publiceerde de gemeente de resultaten. Bedenk wel: dit zijn voorlopige resultaten, de vaststelling gebeurt op maandag 21 maart vanaf 10:00 in een openbare zittig van het Centraal Stembureau onder voorzitterschap van de burgemeester.

U vindt de resultaten op almere.nl/verkiezingen, en dit zijn onder andere de stemresultaten en (onder voorbehoud dus) de verdeling van zetels onder de kandidaten.
 

Extra PM op 17 maart

Vorige week schreven wij dat het de laatste Politiek Markt was geweest, maar dat kwam niet zo uit.
In het weekeinde vóór de drie stemdagen ontstond enige tumult over een bedrag dat de gemeente aan de Floriade wilde uitlenen. Vanwege de ontstane onrust besteden wij wat extra regels aan dit onderwerp.

Op vrijdag werd in een raadsbrief aan de raad bekend gemaakt dat er een extra lening voor de Floriade beschikbaar kwam. Maar de raad had hier op de donderdagavond ervoor nog over gesproken. Enkele fracties wilden daarom op dinsdag een extra Politieke Markt. Maar het presidium (het bestuur van de raad) vond het minder gepast om dit tijdens de verkiezingen te doen en agendeerde het op donderdag de 17e, direct ná de verkiezingen. In het debat bevroeg een van de indieners de portefeuillehouder over deze extra lening, hoe dit nu eigenlijk zit en waarom de raad daarover niet in de Politieke Markt was geïnformeerd. De wethouder begreep de ontstane verwarring wel en nam de suggestie over om de financiële informatiestroom te verbeteren. Hij legde ook uit dat het feitelijk niet om een extra lening ging, maar om een soort verplaatsing van posten. Maar zowel hijzelf als diverse raadsleden, inclusief de indiener erkenden dat het een ingewikkelde, welhaast onbegrijpelijke uitleg was. Ook dat beloofde hij anders te gaan doen.

Afscheid 'oude' raad

Donderdag 24 maart is er vanaf 20:00 een bijzondere Politieke Markt. Die begint met het onderzoek van de geloofsbrieven van de nieuwe raad. Daarna neemt de 'oude' raad afscheid. Dat wil zeggen, de leden die niet terugkeren in de 'nieuwe' raad. Dat afscheid gaat gepaard met korte speeches voor de vertrekkers en het aanbieden van wat cadeau's. Als je bedenkt dat raadsleden zich vier jaar lang hebben ingezet voor honderden agenda-onderwerpen, talloze bezoeken en tenminste 35 Politieke Markten per jaar, dan is een bedankje op zijn plaats. Het zijn immers, in al die vier jaar, ook gewoon inwoners van Almere gebleven die dit naast hun gewone leven erbij deden.

Raad blijft in functie

De raad neemt dan wel afscheid, maar alle raadsleden blijven wel in functie tot de nieuwe raad is geïnstalleerd op woensdag 30 maart. Pas dán wordt de nieuwe raad het hoogste bestuursorgaan van onze stad.

Voor uw gemak: snelle links
        

Deel dit bericht Deel dit bericht
Tweet hierover Tweet hierover
Attendeer iemand per email Attendeer iemand per email
raadvanalmere.nl

Eerdere edities en de aanmeldpagina van het Raadsnieuws vindt u hier. 
© 2022 Raad van Almere,
Dit is de (bijna) wekelijkse nieuwsbrief van de Raad van Almere. U ontvangt deze enkele dagen vóórafgaand aan een Politieke Markt. De nieuwsbrief bevat een selectie van de onderwerpen die onder de aandacht van de raad zijn. De nieuwsbrief is samengesteld door de medewerkers van de raad (raadsgriffie) met de bedoeling u zo goed mogelijk te informeren. De inhoud is noodzakelijkerwijs beperkt en puur informatief, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Reageren? Graag!
Met deze link bereikt u de redactie.
Maar deze link is alleen voor vragen over de nieuwsbrief.
Gebruik voor officiële raadszaken altijd het mailadres raadsgriffie@almere.nl
Wilt u uw inschrijving aanpassen?
U kunt uw inschrijving aanpassen of u kunt helemaal uitschrijven.